Työelämäpalvelut

 

Jyväskylän kristillinen opisto on perustanut 2004 Työelämäpalvelut -yksikön, joka tarjoaa monipuolista koulutusta ja toteutamme erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä työelämän kanssa. Palvelujemme suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on kiinteä vuorovaikutus yhteiskunnan, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Työelämäpalvelut tarjoaa:

 • osaamiskartoituksia
 • työhyvinvointikartoituksia
 • kumppanuutta erilaisiin kehittämishankkeisiin
 • tilauskoulutusta ympäri Suomen
 • kehittämis- ja virkistyspäiviä työyhteisöille Jyväskylässä

Hyvinvointipalvelut

 

Työelämäpalvelut tuottaa monipuolisia hyvinvointipalveluita esim. kouluille, järjestöille, lapsiperheille, seurakunille ja maahanmuuttajille. Hyvinvointipalveluita toteutamme osaksi ns. opiskelijaprojekteina. Esimerkkejä hyvinvointipalveluistamme:

 • tapahtumat, luennot
 • virkistyspäivät työyhteisöille
 • kesäkurssit: musiikki, luovatoiminta, draama, kädentaidot
 • kesäleirit: suvisoittajaiset, teatterileiri
 • lastenjuhlien ohjelmapalvelu, lastenhoitopalvelu, lapsiparkit
 • maahanmuuttajien tukiperhetoiminta ja leirit

Miten työyhteisönne voi?

Koetaanko työyhteisössänne työn iloa ja imua?

 

Tarjoamme eri henkilöstöryhmille työhyvinvointikartoituksia. Työhyvinvointikartoitus auttaa avaan ikkunoita työyhteisön työhyvinvoinnin haasteisiin ja voimavaroihin. Työhyvinvointikartoituksen voi tilata ja toteuttaa sähköisesti koko henkilöstölle esimerkiksi joka toinen vuosi. Tulokset antavat pohjan pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työhyvinoinnin seurantaan ja arviointiin.

 

Työhyvinvointikartoitusprosessiin kuuluu:

 • Työhyvinvointikartoituksen räätälöinti työyhteisön henkilöstölle sopivaksi
 • Sähköisen työhyvinvointikartoituksen linkki henkilöstön s-postiin
 • Tulosten esittely henkilökunnalle > keskeiset kehittämisalueet ja miten edetään kohti parempaa työhyvinvointia
 • Työnantajalle kirjallinen raportti tuloksista ja näkökulmia työhyvinoinnin kehittämiseen
 • Työhyvinvointikartoituksen hinta on 950 euroa, lisäksi veloitamme matkat ja päivärahat

 

 Ajan tasalla oleva ammatillinen osaaminen tukee työhyvinvointia.

Kysy lisätietoja työhyvinvointikartoituksesta:

Sirkka Salvi
Osaamispäällikkö
Puh. +358 (0)50 389 9648
Sähköposti: sirkka.salvi(at)jko.fi

Koulutuspalvelut

 

Työelämäpalvelut suunnittelee ja toteuttaa henkilöstökoulutusta erityisesti lapsi- ja perhetyöhön, erityiskasvatukseen, sielunhoitoon, kiinteistönhoitoon ja kirkonpalvelutyöhön sekä työssäjaksamiseen. Koulutussuunnittelun lähtökohtana ovat työelämän muuttuvat tarpeet ja ajankohtaiset asiat. Koulutukset ovat kestoltaan hyvin eripituisia. Voit tilata meiltä esim. 4 tunnin koulutuskokonaisuuden, 3 päivän kurssin tai 2 vuoden räätälöidyn tutkinnon lapsi- ja perhetyöhön.

 

Koulutustapahtumien lisäksi tarjoamme konsultointia työyhteisöjen omien koulutusprosessien suunnitteluun ja kehittämiseen.