Toukokuun 2019 ajankohtaiskoulutukset

Lähiluonto on parasta lapselle

14.05.2019 15.05.2019

Koulutuksen kuvaus:
Missä lasten motoriset taidot saavat harjoitusta ja liikuntasuositukset täyttyvät? Missä lapsi saa parhaat elämykset? Entä missä vilkkainkin lapsi saa purettua energiansa? Missä lapselle syntyy henkilökohtainen luontosuhde? Missä toteutuu varhaiskasvatussuunnitelmien (2016) ja esiopetussuunnitelmien (2014) laaja-alaisuus? Oikea vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin on luonto. Koulutuksessa selviää lisää syitä, miksi lasten kanssa kannattaa lähteä lähiluontoon. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen täydennyskoulutus kaikille varhaiskasvattajille alle kouluikäisten luontokasvatuksesta. Toinen koulutuspäivistä opiston lähiluonnossa. Kouluttajana Ympäristökasvattaja, Lto Mari Parikka-Nihti

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Kasvatus, kestävä kehitys ja ympäristö

Osaamistavoitteet:
Osallistuja ymmärtää luontosuhteen merkityksen lapselle, tietää ympäristökasvatuksen menetelmiä ja tutkimustietoa sekä osaa aloittaa varhaiskasvatuksen toiminnan oman toimipisteensä lähiluonnossa

Kohderyhmä:
Lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:250€

Ilmoittaudu Lähiluonto on parasta lapselle -kurssille tästä


Muita tulevia ajankohtaiskoulutuksiamme voit tutkia täältä