Syyskuun 2020 ajankohtaiskoulutukset

Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt

08.09.2020 09.09.2020

Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt

Koulutuksen sisältö on hautauspalveluprosessi eli “hautapolku” vainajan kuolemasta hautaustilaisuuden järjestämiseen suomalaisessa hautauskulttuurissa. Hautauspalveluprosessin hyviä käytänteitä pohditaan sekä hautaustoimistojen että seurakuntien hautatoimistojen ja hautausmaiden työssä. Eri uskontojen hautaustavat, hautaukseen liittyvä lainsäädäntö sekä surevan omaisen kohtaaminen ovat osa koulutuksen sisältöä.

Osallistuja tietää hautauspalveluprosessin kulun vainajan kuolemasta hautaustilaisuuden järjestämiseen sekä tiedostaa kehittämiskohteet omassa työssään.

Osallistumismaksu: 250 €

Hinta:250€

Ilmoittaudu Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt -kurssille tästä


Metsämieli-koulutus Syksy 2020

10.09.2020 10.09.2020

Metsämieli- menetelmä yhdistää luonnossa latautuvat hyvinvointivaikutukset fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisen ohjelmaksi. Eritasoisten kehoa virkistävien ja mieltä rauhoittavien harjoitusten avulla kukin voi valita omiin tarpeisiinsa sopivimmat. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen
kuuluu haasteita.

Kouluttaja Ulla Hietalalla on Metsämieliohjaajakoulutuksen lisäksi vankka työ- ja koulutustausta kasvatus- ja koulutusalalta, yhteisötyönohjaaja-
ja coach-tutkinnot sekä luonto-ohjaajaopintoja. Metsämielimenetelmän tarkoituksena on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen. Luonnossa keho ja mieli pelaavat yhteen. Metsämieli- menetelmä sisältää yli 130 hyvinvointi- ja liikuntaharjoitusta, joita voi soveltaa omaan arkeen itselle sopivalla tavalla.


Osallistuja osaa soveltaa Metsämieli -koulutuksen sisältöä työssään eri toimintaympäristöissä.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 150e

Hinta:150€

Ilmoittaudu Metsämieli-koulutus -kurssille tästä


Perunkirjoitusten neuvontapalvelut

15.09.2020 16.09.2020

Perunkirjoitusten neuvontapalvelut

Seurakunnan virastoissa ja hautaustoimistossa annetaan usein neuvontapalveluja perunkirjoituksiin liittyen. Koulutuksessa käydään läpi perunkirjoituksen perusteita ja neuvontatyöhön liittyviä asioita. Kouluttajana Kyllikki Forsius.

Osallistuja osaa selvittää omaiselle perunkirjoituksen tarkoituksen, perukirjaan kirjattavat asiat sekä perintökaaren ja opastaa asiakasta kuolinpesän pankkiasioissa.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Perunkirjoitusten neuvontapalvelut -kurssille tästä


Henkisen tuen peruskurssi

21.09.2020 21.09.2020

Henkisen tuen peruskurssi 8h - SPR

Henkisen tuen peruskurssi on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat osaamista ja valmiuksia äkillisen kriisien yhteydessä. Kouluttajana Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK), jonka pohjakoulutuksena on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto.

Osallistuja ymmärtää tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat heissä itsessään ja muissa sekä tunnistaa tapoja tukea ihmisiä, jotka ovat kohdanneet äkillisen kriisitilanteen.

Hinta sisältää opetuksen, yksilöllisen ohjauksen, harjoituksissa käytettävät materiaalit sekä todistuksen.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 180 e

Hinta:180€

Ilmoittaudu Henkisen tuen peruskurssi -kurssille tästä


Kirkonpalvelijoiden ajankohtaispäivät

22.09.2020 23.09.2020

Kirkonpalvelijoiden ajankohtaispäivät 2pv

Koulutuksen aiheina ovat mm. suntion työnkuva seurakunnassa, kirkon ylläpito, kestävä kehitys Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa sekä eri uskontojen kohtaaminen seurakunnan tilaisuuksissa.  

Osallistuja ymmärtää kirkon kestävän kehityksen periaatteet sekä hiilineutraalin kirkko 2030 ja ympäristödiplomin -tavoitteet ja sisällöt kirkonpalvelijan työn näkökulmasta. Osallistuja osaa toimia kirkon ohjeistuksen mukaan eri uskontojen edustajien kanssa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa.

Osallistumismaksu: 250 €

Hinta:250€

Ilmoittaudu Kirkonpalvelijoiden ajankohtaispäivät -kurssille tästä


Sururyhmän ohjaajien koulutuspäivät

30.09.2020 01.10.2020

Sururyhmän ohjaajien koulutuspäivät

Koulutus on suunnattu jo sururyhmän ohjaajina toimineille tai peruskurssin käyneille. Koulutuksen sisältönä on sururyhmänohjaajan oma jaksaminen ja työnohjaus, sururyhmän suunnittelun ja toteuttamisen kysymykset, kirjallisuuden ja kirjoittamisen käyttö sururyhmässä sekä mahdolliset ryhmän ohjaamisen erityistilanteet. Koulutus sisältää kirjallisuutta ja etukäteistehtävän, joka lähetetään ilmoittautuneille.

Osallistuja osaa kehittää työtään sururyhmän ohjaajana, ymmärtää oman työnohjauksen merkityksen ohjaustyössä sekä osaa käyttää kirjoittamista menetelmänä sururyhmässä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Sururyhmän ohjaajien koulutuspäivät -kurssille tästä


Muita tulevia ajankohtaiskoulutuksiamme voit tutkia täältä