Yleistä vapaasta sivistystyöstä

 

Vapaan sivistystyön koulutukset eli ”kansanopistolinjat” ovat vapaatavoitteisia, yleissivistäviä opintoja, jotka antavat valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin, kehittävät harrastus- ja työelämätaitoja tai toimivat innostavana ja hyödyllisenä etappina elämän erilaisissa taitekohdissa.

 

Opistolla on tarjolla viisi vuoden mittaista pitkää koulutusta: Graafinen suunnittelu, Tanssinohjaus (syksy 2021), Musiikki, Teatteri ja Sisustussuunnnittelu. Kunkin koulutuksen osia voi suorittaa myös lyhyempinä kokonaisuuksina tai yhdistellä eri koulutusten sisältöjä itselle mielekkäällä tavalla.

 

JKO:n lukuvuoden mittaisen kansanopistokoulutuksen (vähintään 28 ov) suorittaminen tuo ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuville kuusi (6) pistettä yhteishaussa. Lisäksi kaksi (2) lisäpistettä opiskelija saa yhteisvalinnan ensimmäisestä hakupaikkavaihtoehdosta.

 

Opiston koulutus voi antaa siis kahdeksan (8) pistettä yhteishaussa ammatilliseen peruskoulutukseen hakeville! Kansanopistolinjan valitseva ei myöskään menetä ilman tutkintopaikkaa oleville tarkoitettuja yhteishaun valintapisteitä (8).

 

Lue lisää valintapisteistä opintopolusta.

 

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Tai voit ottaa suoraan yhteyttä kunkin koulutuksen vastuuopettajaan.

 

Opiskelukustannukset

 

Vapaan sivistystyön koulutuksen kustannukset riippuvat koulutuksen kestosta ja mahdollisen majoituksen tasosta. Maksut maksetaan neljässä erässä opintovuoden aikana. Yhden lukukauden maksu on noin puolet lukuvuoden maksusta ja se maksetaan kahdessa erässä.

 

Opintojen perusmaksu sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin. Opiston asuntolassa majoittuvien hintaan sisältyy lisäksi aamiainen ja päivällinen. Joidenkin kurssien suorittamiseen tarvittavista omakustanteisista materiaaleista ja välineistä kerrotaan koulutusohjelmaan hyväksymisen yhteydessä.

 

Perus- ja materiaalimaksujen lisäksi kustannuksia voi aiheutua vapaaehtoisista lisäopinnoista, esim. koulutusohjelmaan kuulumattomien, ylimääräisten avoimen yliopiston perusopintojen (25 op) suorittamisista.

PERUSMAKSUT
Opiskeluviikkoa
Ei majoitusta * II-tason majoitus** I-tason majoitus***
36 3168 e 3960 e 4320 e
38 3344 e 4180 e 4560 e

 

 

 

 

 

 

Opiston lähettämistä laskuista peritään 5,00€ laskutuslisä.

 

* Ei majoitusta: opetus, työssäoppimisjakso, lounas ja päiväkahvi
** II-tason majoitus: opetus, työssäoppimisjakso, aamiainen, lounas, päiväkahvi ja päivällinen sekä majoitus (ma-pe) II-tason huoneessa
*** I-tason majoitus: opetus, työssäoppimisjakso, aamiainen, lounas, päiväkahvi ja päivällinen sekä majoitus (ma-pe) I-tason huoneessa

 

Lisätietoa opistolla asumisesta.

 

Vapaan sivistystyön koulutukseen on mahdollista anoa Kelan opintotukia, työttömyyskassojen, vakuutusyhtiöiden tai esim. aikuiskoulutusrahaston aikuiskoulutustukea tai koulutuspäivärahaa. Mitään yleispäteviä koulutustukien myöntämiskriteereitä koulutuksiimme ei kuitenkaan ole, vaan tuen myöntäminen riippuu pääsääntöisesti sitä anovan opiskelijan henkilökohtaisesta tilanteesta. Muista myös mahdollisuus työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun, jota voit selvitellä oman alueesi TE-toimiston kanssa.

 

Opintoseteli

 

Opetushallituksen Jyväskylän kristilliselle opistolle myöntämällä opintoseteliavustuksella voidaan tukea opiskelua vapaan sivistystyön koulutusohjelmissa (Graafinen suunnittelu, Tanssinohjaus, Musiikki, Teatteri).

 

Opintoseteleiden kohderyhmää ovat työttömät työnhakijat, alhaisen koulutustason omaavat, maahanmuuttajat tai opiskelijat, joilla todetaan olevan oppimisvaikeuksia sekä peruskoulunsa päättäneet, vaille jatko-opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Opintosetelirahoitusta ei voida myöntää, jos hakija on oikeutettu Kelan maksamaan kuntoutusetuuteen.

 

Opintosetelimääräraha vaihtelee vuosittain OPH:n päätöksen mukaan. Lukuvuonna 2018-2019 seteli on ollut suuruudeltaan noin 1000 €/ lukuvuosi. Seteliä hyvitetään kustakin opintomaksuerästä lukuvuoden aikana.

 

Jyväskylän kristilliseltä opiston opistoseteliä haetaan erillisellä hakemuksella. Hakemus postitetaan opiskelijalle kutsukirjeen yhteydessä.

 

Rehtori hyväksyy rehtorin päätöksellä tuen saajat. Rahoituspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Ilmoita hakemuksessasi, mikäli haluat tiedon rahoituspäätöksestä esim. sähköpostilla tai tekstiviestinä.

Graafisen suunnittelun koulutus

Opintojen laajuus 38ov

 

Osaamista työelämään, valmiuksia jatko-opintoihin.

 

Kiinnostaako sinua graafinen suunnittelu ja kuvien tekeminen käsin tai tietokoneella? Haluatko kehittää omaa kuvallista ilmaisuasi ja löytää oman tyylisi? Aiotko töihin tai opiskelemaan graafiselle alalle? Tule hankkimaan alan perustaidot ja -tiedot sekä tekemään suunnitelmaa työuraa tai jatkokoulutusta varten. Opit alalla käytettäviä tietokoneohjelmia, saat uusia kavereita kotoisessa kansanopistoympäristössä ja keräät kontakteja työelämään ja alalla jo työskenteleviin ammattilaisiin.

 

Opiskelemme käytännönläheisesti erilaisissa työpajoissa, sekä aidoissa asiakasprojekteissa, joissa saat työkokemusta ja työnäytteitä. Valmistaudumme myös yhdessä alan oppilaitosten pääsykokeisiin ja harjoittelemme ennakkotehtävien tekemistä. Oppilaitoksesta riippuen meillä suoritetuista opinnoista voi saada korvaavuuksia jatko-opinnoissa.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja kiinnostus alalle. Koulutukseen järjestetään valintahaastattelu.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutus alkaa elokuussa. Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit kysyä vapaata opiskelupaikkaa koulutuksen alkamisen jälkeenkin.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Minna Paananen

Opettaja, muotoilija AMK

+358 (0)50 389 9627
minna.paananen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

 

Sisällöt ja kurssikuvaukset

 

Kurssin nimeä klikkaamalla pääset tutustumaan kurssikuvaukseen. Voit osallistua myös yksittäisille kursseille.

Graafinen tuotanto

Adobe Illustrator

Kurssilla perehdytään Adobe Illustrator -ohjelman käyttöliittymään ja vektorigrafiikan perusteisiin. Ohjelman monipuolisilla työkaluilla tuotetaan mm. logoja, grafiikkaa, kuvituksia, julisteita ja mainoksia. Kurssi etenee ohjattujen harjoitustehtävien kautta. Kurssilla perehdytään grafiikan tuottamiseen niin webiin kuin painotuotteitakin varten. Laajuus 3 ov.

Adobe InDesign

Kurssilla perehdytään Adobe InDesign -ohjelman käyttöliittymään ja työkaluihin. Tutustutaan julkaisun suunnitteluun, toteutukseen ja moniin tapoihin tallentaa julkaisuja verkkoa ja painoa tai tulostusta varten. Kurssilla opiskellaan erilaisten julkaisujen toteuttamista; taitetaan monisivuisia artikkeleita, esitteitä, flyereita ja mainoksia. Laajuus 3 ov.

Adobe Photoshop (kuvankäsittely)

Kurssilla perehdytään Adobe Photoshop -ohjelman käyttöliittymään ja pikseligrafiikan perusteisiin. Tutustutaan ohjelmiston monipuolisiin työkaluihin ja työskentelytapoihin ja opitaan muokkaamaan kuvia erilaisiin käyttötarkoituksiin (paino, web, erilaiset sovellukset). Kurssilla korjataan kuvia, säädetään kuvien sävyjä ja kokoja sekä hallitaan tallennusta. Perehdytään yksittäisten kuvien muokkaamiseen ja kuvamanipulaatioihin yhdistämällä useita kuvia. Laajuus 3 ov.

Adobe Premiere (videotuotanto)

Kurssilla tutustutaan Adoben Premiere -ohjelman käyttöliittymään ja työkaluihin. Perehdytään liikkuvan kuvan perustekniikoihin ja ilmaisutapoihin, opiskellaan käsikirjoittamista, kuvaamista ja editointia. Pohditaan videoiden tehokasta käyttöä ja videon tarjoamia mahdollisuuksia graafisessa suunnittelussa ja visuaalisessa viestinnässä. Laajuus 2 ov.

Adobe After Effects (animaatio ja videoiden jälkikäsittely)

Kurssilla tutustutaan Adoben After Effects -ohjelman käyttöliittymään ja työkaluihin. Perehdytään liikkuvan kuvan jälkikäsittelyyn, tehosteisiin ja animointiin. Kurssi on jatkoa videotuotantokurssille ja edellyttää Premieren peruskäytön osaamista. Laajuus 1 ov.

Ohjelmien yhteiskäyttö

Kurssilla harjoitellaan Adoben graafisten ohjelmistojen yhteiskäyttöä. Perehdytään siihen, miten ja missä muodossa tallentaa ja tuoda dokumentteja eri ohjelmiin, ja kuinka päivitettävyys ja linkitykset ohjelmien välillä toimivat saumattomasti. Kurssin aikana voidaan myös toteuttaa graafisen alan projekteja, joissa aineistoa tuotetaan useamman ohjelmiston avulla. Laajuus 1 ov.

Verkkojulkaisu

Kurssilla tutustutaan verkkoviestinnän perusteisiin (HTML-kielen perusteet, verkkojulkaisun layout ja rakennesuunnittelu, CSS-tyylimäärittelyjen perusteet) sekä opiskellaan verkkojulkaisun tuottamista WordPress-julkaisualustalla. Tutustutaan WordPressin mahdollisuuksiin, asennukseen ja alkutoimiin, sisällön lisäämiseen ja päivittämiseen, sekä sivujen rakenteeseen ja ulkoasuun. Laajuus 2 ov.

Logosuunnittelu

Kurssilla perehdytään yrityksen visuaalisen viestinnän luomiseen. Tutustutaan graafisen ohjeiston merkitykseen ja sisältöön sekä logosuunnittelun periaatteisiin ja menetelmiin. Logosuunnittelun lisäksi pohditaan typografiaa, värien käyttöä ja määrittelyä, sekä visuaalisen ilmeen soveltamista erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan visuaalinen ilme kuvitteelliselle tai oikealle asiakkaalle. Laajuus 2 ov.

Portfolio

Portfolio on graafisen suunnittelijan tärkeä työväline työnhaussa. Portfolion tarkoituksena on esitellä opiskelijan osaamista visuaalisesti ja jäsennellysti. Portfoliokurssilla koostetaan opiskelijan tärkeimmät työt ja osaaminen esitettävään muotoon. Portfolio voi olla kansio, kirja, verkkosivu tai vaikkapa esite. Portfoliokurssi on myös oman osaamisen tuotteistamista ja valmista, jatkuvasti päivittyvää portfoliota opiskelija voi käyttää työnäytteenä niin kouluun kuin töihinkin hakiessaan. Laajuus 1 ov.

Visuaalinen ilmaisu

Valokuvaus

Kurssilla tutustutaan kameran teknisiin toimintoihin ja asetuksiin. Otetaan kuvia erilaisissa olosuhteissa ja opitaan säätämään kameran asetuksia moniin eri kuvaustilanteisiin sopivaksi. Teknisen osaamisen lisäksi kurssilla kartutetaan kuvallisen ilmaisun osaamista valokuvan keinoin. Pohditaan valokuvan mahdollisuuksia luoda kuviin tunnelmia ja vaikuttavuutta. Opetusmenetelminä luennot sekä ohjatut ja itsenäiset harjoitukset, joissa opiskelija soveltaa opittuja asioita työskentelyssään. Kurssille voi ottaa mukaan oman kameran tai kuvata opiston kameroilla. Laajuus 2 ov.

Typografia

Kurssilla perehdytään typografian perusteisiin sekä tutustutaan graafisen suunnittelun ja typografian eri aikakausien tyyleihin. Opitaan käyttämään erilaisia fontteja sopivissa käyttötarkoituksissa ja pohditaan myös laajemmin tekstin rakentumista ja luettavuutta. Opetusmenetelminä luennot ja harjoitukset, joissa opiskelija soveltaa opittuja asioita työskentelyssään. Laajuus 1 ov.

Sommittelu

Kurssilla tutustutaan sommittelun perusteisiin ja merkitykseen graafisessa suunnittelussa. Tutustutaan sommittelun rakentumisen kannalta tärkeisiin elementteihin ja siihen, miten luodaan haluttu vaikutelma sommittelun avulla. Sommitteluun paneudutaan usealla eri tasolla, pohditaan sommittelua yksittäisen kuvan kannalta ja myös laajemmissa kokonaisuuksissa, kuten julkaisuissa ja käyttöliittymissä. Opetusmenetelminä luennot ja harjoitukset, joissa opiskelija soveltaa opittuja asioita työskentelyssään. Laajuus 1 ov.

Värioppi

Kurssilla tutustutaan väriopin perusteisiin. Tutkitaan värien käyttäytymistä väriteorioiden pohjalta ja opitaan harjoitusten kautta värien suhteista ja vuorovaikutuksesta. Harjoituksissa on teemoina pää-, väli- ja vastavärit sekä värien yhdistäminen ja erilaisten harmonioiden ja rinnastusten luominen. Opetusmenetelminä on luennot ja harjoitukset, joissa opiskelija soveltaa opittuja asioita työskentelyssään. Kurssilla perehdytään väreihin pääsääntöisesti maalaten, mutta opittua sovelletaan myös työskentelyssä graafisilla ohjelmistoilla. Laajuus 1 ov.

Piirustus

Kurssilla tutustutaan piirtämisen erilaisiin tekniikoihin sekä kuvalliseen ilmaisuun. Kurssilla tehdään harjoituksia ja opitaan erilaisten piirustusvälineiden käyttöä (mm. lyijykynät, hiilet, pastellit). Harjoituksissa tutustutaan havaintopohjaisiin menetelmiin sekä ilmaisukeskeisempiin työskentelytapoihin. Laajuus 1 ov.

Maalaus

Kurssilla perehdytään maalaamisen ilmaisuun ja menetelmiin. Tutustutaan maalien (akvarellit ja akryylit) ja maalausvälineiden käyttöön, sekä opetellaan tekemään kiilakehykset akryylimaalausta varten. Maalaustekniikoiden ja harjoitusten lisäksi pohditaan erilaisia tapoja etsiä omaa maalaustyyliä ja aiheita. Etsitään inspiraatiota myös taidehistoriasta. Laajuus 1 ov.

Kuvitus

Kurssilla perehdytään kuvan ja tekstin vuorovaikutukseen satukirjakuvituksen kautta. Pohditaan erilaisia kuvituksen mahdollisuuksia ja rooleja, luettavuutta, kerronnan rikastamista kuvin sekä harjoitellaan erilaisia kuvitustekniikoita. Luodaan erilaisia tunnelmia väriopin, sommittelun ja typografian keinoin. Kurssilla otetaan huomioon koko kuvitusprosessi, suunnittelusta ja kuvittamisesta kirjaksi taittamiseen ja tallentamiseen. Kurssilla saa käyttää luovasti erilaisia tapoja rakentaa kuvia, voidaan piirtää ja maalata käsin sekä soveltaa käsillä tekemistä tietokoneavusteiseen kuvittamiseen. Laajuus 1 ov.

Sarjakuva

Opiskelija perehtyy sarjakuvaan taidelajina ja itseilmaisun keinona. Kurssilla käydään läpi sarjakuvan historiaa, lajeja, tyylejä ja kerrontatekniikoita. Harjoituksissa sarjakuvakerronnan keinoja kokeillaan eri tavoin. Kurssin sisältö ei edellytä piirustustaitoa, sillä sarjakuvailmaisua, kuvakäsikirjoittamista ja erilaisia sovellustapoja voi oppia jokainen. Laajuus 2 ov.

Opettajana FM Panu Hämeenaho, sarjakuvapiirtäjä ja luovan kirjoittamisen sekä kirjallisuuden opettaja.

Pääsykoepreppaus

Kurssilla tutustutaan alan ammatilliseen koulutustarjontaan, sekä perehdytään korkeakoulujen ennakko- ja valintakoetehtäviin. Opetellaan tulkitsemaan ja tekemään tehtäviä ja pohditaan, miten omaa osaamista saadaan mahdollisimman luovasti ja laajasti esille valintakokeissa. Tutustutaan valintakokeiden mahdollisiin sisältöihin ja harjoitellaan haastatteluja ja ryhmäkeskusteluja varten. Laajuus 1 ov.

Yleisopinnot

Toimisto-ohjelmat

Kurssilla tutustutaan yleisimmin käytettyjen MS Office -toimisto-ohjelmien käyttöliittymiin ja työkaluihin (Word, Excel, Powerpoint). Useassa graafisen alan prosessissa tieto kulkee toimisto-ohjelmien kautta ja tavoitteena kurssilla on toimisto-ohjelmien osaaminen ja perustoimintojen hallinta osana graafisen alan työskentelyä. Laajuus 1 ov.

Yrittäjyys

Kurssikuvaus tulossa. Laajuus 1 ov.

Taidehistoria

Kurssilla tutustutaan taidehistoriaan ja tyylisuuntiin. Perehdytään Suomen ja maailman taidehistorian tärkeimpiin merkkiteoksiin ja taiteen ja estetiikan eri suuntauksiin. Luentojen lisäksi opittuja asioita sovelletaan myös graafisen suunnittelun tehtävänantoihin. Laajuus 1 ov.

Projektit

Kurssilla toteutetaan kuvitteellisia tai aitoja asiakasprojekteja. Opetellaan suunnittelemaan ja aikatauluttamaan graafisen alan kokonaisuuksia ja kehitetään asiakaspalvelutaitoja. Aidoissa asiakasprojekteissa päästään soveltamaan omaa osaamista, sekä kehittämään uusia taitoja projektien tarpeiden mukaan. Projektiopinnot suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Laajuus 2 ov.

Työharjoittelu

Työharjoittelun aikana on mahdollista työskennellä monin eri tavoin. Työskennellä voi joko opiston tai työnantajan tiloissa. Työharjoittelu voi olla esim. graafisen alan yrityksessä toteutettavaa harjoittelua, projektein suoritettavaa projektioppimista tai oman osaamisen kehittämistä lopputyön kautta. Työharjoittelu suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Laajuus 4 ov.

 

 

 

Musiikin koulutus

Opintojen laajuus 38ov

 

Syvenny musiikin kiehtovaan maailmaan!

 

Musiikin koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventää omaa musiikillista osaamistaan. Olitpa sitten vasta-alkaja, joka pohtii uuden harrastuksen aloittamista, tai musiikkialan ammattiopintoihin valmistautuva, ja kaipaat vielä vähän preppausta valintakokeeseen, Musiikin koulutus on juuri sinua varten! 

 

Vuoden aikana saat tuhdin tietopaketin musiikin perusteista teoriassa ja käytännössä, erilaisista musiikin tyylilajeista (pop, rock, jazziin, soul, maailmanmusiikki, teatterimusiikki, jne.) sekä teroitat taitojasi biisintekijänä ja ilmaisijana. Opinnot pitävät sisällään paljon erilaisia esiintymisiä, erilaisissa keikkapaikoissa. Esiintymiskokemusta karttuu siis vuoden mittaan runsaasti. Lisäksi harjaannut musiikkiteknologian käyttäjänä, tutustut musiikin tuottamiseen ja tapahtumien järjestämiseen ja vietät tietysti unohtumattomia hetkiä musisoiden hyvässä seurassa.

 

Koulutus koostuu n. 8:n viikon mittaisista teemajaksosta, joista kukin rakentuu tietyn aihealueen ympärille. Voit suorittaa yhden tai useamman jakson oman kiinnostuksesi mukaan tai opiskella kaikki neljä, jolloin saat todella kokonaisvaltaisen katsauksen alaan ja vietät antoisan vuoden musiikin maailman syventyen. Koko vuoden opiskelijat saavat lisäksi opetusta valitsemastaan instrumentista. Tutustu kurssisisältöihin tarkemmin alempana, myös yksittäisten kurssien suorittaminen on mahdollista. Kysy lisää!

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja kiinnostus alalle. Aikaisempia musiikkiopintoja ei vaadita. Opinnoissa edetään ryhmän tason ja opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Koulutus alkaa elokuussa. Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit kysyä vapaata opiskelupaikkaa koulutuksen alkamisen jälkeenkin.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Ari Kauppinen

musiikinopettaja, muusikko

+358 (0)44 752 2756

ari.kauppinen@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 


Sisällöt ja kurssikuvaukset

Minä ilmaisijana

1. jakso, vkot 33-41

Teoria tutuksi

Tutustutaan musiikin teorian ja säveltapailun perusperiaateisiin, länsimaiseen säveljärjestelmään ja nuottikirjoitukseen. Opetellaan hahmottamaan sekä soivaa että kirjoitettua musiikkia, ja tunnistamaan ja nimeämään erilaisia musiikillisia ilmiöitä. Laajuus 1ov.

Bändisoiton perusteet

Tutustutaan bändisoiton perusteisiin, äänentoistolaitteiden toimintaan, eri instrumenttien roolin bändissä ja yleensä hyvän yhteishengen ylläpitämiseen bändisoittotilanteessa. Valmistetaan ohjelmistoa ja toteutetaan esiintyminen. Kurssilla perehdytään myös valikoituihin populaarimusiikin genreihin soitettavien biisiesimerkkien kautta. Laajuus 1,5ov.

Minä ilmaisijana

Kurssilla haetaan ilmaisuharjoitteiden kautta oman ilmaisun vapautta ja rajoja. Kurssi vapauttaa ja tutustuttaa muihin ryhmän jäseniin yhteisen ilmaisullisen tekemisen myötä, ja antaa turvallisen ympäristön kokeilla, onnistua ja oppia. Laajuus 1ov.

Äänenkäytön perusteet

Tutustutaan omaan puhe- ja lauluääneen monipuolisten harjoitusten kautta. Opetellaan käyttämään ääntä luonnollisesti ja rennosti sekä rohkaistutaan löytämään oma, persoonallinen tapa käyttää ääntä. Kurssilla käydään läpi hengitys-, rentoutus-, artikulaatio-, äänenavaus-, äänitekniikka- sekä tulkintaharjoituksia sekä ryhmässä että yksilöharjoitusten kautta. 

Kurssin opettajat ovat alansa ammattilaisia, joilla on sekä äänenkäytön, musiikin, laulun että näyttelijäntyön kokemusta. Vapauta itsesi ja äänesi ja tule mukaan!  Laajuus 1ov.

Äänitekniikka

Haluatko saada perustietämyksen erilaisten äänentoistolaitteistojen toiminnasta? Kurssilla perehdytään äänentoistolaitteiston eri osasiin, mikrofoneihin, mikseriin, efekteihin ja prosessointiin sekä erilaisiin vahvistin-kaiutin-kombinaatiohin. Opetellaan taitoja laitteiston kasaamisesta aina live-tilanteessa miksaamiseen. Kurssin jälkeen on mahdollisuus päästä kokeilemaan opittuja taitoja myös käytännössä.  Laajuus 1 ov.

Djembe-workshop

Rytmikkäästi syksyyn? Afrikkalaiset rummut, sykkivät rytmit, kiivaat tanssit, yhteinen ilo. Senegalilaislähtöinen Pape Cisse ajaa kaikki totaalisesti sisään länsiafrikkalaiseen kulttuuriin valloittavalla tyylillään. Kukaan ei jää kylmäksi, kun rummut alkavat soida. Ryhmässä rummuttamisessa myös vastaalkajan on turvallista opetella. Kuuma tunnelma kruunataan kurssin päätteeksi yhteisenä esityksenä. Laajuus 1ov.

Minä musiikin tekijänä

2. jakso, vkot 43-51

Teoriasta käytäntöön

Syvennetään Teoria tutuksi-kurssilla opittuja taitoja käytännön esimerkkien kautta, kuunnellen ja yhdessä soittaen. Laajuus 1ov.

Rytmimusiikki

Perehdytään Jazz-musiikin eri tyyleihin, harmoniaan ja rytmiikkaan, sekä sivutaan tyylinmukaista improvisaatiota. Valmistellaan ohjelmisto ja toteutetaan esiintyminen. Laajuus 1ov.

 

Eväitä improvisointiin

Tutustutaan musiikillisen improvisaation perusteisiin käytännön harjoitusten kautta, laulaen ja soittaen. Tyylinmukaisia harjoitteita mm. bluesin, jazzin ja lattareiden kautta, mutta myös täysin vapaata ja erikoisemmissa rytmisissä ympäristöissä tapahtuvaa improa.  Laajuus 1ov.

 

Luova laulunkirjoittaminen

Painitko biisinkirjoituksen parissa? Kaipaako sävelkynäsi teroittamista? 

Luova laulunkirjoittaminen on kurssi kaikille biisinteosta kiinnnostuneille, olit sitten vasta aloittelemassa sävelniekan uraa tai jo pidemmälle ehtinyt hittinikkari. Kurssilla tutustutaan laulunkirjoittamiseen käytännössä konkreettisten esimerkkien ja harjoitusten kautta, osaavien ammattilaisten opastuksella. Työskentely tapahtuu ryhmässä erilaisia harjoituksia soveltaen sekä itsenäisten tehtävien kautta. Laajuus 2ov.

Yksinlaulu-workshop

Perehdytään laulamiseen tarinan kertomisen muotona, syvennytään tekstiin ja totutellaan yleisön edessä esiintymiseen. Kurssin aikana opiskelija valmistelee soololauluesityksen opiskelijoiden yhteiseen laulukonserttiin. Laajuus 1ov.

Kuoro

Kurssi jakaantuu kahteen osaan, toinen syksyllä, toinen keväällä. Kurssilla tutustutaan kuorolaulun perusteisiin, äänissä laulamiseen sekä hyvään äänenmuodostukseen. Perehdytään myös äänenhuollon perusteisiin, sekä perinteiseen että modernimpaan kuorolauluohjelmistoon. Kurssi pitää sisällään esiintymiset syksyllä ja keväällä. Laajuus 1ov.

Musiikkia ympäri maailman

3. jakso, vkot 2-11

Korvat auki!

Perehdytään lisää kuulonvaraiseen soittamiseen, soivien ilmiöiden tunnistamiseen ja kuullun nuotintamiseen, valmistellen transkriptioiden tekemistä. Laajuus 1ov.

Musiikkia meiltä ja muualta

Tutustutaan valikoituihin perinnemusiikin tyylilajeihin sekä eksoottisempiin musiikkikulttuureihin soittamalla sekä musiikkia kuuntelemalla. Valmistetaan ohjelmisto ja toteutetaan esiintyminen. Luvassa todennäköisesti ainakin kuubalaista, brasilialaista, irlantilaista, kreikkalaista, turkkilaista, ja tietysti suomalaista perinnemusaa, ja mitä muuta ikinä keksitäänkään… Laajuus 1ov.

Studiotyön perusteet

Kiinnostaako studiotyö? Haluatko oppia äänittämään bändisi demon tai onko pöytälaatikossa kasa valmiita biisejä, jotka pitäisi saada kuunneltavaan muotoon? Kurssin aikana perehdytään erilaisiin studio-laitteistoihin ja tietokonepohjaiseen äänittämiseen, saat vinkkejä mahdollisen kotistudion perustamiseen ja opit käyttämään myös ammattistudioista usein löytyviä ohjelmistoja. Kurssilla on käytössä Cubase-ohjelmisto, mutta harjoituksia voi tehdä myös muilla ohjelmistoilla, kuten Logic, Garage Band, Pro Tools, Reaper, tms. (mikäli tällaisia itseltä löytyy).  Laajuus 1ov.

Rytmiikka

Kurssilla perehdytään polyrytmiikan perusajatukseen soittaen ja laulaen, sekä tutustutaan joihinkin tavanomaisista poikkeaviin rytmisiin ilmiöihin havainnollistavien esimerkkien kautta. Kivaa yhdessä tekemistä rytmin parissa! Laajuus 1ov.

Teatterimusiikki

Harjoitellaan Teatterikoulutuksen kanssa yhteistuotantona valmistettavan musiikkiteatteriesityksen kappaleita bändin ja laulajien kesken. Laajuus 1ov.

Musiikin sovittaminen ja notaatio

Mitä musiikin sovittaminen on? Mitä sovittajan työkalupakki pitää sisällään? Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin muokata jo valmiita sovituksia niin rytmin, melodian ja harmonian, kuin vaikkapa sointivärin ja instrumentaation osalta. Myös omien kappaleiden sovittaminen on mahdollista. Tutustumme myös Sibelius-nuotinnosohjelman käyttöön ja hyvän nuotinkirjoituksen perussääntöihin. Kotona tehtäviä harjoituksia on mahdollista tehdä myös ilmaisella MuseScore-ohjelmalla. Laajuus 1,5ov.

Musiikin tuottaminen

4. jakso, vkot 12-21

Musiikin perusteiden kertauskurssi

Kerrataan aiemmilla kursseilla opittua ja harjoitellaan musiikin hahmottamista, niin paperilla kuin soivien esimerkkien avulla. Sopii hyvin kertauskurssiksi esim. Musiikkialan ammattiopintoihin hakeville! Laajuus 1ov.

Keikalle!

Kurssin puitteissa valmistaudutaan opiskelijoiden kevätkonserttiin, kasataan ja harjoitellaan ohjelmisto, mietitään konsertin teemaa ja markkinointia, sekä keikan toteutusta myös teknisemmästä näkökulmasta, lavakartta, tekninen raideri, ym.  Laajuus 1,5ov.

Musikaali-workshop

Valmistetaan musiikkiteatteriproduktio yhdessä Teatterikoulutuksen kanssa. Yksi kevään huipentumista, jossa kaikki vuoden aikana opittu yhdistetään yhteiseen teokseen. Pääsääntöisesti iloinen ja koko perheelle suunnattu teos haastaa opiskelijat näyttelijäntyön, tanssin, laulun ja live-soittamisen saralla parhaimpaansa ja koostamaan näiden elementtien avulla viihdyttävän kaksituntisen musikaalin. Kurssille osallistuminen vaatii päivittäistä sitoutumista noin kahden kuukauden ajan. Todellinen musiikkiteatterin mestarikurssi. Laajuus 3ov.

Musiikkialan sopimuskäytännöt

Kurssilla tutustut musiikkialan lainsäädäntöön, tekijänoikeuksiin sekä erilaisiin sopimustilanteisiin ja käytäntöihin. Perehdyt myös musiikin julkaisemisen eri vaiheisiin valmiin äänitteen painattamiseen markkinointiin ja levittämiseen, sekä digitaaliseen julkaisuun. Lajuus 0,5 ov.

Lastenmusiikki

Tutustutaan varhaismusiikkikasvatuksen perusteisiin, valmistetaan ja toteutetaan lastenmusiikkiesitys. Laajuus 1,5ov.

Studioprojekti

Suunnitellaan ja toteutetaan pienimuotoinen äänityssessio ammattistudiossa muusikon näkökulmasta. Päätetään äänitettävät biisit ja harjoitellaan ne valmiiksi, ensin itsenäisesti, sitten bändin kanssa. Laajuus 1ov.

 

Teatterikoulutus

Opintojen laajuus 38ov

 

Ja näyttämöllä loistat sinä!

Oletko sinä tulevaisuuden teatterintekijä? Tähtäätkö alan ammattiopintoihin? Vuoden mittaisen Teatterikoulutuksemme aikana otat elämäsi tähän saakka isoimmat askeleet kohti unelmaasi!

 

Opinnot painottuvat produktioihin (draama, monologit ja musikaali) ja niitä maustetaan viikon mittaisilla teemajaksoilla. Vuoden aikana verkostoidut ja luot kontakteja alan ammattilaisiin, paikallisiin teattereihin sekä muihin alan toimijoihin. Vuoteen kuuluu useita teatterivierailuja ja analysoimme paljon näkemäämme. Koulutuksen opettajat ovat alansa ammattilaisia ja antavat kaikkensa jotta vuodestasi tulisi ikimuistoinen.

 

Näyttelijäntyön opetuksemme keskeinen metodi on ”ajatteleva näyttelijä”. Analysoimme roolihenkilöiden pyrkimykset ja kannattelemme niitä kirkkaasti. Saat lavatekemiseesi työkaluja, joilla pärjäät roolin kuin roolin rakentamisessa.

 

Opiskeltavia asioita työstetään opiskelijan oman persoonan kautta ja jokaiselle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet. Opintoihin sisältyvät myös draamakasvatuksen perusopinnot (25 op), jotka suoritetaan Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Nämä opinnot on mahdollista lukea myöhemmin hyväksi korkeakouluopintoihin.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja aito kiinnostus alalle. Valintahaastattelu tarvittaessa.

 

Koulutus alkaa elokuussa. Koulutukseen on jatkuva haku, joten voit kysyä vapaata opiskelupaikkaa koulutuksen alkamisen jälkeenkin.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Ville Kiljunen

Opettaja KM, näyttelijä (FIA), ohjaaja

+358 (0)50 389 9625

ville.kiljunen@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

 

 

Kurssikuvaukset ja sisällöt

 

Kurssin nimeä klikkaamalla pääset tutustumaan kurssikuvaukseen. Voit osallistua myös yksittäisille kursseille.

Orientoivat ja yhteiset opinnot

Teatterihistoria

Luodakseen tulevaa kannattaa tuntea historia. Tällä luentomaisella kurssilla lähdetään liikkeelle luolamaalauksista ja päädytään nykyteatterin kenttään asti. Teatterin historian eri vaiheet käsitellään kronologisesti, samoin teatterin eri tyylilajit, metodit, käsitteet, kirjailijat, dramaturgit, keskeiset ohjaajat ja ilmiöt teatterin historiassa. Tämän tiiviin luentopaketin jälkeen perspektiivisi teatterin kenttään paranee kertaheitolla. Laajuus 0,5ov.

Kuoro

Jyväskylän kristillisen opiston kuoron runko rakentuu Teatterikoulutuksen ja Musiikin koulutuksen opiskelijoiden varaan. Kuoro harjoittelee läpi vuoden viikoittain ja esiintyy muutaman kerran lukuvuodessa. Kuorossa lauletaan melodista kaunista kuoromusiikkia useamman stemman voimin. Laajuus 2ov.

Djembe-workshop

Rytmikkäästi syksyyn? Afrikkalaiset rummut, sykkivät rytmit, kiivaat tanssit, yhteinen ilo? Jos nämä sanat tuntuivat houkuttelevilta, niin tämä kurssi on juuri sinua varten. Kamerunilaislähtöinen Pape Cissé ajaa kaikki totaalisesti sisään afrikkalaiseen kulttuuriin valloittavalla tyylillään. Kukaan ei jää kylmäksi, kun rummut alkavat pauhata ja rytmi vauhdittaa villiä tanssia. Ryhmässä rummutettaessa myös vasta-alkajan on turvallista päästä aiheeseen kiinni. Virheitä tulee ja saa tullakin, tällä kurssilla etsitään ilmaisun alkukantaista voimaa. Kuuma tunnelma kruunataan kurssin päätteeksi yhteisenä esityksenä. Laajuus 1ov.

Teatterimusiikki

Teatterimusiikki -kurssi enteilee Teatterikoulutuksen vuodessa aina musikaalin lähestymistä. Kurssilla lauletaan ja soitetaan teatterimusiikkia laidasta laitaan, mutta etenkin aina tulevan kevään musikaalin biisejä. Teatterimusiikki onkin Teatterikoulutuksen ja Musiikin koulutuksen yhteiskurssi. Kurssi sisältää yhtyesoittoa ja stemmalaulua. Laajuus 1ov.

CV ja työnhaku

Teatterin tekemiseen ja sen ilmiöihin liittyy vahvasti erilaisten työtehtävien ja produktioiden etsiminen ja niihin hakeminen. Tällä lyhytkurssilla keskitytään siihen, mitä kannattaa ottaa huomioon hakemusten, showreelien, videohakemusten, voicereelien ym. koostamisessa ja miten itseään kannattaa tuoda esiin. Miten näyttelijä tekee CV:n, miten hän tuo itseään esiin internetissä tai somessa? Miten työmahdollisuuksia löytää kimurantilla taidekentällä? Miten valmistautua koe-esiintymiseen, castingiin tai auditioniin? Kurssiin sisältyy Casting-työpaja ammattiteatterin kanssa toteutettuna! Taidealan työnhakijan kurssi.  Laajuus 1ov.

Draamakasvatuksen perusteet 12ov (25op) Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa

DRAAMAKASVATUKSEN PERUSTEET, 2ov

Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu

Kurssin sisältö: oppimispotentiaali, draamakasvatuksen genret ja keskeiset käsitteet, taiteellinen oppimisprosessi sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta. Opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet. Opiskelija ymmärtää kielen, improvisaation, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin periaatteet. Suoritustapana lähiopetus ja oppimistehtävä. Laajuus 1,5ov

Draamakasvatuksen kartalle

Sisältönä draamakasvatuksen oppimispotentiaali, draamakasvatuksen genret ja keskeiset, taiteellinen oppimisprosessi sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä draamakasvatuksen osana kasvatusta ja opetusta, hallitsee draamakasvatuksen keskeiset käsitteet ja ymmärtää genreajattelun periaatteet. Opiskelija ymmärtää teatterin kielen, improvisaation, roolien ja ryhmäprosessien merkityksen draamatyöskentelyssä sekä ymmärtää taiteellisen oppimisprosessin periaatteet. Suoristustapana lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä. Laajuus 0,5ov

DRAMATURGIA 1, 2ov

Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi

Nyt syvennytään dramaturgian perusteisiin ja niiden soveltamiseen draamakasvatuksen konteksteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa, osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa sekä osaa muokata proosasta näyttämötekstiä. Suoritustapana lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä. Laajuus 1,5ov

Dramatisointisuunnitelma

Sisältönä kurssilla ovat dramaturgian perusteet ja soveltaminen draamakasvatuksen konteksteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää dramaturgisen ajattelun merkityksen draamakasvatuksessa, osaa analysoida erilaisten tekstien dramaturgiaa sekä osaa muokata proosasta näyttämötekstiä. Suoritustapana lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä. Laajuus 1,5ov

ESITTÄVÄ DRAAMA 1, 4ov

Improvisaatio ja liike

Mitä ovat näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet draamakasvatuksessa? Tämän kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää improvisaation (Johnstonen metodi), äänen ja kehollisuuden lähtökohtia teatterityössä ja hallitsee näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet Stanislavskin ja Cohenin metodin pohjalta sekä osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan teatterityöstä. Suoritustapana lähiopetukseen osallistuminen sekä mahdollinen oppimistehtävä. Laajuus 2ov.

Näyttelijän- ja ohjaajantyö

Näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet draamakasvatuksessa, siinä aihe. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää improvisaation (Johnstonen metodi), äänen ja kehollisuuden lähtökohtia teatterityössä ja hallitsee näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet Stanislavskin ja Cohenin metodin pohjalta sekä osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan teatterityöstä. Suoritustapana lähiopetukseen osallistuminen sekä mahdollinen oppimistehtävä. Laajuus 2ov.

SOVELTAVA DRAAMA 1, 2ov

Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen

Sisältönä kurssilla ovat prosessidraama ja sen soveltaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä metodina sekä osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta, hän hallitsee prosessidraaman pedagogiset jaksot ja keskeisiä työtapoja sekä osaa suunnitella, ohjata ja arvioida prosessidraamaa erilaisissa oppimisympäristöissä. Käsikirjoittajan ja ohjaajan erityiskurssi. Suoritustavat lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä. Laajuus 1,5ov.

Prosessidraamasuunnitelma

Sisältönä kurssilla ovat prosessidraama ja sen soveltaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä metodina sekä osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta, hän hallitsee prosessidraaman pedagogiset jaksot ja keskeisiä työtapoja sekä osaa suunnitella, ohjata ja arvioida prosessidraamaa erilaisissa oppimisympäristöissä. Suoritustavat lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä. Laajuus 0,5ov.

DRAAMAOPETTAJUUTEEN KASVAMINEN, 2ov

Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana

Sisältönä kurssilla ovat draamaopettaja opettaja-taiteilija-tutkijana käsitteistö. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa ryhmälähtöisen taiteellisen oppimisprosessin (devising) ja arvioida prosessia, tietää draamakasvatuksen keskeisiä tutkimusteemoja ja tutkimuksia, osaa reflektoida omaa ja opiskeluryhmän toimintaa sekä osaa kuvata omaa pedagogista toimintaansa ja ajatteluaan draamaopettajana. Suoritustapana lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä. Laajuus 2ov.

Minä ilmaisijana

Minä ilmaisijana

Tämä kurssi on peruspohja koko Teatterikoulutuksen tarjoamalle kansanopistovuodelle. Kurssilla haetaan ilmaisuharjoitteiden kautta oman ilmaisun vapautta ja rajoja. Kurssi vapauttaa ja vie sinua eteenpäin riippumatta siitä oletko harrastanut teatteria jo pitkään vai oletko vasta-alkaja. Teatterikoulutuksen valintaperusteena ei ole teatteritausta, mutta sitoutuminen itseensä ja itsensä kehittämiseen on edellytys, josta ei voi tinkiä. Ilmaisussa kaikki on kiinni sinusta! Joten haluatko tarttua haasteeseen? Hyppää kyytiin! Laajuus 1ov.

Äänenkäytön perusteet

Oma kehomme ja mielemme ovat meidän teatterintekijöiden instrumentit. Ilmaisu on sisäisen äänen ja tarinan ulostuontia, mutta ääni on sen näkyvä ja kuuluva muoto. Onko äänenkäytössäsi lukkoja, jännittääkö, kihoaako hiki otsalle? Vai oletko vapautunut puhuja, laulaja ja äänenkäyttäjä? Joka tapauksessa tällä kurssilla pääset kehittämään instrumenttiasi ja ilmaisuasi yhä eteenpäin. Äänenkäytön opettajat ovat alansa ammattilaisia, joilla on sekä äänenkäytön, musiikin, laulun että näyttelijäntyön kokemusta. Vapauta itsesi ja äänesi ja tule mukaan! Laajuus 1ov.

Fyysinen teatteri

Minna Lenfeldova on Itä-Euroopassa oppinsa hankkinut fyysisen teatterin (mm. Grotowskin metodi) taitaja, jonka ohjauksessa tehdään fyysistä ilmaisua ja harjoitteita keskittyen kehoon ja sen ilmaisuvoimaan. Alkukantaisia ja arkisiakin asentoja ja liikekieltä lähestytään pehmeällä pedagogiikalla ja kurssin päätteeksi jokainen on löytänyt varmasti uusia keinoja kehollisen ilmaisunsa tueksi. Laajuus 1ov.

Parkour ja akrobatia

Ilmaisijan on hallittava kehonsa, toisaalta kehollinen työskentely on ilmaisua. Parkour-akatemian ammattiohjaajien kanssa yhteistyössä toteutettavalla kurssilla saat tukea keholliseen harjoitteluun, liikkuvuuteen ja temppuiluun. Harjoitteita tehdään yksin ja ryhmissä. Hiki valuu, kun ryhmä punnertaa yhdessä aikaiseksi ison pyramidin. Oletko koskaan tehnyt selkä edellä päin kaatumisen pehmeään juustomereen, tällä kurssilla rohkaistut siihenkin. Laajuus 1ov.

Yksinlaulu

Jännittääkö yksin laulaminen vai oletko jo konkarisolisti? Molemmissa tapauksissa kurssi on sinua varten. Ari Kauppisen ja Ville Kiljusen ohjauksessa tällä kurssilla pureudutaan yksinlaulamisen perusasioihin; puhtaaseen lauluun, tekstin tulkintaan ja esiintymiseen. Saat tukea laululliseen ilmaisuusi ja takuulla lisää esiintymisvarmuutta. Kurssiin sisältyy loppukonsertti. Laajuus 1ov.

Kameranäytteleminen

Kuinka näytellä kameralle? Mitä eroa ilmaisussa on näyttämöllä ja kameran edessä? Mitä kamera näyttää ja vangitsee? Mitä rosoja ilmaisussa on kameran edessä hyvä höylätä pois? Elokuvaohjaajan kanssa harjoitellaan aitoa, läsnäolevaa näyttelijäntyötä kameralle. Lyhyitä kohtauksia kuvataan uudelleen ja uudelleen, katsotaan ja analysoidaan. Kurssi on tarkoitettu sellaisille, jotka todella haluavat esiintyä kameralle ja oppia uutta kaiken paljastavasta kameranäyttelemisestä. Laajuus 1ov.

Stand up

Stand up -komiikka on tullut Suomeen jäädäkseen. Kaikki sitä ovat nähneet ja kirjo on laaja.

Olisiko sinusta siihen? Kiinnostaako kokeilla? Oletko jo keikkaillut, mutta haluat oppia uutta? Klubeja nimittäin riittää ja kokeileminen kannattaa, mutta ennen lavalle nousemista tarvitaan tietenkin tymäkkä ja koominen kurssi! Nyt kellä tahansa on mahdollisuus tutustua omaan sisäiseen koomikkoonsa JKO-Teatterikoulutuksen Stand up -kurssilla.

Stand up -kurssin opettaja on eräs Suomen hauskimmista koomikoista, jyväskyläläinen Marko Kämäräinen. Marko on ammatiltaan myös opettaja, joten nyt olet parhaassa mahdollisessa opissa. Markosta on sanottu, että hän leikittelee komiikassaan tapahtumilla ja asioilla, jotka ovat meille kaikille niin tuttuja, mutta joista emme vaan ole löytäneet sitä koomista vinkkeliä.

Tule siis tutustumaan omaan koomiseen puoleesi ja etsimään komiikkaa ympäriltäsi.

Stan up -Kurssi on tarkoitettu sellaisille, jotka etsivät omaan ilmaisuunsa jotain täysin uutta ja virkistävää. Järjestetään kolmena perjantaina, sisältäen pienen esiintymisen. Laajuus 1ov.

PR-kuvaus

Kyseessä on Graafisen suunnittelun koulutuksen kanssa toteutettava valokuvaamisen erikoiskurssi. Oletko harrastanut henkilökuvaamista ja tarvitset siihen vinkkejä? Vai viihdytkö kameran edessä ja koet tarvitsevasi harjaannusta kuvattavana olemisesta? Kurssi ei ole malli- tai mannekiinikurssi, vaan keskitymme valaistukseen, luonnolliseen kuvaustilanteeseen ja laadukkaisiin henkilökuviin. Tällä kurssilla saat ohjeita ja vinkkejä molempiin valokuvaamisen liittyviin rooleihin. Laajuus 0,5ov.

Produktiot ja esitykset

Draama

JKO – Teatterikoulutuksen kansanopistovuosi koostuu lyhytkursseista eli ns. moduuleista, mutta vuoden aikana tuotamme ja harjoittelemme kolme produktiota, joista ensimmäinen on draama. Draamakurssilla keskitytään näyttelijäntyön peruselementteihin, ohjaaja Ville Kiljusen ajatteleva näyttelijä -metodilla. Draamakurssilla harjoitellaan ryhmätyöskentelyä, tarinan yhdessä eteenpäin viemistä sekä sen särmien rakentamista. Näytelmän dynamiikkaa ja aksentteja luodaan hahmon pyrkimysten, draaman merkitysten ja tarinan tärkeiden käänteiden kautta. Laajuus 5ov.

Monologi

Monologi on eräällä tavalla teatteritaiteen kuningaslaji. Olet yksin näyttämöllä, vain sinä ja tarinasi. Tällä kurssilla pureudutaan näyttelijäntyön hienomekaniikkaan, ilmeisiin, eleisiin, äänenkäyttöön, kehollisuuteen, gestiikkaan ja yleisökontaktiin. Kurssin työtapa lähentelee lausuntataidetta, ja onkin sitä. Dialogin monologista tekee yleisökontakti. Teatterin pienin luku on 2, joista toisen on oltava katsoja. Kurssi kehittää sinua itsevarmana esiintyjänä, puhujana, esiintyjänä ja näyttelijänä. Laajuus 2ov.

Musikaali

Teatterikoulutuksen ja Musiikin koulutuksen kansanopistovuoden eräänlainen päättötyö, jossa kaikki vuoden aikana opittu yhdistetään yhteiseen teokseen. Pääsääntöisesti iloinen ja koko perheelle suunnattu teos haastaa opiskelijat näyttelijäntyön, tanssin, laulun ja live-soittamisen saralla parhaimpaansa ja koostamaan näiden elementtien avulla viihdyttävän kaksituntisen musikaalin. Kurssille osallistuminen vaatii päivittäistä sitoutumista noin kahden kuukauden ajan. Todellinen musiikkiteatterin mestarikurssi. Laajuus 6ov.

 

Sisustussuunnittelun monimuotokoulutus

Opintojen laajuus 20ov

 

Kiinnostaako sisustaminen ja tilasuunnittelu?

Oletko haaveillut sisustusalan, muotoilun tai arkkitehtuurin opiskelusta tai työtehtävistä? Haitko alan opintoihin, mutta opiskelupaikka jäi vielä saamatta? Tai kiinnostaako sisustaminen vapaa-ajalla?

 

Vuoden kestävässä sisustussuunnittelun monimuotokoulutuksessamme pääset kartuttamaan osaamistasi ammattitaitoisessa ohjauksessa ja hyvässä ilmapiirissä. Meiltä saat uusia ideoita niin oman kodin sisustamiseen, kuin taitoja työn puolesta tapahtuvaan tilasuunnitteluun.

 

Sisällöltään monipuolinen, aikaa seuraava ja käytännönläheinen koulutus antaa hyvän pohjan mahdollisille jatko-opinnoille, hyödyllisiä taitoja alalla jo toimiville tai valmiuksia kokonaan uudelle uralle suuntautumiseen.

 

Vuoden aikana voidaan tehdä erilaisia asiakasprojekteja, samalla luoden kontakteja alueella toimivien alan yritysten kanssa. Opintojen edetessä kokoat itsellesi portfolion, joka on tärkeä työkalu luovilla aloilla työllistymiseen.

 

 

Opetuksen teemoja:

 • Sisustussuunnittelun perusteet, prosessit ja dokumentit
 • Tyylihistoria
 • Tekninen piirtäminen
 • SketchUp ja layout
 • Suunnittelun visuaalinen viestintä
 • Materiaalit ja valo
 • Kiintokalustesuunnittelu
 • Julkisen tilan suunnittelu
 • Portfolio

 

Opetuksen ajankohta:

 

Lähiopetus keskimäärin kerran kuukaudessa, perjantai klo 16.00-20.00 ja lauantai klo 9.00-15.00, päivämäärien muutokset mahdollisia. Aloituspäivä 28.8.2020.

 

Haku elokuussa alkavaan koulutukseen 1.5.2020 mennessä, hakijoille lähetetään ennakkotehtävä. Täydennyshaku päättyy 31.7.2020. Vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja voit tiedustella koulutuksen alkuun saakka.

 

 

Koulutuksen hinta:

 

 • Opiskelukustannukset maksetaan opintojen alussa.
 • Opiskelumaksu 1530e, sis. 2 kpl kirjoja, kynät, työkansio

 

Koulutuksen esite.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

KUVA: EMMI VIRTANEN

Tanssinohjaajakoulutus

KOULUTUKSEN KESTO

Aloitus 9/2021, 35 ov

 

Oletko innokas katutanssin harrastaja? Kiinnostaako tanssinohjaus? Ensimmäistä kertaa Suomessa on mahdollista viettää lukuvuosi tanssinohjauksen parissa katutanssia painottaen.

Opinnot antavat valmiuksia ohjata katutanssitunteja ja hakeutua tanssialan jatkokoulutuksiin. Opetus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän Tanssiopiston kanssa, ja käsittää mm. perustaidot tanssipedagogiikasta sekä katutanssin eri lajeista, kuten esimerkiksi hiphopista, housesta, breakdancesta ja waackingista tutustuen myös muihin tanssilajeihin.

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän kristillisen opiston ja Jyväskylän Tanssiopiston kanssa.

 

Koulutuksen laajuus 35 opintoviikkoa (sisältää kasvatustieteen perusopinnot 25 opintopistettä), josta tanssia opintojen aikana 550 tuntia, noin 2-3 tuntia päivässä.

 

Opetus järjestetään Jyväskylän Tanssiopistolla ja Jyväskylän kristillisellä opistolla. Tanssiopistolla aamupäivä, jonka jälkeen siirtyminen lounaalle ja iltapäivätunneille JKOlle. Lähiopetus toteutetaan 4 päiväisenä viikkona, 1 päivä viikossa itsenäistä opiskelua. Välillä tanssitunteja pidempi yhtäjaksoinen rupeama tai myös iltapäivällä (vierailevien opettajien yhteydessä).

 

Koulutuksen pääopettajana toimii tanssija, tanssinopettaja ja koreografi Sanaz Hassani. Hän on opettanut, sekä valmentanut että kilpaillut SM-tasolla menestyksekkäästi useita vuosia, ja perustanut tanssiryhmä Urban Movements Companyn. Nykyisin Sanaz opettaa tanssia ja valmentaa kisaryhmiä Jyväskylän Tanssiopistolla sekä pitää workshoppeja ympäri Suomea. Tuoreimpana ansiona Finnish Dance Organizationin myöntämä stipendi upeasta ja pitkäjänteisestä työstä katutanssin parissa. Didaktiikan ja opetusharjoittelun opettajana Tuija Nikkilä, nykytanssin, improvisaation ja koreografisen työskentelyn opettajana Miia Elivuo. Lajikokeiluissa kyseiseen lajiin erikoistuneet Tanssiopiston opettajat. Eri katutanssin tyyleissä kyseiseen lajiin erikoistunut vieraileva opettaja.

 

Koulutuksen sisällöt

 

Lukuvuosi tanssinohjauksen parissa antaa valmiuksia tanssi- ja liikuntaryhmien ohjaamiseen sekä ammatilliseen jatkokoulutukseen (esim. tanssinopettaja). Voit parantaa tanssitekniikkaasi ja freestyle/improvisaatio taitojasi ja harjoitella tanssinohjausta erityisesti katutanssin eri tyylilajeissa sekä tutustut myös muihin tanssilajeihin mm. nyky-, jazz/showtanssi, baletti, break ym. Opinnot sisältävät myös taiteellista produktiotyöskentelyä sekä esiintymistä, joissa keskitytään erityisesti oman tanssijuuden, ilmaisun ja esiintymisvarmuuden kehittämiseen sekä koreografisen prosessin kokonaisvaltaiseen hallitsemiseen.

Osana opintojasi suoritat kasvatustieteen perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

 

Opiskelu kansanopistolinjalla ei muuta asemaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä, voit siis turvallisesti kokeilla omaa alaasi menettämättä ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevan etua. Opintojen aikana suoritetut avoimen yliopiston opinnot voivat nopeuttaa opiskelua korkeakouluopinnoissa, mikäli opinnot sisältyvät opiskeluusi korkeakoulututkinnossa.

 

Tanssinohjauksen opinnot

 

SUUNTAAVAT OPINNOT:

Ohjaamisen opintokokonaisuus

 • Oppiminen ja ohjaus
 • Tanssin didaktiikka
 • Käytännön ohjausharjoittelu

Taiteelliset produktiot

 • Tanssijan työhön tutustuminen osana taiteellista produktiota
 • Liikeanalyysi ja koreografioiden valmistamisprosessi

Syventävät opinnot

 • Kasvatustieteen perusopinnot, Katutanssi, Nykytanssi, Freestyle/improvisaatio, Jazz/showtanssi,

Tutustuminen eri tanssilajeihin/tyyleihin. Tanssiopiston opettajia mm. balettia, breakia, afroa, akrobatia. Vierailevia opettajia, popping, house, vogue, locking, dancehall. Näyttämöilmaisu.

Lisäopinnot:

 • Avoimen yliopiston väylä opinnot
 • JKO Teatteri, Musiikki, Graafinen, Sisustus opintojaksoja

 

Koulutukseen hakeutuminen ja pääsyvaatimukset

 

Haku aukeaa 1.1.2021.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja katutanssia aiemmin 3-5 vuotta harrastaneille sekä kiinnostus alalle.

 

Opiskelukustannukset ja opintojen rahoitus

 • Opiskelukustannukset maksetaan neljässä erässä opintovuonna.
 • Opintojen perusmaksu opintovuodesta opiston ulkopuolella asuville lukuvuonna 2019-2020 oli 3344 e. Perusmaksu sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin (ei materiaaleja).
 • Opistolla asuvien opintovuoden perusmaksu oli lukuvuonna 2019-2020 opetuksesta ja täysihoidosta (ma – pe, 2hh) majoitustasosta riippuen 4180 – 4560 e.
 • Lisätietoja opintotuesta saat Kelan nettisivuilta osoitteesta www.kela.fi/opintotuki
 • Kysy mahdollisuutta opintosetelirahoitukseen.
 • ETU opiskelijoille! Tanssinohjaaja koulutuksen ja teatterilinjan opiskelijat voivat osallistua Jyväskylän Tanssiopiston tanssitunneille puoleen hintaan!

 

Kysy lisätietoja tai tilaa hakulomakkeet opiston toimistosta!

 • koulutussihteeri: Kirsi Haukimäki

koulutussihteerit(at)jko.fi, p. 044 752 2716

DigiLeidit

 

DigiLeidit on aikuisille naisille suunnattu koulutushanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa osallistujien työssään tai vapaa-ajallaan tarvitsemia digitaalisia taitoja. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajataustaisille naisille.

 

Koulutuksissa kokoonnutaan olemaan yhdessä ja harjoittelemaan ohjatusti tietoyhteiskunnassa tarvittavia taitoja. Koulutusjaksoille voi osallistua kukin opiskelija omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan.

 

Digipajojen opetussuunnitelman pohjana on Yle:n digitreenit-kokonaisuus. Digipajojen sisältöteemoja ovat esimerkiksi tietokoneen käytön perusteet, tekstinkäsittely, mobiililaitteet ja langaton verkko, tietoturva, sähköpostin liitetiedostot, kuvat ja sosiaalinen media jne. Välineinä opiskelussa käytetään opiston tietokoneita ja osallistujien omia mobiililaitteita.

 

SYKSYN 2020 KOULUTUKSET

Koulutukset toteutetaan aikavälillä 19.8. – 9.12.2020,

keskiviikkoisin ja torstaisin.

16.15 – 17.00 päivällinen

17.00 – 19.00 koulutus

 

19.8.2020    Syksyn aloitus, ruokailu, ohjelma ja ilmoittautuminen
20.8.2020    DigiLeidit ja tietokone tutuksi

26.8.2020    Tekstinkäsittelyn helpot alkeet
27.8.2020    Tekstinkäsittelyn helpot alkeet (kertaus ja jatkoa edellisestä kerrasta)

2.9.2020      Testinkäsittely Word 1

3.9.2020      Tekstinkäsittely Word 1 (kertaus ja jatkoa edellisestä kerrasta)

9.9.2020      Tekstinkäsittely Word 2

10.9.2020    Tekstinkäsittely Word 2 (kertaus ja jatkoa edellisestä kerrasta)

16.9.2020    Mobiililaitteet, wifi ja langaton verkko (oma älypuhelin tai tabletti mukaan)
17.9.2020    Mobiililaitteet, wifi ja langaton verkko (oma älypuhelin tai tabletti mukaan)

23.9.2020    Kuvat: kuvien ottaminen, käsittely ja jakaminen (oma älypuhelin tai tabletti mukaan)
24.9.2020    Kuvat: kuvien ottaminen, käsittely ja jakaminen (oma älypuhelin tai tabletti mukaan)

30.9.2020    Tietotekniikan perusteet: tallentaminen, tiedostojen ja kansioiden käsittely
1.10.2020    Tietotekniikan perusteet (sama sisältö kuin 30.9.)

7.10.2020    Tietoturva
8.10.2020    Internet, hakukoneen ja selaimen käyttö

21.10.2020  PowerPoint-esityksen tekeminen
22.10.2020  PowerPoint-esityksen tekeminen (sama sisältö kuin 21.10.)

28.10.2020  Excel-taulukkolaskennan perusteet
29.10.2020  Excel-taulukkolaskennan perusteet (kertaus ja jatkoa edellisestä kerrasta)

4.11.2020    Sähköposti ja liitetiedostot (oman sähköpostin tunnus ja salasana mukaan)
5.11.2020    Sosiaalinen media

11.11.2020  Tekstinkäsittely Word 2
12.11.2020  Tekstinkäsittely Word 2 (kertaus ja jatkoa edellisestä kerrasta)

18.11.2020  Office 365
19.11.2020  Office 365

25.11.2020  Vinkkejä tietokoneen tehokkaampaan käyttöön
26.11.2020  Vinkkejä tietokoneen tehokkaampaan käyttöön (sama sisältö kuin 25.11.)

2.12.2020   Kerrataan
3.12.2020   Kerrataan

9.12.2020   Joulujuhla / syksyn päättäjäiset

 

Päivällinen ja koulutus ovat osallistujille ilmaisia.

 

Digileidit koulutusiltoihin on mahdollista hakeutua ja valita haluamansa koulutusillat:

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuksesta antaa:
DigiLeidit hankekoordinaattori Minna Lenfeldova
p. 044 752 2711
minna.lenfeldova(at)jko.fi

 

Koulutussihteeri:

p. 044 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

DigiLeidit-koulutus:

suomea ja digitaitoja maahanmuuttajanaisille

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä ja digitaitoja Jyväskylän kristilliselle opistolle Kuokkalaan!

DigiLeidit on opetushallituksen rahoittama hanke, jossa on tarkoitus kohentaa suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavia digitaitoja yhteisöllisessä ilmapiirissä.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti maahanmuuttajille, joten digitaitoja harjoitellaan selkokielellä. Yhteisöllisyyttä tukee opiskelijoille maksuton päivällinen, joka syödään yhdessä joka kerta ennen opiskelua. Halutessaan opiskelija voi myös osallistua vain opetukseen. Opiskelijat voivat osallistua joko kaikille tai vain haluamilleen opetuskerroille. Opetuskerroille pitää kuitenkin ilmoittautua etukäteen ruokailun järjestämisen takia.

 

Opiskelemme:

 • suomen kieltä
 • tietokoneen ja opiskelijan oman älypuhelimen käyttöä
 • Koulutus on ilmainen.
 • Koulutus on tarkoitettu vain naisille.

 

Aikataulu: tiistaisin 29.9. – 15.12.2020

 • klo 16.15 – 17.00 ruokailu
 • klo 17.00 – 19.00 opetus
 • koulutuspäivät: 29.9., 6.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12.

 

Paikka:

Jyväskylän kristillinen opisto, Kuokkala. Osoite: Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä.

 

Opettajina toimivat Jyväskylän kristillisen opiston opettajat ja mukana oppimista tukemassa on aina myös koulunkäynninohjaaja. Opetuksessa pyritään huomioimaan osallistujien tarpeet ja taitotaso.

 

Esimerkkejä opetuksen sisällöistä:

Näppäimistön käyttö ja suomenkielisen tekstin kirjoittaminen, tekstinkäsittelyn perusteet, tallentaminen ja kansioiden käyttö, digisanasto suomeksi, suomen opiskelun verkkosivut ja sovellukset, tiedon etsiminen ja verkkopalveluiden käyttäminen, sosiaalinen media ja sähköposti, tutustuminen omaan puhelimeen ja sen asetuksiin jne. Kielitaitopainotteisen tiistairyhmän lisäksi DigiLeidit kokoontuvat keskiviikkoisin ja torstaisin, jolloin opiskelijoiden enemmistö on suomalaistaustaista. Keskiviikon ja torstain ryhmiin ovat tervetulleita kaikki leidit, joiden kielitaito riittää suomenkielisen opetuksen seuraamiseen (noin B2).

 

Ilmoittautumien opiston jatkuvan haun kautta:

 

 

 

Kysy lisätietoja:

 • DigiLeidit-hankekoordinaattori:

Minna Lenfeldová, minna.lenfeldova(at)jko.fi, p. 044 752 2711

 

 • Koulutussihteeri:

koulutussihteerit(at)jko.fi, p. 044 752 2716

Pekaso

 

Haluatko kasvatusalalle?

 

Pekaso-koulutus vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perustaitoja ja minäpystyvyyttä kasvatus- ja ohjausalalle.

 

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat hakeutua opiskelemaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon, koulunkäynnin ohjaajaksi tai henkilökohtaiseksi avustajaksi.

 

Koulutuksessa vahvistetaan suomen kielen taitoa ja tutustutaan ammatilliseen kasvatusalan sanastoon ja suomalaiseen kasvatus- ja koulutusjärjestelmään. Opinnoissa on mahdollista suorittaa hygieniapassi.

 

Opiskelijalta edellytetään vähintään B 1.1 kielitaitotasoa ja oleskelulupaa.

 

Koulutukseen hakeminen

 

Hakuaika päättyy  16.10.2020

Valintakoe ilmoitetaan myöhemmin. Valintakokeeseen valituille lähetetään erillinen kutsu

 

Koulutus järjestetään 2.11.2020 – 30.4.2021.

 

Opiskeluun kuuluu työelämäjakso esim. päiväkodissa tai kouluympäristössä.

 

 

Kysy lisätietoja

 

Koulutuksen ryhmänohjaaja:

Miia Tyyskä

miia.tyyska(at)jko.fi
p. 041 730 5647

 

koulutussihteeri:

koulutussihteerit(at)jko.fi

p. 044 752 2716

Tulevaisuuteni suunta -koulutus (FUTUR)

 

Koulutuksen kesto

16.3.2020 – 18.12.2020

18 opintoviikkoa, 450 tuntia

 

Koulutuksen kuvaus

 

Tulevaisuuteni suunta -koulutus (FUTUR) tukee maahanmuuttajanuorta opintojen nivelvaiheissa. Koulutus antaa tulevaisuudelle suuntaa ja tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja peruskoulun päättäneille alle 20-vuotiaille maahanmuuttajanuorille sekä 20 – 29-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole toisen asteen koulutusta.  Koulutuksella tuetaan nuoren integrointia koulutukseen, erityinen huomio kiinnitetään yksilön ohjaamiseen.

 

Opiskelija suorittaa Tulevaisuuteni suunta -koulutuksessa 18 opintoviikon mittaiset opinnot, jotka koostuvat suomen kielen taitojen vahvistamisesta, osallisuuden kokemuksista, käytännön taitojen harjoittelusta, opiskelutaitojen vahvistamisesta ja koulutaitojen sekä työelämän perusvalmiuksien hankkimisesta. Koulutuksen aikana tehdään tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja tutustutaan erilaisiin ammatteihin monipuolisesti ohjaajan tukemana.

 

Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä toisen asteen opintoihin, mikäli hän saa opiskelupaikan.

 

Koulutuksen suorittaminen

 

Tulevaisuuteni suunta – koulutus koostuu seuraavista opinnoista (18 ov):

   • Suomen kielen taitojen vahvistaminen (4 ov)
    • Vaihtoehtoisesti valinnaiset opinnot, mikäli suomen kielen taito on vahva
   • Koulutaitojen ja työelämän perustaitojen vahvistaminen (8 ov)
   • Koulutuksiin ja ammatteihin tutustuminen (6 ov)

 

Koulutuksen järjestäminen

 

Koulutus järjestetään Jyväskylän kristillisellä opistolla.

Koulutuksen aikana liikutaan paljon kaupungin alueella, tutustuen oppilaitoksiin ja erilaisiin työtehtäviin sekä viranomaispalveihin (mm. ohjaamo, TE-palvelut, JKL työllisyyspalvelut, Matara jne.)

Osalla opiskelijoista mahdollisuus asumiseen opistolla.

 

Koulutukseen hakeminen

 

Hakuaika päättyy  31.7.2020

(valintahaastattelu viikolla 32: 6.8.2020, kaikki hakeneet haastatellaan)

   • Hakeutuminen
   • Valintakoe ilmoitetaan myöhemmin. Valintakokeeseen valituille lähetetään erillinen kutsu

 

Pääsyvaatimukset

   • Perusopetus tai
   • Perusopetus ja perusopetuksen lisäopetus

 

Opiskelukustannukset ja opintojen rahoitus

   • Opiskelu on maksutonta ja siihen sisältyy ruokailu sekä mahdollinen majoitus opiston asuntolassa

 

Lisätietoja

Koulutussihteeri: koulutussihteerit@jko.fi puh. 044 752 2716

Kotoudu taidolla ja taiteella -lukutaitokoulutus (UMAKO)

Koulutuksen kesto

12.8.2020 – 18.12.2020, 18 ov

 

Lukutaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi aikuisille, yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta ja yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä suomalaisen yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille. Lukutaitokoulutuksen rinnalla kokonaisvaltainen kotoutumisen tukeminen on tärkeä osa opetusta.

 

Koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään lähtötason arviointi, jonka tavoitteena on selvittää oppijan koulutaustaa sekä suomen kielen, matemaattisten taitojen ja viestintätaitojen osaamista. Koulutuksessa huomioidaan opiskelijoiden vähäisen koulunkäynnin mahdolliset vaikutukset opiskelutaitoihin ja oppimiseen. Lähtötason arvioinnin yhteydessä pyritään selvittämään myös opiskelijan aikaisempaa osaamista ja mahdollisesti työn kautta hankittua taitoa. Lähtötason arvioinnin perusteella jokaiselle koulutukseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan koulutuksen aikana.

Kuvataiteen opetus on kotoutujalle työkalu käsitellä epävarmuuden ja pelon tunteita sekä vahvistaa heidän itsetuntemustaan ja identiteettiään. Taiteen kieli on kansainvälinen, joten vapaassa taiteellisessa työskentelyssä kielimuuria ei ole tai se on hyvin matala.

Opintojen tarkoituksena on tukea opiskelijan kasvua aktiiviseksi, tavoitteita asettavaksi ja niihin itseohjautuvasti pyrkiväksi sosiaaliseksi ja vastuunkantavaksi kansalaiseksi. Koulutus mahdollistaa reitin jatkopintoihin.

 

Koulutuksen sisällöt:

   • Luku- ja kirjoitustaidon vaiheet
   • Numeeriset taidot
   • Taideaineet; piirustus, maalaus, taideterapeuttinen työskentely, maailman kulttuurit
   • Yhteiskuntataidot ja kulttuurintuntemus
   • Kotoutumista tukevat opinnot
   • Oppimisen tukeminen ja ohjaus

Koulutukseen hakeutuminen

Suora haku opistolle päättyy 27.5.2020, jälkihaku 31.7.2020 saakka.

   • täytä hakemus netissä:
   • paperihakemuksen saat opistolta

Kutsu valintahaastatteluun 3.6.2020 lähetetään erikseen. Jälkihaun valintahaastattelu on 5.8.2020.

 

Opiskelukustannukset ja opintojen rahoitus

   • Opetus ja lounas ovat opiskelijalle maksuttomia
   • Koulutus on mahdollista kytkeä kotoutumissuunnitelmaan
   • Asuminen asuntolassa maanantaista perjantaihin koulupäivinä on maksutonta

HUOM! Viikonloppuisin (lauantaina ja sunnuntaina) asuntolassa ei voi asua

   • Asuminen asuntolassa 2 hengen huoneessa. Asuminen on tarkoitettu ensisijaisesti kaukana asuvalle opiskelijalle.

Kysy lisätietoja ja tilaa hakulomake opiston toimistosta!

 

koulutussihteeri:

koulutussihteerit@jko.fi, p. 044 7522 716

 

koulutuksesta vastaava opettaja:

Minna Lenfeldova

minna.lenfeldova(at)jko.fi, p. 044 752 2711

Maahanmuuttajien yhteiskuntavalmiudet

 

Koulutuksen kesto

 

12.8.2020-18.12.2020, 18 ov

 

Maahanmuuttajien yhteiskuntavalmiudet-koulutuksen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajanaiset, joiden kotoutumisaika on päättynyt. Naiset jotka ovat jääneet työelämän ulkopuolelle ja jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa.

 

 

Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja vahvistetaan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia ja edistetään työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä.

 

Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijoiden tukemiseen ja ohjaukseen.

 

Koulutus on maksuton ja siihen sisältyy lounas sekä kahvi.

 

 

Suora haku opistolle päättyy 27.5.2020, jälkihaku 31.7.2020

 

 

Luovien alojen lyhytkurssit

Luovien alojen lyhytkurssit ovat valikoima opiston vapaan sivistystyön koulutusten sisältöjä. Kurssit toteutetaan yhteistyönä vuoden kestävien VS-koulutusten ryhmien kanssa. Voit valita haluamasi kokonaisuuden tai poimia kursseja useammilta eri osa-alueilta. Opetus järjestetään arkipäivisin, pääosin 8.00-16.00 välisenä aikana, katso tarkemmat ajankohdat kunkin kurssin kohdalta. 

 

Tule kehittämään osaamistasi tai aloittamaan uusi harrastus!

 

Hinnoittelu

Lyhytkurssien hinnoittelu tapahtuu suoritettujen opintoviikkojen mukaan. Mikäli suoritat useampia opintoviikkoja, saat alennusta yksittäisen opintoviikon hinnasta seuraavasti:

 

1-3 ov:t 200 €/ov

4-10 ov:t 150 e/ov

yli 11 ov:tä 100 e/ov

 

*Esimerkiksi 5 ov maksaa 900 e (3*200 e ja 2*150 e).

 

Lisätietoa

 

Ari Kauppinen
Opettaja
+358 (0)44 752 2756
ari.kauppinen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

 

 

 

GRAAFINEN SUUNNITTELU

 


 

 

KASVASTUS JA OPETUSTYÖ

 


 

 

MUSIIKKI

 


 

 

TEATTERI