Yleistä vapaasta sivistystyöstä

 

Vapaan sivistystyön koulutukset eli ”kansanopistolinjat” ovat vapaatavoitteisia, yleissivistäviä opintoja, jotka antavat valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin, kehittävät harrastus- ja työelämätaitoja tai toimivat innostavana ja hyödyllisenä etappina elämän erilaisissa taitekohdissa.

 

Opistolla on tarjolla neljä vuoden mittaista pitkää koulutusta: Graafinen suunnittelu, Tanssinohjaus, Musiikki ja Teatteri. Kunkin koulutuksen osia voi suorittaa myös lyhyempinä kokonaisuuksina tai yhdistellä eri koulutusten sisältöjä itselle mielekkäällä tavalla. Lue Luovien alojen lyhytkursseista lisää täältä tai kysy opintosihteeriltä tai koulutusten vastuuopettajilta!

 

Kansanopistovuodesta saat peruskoulun jälkeisessä toisen asteen yhteishaussa valmistavan koulutuksen kuusi lisäpistettä. Linjalla opiskellessasi saat ilman lukio- tai ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa olevalle annettavat kahdeksan lisäpistettä. Ylioppilaspohjaisessa ammatillisen koulutuksen yhteishaussa eräille aloille (tanssialan, musiikkialan, sirkusalan, kuvallisen ilmaisun  tai liikunnanohjauksen perustutkintoon) voit saada 1-3 pistettä, mikäli oppilaitos on näin määritellyt.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Tai voit ottaa suoraan yhteyttä kunkin koulutuksen vastuuopettajaan.

 

Opiskelukustannukset

 

Vapaan sivistystyön koulutuksen kustannukset riippuvat koulutuksen kestosta ja mahdollisen majoituksen tasosta. Maksut maksetaan neljässä erässä opintovuoden aikana. Yhden lukukauden maksu on noin puolet lukuvuoden maksusta ja se maksetaan kahdessa erässä.

 

Opintojen perusmaksu sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin. Opiston asuntolassa majoittuvien hintaan sisältyy lisäksi aamiainen ja päivällinen. Joidenkin kurssien suorittamiseen tarvittavista omakustanteisista materiaaleista ja välineistä kerrotaan koulutusohjelmaan hyväksymisen yhteydessä.

 

Perus- ja materiaalimaksujen lisäksi kustannuksia voi aiheutua vapaaehtoisista lisäopinnoista, esim. koulutusohjelmaan kuulumattomien, ylimääräisten avoimen yliopiston perusopintojen (25 op) suorittamisista.

PERUSMAKSUT
Opiskeluviikkoa
Ei majoitusta * II-tason majoitus** I-tason majoitus***
36 3168 e 3960 e 4320 e
38 3344 e 4180 e 4560 e

 

 

 

 

 

 

Opiston lähettämistä laskuista peritään 5,00€ laskutuslisä.

 

* Ei majoitusta: opetus, työssäoppimisjakso, lounas ja päiväkahvi
** II-tason majoitus: opetus, työssäoppimisjakso, aamiainen, lounas, päiväkahvi ja päivällinen sekä majoitus (ma-pe) II-tason huoneessa
*** I-tason majoitus: opetus, työssäoppimisjakso, aamiainen, lounas, päiväkahvi ja päivällinen sekä majoitus (ma-pe) I-tason huoneessa

 

Lisätietoa opistolla asumisesta.

 

Vapaan sivistystyön koulutukseen on mahdollista anoa Kelan opintotukia, työttömyyskassojen, vakuutusyhtiöiden tai esim. aikuiskoulutusrahaston aikuiskoulutustukea tai koulutuspäivärahaa. Mitään yleispäteviä koulutustukien myöntämiskriteereitä koulutuksiimme ei kuitenkaan ole, vaan tuen myöntäminen riippuu pääsääntöisesti sitä anovan opiskelijan henkilökohtaisesta tilanteesta. Muista myös mahdollisuus työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun, jota voit selvitellä oman alueesi TE-toimiston kanssa.

 

Opintoseteli

 

Opetushallituksen Jyväskylän kristilliselle opistolle myöntämällä opintoseteliavustuksella voidaan tukea opiskelua vapaan sivistystyön koulutusohjelmissa (Graafinen suunnittelu, Tanssinohjaus, Musiikki, Teatteri).

 

Opintoseteleiden kohderyhmää ovat työttömät työnhakijat, alhaisen koulutustason omaavat, maahanmuuttajat tai opiskelijat, joilla todetaan olevan oppimisvaikeuksia sekä peruskoulunsa päättäneet, vaille jatko-opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Opintosetelirahoitusta ei voida myöntää, jos hakija on oikeutettu Kelan maksamaan kuntoutusetuuteen.

 

Opintosetelimääräraha vaihtelee vuosittain OPH:n päätöksen mukaan. Lukuvuonna 2018-2019 seteli on ollut suuruudeltaan noin 1000 €/ lukuvuosi. Seteliä hyvitetään kustakin opintomaksuerästä lukuvuoden aikana.

 

Jyväskylän kristilliseltä opiston opistoseteliä haetaan erillisellä hakemuksella. Hakemus postitetaan opiskelijalle kutsukirjeen yhteydessä.

 

Rehtori hyväksyy rehtorin päätöksellä tuen saajat. Rahoituspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Ilmoita hakemuksessasi, mikäli haluat tiedon rahoituspäätöksestä esim. sähköpostilla tai tekstiviestinä.

Graafisen suunnittelun koulutus

Opintojen laajuus 38ov

 

Osaamista työelämään, valmiuksia jatko-opintoihin.

 

Kiinnostaako sinua graafinen suunnittelu ja kuvien tekeminen käsin tai tietokoneella? Haluatko kehittää omaa kuvallista ilmaisuasi ja löytää oman tyylisi? Aiotko töihin tai opiskelemaan graafiselle alalle? Tule hankkimaan alan perustaidot ja -tiedot sekä tekemään suunnitelmaa työuraa tai jatkokoulutusta varten. Opit alalla käytettäviä tietokoneohjelmia, saat uusia kavereita kotoisessa kansanopistoympäristössä ja keräät kontakteja työelämään ja alalla jo työskenteleviin ammattilaisiin.

 

Opiskelemme käytännönläheisesti erilaisissa työpajoissa, sekä aidoissa asiakasprojekteissa, joissa saat työkokemusta ja työnäytteitä. Valmistaudumme myös yhdessä alan oppilaitosten pääsykokeisiin ja harjoittelemme ennakkotehtävien tekemistä. Oppilaitoksesta riippuen meillä suoritetuista opinnoista voi saada korvaavuuksia jatko-opinnoissa.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja kiinnostus alalle. Koulutukseen järjestetään valintahaastattelu.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Sisällöt

 

 • Visuaalinen ilmaisu
  Piirustus ja maalaus, värioppi, kuvitus, valokuvaus, sommittelu, typografia ja tyylikaudet, sarjakuvapaja, pääsykoepreppauskurssi
 • Graafinen tuotanto
  Illustrator (vektorigraafiikka), PhotoShop (kuvankäsittely), Premiere (videotuotanto) After Effects, InDesign (julkaisutaitto), verkkojulkaisu, ohjelmien yhteiskäyttö, logosuunnittelu
 • Yleisopinnot
  Toimisto-ohjelmat (MS Office), yrittäjyys, taidehistoria, ja projekti, työharjoittelu (4 viikkoa)

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Minna Paananen

Opettaja, muotoilija AMK

+358 (0)50 389 9627
minna.paananen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

 

 

 

Musiikin koulutus

Opintojen laajuus 38ov

 

Syvenny musiikin kiehtovaan maailmaan!

 

Oletko hakeutumassa musiikin ammattiopintoihin mutta kaipaat lisävarmuutta pääsykokeisiin? Tarvitseeko musiikkiharrastuksesi uutta potkua? Haluatko uppoutua musiikin maailmaan entistä määrätietoisemmin?

 

Musiikin koulutuksessa pääset kehittämään musiikin tuntemustasi, musiikin tekemisen ja tuottamisen osaamistasi sekä esiintymis- ja ilmaisutaitojasi osaavien opettajien sekä vierailevien musiikkialan ammattilaiten opastuksella. Esiintymiset ja erilaiset projektit rytmittävät opintojen kulkua ja vuoden mittaan tehdään tiivistä yhteistyötä myös opiston muiden koulutusten, mm. Teatterikoulutuksen kanssa.

 

Koulutus koostuu n. 8:n viikon mittaisista teemajaksosta, joista kukin rakentuu tietyn aihealueen ympärille. Voit suorittaa yhden tai useamman jakson oman kiinnostuksesi mukaan tai opiskella kaikki neljä, jolloin saat todella kokonaisvaltaisen katsauksen alaan ja vietät antoisan vuoden musiikin maailman syventyen.

 

Sisällöt

Musiikki ja ilmaisu (vkot 33-41)

mm. Yhtyesoiton perusteita, rytmimusiikin genret, ilmaisun ja äänenkäytön perusteita

 

Minä musiikin tekijänä (vkot 43-50)

mm. Säveltämistä ja sanoittamista, musiikin sovittaminen ja notaatio, rytmimusiikkia, improvisointia

 

Musiikkia ympäri maailman (vkot 2-11)

mm. Maailmanmusiikkia ja kansanmusiikkia, länsimaisen taidemusiikin tyylikaudet, lastenmusiikkia ja musiikkikasvatusta, teatterimusiikki

 

Musiikin tuottaminen (vkot 12-21)

mm. Studiotyön perusteita ja äänitekniikkaa, musikaaliproduktio, musiikkialan sopimuskäytännöt, tapahtumatuottaminen

 

Koko vuoden opiskelijat opiskelevat lisäksi musiikin perusteita, säveltapailua ja kuorolaulua sekä saavat opetusta valitsemastaan instrumentista.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja kiinnostus alalle. Aikaisempia musiikkiopintoja ei vaadita. Opinnoissa edetään ryhmän tason ja opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Ari Kauppinen

musiikinopettaja, muusikko

+358 (0)44 752 2756

ari.kauppinen@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 


 

Teatterikoulutus

Opintojen laajuus 38ov

 

Ja näyttämöllä loistat sinä!

Oletko sinä tulevaisuuden teatterintekijä? Tähtäätkö alan ammattiopintoihin? Vuoden mittaisen Teatterikoulutuksemme aikana otat elämäsi tähän saakka isoimmat askeleet kohti unelmaasi!

 

Opinnot painottuvat produktioihin (draama, monologit ja musikaali) ja niitä maustetaan viikon mittaisilla teemajaksoilla. Vuoden aikana verkostoidut ja luot kontakteja alan ammattilaisiin, paikallisiin teattereihin sekä muihin alan toimijoihin. Vuoteen kuuluu useita teatterivierailuja ja analysoimme paljon näkemäämme. Koulutuksen opettajat ovat alansa ammattilaisia ja antavat kaikkensa jotta vuodestasi tulisi ikimuistoinen.

 

Näyttelijäntyön opetuksemme keskeinen metodi on ”ajatteleva näyttelijä”. Analysoimme roolihenkilöiden pyrkimykset ja kannattelemme niitä kirkkaasti. Saat lavatekemiseesi työkaluja, joilla pärjäät roolin kuin roolin rakentamisessa.

 

Opiskeltavia asioita työstetään opiskelijan oman persoonan kautta ja jokaiselle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet. Opintoihin sisältyvät myös draamakasvatuksen perusopinnot (25 op), jotka suoritetaan Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Nämä opinnot on mahdollista lukea myöhemmin hyväksi korkeakouluopintoihin.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Sisällöt

Näyttelijäntyö ja ilmaisu:

 • Näyttelijäntyön perusteet, ajatteleva näyttelijä
 • Fyysinen teatteri
 • Improvisaatio
 • Casting-simulaattori
 • Naamioteatteri
 • Laulu, tanssi, akrobatia-parkour

 

Dramaturgia

 • Dramaturgian perusteet ja käsikirjoittaminen
 • Ohjaaminen
 • Esitysanalyysi

 

Esityksen valmistaminen

 • Draama
 • Monologi
 • Musikaali
 • Performanssit ja muut esiintymiset

 

Draamakasvatus

 • Draaman ja teatterin keinot opetus- ja kasvatustyössä
 • Draama taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja aito kiinnostus alalle. Valintahaastattelu tarvittaessa.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Ville Kiljunen

Opettaja KM, näyttelijä (FIA), ohjaaja

+358 (0)50 389 9625

ville.kiljunen@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

 

 

 

Sisustussuunnittelun monimuotokoulutus

Opintojen laajuus 20ov

 

Kiinnostaako sisustaminen ja tilasuunnittelu?

Oletko haaveillut sisustusalan, muotoilun tai arkkitehtuurin opiskelusta tai työtehtävistä? Haitko alan opintoihin, mutta opiskelupaikka jäi vielä saamatta? Tai kiinnostaako sisustaminen vapaa-ajalla?

 

Vuoden kestävässä sisustussuunnittelun monimuotokoulutuksessamme pääset kartuttamaan osaamistasi ammattitaitoisessa ohjauksessa ja hyvässä ilmapiirissä. Meiltä saat uusia ideoita niin oman kodin sisustamiseen, kuin taitoja työn puolesta tapahtuvaan tilasuunnitteluun.

 

Sisällöltään monipuolinen, aikaa seuraava ja käytännönläheinen koulutus antaa hyvän pohjan mahdollisille jatko-opinnoille, hyödyllisiä taitoja alalla jo toimiville tai valmiuksia kokonaan uudelle uralle suuntautumiseen.

 

Vuoden aikana voidaan tehdä erilaisia asiakasprojekteja, samalla luoden kontakteja alueella toimivien alan yritysten kanssa. Opintojen edetessä kokoat itsellesi portfolion, joka on tärkeä työkalu luovilla aloilla työllistymiseen.

 

 

Opetuksen teemoja:

 • Sisustussuunnittelun perusteet, prosessit ja dokumentit
 • Tyylihistoria
 • Tekninen piirtäminen
 • SketchUp ja layout
 • Suunnittelun visuaalinen viestintä
 • Materiaalit ja valo
 • Kiintokalustesuunnittelu
 • Julkisen tilan suunnittelu
 • Portfolio

Opetuksen ajankohta:

 

Lähiopetus keskimäärin kerran kuukaudessa, perjantai klo 16.00-20.00 ja lauantai klo 9.00-15.00, päivämäärien muutokset mahdollisia. Aloituspäivä 28.8.2020. Syksyn 2020 koulutukseen haku on avoinna 01.05.2020 asti.

Koulutuksen hinta:

 

 • Opiskelukustannukset maksetaan opintojen alussa.
 • Opiskelumaksu 1530e, sis. 2 kpl kirjoja, kynät, työkansio

 

Koulutuksen esite.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

KUVA: EMMI VIRTANEN

Tanssinohjaajakoulutus

KOULUTUKSEN KESTO

31.8.2020 – 28.5.2021, 35 ov

 

Oletko innokas katutanssin harrastaja? Kiinnostaako tanssinohjaus? Ensimmäistä kertaa Suomessa on mahdollista viettää lukuvuosi tanssinohjauksen parissa katutanssia painottaen.

Opinnot antavat valmiuksia ohjata katutanssitunteja ja hakeutua tanssialan jatkokoulutuksiin. Opetus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän Tanssiopiston kanssa, ja käsittää mm. perustaidot tanssipedagogiikasta sekä katutanssin eri lajeista, kuten esimerkiksi hiphopista, housesta, breakdancesta ja waackingista tutustuen myös muihin tanssilajeihin.

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän kristillisen opiston ja Jyväskylän Tanssiopiston kanssa.

 

Koulutuksen laajuus 35 opintoviikkoa (sisältää kasvatustieteen perusopinnot 25 opintopistettä), josta tanssia opintojen aikana 550 tuntia, noin 2-3 tuntia päivässä.

 

Opetus järjestetään Jyväskylän Tanssiopistolla ja Jyväskylän kristillisellä opistolla. Tanssiopistolla aamupäivä, jonka jälkeen siirtyminen lounaalle ja iltapäivätunneille JKOlle. Lähiopetus toteutetaan 4 päiväisenä viikkona, 1 päivä viikossa itsenäistä opiskelua. Välillä tanssitunteja pidempi yhtäjaksoinen rupeama tai myös iltapäivällä (vierailevien opettajien yhteydessä).

 

Koulutuksen pääopettajana toimii tanssija, tanssinopettaja ja koreografi Sanaz Hassani. Hän on opettanut, sekä valmentanut että kilpaillut SM-tasolla menestyksekkäästi useita vuosia, ja perustanut tanssiryhmä Urban Movements Companyn. Nykyisin Sanaz opettaa tanssia ja valmentaa kisaryhmiä Jyväskylän Tanssiopistolla sekä pitää workshoppeja ympäri Suomea. Tuoreimpana ansiona Finnish Dance Organizationin myöntämä stipendi upeasta ja pitkäjänteisestä työstä katutanssin parissa. Didaktiikan ja opetusharjoittelun opettajana Tuija Nikkilä, nykytanssin, improvisaation ja koreografisen työskentelyn opettajana Miia Elivuo. Lajikokeiluissa kyseiseen lajiin erikoistuneet Tanssiopiston opettajat. Eri katutanssin tyyleissä kyseiseen lajiin erikoistunut vieraileva opettaja.

 

Koulutuksen sisällöt

 

Lukuvuosi tanssinohjauksen parissa antaa valmiuksia tanssi- ja liikuntaryhmien ohjaamiseen sekä ammatilliseen jatkokoulutukseen (esim. tanssinopettaja). Voit parantaa tanssitekniikkaasi ja freestyle/improvisaatio taitojasi ja harjoitella tanssinohjausta erityisesti katutanssin eri tyylilajeissa sekä tutustut myös muihin tanssilajeihin mm. nyky-, jazz/showtanssi, baletti, break ym. Opinnot sisältävät myös taiteellista produktiotyöskentelyä sekä esiintymistä, joissa keskitytään erityisesti oman tanssijuuden, ilmaisun ja esiintymisvarmuuden kehittämiseen sekä koreografisen prosessin kokonaisvaltaiseen hallitsemiseen.

Osana opintojasi suoritat kasvatustieteen perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

 

Opiskelu kansanopistolinjalla ei muuta asemaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä, voit siis turvallisesti kokeilla omaa alaasi menettämättä ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevan etua. Opintojen aikana suoritetut avoimen yliopiston opinnot voivat nopeuttaa opiskelua korkeakouluopinnoissa, mikäli opinnot sisältyvät opiskeluusi korkeakoulututkinnossa.

 

Tanssinohjauksen opinnot

 

SUUNTAAVAT OPINNOT:

Ohjaamisen opintokokonaisuus

 • Oppiminen ja ohjaus
 • Tanssin didaktiikka
 • Käytännön ohjausharjoittelu

Taiteelliset produktiot

 • Tanssijan työhön tutustuminen osana taiteellista produktiota
 • Liikeanalyysi ja koreografioiden valmistamisprosessi

Syventävät opinnot

 • Kasvatustieteen perusopinnot, Katutanssi, Nykytanssi, Freestyle/improvisaatio, Jazz/showtanssi,

Tutustuminen eri tanssilajeihin/tyyleihin. Tanssiopiston opettajia mm. balettia, breakia, afroa, akrobatia. Vierailevia opettajia, popping, house, vogue, locking, dancehall. Näyttämöilmaisu.

Lisäopinnot:

 • Avoimen yliopiston väylä opinnot
 • JKO Teatteri, Musiikki, Graafinen, Sisustus opintojaksoja

 

Koulutukseen hakeutuminen ja pääsyvaatimukset

Suora haku opistolle päättyy 27.5.2020, jälkihaku 31.7.2020 saakka.

 • Täytä hakemus netissä,
 • Todistusjäljennökset pyydetään vain koulutukseen valituilta opintojen alkaessa

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja katutanssia aiemmin 3-5 vuotta harrastaneille sekä kiinnostus alalle. Kutsu valintahaastatteluun 3.6.2020, lähetetään erikseen. Jälkihaun valintahaastattelu 5.8.2020.

 

Opiskelukustannukset ja opintojen rahoitus

 • Opiskelukustannukset maksetaan neljässä erässä opintovuonna.
 • Opintojen perusmaksu opintovuodesta opiston ulkopuolella asuville lukuvuonna 2019-2020 oli 3344 e. Perusmaksu sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin (ei materiaaleja).
 • Opistolla asuvien opintovuoden perusmaksu oli lukuvuonna 2019-2020 opetuksesta ja täysihoidosta (ma – pe, 2hh) majoitustasosta riippuen 4180 – 4560 e.
 • Lisätietoja opintotuesta saat Kelan nettisivuilta osoitteesta www.kela.fi/opintotuki
 • Kysy mahdollisuutta opintosetelirahoitukseen.
 • ETU opiskelijoille! Tanssinohjaaja koulutuksen ja teatterilinjan opiskelijat voivat osallistua Jyväskylän Tanssiopiston tanssitunneille puoleen hintaan!

 

Kysy lisätietoja tai tilaa hakulomakkeet opiston toimistosta!

 • koulutussihteeri: Kirsi Haukimäki

koulutussihteerit(at)jko.fi, p. 044 752 2716

DigiLeidit

 

DigiLeidit-hankkeen tavoite on vahvistaa naisten digitaalisia taitoja.

 

Digileidit on suunnattu palvelemaan aikuisväestöä, naisten ja maahanmuuttajataustaisten naisten työ- ja vapaa-aikaa. Hankkeen tarkoitus on edistää tietoyhteiskunnassa tarvittavien valmiuksen oppimista, tasa-arvoa, kulttuurien kohtaamista ja syrjäytymisen ehkäisyä.

 

Digipajojen opetussuunnitelman pohjana on Ylen:n digitreenit -kokonaisuus sekä osallistujien ja yhteistyökumppaneiden osaamistarpeita palvelevat osa-alueet.

 

Koulutukset toteutetaan 8.1.2020 – 14.5.2020 keskiviikkoisin ja torstaisin kello 16.15. – 19.00. Koulutus aloitetaan yhteisellä päivällisellä.
Päivällinen ja koulutus ovat osallistujille ilmaisia.

 

Digileidit koulutusiltoihin on mahdollista hakeutua ja valita haluamansa koulutusillat:

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuksesta antaa:
DigiLeidit hankekoordinaattori Minna Lenfeldova
p. 044 752 2711
minna.lenfeldova(at)jko.fi

Pekaso

 

Haluatko kasvatusalalle?

 

Pekaso-koulutus vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perustaitoja ja minäpystyvyyttä kasvatus- ja ohjausalalle.

 

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat hakeutua opiskelemaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon, koulunkäynnin ohjaajaksi tai henkilökohtaiseksi avustajaksi.

 

Koulutuksessa vahvistetaan suomen kielen taitoa ja tutustutaan ammatilliseen kasvatusalan sanastoon ja suomalaiseen kasvatus- ja koulutusjärjestelmään. Opinnoissa on mahdollista suorittaa hygieniapassi.

 

Opiskelijalta edellytetään vähintään B 1.1 kielitaitotasoa ja oleskelulupaa.

 

Koulutus järjestetään 7.1.-13.3.2020.

 

Opiskeluun kuuluu työelämäjakso esim. päiväkodissa tai kouluympäristössä.

 

 

Kysy lisätietoja

 

Koulutuksen ryhmänohjaaja:

Minna Lenfeldová

minna.lenfeldova(at)jko.fi
p. 044 752 2711

 

koulutussihteeri:

koulutussihteerit(at)jko.fi

p. 044 752 2716

Tulevaisuuteni suunta -koulutus (FUTUR)

 

Koulutuksen kesto

16.3.2020 – 18.12.2020

18 opintoviikkoa, 450 tuntia

 

Koulutuksen kuvaus

 

Tulevaisuuteni suunta -koulutus (FUTUR) tukee maahanmuuttajanuorta opintojen nivelvaiheissa. Koulutus antaa tulevaisuudelle suuntaa ja tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja peruskoulun päättäneille alle 20-vuotiaille maahanmuuttajanuorille sekä 20 – 29-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole toisen asteen koulutusta.  Koulutuksella tuetaan nuoren integrointia koulutukseen, erityinen huomio kiinnitetään yksilön ohjaamiseen.

 

Opiskelija suorittaa Tulevaisuuteni suunta -koulutuksessa 18 opintoviikon mittaiset opinnot, jotka koostuvat suomen kielen taitojen vahvistamisesta, osallisuuden kokemuksista, käytännön taitojen harjoittelusta, opiskelutaitojen vahvistamisesta ja koulutaitojen sekä työelämän perusvalmiuksien hankkimisesta. Koulutuksen aikana tehdään tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja tutustutaan erilaisiin ammatteihin monipuolisesti ohjaajan tukemana.

 

Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä toisen asteen opintoihin, mikäli hän saa opiskelupaikan.

 

Koulutuksen suorittaminen

 

Tulevaisuuteni suunta – koulutus koostuu seuraavista opinnoista (18 ov):

 • Suomen kielen taitojen vahvistaminen (4 ov)
  • Vaihtoehtoisesti valinnaiset opinnot, mikäli suomen kielen taito on vahva
 • Koulutaitojen ja työelämän perustaitojen vahvistaminen (8 ov)
 • Koulutuksiin ja ammatteihin tutustuminen (6 ov)

 

Koulutuksen järjestäminen

 

Koulutus järjestetään Jyväskylän kristillisellä opistolla.

Koulutuksen aikana liikutaan paljon kaupungin alueella, tutustuen oppilaitoksiin ja erilaisiin työtehtäviin sekä viranomaispalveihin (mm. ohjaamo, TE-palvelut, JKL työllisyyspalvelut, Matara jne.)

Osalla opiskelijoista mahdollisuus asumiseen opistolla.

 

Koulutukseen hakeminen

 

Hakuaika päättyy  31.7.2020

(valintahaastattelu viikolla 32: 6.8.2020, kaikki hakeneet haastatellaan)

 • Hakeutuminen
 • Valintakoe ilmoitetaan myöhemmin. Valintakokeeseen valituille lähetetään erillinen kutsu

 

Pääsyvaatimukset

 • Perusopetus tai
 • Perusopetus ja perusopetuksen lisäopetus

 

Opiskelukustannukset ja opintojen rahoitus

 • Opiskelu on maksutonta ja siihen sisältyy ruokailu sekä mahdollinen majoitus opiston asuntolassa

 

Lisätietoja

Koulutussihteeri: koulutussihteerit@jko.fi puh. 044 752 2716

Kotoudu taidolla ja taiteella -lukutaitokoulutus (UMAKO)

Koulutuksen kesto

12.8.2020 – 18.12.2020, 18 ov

 

Lukutaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi aikuisille, yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta ja yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä suomalaisen yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille. Lukutaitokoulutuksen rinnalla kokonaisvaltainen kotoutumisen tukeminen on tärkeä osa opetusta.

 

Koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään lähtötason arviointi, jonka tavoitteena on selvittää oppijan koulutaustaa sekä suomen kielen, matemaattisten taitojen ja viestintätaitojen osaamista. Koulutuksessa huomioidaan opiskelijoiden vähäisen koulunkäynnin mahdolliset vaikutukset opiskelutaitoihin ja oppimiseen. Lähtötason arvioinnin yhteydessä pyritään selvittämään myös opiskelijan aikaisempaa osaamista ja mahdollisesti työn kautta hankittua taitoa. Lähtötason arvioinnin perusteella jokaiselle koulutukseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan koulutuksen aikana.

Kuvataiteen opetus on kotoutujalle työkalu käsitellä epävarmuuden ja pelon tunteita sekä vahvistaa heidän itsetuntemustaan ja identiteettiään. Taiteen kieli on kansainvälinen, joten vapaassa taiteellisessa työskentelyssä kielimuuria ei ole tai se on hyvin matala.

Opintojen tarkoituksena on tukea opiskelijan kasvua aktiiviseksi, tavoitteita asettavaksi ja niihin itseohjautuvasti pyrkiväksi sosiaaliseksi ja vastuunkantavaksi kansalaiseksi. Koulutus mahdollistaa reitin jatkopintoihin.

 

Koulutuksen sisällöt:

 • Luku- ja kirjoitustaidon vaiheet
 • Numeeriset taidot
 • Taideaineet; piirustus, maalaus, taideterapeuttinen työskentely, maailman kulttuurit
 • Yhteiskuntataidot ja kulttuurintuntemus
 • Kotoutumista tukevat opinnot
 • Oppimisen tukeminen ja ohjaus

Koulutukseen hakeutuminen

Suora haku opistolle päättyy 27.5.2020, jälkihaku 31.7.2020 saakka.

 • täytä hakemus netissä:
 • paperihakemuksen saat opistolta

Kutsu valintahaastatteluun 3.6.2020 lähetetään erikseen. Jälkihaun valintahaastattelu on 5.8.2020.

 

Opiskelukustannukset ja opintojen rahoitus

 • Opetus ja lounas ovat opiskelijalle maksuttomia
 • Koulutus on mahdollista kytkeä kotoutumissuunnitelmaan
 • Asuminen asuntolassa maanantaista perjantaihin koulupäivinä on maksutonta

HUOM! Viikonloppuisin (lauantaina ja sunnuntaina) asuntolassa ei voi asua

 • Asuminen asuntolassa 2 hengen huoneessa. Asuminen on tarkoitettu ensisijaisesti kaukana asuvalle opiskelijalle.

Kysy lisätietoja ja tilaa hakulomake opiston toimistosta!

 

koulutussihteeri:

koulutussihteerit@jko.fi, p. 044 7522 716

 

koulutuksesta vastaava opettaja:

Minna Lenfeldova

minna.lenfeldova(at)jko.fi, p. 044 752 2711