Yleistä vapaasta sivistystyöstä

 

Vapaan sivistystyön koulutukset eli ”kansanopistolinjat” ovat vapaatavoitteisia, yleissivistäviä opintoja, jotka antavat valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin, kehittävät harrastus- ja työelämätaitoja tai toimivat innostavana ja hyödyllisenä etappina elämän erilaisissa taitekohdissa.

 

Opistolla on tarjolla viisi vuoden mittaista pitkää koulutusta: Graafinen suunnittelu, Kasvatus- ja opetustyö, Musiikki, Sisustussuunnittelu ja Teatteri. Kunkin koulutuksen osia voi suorittaa myös lyhyempinä kokonaisuuksina tai yhdistellä eri koulutusten sisältöjä itselle mielekkäällä tavalla. Lue Luovien alojen lyhytkursseista lisää täältä tai kysy opintosihteeriltä tai koulutusten vastuuopettajilta!

 

Kansanopistovuodesta saat peruskoulun jälkeisessä toisen asteen yhteishaussa valmistavan koulutuksen kuusi lisäpistettä. Linjalla opiskellessasi saat ilman lukio- tai ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa olevalle annettavat kahdeksan lisäpistettä. Ylioppilaspohjaisessa ammatillisen koulutuksen yhteishaussa eräille aloille (tanssialan, musiikkialan, sirkusalan, kuvallisen ilmaisun  tai liikunnanohjauksen perustutkintoon) voit saada 1-3 pistettä, mikäli oppilaitos on näin määritellyt.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

kirsi.haukimaki(at)jko.fi

 

Tai voit ottaa suoraan yhteyttä kunkin koulutuksen vastuuopettajaan.

 

Opiskelukustannukset

 

Vapaan sivistystyön koulutuksen kustannukset riippuvat koulutuksen kestosta ja mahdollisen majoituksen tasosta. Maksut maksetaan neljässä erässä opintovuoden aikana. Yhden lukukauden maksu on noin puolet lukuvuoden maksusta ja se maksetaan kahdessa erässä.

 

Opintojen perusmaksu sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin. Opiston asuntolassa majoittuvien hintaan sisältyy lisäksi aamiainen ja päivällinen. Joidenkin kurssien suorittamiseen tarvittavista omakustanteisista materiaaleista ja välineistä kerrotaan koulutusohjelmaan hyväksymisen yhteydessä.

 

Perus- ja materiaalimaksujen lisäksi kustannuksia voi aiheutua vapaaehtoisista lisäopinnoista, esim. koulutusohjelmaan kuulumattomien, ylimääräisten avoimen yliopiston perusopintojen (25 op) suorittamisista.

PERUSMAKSUT
Opiskeluviikkoa
Ei majoitusta * II-tason majoitus** I-tason majoitus***
36 3168 e 3960 e 4320 e
38 3344 e 4180 e 4560 e

 

 

 

 

 

 

* Ei majoitusta: opetus, työssäoppimisjakso, lounas ja päiväkahvi
** II-tason majoitus: opetus, työssäoppimisjakso, aamiainen, lounas, päiväkahvi ja päivällinen sekä majoitus (ma-pe) II-tason huoneessa
*** I-tason majoitus: opetus, työssäoppimisjakso, aamiainen, lounas, päiväkahvi ja päivällinen sekä majoitus (ma-pe) I-tason huoneessa

 

Lisätietoa opistolla asumisesta.

Graafisen suunnittelun koulutus

Opintojen laajuus 38ov/57op

 

Osaamista työelämään, valmiuksia jatko-opintoihin.

 

Kiinnostaako sinua graafinen suunnittelu ja kuvien tekeminen käsin tai tietokoneella? Haluatko kehittää omaa kuvallista ilmaisuasi ja löytää oman tyylisi? Aiotko töihin tai opiskelemaan graafiselle alalle? Tule hankkimaan alan perustaidot ja -tiedot sekä tekemään suunnitelmaa työuraa tai jatkokoulutusta varten. Opit alalla käytettäviä tietokoneohjelmia, saat uusia kavereita kotoisessa kansanopistoympäristössä ja keräät kontakteja työelämään ja alalla jo työskenteleviin ammattilaisiin.

 

Opiskelemme käytännönläheisesti erilaisissa työpajoissa, sekä aidoissa asiakasprojekteissa, joissa saat työkokemusta ja työnäytteitä. Valmistaudumme myös yhdessä alan oppilaitosten pääsykokeisiin ja harjoittelemme ennakkotehtävien tekemistä. Oppilaitoksesta riippuen meillä suoritetuista opinnoista voi saada korvaavuuksia jatko-opinnoissa.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja kiinnostus alalle. Koulutukseen järjestetään valintahaastattelu.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Sisällöt

 

 • Visuaalinen ilmaisu
  Piirustus ja maalaus, värioppi, kuvitus ja kuvakerronta, valokuvaus, sommittelu, typografia ja tyylikaudet, sarjakuvapaja, pääsykoepreppauskurssi
 • Graafinen tuotanto
  Vektorigrafiikka (Illustrator), Kuvankäsittely (PhotoShop), julkaisutaitto (InDesign), videotuotanto, verkkojulkaisu, Animaatio, 3D-suunnittelu (Autocad), ohjelmien yhteiskäyttö, logosuunnittelu
 • Yleisopinnot
  Toimisto-ohjelmat (MS Office), taidehistoria, taiteen ja kulttuurin tuntemus, projektinhallinta ja projekti, tekijänoikeudet, vierailut ja tutustumiskäynnit, portfolio, työharjoittelu (4 viikkoa), ja valinnaiskurssi (esim. teatteri-ilmaisu, kädentaidot, yrittäjyysopinnot).

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Minna Paananen

Opettaja, muotoilija AMK

+358 (0)50 389 9627
minna.paananen@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

kirsi.haukimaki@jko.fi

 

 

 

 

 

 

Kasvatus- ja opetustyön koulutus

Opintojen laajuus 36ov/54op

 

Kiinnostaako kasvatusala? Haitko yliopistoon opettajakoulutukseen, mutta ovi jäi vielä kiinni? Onko edessä välivuosi?

 

Tule vuodeksi kansanopistoon, kasvatus- ja opetusalan koulutukseen. Vietät vuoden kartuttaen osaamistasi ja tutustut samalla alaan työelämäjaksoilla. Vuoden aikana suoritat kasvatustieteen perusopinnot (25op) Jyväskylän avoimeen yliopistoon ja koulutuksen sisältöihin kuuluu myös muita korkeakouluihin hyväksyttäviä kursseja, mm. opettajankoulutuksessa pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. VAKAVA-kurssilla valmistaudut kasvatusalan valtakunnalliseen kokeeseen ja opintojen myötä harjaannut tieteellisten tekstien tuottamisessa.

 

Koulutus antaa hyvät valmiudet mm. alakoulun luokanopettajan, eri asteiden erityisopettajan/ erityisluokanopettajan, (erityis)lastentarhanopettajan tai muun varhaiskasvattajan, aineenopettajan tai sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin hakeutumiselle.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Sisällöt

 

 • Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)
 • Erityispedagogiikkaa
 • Kieli- ja viestintäopintoja, Academic English
 • Psykologiaa
 • Ohjaustyötä, didaktiikkaa
 • TET-työelämääntutustumisjaksot (2×3 viikkoa)
 • VAKAVA-workshop

 

Valinnaisina opintoina on mahdollista suorittaa myös sosiaali- ja terveysalan peruskursseja (monimuoto-opintoina 9 op, lähipäivät ammattikorkeakoulun tiloissa) sekä sotealan pääsykokeisiin valmistautumista.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Anna-Liisa Vallipuro

Opettaja

+358 (0)50 389 9641

anna-liisa.vallipuro(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

kirsi.haukimaki(at)jko.fi

 

 

 

 

Musiikin koulutus

Opintojen laajuus 38ov/57op

 

Syvenny musiikin koko kiehtovaan maailmaan!

 

Oletko hakeutumassa musiikin ammattiopintoihin mutta kaipaat lisävarmuutta pääsykokeisiin? Tarvitseeko musiikkiharrastuksesi uutta potkua? Haluatko uppoutua musiikin maailmaan entistä määrätietoisemmin?

 

Musiikin koulutuksessa pääset kehittämään musiikin tuntemustasi, musiikin tekemisen ja tuottamisen osaamistasi sekä esiintymis- ja ilmaisutaitojasi osaavien opettajien sekä vierailevien musiikkialan ammattilaiten opastuksella. Esiintymiset ja erilaiset projektit rytmittävät opintojen kulkua ja vuoden mittaan tehdään tiivistä yhteistyötä myös opiston muiden koulutusten, mm. Teatterikoulutuksen kanssa.

 

Koulutus koostuu n. 8:n viikon mittaisista teemajaksosta, joista kukin rakentuu tietyn aihealueen ympärille. Voit suorittaa yhden tai useamman jakson oman kiinnostuksesi mukaan tai opiskella kaikki neljä, jolloin saat todella kokonaisvaltaisen katsauksen alaan ja vietät antoisan vuoden musiikin maailman syventyen.

 

Sisällöt

Musiikki ja ilmaisu (vkot 33-41)

 • Yhtyesoiton perusteet
 • Rytmimusiikin genret
 • Minä ilmaisijana
 • Äänenkäytön perusteet

 

Minä musiikin tekijänä (vkot 43-50)

 • Säveltäminen ja sanoittaminen
 • Sovittaminen ja notaatio
 • Rytmimusiikki
 • Improvisaatio

 

Musiikkia ympäri maailman (vkot 2-11)

 • Maailmanmusiikki ja kansanmusiikki
 • Länsimainen taidemusiikki
 • Lastenmusiikki ja musiikkikasvatus
 • Teatterimusiikki

 

Musiikin tuottaminen (vkot 12-21)

 • Studiotyön perusteet
 • Musikaaliproduktio
 • Musiikkialan sopimuskäytännöt
 • Tapahtumatuottaminen

 

Koko vuoden opiskelijat opiskelevat lisäksi musiikin perusteita, säveltapailua ja kuorolaulua sekä saavat opetusta valitsemastaan instrumentista.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja kiinnostus alalle. Aikaisempia musiikkiopintoja ei vaadita. Opinnoissa edetään ryhmän tason ja opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Ari Kauppinen

musiikinopettaja, muusikko

+358 (0)44 752 2756

ari.kauppinen@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

kirsi.haukimaki@jko.fi

 


 

 

 

 

Sisustussuunnitelun koulutus

Opintojen laajuus 38ov/57op

 

Kiinnostaako sisustaminen ja tilasuunnittelu? Oletko haaveillut sisustusalan, muotoilun tai arkkitehtuurin opiskelusta tai työtehtävistä? Haitko alan opintoihin, mutta opiskelupaikka jäi vielä saamatta?

 

Vuoden kestävässä sisustussuunnittelun koulutuksessamme pääset kartuttamaan osaamistasi ammattitaitoisessa ohjauksessa ja hyvässä ilmapiirissä. Meiltä saat uusia ideoita niin oman kodin sisustamiseen, kuin taitoja työn puolesta tapahtuvaan tilasuunnitteluun. Sisällöltään laaja, aikaa
seuraava ja käytännönläheinen koulutus antaa hyvän pohjan mahdollisille jatko-opinnoille, hyödyllisiä taitoja alalla jo toimiville tai valmiuksia kokonaan uudelle uralle suuntautumiseen.

 

Vuoden aikana pääset myös tekemään erilaisia asiakasprojekteja ja luot kontakteja alueella toimivien alan yritysten kanssa. Opintojen edetessä kokoat itsellesi portfolion, joka on tärkeä työkalu luovilla aloilla työllistymiseen.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Koulutus pitää sisällään:

 • Lähes 900 tuntia kontaktiopetusta!
 • Tilasuunnittelun ja arkkitehtuurin peruskäsitteet ja käytänteet
 • Erilaisten tilojen suunnittelua, keittiö, kylpyhuone, julkiset tilat
 • Materiaalituntemusta, värisuunnittelua, tilasommittelu, määräykset ja ohjeet
 • Valaistuksen suunnittelua
 • Teknistä piirtämistä, esitystekniikkaa, 3D-suunnittelua
 • AutoCAD Arc-ohjelmisto
 • Tyylikausia ja taidehistoriaa
 • Vuoden mittaan tehdään myös tiivistä yhteistyötä opiston muiden koulutusten, mm. Graafisen suunnittelun koulutuksen kanssa…

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Päivi Reini

Opettaja

+358 (0)50 389 9645

paivi.reini@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

kirsi.haukimaki@jko.fi

 

 

 

 

 

Teatterikoulutus

Opintojen laajuus 38ov/57op

 

Ja näyttämöllä loistat sinä!

Oletko sinä tulevaisuuden teatterintekijä? Tähtäätkö alan ammattiopintoihin? Vuoden mittaisen Teatterikoulutuksemme aikana otat elämäsi tähän saakka isoimmat askeleet kohti unelmaasi!

 

Opinnot painottuvat produktioihin (draama, monologit ja musikaali) ja niitä maustetaan viikon mittaisilla teemajaksoilla. Vuoden aikana verkostoidut ja luot kontakteja alan ammattilaisiin, paikallisiin teattereihin sekä muihin alan toimijoihin. Vuoteen kuuluu useita teatterivierailuja ja analysoimme paljon näkemäämme. Koulutuksen opettajat ovat alansa ammattilaisia ja antavat kaikkensa jotta vuodestasi tulisi ikimuistoinen.

 

Näyttelijäntyön opetuksemme keskeinen metodi on ”ajatteleva näyttelijä”. Analysoimme roolihenkilöiden pyrkimykset ja kannattelemme niitä kirkkaasti. Saat lavatekemiseesi työkaluja, joilla pärjäät roolin kuin roolin rakentamisessa.

 

Opiskeltavia asioita työstetään opiskelijan oman persoonan kautta ja jokaiselle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet. Opintoihin sisältyvät myös draamakasvatuksen perusopinnot (25 op), jotka suoritetaan Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Nämä opinnot on mahdollista lukea myöhemmin hyväksi korkeakouluopintoihin.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Sisällöt

Näyttelijäntyö ja ilmaisu:

 • Näyttelijäntyön perusteet, ajatteleva näyttelijä
 • Fyysinen teatteri
 • Improvisaatio
 • Casting-simulaattori
 • Naamioteatteri
 • Laulu, tanssi, akrobatia-parkour

 

Dramaturgia

 • Dramaturgian perusteet ja käsikirjoittaminen
 • Ohjaaminen
 • Esitysanalyysi

 

Esityksen valmistaminen

 • Draama
 • Monologi
 • Musikaali
 • Performanssit ja muut esiintymiset

 

Draamakasvatus

 • Draaman ja teatterin keinot opetus- ja kasvatustyössä
 • Draama taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja aito kiinnostus alalle. Valintahaastattelu tarvittaessa.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Ville Kiljunen

Opettaja KM, näyttelijä (FIA), ohjaaja

+358 (0)50 389 9625

ville.kiljunen@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

kirsi.haukimaki@jko.fi

 

 

 

 

 

 

 

Luovien alojen lyhytkurssit

Luovien alojen lyhytkurssit ovat poimintoja opiston Vapaan sivistystyön koulutusten tarjonnasta. Tule kehittämään osaamistasi tai aloittamaan uusi harrastus!

Tässä poimintoja kurssitarjonnastamme:

 

Graafinen suunnittelu

Vektorigrafiikka (Adobe Illustrator) 2 ov (1. jakso)

Kuvankäsittely (Adobe PhotoShop) 1 ov (1. jakso)

Julkaisutaitto (Adobe InDesign) 2 ov (2. jakso)

 

Musiikki

Äänitekniikka 1 ov (2. jakso)

Säveltäminen ja sanoittaminen 2 ov (2. ja 3. jakso)

Notaatio 1 ov (3. jakso)

Musiikin sovittaminen 1 ov (4. jakso)

 

Sisustussuunnittelu

Luovien alojen yrittäjyys 1 ov (vko 39)

Ammattipiirustus 1 ov (2. jakso)

Taidehistoria 1 ov (3. jakso)

Autocad, ARK-sovellus 2 ov (4. ja 5. jakso)

Arkkitehtuuri 1,5 ov (5. jakso)

Värihavainto 1,5 ov (6. jakso)

 

Teatteri

Improvisaation perusteet (1. jakso)

Casting-simulaattori (4. jakso)

Naamioteatteri (6. jakso)

Djembe-kurssi (vko 39)

 

Lisätietoa

 

Ari Kauppinen
Musiikinopettaja, muusikko
+358 (0)44 752 2756
ari.kauppinen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
kirsi.haukimaki(at)jko.fi