Yleistä vapaasta sivistystyöstä

 

Vapaan sivistystyön koulutukset eli ”kansanopistolinjat” ovat vapaatavoitteisia, yleissivistäviä opintoja, jotka antavat valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin, kehittävät harrastus- ja työelämätaitoja tai toimivat innostavana ja hyödyllisenä etappina elämän erilaisissa taitekohdissa.

 

Opistolla on tarjolla neljä vuoden mittaista pitkää koulutusta: Graafinen suunnittelu, Kasvatus- ja opetustyö, Musiikki ja Teatteri. Kunkin koulutuksen osia voi suorittaa myös lyhyempinä kokonaisuuksina tai yhdistellä eri koulutusten sisältöjä itselle mielekkäällä tavalla. Lue Luovien alojen lyhytkursseista lisää täältä tai kysy opintosihteeriltä tai koulutusten vastuuopettajilta!

 

Kansanopistovuodesta saat peruskoulun jälkeisessä toisen asteen yhteishaussa valmistavan koulutuksen kuusi lisäpistettä. Linjalla opiskellessasi saat ilman lukio- tai ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa olevalle annettavat kahdeksan lisäpistettä. Ylioppilaspohjaisessa ammatillisen koulutuksen yhteishaussa eräille aloille (tanssialan, musiikkialan, sirkusalan, kuvallisen ilmaisun  tai liikunnanohjauksen perustutkintoon) voit saada 1-3 pistettä, mikäli oppilaitos on näin määritellyt.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Tai voit ottaa suoraan yhteyttä kunkin koulutuksen vastuuopettajaan.

 

Opiskelukustannukset

 

Vapaan sivistystyön koulutuksen kustannukset riippuvat koulutuksen kestosta ja mahdollisen majoituksen tasosta. Maksut maksetaan neljässä erässä opintovuoden aikana. Yhden lukukauden maksu on noin puolet lukuvuoden maksusta ja se maksetaan kahdessa erässä.

 

Opintojen perusmaksu sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin. Opiston asuntolassa majoittuvien hintaan sisältyy lisäksi aamiainen ja päivällinen. Joidenkin kurssien suorittamiseen tarvittavista omakustanteisista materiaaleista ja välineistä kerrotaan koulutusohjelmaan hyväksymisen yhteydessä.

 

Perus- ja materiaalimaksujen lisäksi kustannuksia voi aiheutua vapaaehtoisista lisäopinnoista, esim. koulutusohjelmaan kuulumattomien, ylimääräisten avoimen yliopiston perusopintojen (25 op) suorittamisista.

PERUSMAKSUT
Opiskeluviikkoa
Ei majoitusta * II-tason majoitus** I-tason majoitus***
36 3168 e 3960 e 4320 e
38 3344 e 4180 e 4560 e

 

 

 

 

 

 

* Ei majoitusta: opetus, työssäoppimisjakso, lounas ja päiväkahvi
** II-tason majoitus: opetus, työssäoppimisjakso, aamiainen, lounas, päiväkahvi ja päivällinen sekä majoitus (ma-pe) II-tason huoneessa
*** I-tason majoitus: opetus, työssäoppimisjakso, aamiainen, lounas, päiväkahvi ja päivällinen sekä majoitus (ma-pe) I-tason huoneessa

 

Lisätietoa opistolla asumisesta.

 

Vapaan sivistystyön koulutukseen on mahdollista anoa Kelan opintotukia, työttömyyskassojen, vakuutusyhtiöitten tai esim. aikuiskoulutusrahaston aikuiskoulutustukea tai koulutuspäivärahaa. Mitään yleispäteviä koulutustukien myöntämiskriteereitä koulutuksiimme ei kuitenkaan ole, vaan tuen myöntäminen riippuu pääsääntöisesti sitä anovan opiskelijan henkilökohtaisesta tilanteesta. Muista myös mahdollisuus työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun, jota voit selvitellä oman alueesi TE-toimiston kanssa.

 

Opintoseteli

 

Opetushallituksen Jyväskylän kristilliselle opistolle myöntämällä opintoseteliavustuksella voidaan tukea opiskelua vapaan sivistystyön koulutusohjelmissa (Graafinen suunnittelu, Kasvatus- ja opetustyö, Musiikki, Teatteri, Sisustussuunnittelu).

 

Opintoseteleiden kohderyhmää ovat työttömät työnhakijat, alhaisen koulutustason omaavat, maahanmuuttajat tai opiskelijat, joilla todetaan olevan oppimisvaikeuksia sekä peruskoulunsa päättäneet, vaille jatko-opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Opintosetelirahoitusta ei voida myöntää, jos hakija on oikeutettu Kelan maksamaan kuntoutusetuuteen.

 

Opintosetelimääräraha vaihtelee vuosittain OPH:n päätöksen mukaan. Lukuvuonna 2017-2018 seteli on ollut suuruudeltaan noin 800 e/ lukuvuosi. Seteliä hyvitetään kustakin opintomaksuerästä lukuvuoden aikana.

 

Jyväskylän kristilliseltä opiston opistoseteliä haetaan erillisellä hakemuksella. Hakemus postitetaan opiskelijalle kutsukirjeen yhteydessä.

 

Rehtori hyväksyy rehtorin päätöksellä tuen saajat. Rahoituspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Ilmoita hakemuksessasi, mikäli haluat tiedon rahoituspäätöksestä esim. sähköpostilla tai tekstiviestinä.

Graafisen suunnittelun koulutus

Opintojen laajuus 38ov

 

Osaamista työelämään, valmiuksia jatko-opintoihin.

 

Kiinnostaako sinua graafinen suunnittelu ja kuvien tekeminen käsin tai tietokoneella? Haluatko kehittää omaa kuvallista ilmaisuasi ja löytää oman tyylisi? Aiotko töihin tai opiskelemaan graafiselle alalle? Tule hankkimaan alan perustaidot ja -tiedot sekä tekemään suunnitelmaa työuraa tai jatkokoulutusta varten. Opit alalla käytettäviä tietokoneohjelmia, saat uusia kavereita kotoisessa kansanopistoympäristössä ja keräät kontakteja työelämään ja alalla jo työskenteleviin ammattilaisiin.

 

Opiskelemme käytännönläheisesti erilaisissa työpajoissa, sekä aidoissa asiakasprojekteissa, joissa saat työkokemusta ja työnäytteitä. Valmistaudumme myös yhdessä alan oppilaitosten pääsykokeisiin ja harjoittelemme ennakkotehtävien tekemistä. Oppilaitoksesta riippuen meillä suoritetuista opinnoista voi saada korvaavuuksia jatko-opinnoissa.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja kiinnostus alalle. Koulutukseen järjestetään valintahaastattelu.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Sisällöt

 

 • Visuaalinen ilmaisu
  Piirustus ja maalaus, värioppi, kuvitus ja kuvakerronta, valokuvaus, sommittelu, typografia ja tyylikaudet, sarjakuvapaja, pääsykoepreppauskurssi
 • Graafinen tuotanto
  Vektorigrafiikka (Illustrator), Kuvankäsittely (PhotoShop), julkaisutaitto (InDesign), videotuotanto, verkkojulkaisu, Animaatio, 3D-suunnittelu (Autocad), ohjelmien yhteiskäyttö, logosuunnittelu
 • Yleisopinnot
  Toimisto-ohjelmat (MS Office), taidehistoria, taiteen ja kulttuurin tuntemus, projektinhallinta ja projekti, tekijänoikeudet, vierailut ja tutustumiskäynnit, portfolio, työharjoittelu (4 viikkoa).

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Minna Paananen

Opettaja, muotoilija AMK

+358 (0)50 389 9627
minna.paananen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

 

 

 

Kasvatus- ja opetustyön koulutus

Opintojen laajuus 36ov/54op

 

Kiinnostaako kasvatusala? Haitko yliopistoon opettajakoulutukseen, mutta ovi jäi vielä kiinni? Onko edessä välivuosi?

 

Tule vuodeksi kansanopistoon, kasvatus- ja opetusalan koulutukseen. Vietät vuoden kartuttaen osaamistasi ja tutustut samalla alaan työelämäjaksoilla. Vuoden aikana suoritat kasvatustieteen perusopinnot (25op) Jyväskylän avoimeen yliopistoon ja koulutuksen sisältöihin kuuluu myös muita korkeakouluihin hyväksyttäviä kursseja, mm. opettajankoulutuksessa pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. VAKAVA-kurssilla valmistaudut kasvatusalan valtakunnalliseen kokeeseen ja opintojen myötä harjaannut tieteellisten tekstien tuottamisessa.

 

Koulutus antaa hyvät valmiudet mm. alakoulun luokanopettajan, eri asteiden erityisopettajan/ erityisluokanopettajan, (erityis)lastentarhanopettajan tai muun varhaiskasvattajan, aineenopettajan tai sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin hakeutumiselle.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Sisällöt

 

 • Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)
 • Erityispedagogiikkaa
 • Kieli- ja viestintäopintoja, Academic English
 • Psykologiaa
 • Ohjaustyötä, didaktiikkaa
 • TET-työelämääntutustumisjaksot (2×3 viikkoa)
 • VAKAVA-workshop

 

Valinnaisina opintoina on mahdollista suorittaa myös sosiaali- ja terveysalan peruskursseja (monimuoto-opintoina 9 op, lähipäivät ammattikorkeakoulun tiloissa) sekä sotealan pääsykokeisiin valmistautumista.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Anna-Liisa Vallipuro

Opettaja

+358 (0)50 389 9641

anna-liisa.vallipuro(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

 

 

Musiikin koulutus

Opintojen laajuus 38ov

 

Syvenny musiikin kiehtovaan maailmaan!

 

Oletko hakeutumassa musiikin ammattiopintoihin mutta kaipaat lisävarmuutta pääsykokeisiin? Tarvitseeko musiikkiharrastuksesi uutta potkua? Haluatko uppoutua musiikin maailmaan entistä määrätietoisemmin?

 

Musiikin koulutuksessa pääset kehittämään musiikin tuntemustasi, musiikin tekemisen ja tuottamisen osaamistasi sekä esiintymis- ja ilmaisutaitojasi osaavien opettajien sekä vierailevien musiikkialan ammattilaiten opastuksella. Esiintymiset ja erilaiset projektit rytmittävät opintojen kulkua ja vuoden mittaan tehdään tiivistä yhteistyötä myös opiston muiden koulutusten, mm. Teatterikoulutuksen kanssa.

 

Koulutus koostuu n. 8:n viikon mittaisista teemajaksosta, joista kukin rakentuu tietyn aihealueen ympärille. Voit suorittaa yhden tai useamman jakson oman kiinnostuksesi mukaan tai opiskella kaikki neljä, jolloin saat todella kokonaisvaltaisen katsauksen alaan ja vietät antoisan vuoden musiikin maailman syventyen.

 

Sisällöt

Musiikki ja ilmaisu (vkot 33-41)

mm. Yhtyesoiton perusteita, rytmimusiikin genret, ilmaisun ja äänenkäytön perusteita

 

Minä musiikin tekijänä (vkot 43-50)

mm. Säveltämistä ja sanoittamista, musiikin sovittaminen ja notaatio, rytmimusiikkia, improvisointia

 

Musiikkia ympäri maailman (vkot 2-11)

mm. Maailmanmusiikkia ja kansanmusiikkia, länsimaisen taidemusiikin tyylikaudet, lastenmusiikkia ja musiikkikasvatusta, teatterimusiikki

 

Musiikin tuottaminen (vkot 12-21)

mm. Studiotyön perusteita ja äänitekniikkaa, musikaaliproduktio, musiikkialan sopimuskäytännöt, tapahtumatuottaminen

 

Koko vuoden opiskelijat opiskelevat lisäksi musiikin perusteita, säveltapailua ja kuorolaulua sekä saavat opetusta valitsemastaan instrumentista.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja kiinnostus alalle. Aikaisempia musiikkiopintoja ei vaadita. Opinnoissa edetään ryhmän tason ja opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Ari Kauppinen

musiikinopettaja, muusikko

+358 (0)44 752 2756

ari.kauppinen@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 


 

Teatterikoulutus

Opintojen laajuus 38ov

 

Ja näyttämöllä loistat sinä!

Oletko sinä tulevaisuuden teatterintekijä? Tähtäätkö alan ammattiopintoihin? Vuoden mittaisen Teatterikoulutuksemme aikana otat elämäsi tähän saakka isoimmat askeleet kohti unelmaasi!

 

Opinnot painottuvat produktioihin (draama, monologit ja musikaali) ja niitä maustetaan viikon mittaisilla teemajaksoilla. Vuoden aikana verkostoidut ja luot kontakteja alan ammattilaisiin, paikallisiin teattereihin sekä muihin alan toimijoihin. Vuoteen kuuluu useita teatterivierailuja ja analysoimme paljon näkemäämme. Koulutuksen opettajat ovat alansa ammattilaisia ja antavat kaikkensa jotta vuodestasi tulisi ikimuistoinen.

 

Näyttelijäntyön opetuksemme keskeinen metodi on ”ajatteleva näyttelijä”. Analysoimme roolihenkilöiden pyrkimykset ja kannattelemme niitä kirkkaasti. Saat lavatekemiseesi työkaluja, joilla pärjäät roolin kuin roolin rakentamisessa.

 

Opiskeltavia asioita työstetään opiskelijan oman persoonan kautta ja jokaiselle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet. Opintoihin sisältyvät myös draamakasvatuksen perusopinnot (25 op), jotka suoritetaan Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Nämä opinnot on mahdollista lukea myöhemmin hyväksi korkeakouluopintoihin.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Sisällöt

Näyttelijäntyö ja ilmaisu:

 • Näyttelijäntyön perusteet, ajatteleva näyttelijä
 • Fyysinen teatteri
 • Improvisaatio
 • Casting-simulaattori
 • Naamioteatteri
 • Laulu, tanssi, akrobatia-parkour

 

Dramaturgia

 • Dramaturgian perusteet ja käsikirjoittaminen
 • Ohjaaminen
 • Esitysanalyysi

 

Esityksen valmistaminen

 • Draama
 • Monologi
 • Musikaali
 • Performanssit ja muut esiintymiset

 

Draamakasvatus

 • Draaman ja teatterin keinot opetus- ja kasvatustyössä
 • Draama taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja aito kiinnostus alalle. Valintahaastattelu tarvittaessa.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Ville Kiljunen

Opettaja KM, näyttelijä (FIA), ohjaaja

+358 (0)50 389 9625

ville.kiljunen@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

 

 

 

Kotoudu taidolla ja taiteella – maahanmuuttajien lukutaitokoulutus

 

Lukutaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi aikuisille, yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta ja yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä suomalaisen yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille.

Lukutaitokoulutuksen rinnalla kokonaisvaltainen kotoutumisen tukeminen on tärkeä osa opetusta.

 

Opiskelijalle tehdään lähtötason arviointi, jonka tavoitteena on selvittää oppijan koulutaustaa sekä suomen kielen, matemaattisten taitojen ja viestintätaitojen osaamista.

Koulutuksessa huomioidaan opiskelijoiden vähäisen koulunkäynnin mahdolliset vaikutukset opiskelutaitoihin ja oppimiseen. Lähtötason arvioinnin yhteydessä pyritään selvittämään myös opiskelijan aikaisempaa osaamista ja mahdollisesti työn kautta hankittua taitoa.

Lähtötason arvioinnin perusteella jokaiselle koulutukseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan koulutuksen aikana.

 

 

Koulutuksen sisällöt:

 • Luku- ja kirjoitustaidon vaiheet
 • Numeeriset taidot
 • Taideaineet; piirustus, maalaus, taideterapeuttinen työskentely, maailman kulttuurit
 • Yhteiskuntataidot ja kulttuurintuntemus
 • Kotoutumista tukevat opinnot
 • Oppimisen tukeminen ja ohjaus

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

Minna Lenfeldova

Opettaja

+358 (0)44 752 2711

minna.lenfeldova@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Sisustussuunnittelun monimuotokoulutus

Opintojen laajuus 20ov

 

Kiinnostaako sisustaminen ja tilasuunnittelu?

Oletko haaveillut sisustusalan, muotoilun tai arkkitehtuurin opiskelusta tai työtehtävistä? Haitko alan opintoihin, mutta opiskelupaikka jäi vielä saamatta? Tai kiinnostaako sisustaminen vapaa-ajalla?

 

Vuoden kestävässä sisustussuunnittelun monimuotokoulutuksessamme pääset kartuttamaan osaamistasi ammattitaitoisessa ohjauksessa ja hyvässä ilmapiirissä, voit myös suorittaa vain haluamasi osion. Meiltä saat uusia ideoita niin oman kodin sisustamiseen, kuin taitoja työn puolesta tapahtuvaan tilasuunnitteluun.

 

Sisällöltään monipuolinen, aikaa seuraava ja käytännönläheinen koulutus antaa hyvän pohjan mahdollisille jatko-opinnoille, hyödyllisiä taitoja alalla jo toimiville tai valmiuksia kokonaan uudelle uralle suuntautumiseen.

 

Vuoden aikana voidaan tehdä erilaisia asiakasprojekteja, samalla luoden kontakteja alueella toimivien alan yritysten kanssa. Opintojen edetessä kokoat itsellesi portfolion, joka on tärkeä työkalu luovilla aloilla työllistymiseen.

 

 

Opetuksen teemoja:

 • Sisustussuunnittelun perusteet
 • Sisustussuunnittelu ja ohjelmistot
 • Suunnittelun visuaalinen viestintä
 • Materiaalit ja valo
 • Stailaus ja yrittäjyys
 • Blogityöskentely
 • Portfolio

Opetuksen ajankohta:

 

Lähiopetus keskimäärin kerran kuukaudessa, perjantai klo 16.00-20.00 ja lauantai klo 9.00-15.00, päivämäärien muutokset mahdollisia. Aloituspäivä 31.8.2019

Koulutuksen hinta:

 

1380 euroa (31.8.2019-16.5.2020)
Koulutus jaettavissa moduuleihin kiinnostuksen mukaan:

a) Sisustussuunnittelun perusteet 900 euroa (31.8.2019-11.1.2020 sekä päätös 16.5.2020)
b) Suunnittelun visuaalinen viestintä 160 euroa (14.2.-15.2.2020)
c) Materiaalit ja valo 160 euroa (13.3.-14.3.2020)
d) Stailaus ja yrittäjyys 160 euroa (17.4.-18.4.)

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Luovien alojen lyhytkurssit

Luovien alojen lyhytkurssit ovat valikoima opiston vapaan sivistystyön koulutusten sisältöjä. Kurssit toteutetaan yhteistyönä vuoden kestävien VS-koulutusten ryhmien kanssa. Voit valita haluamasi kokonaisuuden tai poimia kursseja useammilta eri osa-alueilta. Opetus järjestetään arkipäivisin, pääosin 8.00-16.00 välisenä aikana, katso tarkemmat ajankohdat kunkin kurssin kohdalta. 

 

Tule kehittämään osaamistasi tai aloittamaan uusi harrastus!

 

Hinnoittelu

Lyhytkurssien hinnoittelu tapahtuu suoritettujen opintoviikkojen mukaan. Mikäli suoritat useampia opintoviikkoja, saat alennusta yksittäisen opintoviikon hinnasta seuraavasti:

 

1-3 ov:t 200 €/ov

4-10 ov:t 150 e/ov

yli 11 ov:tä 100 e/ov

 

*Esimerkiksi 5 ov maksaa 900 e (3*200 e ja 2*150 e).

 

Lisätietoa

 

Ari Kauppinen
Opettaja
+358 (0)44 752 2756
ari.kauppinen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

 

GRAAFINEN SUUNNITTELU

 


 

 

KASVASTUS JA OPETUSTYÖ

 

VAKAVA-workshop

29.03.2019 24.04.2019

Vakava-kurssi on intensiivinen tehopakkaus , jossa käydään 30 lähitunnin aikana läpi koko koemateriaali. Kurssilla on yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä sekä tilastoihin perehtymistä.
Opiskelija hankkii itse materiaalin paperisena tai verkosta.
Opistolla on mahdollisuus lounastaa edullisesti ja ostaa kahvia.
Lisätietoja: koulutussihteerit@jko.fi
puh. 044 752 2716

Hinta:350€

Ilmoittaudu VAKAVA-workshop -kurssille tästä 

 

MUSIIKKI

 

Musiikkialan sopimuskäytännöt

09.04.2019 14.05.2019

Kurssilla tutustut musiikkialan lainsäädäntöön, tekijänoikeuksiin sekä
erilaisiin sopimustilanteisiin ja käytäntöihin. Perehdyt myös musiikin
julkaisemisen eri vaiheisiin valmiin äänitteen painattamiseen markkinointiin
ja levittämiseen, sekä digitaaliseen julkaisuun.

0,5 ov.

Aikataulu: 9.4., 23.4. ja 14.5. klo 10.00-14.00

Hinta:100€

Ilmoittaudu Musiikkialan sopimuskäytännöt -kurssille tästä 

 

TEATTERI

 

Naamioteatteri

07.05.2019 09.05.2019

Kurssi on fyysisen näyttelijäntyön juhlaa.
Tutustumme erilaisiin naamioihin ja niiden käyttöön,
sekä näyttelijän ilmaisuun kun puhe riisutaan.

1 ov.

Aikataulu 7.-9.5.

Hinta:200€

Ilmoittaudu Naamioteatteri -kurssille tästä