Yleistä vapaasta sivistystyöstä

 

Vapaan sivistystyön koulutukset eli ”kansanopistolinjat” ovat vapaatavoitteisia, yleissivistäviä opintoja, jotka antavat valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin, kehittävät harrastus- ja työelämätaitoja tai toimivat innostavana ja hyödyllisenä etappina elämän erilaisissa taitekohdissa.

 

Opistolla on tarjolla neljä vuoden mittaista pitkää koulutusta: Graafinen suunnittelu, Kasvatus- ja opetustyö, Musiikki ja Teatteri. Kunkin koulutuksen osia voi suorittaa myös lyhyempinä kokonaisuuksina tai yhdistellä eri koulutusten sisältöjä itselle mielekkäällä tavalla. Lue Luovien alojen lyhytkursseista lisää täältä tai kysy opintosihteeriltä tai koulutusten vastuuopettajilta!

 

Kansanopistovuodesta saat peruskoulun jälkeisessä toisen asteen yhteishaussa valmistavan koulutuksen kuusi lisäpistettä. Linjalla opiskellessasi saat ilman lukio- tai ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa olevalle annettavat kahdeksan lisäpistettä. Ylioppilaspohjaisessa ammatillisen koulutuksen yhteishaussa eräille aloille (tanssialan, musiikkialan, sirkusalan, kuvallisen ilmaisun  tai liikunnanohjauksen perustutkintoon) voit saada 1-3 pistettä, mikäli oppilaitos on näin määritellyt.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Tai voit ottaa suoraan yhteyttä kunkin koulutuksen vastuuopettajaan.

 

Opiskelukustannukset

 

Vapaan sivistystyön koulutuksen kustannukset riippuvat koulutuksen kestosta ja mahdollisen majoituksen tasosta. Maksut maksetaan neljässä erässä opintovuoden aikana. Yhden lukukauden maksu on noin puolet lukuvuoden maksusta ja se maksetaan kahdessa erässä.

 

Opintojen perusmaksu sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin. Opiston asuntolassa majoittuvien hintaan sisältyy lisäksi aamiainen ja päivällinen. Joidenkin kurssien suorittamiseen tarvittavista omakustanteisista materiaaleista ja välineistä kerrotaan koulutusohjelmaan hyväksymisen yhteydessä.

 

Perus- ja materiaalimaksujen lisäksi kustannuksia voi aiheutua vapaaehtoisista lisäopinnoista, esim. koulutusohjelmaan kuulumattomien, ylimääräisten avoimen yliopiston perusopintojen (25 op) suorittamisista.

PERUSMAKSUT
Opiskeluviikkoa
Ei majoitusta * II-tason majoitus** I-tason majoitus***
36 3168 e 3960 e 4320 e
38 3344 e 4180 e 4560 e

 

 

 

 

 

 

* Ei majoitusta: opetus, työssäoppimisjakso, lounas ja päiväkahvi
** II-tason majoitus: opetus, työssäoppimisjakso, aamiainen, lounas, päiväkahvi ja päivällinen sekä majoitus (ma-pe) II-tason huoneessa
*** I-tason majoitus: opetus, työssäoppimisjakso, aamiainen, lounas, päiväkahvi ja päivällinen sekä majoitus (ma-pe) I-tason huoneessa

 

Lisätietoa opistolla asumisesta.

 

Vapaan sivistystyön koulutukseen on mahdollista anoa Kelan opintotukia, työttömyyskassojen, vakuutusyhtiöitten tai esim. aikuiskoulutusrahaston aikuiskoulutustukea tai koulutuspäivärahaa. Mitään yleispäteviä koulutustukien myöntämiskriteereitä koulutuksiimme ei kuitenkaan ole, vaan tuen myöntäminen riippuu pääsääntöisesti sitä anovan opiskelijan henkilökohtaisesta tilanteesta. Muista myös mahdollisuus työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun, jota voit selvitellä oman alueesi TE-toimiston kanssa.

 

Opintoseteli

 

Opetushallituksen Jyväskylän kristilliselle opistolle myöntämällä opintoseteliavustuksella voidaan tukea opiskelua vapaan sivistystyön koulutusohjelmissa (Graafinen suunnittelu, Kasvatus- ja opetustyö, Musiikki, Teatteri, Sisustussuunnittelu).

 

Opintoseteleiden kohderyhmää ovat työttömät työnhakijat, alhaisen koulutustason omaavat, maahanmuuttajat tai opiskelijat, joilla todetaan olevan oppimisvaikeuksia sekä peruskoulunsa päättäneet, vaille jatko-opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Opintosetelirahoitusta ei voida myöntää, jos hakija on oikeutettu Kelan maksamaan kuntoutusetuuteen.

 

Opintosetelimääräraha vaihtelee vuosittain OPH:n päätöksen mukaan. Lukuvuonna 2017-2018 seteli on ollut suuruudeltaan noin 800 e/ lukuvuosi. Seteliä hyvitetään kustakin opintomaksuerästä lukuvuoden aikana.

 

Jyväskylän kristilliseltä opiston opistoseteliä haetaan erillisellä hakemuksella. Hakemus postitetaan opiskelijalle kutsukirjeen yhteydessä.

 

Rehtori hyväksyy rehtorin päätöksellä tuen saajat. Rahoituspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Ilmoita hakemuksessasi, mikäli haluat tiedon rahoituspäätöksestä esim. sähköpostilla tai tekstiviestinä.

Graafisen suunnittelun koulutus

Opintojen laajuus 38ov

 

Osaamista työelämään, valmiuksia jatko-opintoihin.

 

Kiinnostaako sinua graafinen suunnittelu ja kuvien tekeminen käsin tai tietokoneella? Haluatko kehittää omaa kuvallista ilmaisuasi ja löytää oman tyylisi? Aiotko töihin tai opiskelemaan graafiselle alalle? Tule hankkimaan alan perustaidot ja -tiedot sekä tekemään suunnitelmaa työuraa tai jatkokoulutusta varten. Opit alalla käytettäviä tietokoneohjelmia, saat uusia kavereita kotoisessa kansanopistoympäristössä ja keräät kontakteja työelämään ja alalla jo työskenteleviin ammattilaisiin.

 

Opiskelemme käytännönläheisesti erilaisissa työpajoissa, sekä aidoissa asiakasprojekteissa, joissa saat työkokemusta ja työnäytteitä. Valmistaudumme myös yhdessä alan oppilaitosten pääsykokeisiin ja harjoittelemme ennakkotehtävien tekemistä. Oppilaitoksesta riippuen meillä suoritetuista opinnoista voi saada korvaavuuksia jatko-opinnoissa.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja kiinnostus alalle. Koulutukseen järjestetään valintahaastattelu.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Sisällöt

 

 • Visuaalinen ilmaisu
  Piirustus ja maalaus, värioppi, kuvitus, valokuvaus, sommittelu, typografia ja tyylikaudet, sarjakuvapaja, pääsykoepreppauskurssi
 • Graafinen tuotanto
  Illustrator (vektorigraafiikka), PhotoShop (kuvankäsittely), Premiere (videotuotanto) After Effects, InDesign (julkaisutaitto), verkkojulkaisu, ohjelmien yhteiskäyttö, logosuunnittelu
 • Yleisopinnot
  Toimisto-ohjelmat (MS Office), yrittäjyys, taidehistoria, ja projekti, työharjoittelu (4 viikkoa)

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Minna Paananen

Opettaja, muotoilija AMK

+358 (0)50 389 9627
minna.paananen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

 

 

 

Kasvatus- ja opetustyön koulutus

 

Koulutusta ei järjestetä lukuvuonna 2019-2020.

 

Opintojen laajuus 36ov/54op

 

Kiinnostaako kasvatus- ja opetusala? Haitko yliopistoon tai ammattikorkeakouluun kasvatusalalle, mutta ovi jäi vielä kiinni?

 

Tule puolen vuoden tehokkaaseen ja intensiiviseen kasvatus- ja opetusalan koulutukseen! Vietät kuusi kuukautta kartuttaen osaamistasi, saat korkea-asteella tarvittavia opiskelutaitoja ja kielitaitoa. Linjan aikana voit suorittaa kokonaan kasvatustieteen perusopinnot (25op) Jyväskylän avoimeen yliopistoon ja koulutuksen sisältöihin kuuluu myös muita korkeakouluihin hyväksi luettavia ja korvaavia kursseja, mm. pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Opintojen myötä harjaannut myös tieteellisten tekstien tuottamisessa ja saat pääsykoevalmiuksia ja apua urasuunnitteluun.

 

Koulutus antaa hyvät valmiudet mm. luokanopettajan, erityisopettajan, lastentarhanopettajan, aineenopettajan tai sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin hakeutumiselle.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Sisällöt

 

 • Kasvatustieteen perusopinnot kokonaan (25 op)
 • Erityispedagogiikan perusopinnoista 2 kokonaisuutta
 • Kieli- ja viestintäopintoja: Academic English, Interdiciplinary Communication Skills, puheviestinnän perusteet ja kirjoitusviestinnän perusteet
 • Psykologian perusopinnoista 2 kokonaisuutta
 • Urasuunnittelu ja pääsykoevalmennus uusimuotiseen pääsykokeeseen
 • Valinnaisia opintoja opiston muilta linjoilta (esim. musiikki, teatteri, graafinen suunnittelu, sisustussuunnittelu, koulunkäynninohjaajan tutkinto, lyhytkurssit)

 

Valinnaisina opintoina on mahdollista suorittaa myös sosiaali- ja terveysalan peruskursseja (monimuoto-opintoina sosionomi-opinnoista, lähipäivät Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloissa).

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla. Koulutukseen ei ole pääsykoetta, mutta hakijat haastatellaan puhelimitse.

 

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

 

Musiikin koulutus

Opintojen laajuus 38ov

 

Syvenny musiikin kiehtovaan maailmaan!

 

Oletko hakeutumassa musiikin ammattiopintoihin mutta kaipaat lisävarmuutta pääsykokeisiin? Tarvitseeko musiikkiharrastuksesi uutta potkua? Haluatko uppoutua musiikin maailmaan entistä määrätietoisemmin?

 

Musiikin koulutuksessa pääset kehittämään musiikin tuntemustasi, musiikin tekemisen ja tuottamisen osaamistasi sekä esiintymis- ja ilmaisutaitojasi osaavien opettajien sekä vierailevien musiikkialan ammattilaiten opastuksella. Esiintymiset ja erilaiset projektit rytmittävät opintojen kulkua ja vuoden mittaan tehdään tiivistä yhteistyötä myös opiston muiden koulutusten, mm. Teatterikoulutuksen kanssa.

 

Koulutus koostuu n. 8:n viikon mittaisista teemajaksosta, joista kukin rakentuu tietyn aihealueen ympärille. Voit suorittaa yhden tai useamman jakson oman kiinnostuksesi mukaan tai opiskella kaikki neljä, jolloin saat todella kokonaisvaltaisen katsauksen alaan ja vietät antoisan vuoden musiikin maailman syventyen.

 

Sisällöt

Musiikki ja ilmaisu (vkot 33-41)

mm. Yhtyesoiton perusteita, rytmimusiikin genret, ilmaisun ja äänenkäytön perusteita

 

Minä musiikin tekijänä (vkot 43-50)

mm. Säveltämistä ja sanoittamista, musiikin sovittaminen ja notaatio, rytmimusiikkia, improvisointia

 

Musiikkia ympäri maailman (vkot 2-11)

mm. Maailmanmusiikkia ja kansanmusiikkia, länsimaisen taidemusiikin tyylikaudet, lastenmusiikkia ja musiikkikasvatusta, teatterimusiikki

 

Musiikin tuottaminen (vkot 12-21)

mm. Studiotyön perusteita ja äänitekniikkaa, musikaaliproduktio, musiikkialan sopimuskäytännöt, tapahtumatuottaminen

 

Koko vuoden opiskelijat opiskelevat lisäksi musiikin perusteita, säveltapailua ja kuorolaulua sekä saavat opetusta valitsemastaan instrumentista.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja kiinnostus alalle. Aikaisempia musiikkiopintoja ei vaadita. Opinnoissa edetään ryhmän tason ja opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Ari Kauppinen

musiikinopettaja, muusikko

+358 (0)44 752 2756

ari.kauppinen@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 


Musiikin koulutus

Opintojen laajuus 38ov

 

Syvenny musiikin kiehtovaan maailmaan!

 

Oletko hakeutumassa musiikin ammattiopintoihin mutta kaipaat lisävarmuutta pääsykokeisiin? Tarvitseeko musiikkiharrastuksesi uutta potkua? Haluatko uppoutua musiikin maailmaan entistä määrätietoisemmin?

 

Musiikin koulutuksessa pääset kehittämään musiikin tuntemustasi, musiikin tekemisen ja tuottamisen osaamistasi sekä esiintymis- ja ilmaisutaitojasi osaavien opettajien sekä vierailevien musiikkialan ammattilaiten opastuksella. Esiintymiset ja erilaiset projektit rytmittävät opintojen kulkua ja vuoden mittaan tehdään tiivistä yhteistyötä myös opiston muiden koulutusten, mm. Teatterikoulutuksen kanssa.

 

Koulutus koostuu n. 8:n viikon mittaisista teemajaksosta, joista kukin rakentuu tietyn aihealueen ympärille. Voit suorittaa yhden tai useamman jakson oman kiinnostuksesi mukaan tai opiskella kaikki neljä, jolloin saat todella kokonaisvaltaisen katsauksen alaan ja vietät antoisan vuoden musiikin maailman syventyen.

 

Sisällöt

Musiikki ja ilmaisu (vkot 33-41)

mm. Yhtyesoiton perusteita, rytmimusiikin genret, ilmaisun ja äänenkäytön perusteita

 

Minä musiikin tekijänä (vkot 43-50)

mm. Säveltämistä ja sanoittamista, musiikin sovittaminen ja notaatio, rytmimusiikkia, improvisointia

 

Musiikkia ympäri maailman (vkot 2-11)

mm. Maailmanmusiikkia ja kansanmusiikkia, länsimaisen taidemusiikin tyylikaudet, lastenmusiikkia ja musiikkikasvatusta, teatterimusiikki

 

Musiikin tuottaminen (vkot 12-21)

mm. Studiotyön perusteita ja äänitekniikkaa, musikaaliproduktio, musiikkialan sopimuskäytännöt, tapahtumatuottaminen

 

Koko vuoden opiskelijat opiskelevat lisäksi musiikin perusteita, säveltapailua ja kuorolaulua sekä saavat opetusta valitsemastaan instrumentista.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja kiinnostus alalle. Aikaisempia musiikkiopintoja ei vaadita. Opinnoissa edetään ryhmän tason ja opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Ari Kauppinen

musiikinopettaja, muusikko

+358 (0)44 752 2756

ari.kauppinen@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 


 

Teatterikoulutus

Opintojen laajuus 38ov

 

Ja näyttämöllä loistat sinä!

Oletko sinä tulevaisuuden teatterintekijä? Tähtäätkö alan ammattiopintoihin? Vuoden mittaisen Teatterikoulutuksemme aikana otat elämäsi tähän saakka isoimmat askeleet kohti unelmaasi!

 

Opinnot painottuvat produktioihin (draama, monologit ja musikaali) ja niitä maustetaan viikon mittaisilla teemajaksoilla. Vuoden aikana verkostoidut ja luot kontakteja alan ammattilaisiin, paikallisiin teattereihin sekä muihin alan toimijoihin. Vuoteen kuuluu useita teatterivierailuja ja analysoimme paljon näkemäämme. Koulutuksen opettajat ovat alansa ammattilaisia ja antavat kaikkensa jotta vuodestasi tulisi ikimuistoinen.

 

Näyttelijäntyön opetuksemme keskeinen metodi on ”ajatteleva näyttelijä”. Analysoimme roolihenkilöiden pyrkimykset ja kannattelemme niitä kirkkaasti. Saat lavatekemiseesi työkaluja, joilla pärjäät roolin kuin roolin rakentamisessa.

 

Opiskeltavia asioita työstetään opiskelijan oman persoonan kautta ja jokaiselle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet. Opintoihin sisältyvät myös draamakasvatuksen perusopinnot (25 op), jotka suoritetaan Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Nämä opinnot on mahdollista lukea myöhemmin hyväksi korkeakouluopintoihin.

 

Koulutuksessa on opiskelumaksu.

 

Sisällöt

Näyttelijäntyö ja ilmaisu:

 • Näyttelijäntyön perusteet, ajatteleva näyttelijä
 • Fyysinen teatteri
 • Improvisaatio
 • Casting-simulaattori
 • Naamioteatteri
 • Laulu, tanssi, akrobatia-parkour

 

Dramaturgia

 • Dramaturgian perusteet ja käsikirjoittaminen
 • Ohjaaminen
 • Esitysanalyysi

 

Esityksen valmistaminen

 • Draama
 • Monologi
 • Musikaali
 • Performanssit ja muut esiintymiset

 

Draamakasvatus

 • Draaman ja teatterin keinot opetus- ja kasvatustyössä
 • Draama taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja aito kiinnostus alalle. Valintahaastattelu tarvittaessa.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen vastuuopettaja:

 

Ville Kiljunen

Opettaja KM, näyttelijä (FIA), ohjaaja

+358 (0)50 389 9625

ville.kiljunen@jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

 

 

 

Sisustussuunnittelun monimuotokoulutus

Opintojen laajuus 20ov

 

Kiinnostaako sisustaminen ja tilasuunnittelu?

Oletko haaveillut sisustusalan, muotoilun tai arkkitehtuurin opiskelusta tai työtehtävistä? Haitko alan opintoihin, mutta opiskelupaikka jäi vielä saamatta? Tai kiinnostaako sisustaminen vapaa-ajalla?

 

Vuoden kestävässä sisustussuunnittelun monimuotokoulutuksessamme pääset kartuttamaan osaamistasi ammattitaitoisessa ohjauksessa ja hyvässä ilmapiirissä, voit myös suorittaa vain haluamasi osion. Meiltä saat uusia ideoita niin oman kodin sisustamiseen, kuin taitoja työn puolesta tapahtuvaan tilasuunnitteluun.

 

Sisällöltään monipuolinen, aikaa seuraava ja käytännönläheinen koulutus antaa hyvän pohjan mahdollisille jatko-opinnoille, hyödyllisiä taitoja alalla jo toimiville tai valmiuksia kokonaan uudelle uralle suuntautumiseen.

 

Vuoden aikana voidaan tehdä erilaisia asiakasprojekteja, samalla luoden kontakteja alueella toimivien alan yritysten kanssa. Opintojen edetessä kokoat itsellesi portfolion, joka on tärkeä työkalu luovilla aloilla työllistymiseen.

 

 

Opetuksen teemoja:

 • Sisustussuunnittelun perusteet
 • Sisustussuunnittelu ja ohjelmistot
 • Suunnittelun visuaalinen viestintä
 • Materiaalit ja valo
 • Stailaus ja yrittäjyys
 • Blogityöskentely
 • Portfolio

Opetuksen ajankohta:

 

Lähiopetus keskimäärin kerran kuukaudessa, perjantai klo 16.00-20.00 ja lauantai klo 9.00-15.00, päivämäärien muutokset mahdollisia. Aloituspäivä 31.8.2019

Koulutuksen hinta:

 

1380 euroa (30.8.2019-16.5.2020)
Koulutus jaettavissa moduuleihin kiinnostuksen mukaan:

a) Sisustussuunnittelun perusteet 900 euroa (31.8.2019-11.1.2020 sekä päätös 16.5.2020)
b) Suunnittelun visuaalinen viestintä 160 euroa (14.2.-15.2.2020)
c) Materiaalit ja valo 160 euroa (13.3.-14.3.2020)
d) Stailaus ja yrittäjyys 160 euroa (17.4.-18.4.)

 

Koulutuksen esite.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Maahanmuuttajien yhteiskuntavalmiudet

 

Maahanmuuttajien yhteiskuntavalmiudet-koulutuksen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajanaiset, joiden kotoutumisaika on päättynyt. Naiset jotka ovat jääneet työelämän ulkopuolelle ja jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa.

 

Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja vahvistetaan yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia ja edistetään työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä.

 

 

Koulutussisällöt:

Suomen kieli

Yhteiskuntataidot ja työllistyminen

Taideterapeuttiset menetelmät minäkuvan vahvistamisessa

Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijoiden tukemiseen ja ohjaukseen.

Tavoitteena on ohjattavan omien kehityspyrkimysten tukeminen.

 

Koulutus järjestetään 16.9.-13.12.2019.

Opintojen laajuus 20h/vko.

Koulutuksen valintahaastattelu järjestetään 29.8.2019 klo 10-15 välisenä aikana.

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Koulutuksen ryhmänohjaaja:

Minna Lenfeldova

Opettaja

+358 (0)44 752 2711

minna.lenfeldova(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki

Koulutussihteeri

+358 (0)44 752 2716

koulutussihteerit(at)jko.fi

 

DigiLeidit

 

DigiLeidit-hankkeen tavoite on vahvistaa naisten digitaalisia taitoja.

 

Digileidit on suunnattu palvelemaan aikuisväestöä, naisten ja maahanmuuttajataustaisten naisten työ- ja vapaa-aikaa. Hankkeen tarkoitus on edistää tietoyhteiskunnassa tarvittavien valmiuksen oppimista, tasa-arvoa, kulttuurien kohtaamista ja syrjäytymisen ehkäisyä.

 

Digipajojen opetussuunnitelman pohjana on Ylen:n digitreenit kokonaisuus sekä osallistujien ja yhteistyökumppaneiden osaamistarpeita palvelevat osa-alueet.

 

Koulutukset toteutetaan 14.8. – 11.12.2019 keskiviikkoisin ja torstaisin kello 16.15. – 19.00. Koulutus aloitetaan yhteisellä päivällisellä.
Päivällinen ja koulutus ovat osallistujille ilmaisia.

 

Digileidit koulutusiltoihin on mahdollista hakeutua 30.11. asti ja valita haluamansa koulutusillat:

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuksesta antaa:
DigiLeidit hankekoordinaattori Minna Lenfeldova
p. 044 752 2711
etunimi.sukunimi@jko.fi

Pekaso

 

Haluatko kasvatusalalle?

 

Pekaso-koulutus vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perustaitoja ja minäpystyvyyttä kasvatus- ja ohjausalalle.

 

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat hakeutua opiskelemaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon, koulunkäynnin ohjaajaksi tai henkilökohtaiseksi avustajaksi.

 

Koulutuksessa vahvistetaan suomen kielen taitoa ja tutustutaan ammatilliseen kasvatusalan sanastoon ja suomalaiseen kasvatus-ja koulutusjärjestelmään. Opinnoissa on mahdollista suorittaa hygieniapassi.

Opiskelijalta edellytetään vähintään B 1.1 kielitaitotasoa ja oleskelulupaa.

 

Pääsykoe 28.11.2019 klo 12:00 – 16:00 Jyväskylän kristillisellä opistolla.

 

Koulutus järjestetään 7.1.-13.3.2020

 

Opiskeluun kuuluu työelämäjakso esim. päiväkodissa tai kouluympäristössä.

 

 

 

 

 

 

Kysy lisätietoja

 

Koulutuksen ryhmänohjaaja:

Minna Lenfeldová

minna.lenfeldova(at)jko.fi
p. 044 752 2711

 

koulutussihteeri:

koulutussihteerit(at)jko.fi

p. 044 752 2716

Luovien alojen lyhytkurssit

Luovien alojen lyhytkurssit ovat valikoima opiston vapaan sivistystyön koulutusten sisältöjä. Kurssit toteutetaan yhteistyönä vuoden kestävien VS-koulutusten ryhmien kanssa. Voit valita haluamasi kokonaisuuden tai poimia kursseja useammilta eri osa-alueilta. Opetus järjestetään arkipäivisin, pääosin 8.00-16.00 välisenä aikana, katso tarkemmat ajankohdat kunkin kurssin kohdalta. 

 

Tule kehittämään osaamistasi tai aloittamaan uusi harrastus!

 

Hinnoittelu

Lyhytkurssien hinnoittelu tapahtuu suoritettujen opintoviikkojen mukaan. Mikäli suoritat useampia opintoviikkoja, saat alennusta yksittäisen opintoviikon hinnasta seuraavasti:

 

1-3 ov:t 200 €/ov

4-10 ov:t 150 e/ov

yli 11 ov:tä 100 e/ov

 

*Esimerkiksi 5 ov maksaa 900 e (3*200 e ja 2*150 e).

 

Lisätietoa

 

Ari Kauppinen
Opettaja
+358 (0)44 752 2756
ari.kauppinen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Lukuvuoden 2019-2020 Vapaan sivistystyön lyhytkurssitarjonta julkaistaan elokuun 2019 aikana.

 

 

GRAAFINEN SUUNNITTELU

 


 

 

KASVASTUS JA OPETUSTYÖ

 


 

 

MUSIIKKI

 


 

 

TEATTERI