Ajankohtaiskoulutuksia

 

Työelämää ja yksilön kehitystä palveleva koulutus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa palvelutarjontaamme. Haluamme tarjota mahdollisimman hvyin kysyntää vastaavaa lyhytkestoista koulutusta ja otamme mielellämme vastaan uusia ideoita. Voimme järjestää koulutuksia myös muualla Suomessa.

Ilmoittaudu kurssille  viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on kaksitoista tai enemmän. Kurssihinnoissa on ateriat ja opetus, ellei kurssin yhteydessä muuta mainita. Majoitus maksetaan erikseen. Sauna sekä kuntosali ovat kurssilaisten käytössä kurssiohjelmassa mainittuina aikoina.

Ajankohtaiset kurssimme löydät aihealueittain valikosta.

 

Vuoden 2019 ajankohtaiskoulutusesitteen voit lukea tästä.

 

 

Lisäksi voit suorittaa opistollamme:

Hygieniapassi osaamistesti

Osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittanut saa Elintarviketurvallisuusviraston (Evira)  hyväksymän osaamistestaajan myöntämän hygieniaosaamistodistuksen ja hygieniaosaamiskortin.

 

Lisätietoa
Opettaja
Niina Hakala
+358 (0)50 389 9631
niina.hakala(at)jko.fi

 

 

Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot (YKI) ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja, jossa testataan viestinnällistä kielitaitoa. Tutkinnoissa arvioidaan aikuisen toiminnallista kielen osaamista: puhuminen, kuunteleminen, kirjoittaminen ja lukeminen. Tutkinnossa painottuu ihmisten välinen kielellinen vuorovaikutus: kyky ymmärtää ja tuottaa kieltä. Yleiset kielitutkinnot eivät edellytä minkään alan erityiskielitaitoa.

Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut.

 

Jyväskylän kristillinen opisto järjestää suomen kielen keskitason tutkintoja.

 

Seuraava YKI-testi järjestetään 9.11.2019 ja ilmoittautuminen 2.-30.9.2019

 

Lisätietoa
Opettaja
Vuokko Saastamoinen
+358 (0)50 389 9633
vuokko.saastamoinen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Opetushallituksen YKI-sivut

Kasvatus ja perhetyö


Lapsen surun kohtaaminen

17.09.2019 18.09.2019

Koulutuksen kuvaus:
Surusta, menettämisestä ja kuolemasta puhuminen voi olla lapselle vaikeaa. Miten opimme tunnistamaan lapsen surun eri kehitys- ja ikävaiheissa sekä tukemaan ja auttamaan häntä. Koulutuksessa käydään läpi surun ilmenemistä, ja millä tavalla aikuinen voi tukea lasta suruprosessissa mm. musiikin, leikin ja satujen avulla.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Kasvatus

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa tunnistaa lapsen surun, tiedostaa surun eri kehitys- ja ikävaiheissa ja osaa tukea ja auttaa lasta.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat

Kieli
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:250€

Ilmoittaudu Lapsen surun kohtaaminen -kurssille tästä


Kasvan, liikun ja kehityn, Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa

26.09.2019 27.09.2019

Koulutuksen kuvaus:
Varhaisiän fyysisen aktiivisuuden uudet suositukset käytäntöön. Koulutuksessa käsitellään päivähoidon liikuntaa monipuolisesti, mm. liikunta suhteessa lapsen kehitykseen, terveyteen ja oppimiseen. Annetaan käytännön vinkkejä monipuolisen liikuntakasvatuksen toteuttamiseen.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Kasvatus

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa varhaiskasvatussuunnitelman (2016) mukaiset liikuntakasvatuksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön työssään lasten kanssa.

Kohderyhmä:
Lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta
250€

Hinta:250€

Ilmoittaudu Kasvan, liikun ja kehityn, Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa -kurssille tästä


Draamaa ja raamattua. Lyhty2020 JKO

24.03.2020 25.03.2020

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksessa tutkitaan oma suhdetta Raamatun sisältöihin, kertomuksiin ja henkilöihin.
Koulutuksessa osallistuja saa valmiuksia kehittää vuorovaikutus- ja tunnetaitoja.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Kasvatus, Raamatun tulkinta ja käyttö, vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa draamatyöskentelyn perusteita ja rooleihin eläytymistä raamatunkerronnassa kasvatustyössä

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:0€

Ilmoittaudu Draamaa ja raamattua. Lyhty2020 JKO -kurssille tästäDiakonia ja sielunhoito


Surevan omaisen kohtaaminen asiakastyössä

01.10.2019 03.10.2019

Koulutus antaa valmiuksia ja syventää osaamista suruun liittyvissä kysymyksissä oman työn näkökulmasta.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Diakonia ja yhteiskuntatyö, hautaustoimi, kiinteistönhoito ja kirkonpalvelutyö, sielunhoito

Osaamistavoitteet:
Osallistuja tiedostaa surun vaiheet ja osaa palvella ja tukea surevaa asiakasta kokonaisvaltaisesti.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
1 opintopistettä

Hinta:300€

Ilmoittaudu Surevan omaisen kohtaaminen asiakastyössä -kurssille tästä


Sururyhmän ohjaaminen

19.11.2019 21.11.2019

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksen sisältönä on mm. Oma suru, surevan kohtaaminen ja surutyön tukeminen sekä sururyhmän rakenne ja sisällöt.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Sielunhoito

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa sururyhmän ohjaamisen perusasiat: ryhmän kokoaminen, käynnistäminen, ryhmän hyvä työskentely ja päättäminen

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, papit

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:300€

Ilmoittaudu Sururyhmän ohjaaminen -kurssille tästäKirkonpalvelu ja hautaustoimi


Ajankohtaispäivät hautausmaatyöntekijöille

22.10.2019 23.10.2019

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksen aiheena on mm. Hautausmaan kasvit, hautausmaakulttuuriympäristönä, yhä lisääntyvän tuhkauksen vaikutus työhön sekä työssä jaksaminen.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Hautaustoimi, kiinteistönhoito ja kirkonpalvelutyö

Osaamistavoitteet:
Osallistuja tuntee hautausmaan kasvienhoitoon liittyviä kysymyksiä, ymmärtää hautausmaan kulttuuriympäristönä, tuhkausten määrän kasvun vaikutukset hautausmaihin sekä osaa hyödyntää saamaansa tietoa työkyvyn ylläpitoa ajatellen.

Kohderyhmä:
Hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit)

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:250€

Ilmoittaudu Ajankohtaispäivät hautausmaatyöntekijöille -kurssille tästä


Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt. Lyhty2020 JKO

07.09.2020 08.09.2020

Koulutuksessa käydään läpi hautauspalveluprosessi vainajan kuolemasta hautaustilaisuuden järjestämiseen nykyisessä suomalaisessa hautauskulttuurissa. Uskonnottomien hautaustilaisuudet sekä omaisten suruprosessin hallinta ovat osa kurssin sisältöä.
Osallistuja osaa erilaisiin hautaustapoihin, henkilöresursseihin, neuvontapalveluihin sekä myyntityöhön liittyviä käytänteitä sekä tiedostaa suruprosessin vaiheet oman työnsä näkökulmasta.

Osallistumismaksu: 250 €

Hinta:0€

Ilmoittaudu Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt. Lyhty2020 JKO -kurssille tästä


Kirkonpalvelijoiden ajankohtaispäivät. Lyhty2020 JKO

22.09.2020 23.09.2020

Koulutuksen aiheena on mm. työhyvinvointi. Fyysisen työnhyvinvoinnin lisäksi päivien aikana käydään läpi henkiseen hyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja työnohjaukseen liittyviä näkökulmia kirkonpalvelutyössä. Lisäksi koulutuksessa paneudutaan kirkossa käytäviin ajankohtaisiin kysymyksiin suntion työn näkökulmasta.
Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin merkityksen työssäjaksamisessa ja tunnistaa kirkossa käytävän ajankohtaisen keskustelun merkityksen kirkonpalvelutyön näkökulmasta.

Osallistumismaksu: 250 €

Hinta:0€

Ilmoittaudu Kirkonpalvelijoiden ajankohtaispäivät. Lyhty2020 JKO -kurssille tästäMoniammatillinen koulutus


Tila ja tarjoilu eläväksi luonnonmateriaaleilla

19.09.2019 20.09.2019

Koulutuksen kuvaus:
Keittiötyöntekijöille ja suntioille suunnattu koulutus, jossa teoriaa ja konkreettisia ideoita ja työskentelyä tilan laittamiseen ja tarjoilun kattamiseen luonnonmateriaalien avulla

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Keittiötoimi, kiinteistönhoito ja kirkonpalvelutyö

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa hyödyntää monipuolisesti luonnonmateriaaleja tilan ja tarjoilun laitossa.

Kohderyhmä:
Keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit)

Kieli:
suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:250€

Ilmoittaudu Tila ja tarjoilu eläväksi luonnonmateriaaleilla -kurssille tästä


Vapaaehtoistyö voimavarana

12.11.2019 13.11.2019

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksessa tarkastellaan seurakunnan työntekijän osaamista, jaksamista ja resursseja vapaaehtoisten ohjaajana. Mitä vapaaehtoistyö on kirkossa vuonna 2020? Mitä osaamista vapaaehtoisten ohjaaja tarvitsee? Onko seurakunnassani ja työalallani tilaa vapaaehtoisille? Kuinka selvitän osaamisen ja perehdytän vapaaehtoisen tehtäväänsä?


Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Ohjaustoiminta, vapaaehtoistoiminta

Osaamistavoitteet:
Osallistuja tietää kirkon vapaaehtoistoiminnan periaatteet, osaa ohjata ja opastaa vapaaehtoisia omassa työssään sekä tiedostaa omat voimavaransa vapaaehtoisten ohjaajana.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat, opiskelijat, papit, perheneuvojat, talouden ja hallinnon työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat, uudet työntekijät

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:250€

Ilmoittaudu Vapaaehtoistyö voimavarana -kurssille tästä


Soittorasian aarteita - kädentaitoja ja menetelmiä

13.11.2019 15.11.2019

Koulutuksen kuvaus:
Kurssilla valmistetaan uniikki soittorasia ja lumisadepallo.
Lumisadepalloa voi käyttää lapsien kanssa sadutuksessa, eri teemoissa ja opetushetkissä
Soittorasia valmistetaan neulahuovutusta apuna käyttäen.
Koulutuksessa opitaan tekemään rautalangasta ja katiskaverkosta hahmoja sekä neulahuovuttamaan kolmiulotteisia muotoja ja hahmoja.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Talous ja hallinto

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa valmistaa rautalangasta ja katiskaverkosta sekä neulahuovuttaa kolmiulotteisia muotoja ja hahmoja.
Osallistuja osaa valmistaa soittorasian ja lumisadepallo-maisema-akvaarion lasipurkkiin.
Kouluttaja kuvataiteilija Minna Lenfeldova

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:300€

Ilmoittaudu Soittorasian aarteita - kädentaitoja ja menetelmiä -kurssille tästä


Kiire ja ajanhallinta aisoihin

26.11.2019 27.11.2019

Koulutuksen kuvaus:
Huomaatko usein, että tekemättömät työt eivät jätä sinua rauhaan vapaa-ajallasi, et osaa rentoutua etkä saa ajatustesi virtaa halutessasi rauhoittumaan? Ajatuksesi takkuavat työpäivän sisällä ja sinulla on vaikeaa keskittyä tehtäviisi?
Koulutuksessa tutustutaan mindfullnesin ja itsemyötätuntoisuuden tekniikoihin, joilla lisätään psykologista joustavuutta kuormitusta aiheuttavissa tilanteissa.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Työsuojelu ja -hyvinvointi, muu koulutus

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa soveltaa konkreettisia työkaluja ajanhallintaan, rentoutumiseen ja palautumiseen.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat, opiskelijat, papit, perheneuvojat, talouden ja hallinnon työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat, uudet työntekijät

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:250€

Ilmoittaudu Kiire ja ajanhallinta aisoihin -kurssille tästä


Perunkirjoitusten neuvontapalvelut. Lyhty2020 JKO

14.09.2020 15.09.2020

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksessa käydään läpi perunkirjoituksen perusteet ja neuvontatyöhön liittyvät asiat.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Hautaustoimi, talous ja hallinto

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa selvittää asiakkaalle perunkirjoituksen tarkoituksen ja perukirjaan kirjattavat asiat sekä perintökaaren, opastaa asiakasta kuolinpesän pankkiasioissa, erottaa suku- ja perillisselvityksen ja niiden käyttötarkoitukset ja opastaa asiakasta kuolinpesään liittyvistä etuuksista.

Kohderyhmä:
Hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, talouden ja hallinnon työntekijät

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:0€

Ilmoittaudu Perunkirjoitusten neuvontapalvelut. Lyhty2020 JKO -kurssille tästäKangasniemen Musiikkiviikot

LAULUN KESÄAKATEMIA 2019
15.-21.7.2019

Laulun kesäakatemia tarjoaa opetusta laulajille ja pianisteille.
http://www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi/fi/kurssit/laulun-kesaakatemia

 

KURSSIT LAULAJILLE:

OPETTAJAT:
Hannu Niemelä
Johanna Rusanen-Kartano
Sirkku Wahlroos-Kaitila
Kurssien pianistit Jari Hiekkapelto ja Tuula Hällström

 

OOPPERAKURSSI LAULAJILLE JA PIANISTEILLE:

 

OPETTAJAT:
Mikko Franck
Rilla Kyykkä

 

Laulun Kesäakatemian kurssit järjestetään Jyväskylän kristillisellä opistolla.

 

Kurssimaksu 450€/hlö, josta Jyväskylän kristillinen opisto laskuttaa 95€ osallistumismaksua.

Majoitushinnat: 2 hengen kaksiossa 48 €/hlö/vrk, kahden hengen yksiössä 36 €/hlö/vrk ja 1 hengen yksiössä 68 €/hlö/vrk sis. liinavaatteet ja aamupalan. Lasten majoitushinta on 17 €/vrk (2-12 v.) Majoituksen hintaan sisältyy liinavaatteet sekä aamupala.

Päivän ruokailupaketti (lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala) maksaa 23€/vrk.

Muut ateriapaketit; lounas+kahvi 11€ ja kahvi+päivällinen 10€, lounas+päivällinen 15€. Konserttipäivänä tarjotaan tuhdimpi päiväkahvi, ei päivällistä. Ateriavarauksia ei toivota muutettavan enää hakuajan jälkeen. Yksittäisiä aterioita ei ole mahdollista ostaa paikan päällä. Majoitustiloissa on keittiöt ja mahdollisuus valmistaa ruokaa.

 

Hakuaika: Laulun Kesäakatemiaan haetaan erillisellä lomakkeella 15.5.2019 mennessä.
Opettajat valitsevat opiskelijat kursseilleen.
Hakeminen alla olevan linkin kautta
http://www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi/webbiz/files/images/laulun_kesa_akatemia_19ilmo.pdf

 

Lisätietoa kurssista:
Irene Spännäri
p. 040 596 4692
irene.spannari@kangasniemi.fi

 

Katriina Holma

p. 014 3348 000

toimisto@jko.fi

Luovien alojen lyhytkurssit

Luovien alojen lyhytkurssit ovat valikoima opiston vapaan sivistystyön koulutusten sisältöjä. Kurssit toteutetaan yhteistyönä vuoden kestävien VS-koulutusten ryhmien kanssa. Voit valita haluamasi kokonaisuuden tai poimia kursseja useammilta eri osa-alueilta. Opetus järjestetään arkipäivisin, pääosin 8.00-16.00 välisenä aikana, katso tarkemmat ajankohdat kunkin kurssin kohdalta. 

 

Tule kehittämään osaamistasi tai aloittamaan uusi harrastus!

 

Hinnoittelu

Lyhytkurssien hinnoittelu tapahtuu suoritettujen opintoviikkojen mukaan. Mikäli suoritat useampia opintoviikkoja, saat alennusta yksittäisen opintoviikon hinnasta seuraavasti:

 

1-3 ov:t 200 €/ov

4-10 ov:t 150 e/ov

yli 11 ov:tä 100 e/ov

 

*Esimerkiksi 5 ov maksaa 900 e (3*200 e ja 2*150 e).

 

Lisätietoa

 

Ari Kauppinen
Opettaja
+358 (0)44 752 2756
ari.kauppinen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
kirsi.haukimaki(at)jko.fi

 

 

Lukuvuoden 2019-2020 Vapaan sivistystyön lyhytkurssitarjonta julkaistaan elokuun 2019 aikana.

 

 

GRAAFINEN SUUNNITTELU

 


 

 

KASVASTUS JA OPETUSTYÖ

 


 

 

MUSIIKKI

 


 

 

TEATTERI