Valikko Sulje

Yleistä ajankohtaiskoulutuksista

 

Työelämää ja yksilön kehitystä palveleva koulutus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa palvelutarjontaamme. Haluamme tarjota mahdollisimman hyvin kysyntää vastaavaa lyhytkestoista koulutusta ja otamme mielellämme vastaan uusia ideoita. Voimme järjestää koulutuksia myös muualla Suomessa.

 

Ilmoittaudu kurssille viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on kaksitoista tai enemmän. Kurssihinnoissa on ateriat ja opetus, ellei kurssin yhteydessä muuta mainita. Majoitus maksetaan erikseen.

 

Opiston lähettämistä laskuista peritään 5,00€ laskutuslisä.

 

 

Vuoden 2022 ajankohtaiskoulutusesitteen voit lukea tästä.

 

 

Lisäksi voit suorittaa opistollamme:

Hygieniapassikoulutus

 

Voit osallistua koulutuspäivään ja/tai osaamistestiin. Testin hyväksytysti suorittanut saa Ruokaviraston hyväksymän osaamistestaajan myöntämän hygieniaosaamistodistuksen ja hygieniaosaamiskortin.

 

Lisätietoja:
Niina Hakala

Opettaja
+358 (0)44 752 2731
niina.hakala(at)jko.fi

 

Työturvallisuuskortti

 

Voit osallistua joko SosTer- tai työturvakorttikoulutukseen, jotka järjestetään SPEK:n ja Työturvakeskuksen kriteerien mukaisesti. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän (8h) mittainen. Koulutukseen sisältyy kirjallinen koe, jonka läpäisseet saavat SosTer- tai työturvakortin. Kortin voimassaoloaika on 5 vuotta.

 

Lisätietoja:
Tiina Mennala

Opettaja
+358 (0)44 752 2776
tiina.mennala(at)jko.fi

 

Palveluja kotiin -passikoulutus

 

Voit osallistua Palveluja koriin -passikoulutukseen (8h), joka on tarkoitettu palvelujen tuottajille, joiden pääasiallinen työympäristö on asiakkaan koti. Koti voi olla myös asumispalveluja tarjoavissa hoitokodeissa ja muissa palveluasumisen yksiköissä.

 

Lisätietoja:
Niina Hakala

Opettaja
+358 (0)44 752 2731
niina.hakala(at)jko.fi


Henkisen tuen peruskurssi

04.10.2021 04.10.2021

Henkisen tuen peruskurssi 8h - SPR

Henkisen tuen peruskurssi on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat osaamista ja valmiuksia äkillisen kriisien yhteydessä. Kouluttajana Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK), jonka pohjakoulutuksena on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto.

Osallistuja ymmärtää tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat heissä itsessään ja muissa sekä tunnistaa tapoja tukea ihmisiä, jotka ovat kohdanneet äkillisen kriisitilanteen.

Hinta sisältää opetuksen, yksilöllisen ohjauksen, harjoituksissa käytettävät materiaalit sekä todistuksen.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 150 €

HUOM! Valitettavasti kurssille ei ole mahdollista majoittua edeltävänä iltana. Ilmoittaudu 20.09.2021 mennessä.

Hinta:150€

Ilmoittaudu Henkisen tuen peruskurssi -kurssille tästä


AVEKKI -väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta -koulutus

12.10.2021 13.10.2021

Haastavat työtilanteet vaativat henkilöstöltä ennakoinnin ja viestinnän taitoja, tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä sekä henkilökunnan ja oman toiminnan arviointia. Kaikkia tilanteita ei voi aina ennakoida vaikka niin haluaisikin ja siksi henkilöstö tarvitsee yhteisen toimintamallin haastavien tilanteiden hallintaan.

AVEKKI I-koulutuksessa paneudutaan tietoihin ja taitoihin, joiden avulla kohtaat väkivaltaisen potilaan tai asiakkaan ammatillisesti ja turvallisesti sekä suojaat itsesi. Toimintatapamalli lisää työn turvallisuutta, työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja asiakkaiden turvallisuudentunnetta. Koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaille että työntekijöille.

Osallistuja osaa hyödyntää AVEKKI I -toimintatapamallia ja ennakoida sekä tiedostaa haastavia tilanteita. Osallistuja osaa vahvistaa turvallisen työyhteisön toimintatapoja.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 €

Ilmoittaudu 28.09.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu AVEKKI -väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta -koulutus -kurssille tästä


Yhteisödiakoniatyö osallisuutta edistämässä

10.11.2021 11.11.2021

Millaista on toimiva yhteistyö diakoniatyössä? Millainen toiminta osallistaa sinua tai muita yhteisössäsi? Diakoniatyöntekijä ja sosionomi YAMK Jukka-Pekka Vaittinen on käsitellyt opinnäytetyössään sosiaalistavan työn mallia ja esittelee koulutuksessa kahdeksan erilaista näkökulmaa osallistavaan ja yhteisölliseen työtapaan. Hän on työssään ollut mm. toteuttamassa ruoka-avun kehittämishanketta Helsingin ev.lut. Seurakunnassa. Saat koulutuksessa tietoa kehittämishankkeesta ja voit soveltaa jo luotuja toimintamalleja oman seurakuntasi tarpeisiin.

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, joka palautetaan viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Koulutuksen käynyt tunnistaa osallisuuden tasoja omassa yhteisössään, tuntee osallistavia toimintamalleja sekä osaa vahvistaa yhteisössään jo olemassa olevia. Koulutuksen käynyt osaa hyödyntää sosiaalistavan diakoniatyön näkökulmia käytännön työssään.

Koulutus on tarkoitettu kaikille yhteisöllisestä ja osallistavasta työstä kiinnostuneille kuntien, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöille, mm. papeille, nuorisotyöntekijöille, diakoneille, lastenohjaajille.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 €
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 € /pv).

Ilmoittaudu 27.10.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Yhteisödiakoniatyö osallisuutta edistämässä -kurssille tästä


Kotityöpalvelupäivä

16.11.2021 16.11.2021

Päivän aikana saat tietoa kotityöpalvelujen järjestämisen ajankohtaisista asioista. Kotityöpalvelujen ammattilaiset hoitavat kodin kaikki työt kuten: siivous, ruoanvalmistus, tekstiilien huolto, kotieläinten hoito, pihan- ja puutarhankunnossapito, asiointi- ja avustamispalvelut. Ohjelmassa mm. vuoden 2021 kotityöpalveluyrittäjän julkistaminen ja palkitseminen. Suomen Kotityöpalveluyhdistys, joka on kotityöpalvelun tuottajien edunvalvontaorganisaatio, järjestää 16.11.2021 kotityöpalvelupäivän.

Osallistuja osaa soveltaa kotityöpalvelun ajankohtaisia asioita kotityöpalvelualan tehtävissä.

Osallistumismaksu: 125 €, jäsenhinta 95 €

Voi paremmin - kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

16.11.2021 17.11.2021

Kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuu mielen palautumisesta, omien vahvuuksien ja energiasyöppöjen tunnistamisesta sekä fyysisten harjoitteiden, ravitsemuksen ja levon tasapainosta. Koulutuksessa tarkastellaan psyykkistä selviytymiskykyä eli resilienssiä ja voit tunnistaa, mitkä asiat vaikuttavat omaan palautumiskykyysi arjessa ja työssä. Tiedämme, että liikunta, ravinto ja lepo ovat kaikki tärkeitä osa-alueita, mutta miten saamme pidettyä tämän kokonaisuuden tasapainossa? Koulutuksessa tehdään toiminnallisia harjoituksia ja tehtäviä erityisesti liikkumiseen ja ravitsemukseen liittyen.

Varaa koulutukseen mukaan rennot, mutta riittävän lämpimät ja joustavat vaatteet sisällä tapahtuvaan kevyeen liikuntaan ja rentoutumiseen sekä säänmukaiset vaatteet ulkoliikuntaan.

Kouluttajina toimivat työpsykologi Miia Viiru sekä liikunnanohjaajat, opettajat Paula Leskinen ja Sari Paananen.

Osallistuja tiedostaa asenteiden ja tunteiden merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja tunnistaa omat vahvuutensa ja energiasyöppönsä. Osallistuja osaa hyödyntää toiminnallisia harjoituksia liikunnasta ja ravitsemuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyen.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 €
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 € /pv).

Ilmoittaudu 02.11.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Voi paremmin - kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia -kurssille tästä


Hankeideasta vaikuttavuuteen - hankesuunnittelun ABC

18.01.2022 19.01.2022

Mistä hanke saa alkunsa ja millä tavalla se jalostuu seurakunnan kehittämistoiminnaksi. Miten hankeideat jalostetaan toimivaksi ja vaikuttavaksi hankesuunnitelmaksi ja -prosessiksi?

Koulutuksessa esitellään tapauskertomukset kolmen projektin työntekijänä toimimisesta ja sisältönä on hanketyön abc seurakunnan työntekijälle. Koulutus sisältää ennakkotehtävän.

Kouluttajana toimivat hankekoordinaattori, KTM Nina Maarit Partanen ja yhteisödiakoniatyön asiantuntija, diakoni, sosionomi (YAMK) Jukka-Pekka Vaittinen, Kannelmäen seurakunta.

Osallistuja tunnistaa hankeprosessin vaiheet ja tutustuu erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin. Osallistuja tietää hanketoiminnan ongelmakohdat ja ymmärtää vaikuttavuuden merkityksen.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 17.12.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Hankeideasta vaikuttavuuteen - hankesuunnittelun ABC -kurssille tästä


Ääninäyttelyn ja -tuotannon perusteet

25.01.2022 26.01.2022

Miten käytät ääntäsi viestintäkeinona? Haluaisitko ääninäytellä? Tehdä mainoksia, perustaa podcastin tai jalostaa sitä? Mihin kaikkeen ihmisääni pystyy, entä miten tehdä hyviä introja tai elävöittää puheääntä muilla äänikeinoilla, entä mitä tekniikkaa hyvä äänenlaatu vaatii?

Koulutus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut ääninäyttelemisestä ja äänen käytöstä erilaisten luovien kokonaisuuksien yhteydessä.

Koulutuksessa käsitellään laaja-alaisesti äänen käyttöä;
1. Skriptien tulkinta
2. Karakterisointi
3. Ääniharjoittelu
4. Yhteistyö ja yrittäjyys

Koulutuksen aikana tehdään useita harjoituksia, joilla harjoitellaan ja havainnollistetaan aiheen eri osa-alueita.

Kouluttaja on äänialan ammattilainen Simo Orpana. Simo Orpanalla on yli 16v. kokemus äänisuunnittelusta, ääninäyttelemisestä, säveltämisestä ja äänialan yrittäjyydestä.

Osallistuja saa perustiedot ja taidot ääninäyttelemisen
alasta ja ääninäyttelemisestä. Osallistuja tutustuu äänenkäytön keskeisiin periaatteisiin ja siihen miten työllistyä äänenkäytön alalle.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 23.12.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Ääninäyttelyn ja -tuotannon perusteet -kurssille tästä


Arvoesineiden inventointi, puhdistus ja hoito

08.02.2022 09.02.2022

Kirkot ja niiden irtaimisto ovat ainutlaatuista kulttuuriperintöämme, jonka käyttäminen ja hoitaminen vaatii erityisasiantuntemusta. Miten hoitaa vaurioituneita kirkkotekstiilejä ja esineitä? Miten inventoidaan, hoidetaan ja säilytetään käytössä olevat kirkkotekstiilit?

Asiantuntijaluennoille ja keskusteluille sekä ennakkotehtävän kautta voi tuoda oman seurakunnan kulttuuriperinnön hoitamiseen ja käyttämiseen liittyviä kysymyksiä.

Kouluttajina kirkkohallituksen kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto ja Konservointikeskuksen johtava konservaattori Anne Vesanto. Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja kirjallisuutta.

Osallistuja tuntee kirkon esineistöön ja kirkkotekstiileihin liittyvän vastuun ja velvollisuudet, osaa toimia asiantuntevasti niihin liittyvissä asioissa sekä tunnistaa asiantuntija-avun tarpeen.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 07.01.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Arvoesineiden inventointi, puhdistus ja hoito -kurssille tästä


Huolen puheeksi ottaminen

15.02.2022 16.02.2022

Miten otat huolen puheeksi lapsen kanssa? Entä miten kerrot huolestasi perheelle? Huolen puheeksi ottamisen periaatteiden ymmärtäminen on osa perheiden kanssa työskentelevien ammattitaitoa.

Koulutuksen sisältöä ovat huolen puheeksi ottamisen periaatteet lasta ja perhettä kunnioittavalla, dialogisella tavalla sekä huolen vyöhykkeet työntekijän omaa huolta valaisevana työkaluna. Toisena päivänä käsitellään lasten kehitykseen liittyviä, tunne-elämän haasteita, sekä konkreettisia keinoja pärjätä ryhmätilanteissa haasteiden kanssa. Kouluttaja KM, VEO Sari Rannila.

1. Päivä: Lapsen sosioemotionaalinen kehitys haastavan käyttäytymisen taustalla
2. Päivä: Huolen puheeksi ottamisen periaatteet lasten ja perheiden kanssa työskennellessä

Osallistuja tuntee huolen puheeksioton periaatteet, ja osaa hyödyntää huolen vyöhykkeistöä oman huolensa arvioimisessa. Osallistuja ymmärtää lasten sosioemotionaalisia haasteita ja osaa ottaa käyttöönsä erilaisia keinoja lapsen tukemiseksi haastavissa tilanteissa.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 14.01.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Huolen puheeksi ottaminen -kurssille tästä


Yritystoiminnan ABC

22.02.2022 23.02.2022

Hei, Sinä yrittäjyyttä suunnitteleva, yrittäjänä toimiva tai opiskelija, tule kahden päivän yritystoiminnan abc-koulutukseen.

Lähipäivissä käsitellään yritystoiminnan kehittämisen vaiheita, tavoitteena toiminnan tehostaminen ja kasvu. Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon tutkinnon osan suorittajien kanssa paneudutaan ideoiden kaupallistamiseen ja markkinointiviestintään sekä liiketoiminnan kannattavuuteen. Seurakunnista koulutukseen osallistuvat keskittyvät erityisesti omaan työhön liittyvään toiminnan ja talouden suunnitteluun. Kouluttajina toimivat Marja Elsinen, Tiina Mennala ja Nina Maarit Partanen.

Osallistuja osaa kehittää toiminnan ja talouden suunnittelua. Osallistuja osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja tulevaisuuden ennakointityökaluja. Osallistuja ymmärtää yritystoiminnan talouden tunnuslukuja ja vahvistaa talousosaamistaan.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 21.01.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Yritystoiminnan ABC -kurssille tästä


Työhyvinvointi digiajassa ja työhyvinvointikortti

08.03.2022 09.03.2022

Miten huolehdin digiajan työhyvinvoinnista? Miten kannustan työyhteisöäni työhyvinvoinnin kehittämiseen? Koulukseen sisältyy Työturvallisuuskeskuksen työhyvinvointikortti.

Yhteinen käsitys työhyvinvoinnista kannustaa työyhteisöä käynnistämään työhyvinvoinnin kehittämisprosesseja. Koulutuksessa tutustutaan yhteistyön mahdollisuuksiin työterveyden kanssa sekä esimerkiksi erilaisiin kuntoutustoimiin, osatyökyvyttämyyteen ja työhön paluun käytänteisiin. Osana koulutusta suoritetaan Työturvallisuuskeskuksen työhyvinvointikortti. Koulutus järjestetään yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

Osallistuja osaa hyödyntää työhyvinvoinnin työvälineitä ja ymmärtää ennaltaehkäisevien toimien merkityksen omassa ohjaustyössä sekä osaa jäsentää eri toimijoiden roolit ja vastuut.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 08.02.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Työhyvinvointi digiajassa ja työhyvinvointikortti -kurssille tästä


Valokuva ja video somessa

14.03.2022 15.03.2022

Miten tuotan videot? Miten kuvan ja videon sisältöön vaikuttavat valaistus ja äänenlaatu ym tekniset lainalaisuudet? Kahden päivän koulutuksessa voit paneutua valo- ja videokuvaukseen Pastori Puhdon ohjauksessa.

Koulutus koostuu seuraavista aihealueista;
- kuvaamisen lainalaisuudet: tekniset välineet, valaistus, sommittelu/käsikirjoittaminen, liike ja lisäksi parhaat, edulliset kikkakolmoset myös kaikuviin kirkkotiloihin
- studiokuvaus / hyvä studiosommittelu
- kuva ja video eri somekanavissa (videopalvelut, Facebook, Instagram (Stories) / livelähetysten tekeminen)
- hyvä, jopa viraaliksi leviävä kuva tai videopätkä (kuvien analysointia)
- livelähetyksessä kameran takana / livelähetyksessä esiintyjänä tai juontajana

Kouluttajana Pastori Puhto eli someen videoita tekevä srk-pastori Juho Puhto.

Osallistuja osaa tehdä kevyellä toteutuksella videon seurakunnan viestinnän käyttöön ja ymmärtää valo- ja videokuvaamisen sekä livelähetyksen tekniset periaatteet.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 14.02.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Valokuva ja video somessa -kurssille tästä


Parisuhteen ennaltaehkäisevä ja vahvistava tuki

22.03.2022 23.03.2022

Teetkö seurakunnassa ennaltaehkäisevää parisuhdetyötä? Miten tuet pari- ja perhesuhteita ja autat yksilöä ja koko perhettä voimaan paremmin? Parisuhteen ennaltaehkäisevä ja vahvistava tuki -koulutuksessa innostut, saat rohkeutta toimia yhteistyöverkostossa sekä lisäät asiantuntemustasi pari- ja perhetyöhön.

Tässä ennaltaehkäisyyn pyrkivässä koulutuksessa perehdytään siihen, miten vahvistaa parien omia taitoja parisuhteen eri vaiheissa. Työvälineinä voivat olla parisuhdeluennot, –ryhmät, –tapahtumat, toimituskeskustelut, perheleirit, perhevalmennus ja perhekerho–ohjelma. Materiaaleina koulutuksessa esitellään ainakin uudistetut Parisuhteen ja vanhemmuuden palikat sekä Virtaa välillämme –konsepti. Kouluttaja teologian maisteri, pari- ja perhepsykoterapeutti Liisa Välilä. Liisan kevään 2021 koulutuksen osallistujapalautteesta koottua: “Liisan asiantuntemus on huippu.” “Nyt meillä on välineitä, materiaalia, johon voi vielä palata myöhemmin.”

Osallistuja osaa hyödyntää työvälineitä ennaltaehkäisevään ja vahvistavaan parisuhdetoimintaan, sen aloittamiseen tai kehittämiseen.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 22.02.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Parisuhteen ennaltaehkäisevä ja vahvistava tuki -kurssille tästä


Vuorovaikutus verkossa - läsnä myös etänä

22.03.2022 12.04.2022

Koulutus on suunnattu sinulle, joka työskentelet joko kokonaan tai osittain etänä tai haluat hyödyntää verkon työkaluja erilaisten lähitapaamisten yhteydessä. Saat koulutuksesta uusia ideoita ja pääset kokeilemaan erilaisia työtapoja ja sovelluksia, joiden avulla voit edistää ja monipuolistaa vuorovaikutusta verkossa. Koulutuksen aikana harjoitellaan myös verkon sovelluksia, jotka sopivat yhteisölliseen työskentelyyn tai joilla voi tehdä erilaisia kyselyitä.

Koulutus koostuu kahdesta verkkotapaamisesta ja yhdestä lähipäivästä. Verkon sovelluksista keskitytään pääosin peruskäytön osalta maksuttomiin sovelluksiin. Yhteistyö niiden avulla onnistuu, kun vain yksi ryhmästä kirjautuu käyttäjäksi.

22.3.2022 Ensimmäisen webinaarin tavoitteena on kokeilla erilaisia työskentelytapoja ja sovelluksia osallistujan näkökulmasta. Sisältöinä ovat mm. etätyö, verkkotapaamisten toteutustavat ja webinaarin eri vaiheet.
29.3.2022 Lähipäivässä syvennetään osaamista verkkovuorovaikutuksesta ja yhteisöllisestä työskentelystä. Tuolloin jokainen luo tilin useaan sovellukseen ja harjoittelee niiden käyttöä oman työ näkökulmasta. Ryhmässä myös yhdessä ideoidaan sovellusten ja työtapojen hyödyntämismahdollisuuksia.
12.4.2022 Jälkimmäisessä webinaarissa jaetaan saatuja kokemuksia ja siellä on mahdollisuus kysymyksille, joita on herännyt. Saat myös vinkkejä eri videoneuvottelusovellusten monipuoliseen hyödyntämiseen.

Kouluttajana digipedagoginen asiantuntija KM, AmO Matleena Laakso.

Osallistuja oppii hyödyntämään erilaisia menetelmiä ja verkon sovelluksia vuorovaikutuksen edistämisessä. Niitä voi käyttää erilaisissa kokouksissa, esityksissä ja koulutustilanteissa videoneuvottelusovelluksista riippumatta. Lähes kaikki taidot ovat hyödynnettävissä myös lähitapaamisissa esimerkiksi ryhmän jäsenten älypuhelimien avulla.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 22.02.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Vuorovaikutus verkossa - läsnä myös etänä -kurssille tästä


Eläkkeelle! - sujuvasti uuteen elämänvaiheeseen

05.04.2022 06.04.2022

Eläkkeelle siirtyminen on suuri askel. Miten Sinä voit valmistautua tähän uuteen elämänvaiheeseen?

Koulutuksessa saat tietoa aktiivisena vanhenemisesta sekä elämänkulun suunnittelusta vanhuuden kynnyksellä.

Saat mahdollisuuden ennakoida ja prosessoida eläköitymisen muutosta samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Hyvän vanhenemisen, tavoitteiden ja elämänkulun ennakoinnin tutkijatohtori Milla Saajanaho, Gerontologian tutkimuskeskus, kanssa käsitellään eläkkeelle siirtymisen tuomia yksilöllisiä muutoksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Koulutuksessa on mukana myös kirkon eläkeasioista vastaava Kevan kouluttaja.

Osallistuja tiedostaa eläkkeelle siirtymisen lähestyessä ja aikana itselleen merkittäviä kysymyksiä ja oppii keinoja uuden arjen järjestämiseen mielekkääksi, kehittää työkaluja muuttuvan elämätilanteen haasteisiin ja ymmärtää mielen hyvinvoinnin lainalaisuudet.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 04.03.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Eläkkeelle! - sujuvasti uuteen elämänvaiheeseen -kurssille tästä


Kirjoittaminen ja maalaaminen hengellisen ohjauksen välineenä

25.04.2022 26.04.2022

Miten yhdistät raamattuopetuksen ja kädentaidot? Haluatko työvälineitä avoimeen Jumalan kohtaamiseen eri aisteilla kirjoittamalla ja maalaamalla? Koulutuksessa tutustut mm. Bible Journaling -menetelmään.

Luovien menetelmien koulutus yhdistää hengellisen ohjauksen, kirjoittamisen ja kädentaidot. Koulutuksessa tutustutaan kirjoittamiseen Raamatun lukemisen tukena ja tehdään kirjoitus- ja meditaatioharjoituksia. Koulutukseen osallistuva kehittyy Bible Journaling -menetelmän käytössä raamattuopetuksen välineenä ja tutustuu tavallisimpiin tekniikoihin ja työvälineisiin. Harjoituksissa on tavoitteena avoin Jumalan kohtaaminen kaikilla aisteilla. Kouluttajina toimivat diakoni, kirjoittamisen- ja retriitinohjaaja Nina Klemmt ja diakoni, artesaani, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Lindroos.

Osallistuja osaa koristella ja kuvittaa Raamatun tekstejä esim. piirtämällä, maalaamalla, leimaamalla ja tekstaamalla samalla Raamatun sanomaa miettien. Osallistuja osaa soveltaa tekniikkaa työssään seurakunnassa ja henkilökohtaisessa elämässä.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 25.03.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Kirjoittaminen ja maalaaminen hengellisen ohjauksen välineenä -kurssille tästä


Metsämieli kevät

10.05.2022 10.05.2022

Metsämieli -menetelmä yhdistää luonnossa latautuvat hyvinvointivaikutukset fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisen ohjelmaksi. Eritasoisten kehoa virkistävien ja mieltä rauhoittavien harjoitusten avulla kukin voi valita omiin tarpeisiinsa sopivammat. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen kuuluu haasteita. Metsämieli -menetelmän tarkoituksena on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen. Luonnossa keho ja mieli pelaavat yhteen. Metsämieli -menetelmä sisältää yli 130 hyvinvointi- ja liikuntaharjoitusta, joita voi soveltaa omaan arkeen itselle soveltuvalla tavalla.

Kouluttajana toimii Ulla Hietala, jolla on Metsämieliohjaajakoulutuksen lisäksi vankka työ- ja koulutustausta kasvatus- ja ohjausalalta, yhteisötyöohjaaja- ja coach-tutkinnot sekä luonto-ohjaajaopintoja.

Osallistuja osaa soveltaa Metsämieli -menetelmiä työssään eri toimintaympäristöissä.

Laajuus 0,25 op
Osallistumismaksu 150 €

Ilmoittaudu 08.04.2022 mennessä.

Hinta:150€

Ilmoittaudu Metsämieli kevät -kurssille tästä


Roolit ryhmissä ja yhteisöissä

31.05.2022 01.06.2022

Koulutuksessa tutkit rooli-, vuorovaikutus- ja ryhmäilmiöitä bibliodraaman avulla. Saat peilipinnan oman elämän rooleille työyhteisössä tai suhteessa esimerkiksi vapaaehtoisten tiimiin.

Koulutuksessa sinulla on mahdollisuus kokeilla ja omaksua elämisen ja työn kannalta suotuisia, yllätyksellisiä ja virkistäviä rooleja. Draamakokemukset ja niiden reflektointi syventävät osallistujan itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Kouluttajana toimii bibliodraamaohjaaja Mika Lahtinen.

Osallistuja oppii perustiedot morenolaisesta rooliteoriasta ja osaa havainnoida rooliasetelmia ja niiden muutoksia Raamatun kertomuksissa. Osallistuja syventää ymmärrystään oman elämänsä rooleista ja löytää mahdollisuuksia suotuisaan muutokseen sekä oppii draamatyöskentelyn perusteita kuten rooliin eläytymistä ja draamakokemuksen reflektointia.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 29.04.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Roolit ryhmissä ja yhteisöissä -kurssille tästä


Satuseikkailuja ja kielikuperkeikkoja - sanataide varhaiskasvatuksessa

06.09.2022 07.09.2022

Miten hyödynnät sanataidetta kielenkehityksen tukena? Kuinka houkuttelet tarinat liikkeelle teatteriksi asti? Sanataiteen ja mediakasvatuksen tavoitteelliseen hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa voit paneutua sanataideohjaaja Johanna Hyttisen koulutuksessa.

Koulutuspäivät tarjoavat kasvatuksen ammattilaisille näkökulmia ja työkaluja sanataidetyöskentelyn tavoitteelliseen hyödyntämiseen sekä kielen kehityksen tukemiseen varhaiskasvatuksessa. Koulutus sisältää etukäteistehtävän, sekä paljon käytännön harjoituksia. Kouluttajana lasten ja nuorten sanataideohjaaja Johanna Hyttinen, TM, aineenopettaja. Koulutus sisältää ennakkotehtävän.

Osallistuja tutustuu sanataiteen tavoitteelliseen hyödyntämiseen ja kielen kehityksen tukemiseen varhaiskasvatuksessa. Osallistuja osaa hyödyntää koulutuksessa saamiaan työkaluja sanataide- ja mediakasvatuksessa.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 05.08.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Satuseikkailuja ja kielikuperkeikkoja - sanataide varhaiskasvatuksessa -kurssille tästä


Metsämieli syksy

07.09.2022 07.09.2022

Metsämieli -menetelmä yhdistää luonnossa latautuvat hyvinvointivaikutukset fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisen ohjelmaksi. Eritasoisten kehoa virkistävien ja mieltä rauhoittavien harjoitusten avulla kukin voi valita omiin tarpeisiinsa sopivammat. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen kuuluu haasteita. Metsämieli -menetelmän tarkoituksena on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen. Luonnossa keho ja mieli pelaavat yhteen. Metsämieli -menetelmä sisältää yli 130 hyvinvointi- ja liikuntaharjoitusta, joita voi soveltaa omaan arkeen itselle soveltuvalla tavalla.

Kouluttajana toimii Ulla Hietala, jolla on Metsämieliohjaajakoulutuksen lisäksi vankka työ- ja koulutustausta kasvatus- ja ohjausalalta, yhteisötyöohjaaja- ja coach-tutkinnot sekä luonto-ohjaajaopintoja.

Osallistuja osaa soveltaa Metsämieli -menetelmiä työssään eri toimintaympäristöissä.

Laajuus 0,25 op
Osallistumismaksu 150 €

Ilmoittaudu 05.08.2022 mennessä.

Hinta:150€

Ilmoittaudu Metsämieli syksy -kurssille tästä


Tunnetaitava työntekijä - vahvistusta asiakaspalvelutyöhön

21.09.2022 22.09.2022

Otetta tunteisiin. Miten kohtaan asiakkaan, erityisesti surevan asiakkaan, ja hänen tunteensa? Miten puhua rohkeasti ja rakentavasti kuuntelua unohtamatta? Entä miten huolehdin itsestäni? Näihin kysymyksiin saat vastauksen tässä koulutuksessa.

Koulutuksessa käsitellään vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen sekä asiakaspalveluun liittyviä aiheita. Koulutuksen teemoja ovat tunnetaidot, asiakkaan puheeseen kytkeytyminen, aktiivinen kuuntelu, ristiriitojen käsittely asiakastilanteessa, rohkean ja rakentavan puhumisen taito ja työntekijän omat tunteet sekä omasta jaksamisesta huolehtiminen.

Erityisenä teemana ovat suru, kuolema ja kriisi ilmiöinä, niiden kohtaaminen ja vaikutus asiakkaan toimintakykyyn. Asiakaspalvelijan tukena toimimisen, avun lähteille ohjaamisen ja myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisy ovat oppimistavoitteina.

Työskentely sisältää lyhyitä tieto-osioita, pari- ja pienryhmätyöskentelyä harjoitteluineen sekä yhteistä keskustelua. Koulutuksen sisältö perustuu Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin, tunneälytutkimukseen ja dialogiseen ajattelutapaan.

Kouluttajina toimivat Ulla Klemola / IDUlla Consulting ja KM-kriisityöntekijä Maija Tahkola. Koulutus sisältää ennakkotehtävän.

Osallistuja tietää tunteiden vaikutuksen käyttäytymiseen ja tiedostaa rakentavan kuuntelun tärkeyden vuorovaikutustilanteissa. Osallistuja osaa soveltaa tunteiden jäävuoriteoriaa työkaluna omassa työskentelyssä.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 22.08.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Tunnetaitava työntekijä - vahvistusta asiakaspalvelutyöhön -kurssille tästä


Tunnetaidot lähijohtamis- ja asiakaspalvelutyössä

04.10.2022 05.10.2022

Sinä esihenkilö, mietitkö, miten tukea tiimisi muutoksissa tai uusien tilanteiden hahmottamisessa? Miten vahvistaa tiimin tunnetaitoja ja toimivuutta? Miten ladata omia voimavaroja?

Kaksipäiväisessä koulutuksessa käytetään luovia, toiminnallisia menetelmiä, ja opit:
- Miten vahvistetaan dialogista vuorovaikutusta prosessien läpi
- Miksi tunneilmapiiri on olennainen tekijä jaksamisessa, oppimisessa ja joustavuudessa (resilienssi)
- Miten luot psykologista turvaa
- Miten autat tiimiäsi löytämään vahvuutensa
- Miten käännät epäonnistumiset oppimiskokemuksiksi

Kouluttajina toimivat Tuntumenetelmä Oy:n valmentajat tapahtumatuottaja, tunnemenestysvalmentaja Jari Kupiainen ja teologi, pedagogi, tunnemenestysvalmentaja Ulla Remes.

Osallistuja tiedostaa, miten luottamusta ja osallisuutta voidaan luoda johtamisella ja saa uusia keinoja luoda osallisuutta tiimiin. Osallistuja tunnistaa, miksi psykologisen turvan luominen sekä työn merkityksellisyyden löytäminen ovat välttämättömiä edellytyksiä tiimin menestykselle.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 05.09.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Tunnetaidot lähijohtamis- ja asiakaspalvelutyössä -kurssille tästä


Syväsukellus muistisairaan maailmaan

25.10.2022 26.10.2022

Miten elää, pitää huolta ja työskennellä muistisairaan kanssa? Miten tukea sosiaalista toimintakykyä ja kuntouttaa mielen hyvinvointia?

Koulutuksessa Keski-Suomen Muistiyhdistyksen työntekijä ja kokemusasiantuntija kertomassa miten muistiyhdistyksen toiminta edesauttaa omaisen jaksamista ja arjen pärjäämisen ilot ja surut. Korvarunon ABC työpajassa pääset kokeilemaan korvarunon kirjoittamista ja miettimään miten menetelmää voi hyödyntää eri yhteyksissä.

Mukana koulutuksessa Tampereen yliopiston tutkija aiheilla: muistisairaan ihmislähtöinen kohtaaminen, ikääntyneen muistisairaan fyysinen, psyykkisen ja sosiaalinen toimintakyky ja toimintakyvyn tukeminen. Kouluttajana on diakoniatyöntekijä Seija Puusaari.

Osallistuja tunnistaa muistisairauden eri vaiheita ja osaa soveltaa tapoja tukea muistisairaan sosiaalista toimintakykyä. Osallistuja osaa hyödyntää tavanomaisia apuvälineitä ja taideterapeuttista menetelmää vuorovaikutustilanteissa muistisairaan kanssa.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 26.09.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Syväsukellus muistisairaan maailmaan -kurssille tästä


Vapaaehtois- ja yhteisötoiminta seurakunnissa

08.11.2022 09.11.2022

Millaista on toimiva vapaaehtoistyö? Miten vahvistaa osallisuuden edistämistä diakonisessa yhteisötyössä? Tutustut vapaaehtoistoiminnan kehittämisen polku-työkaluun ja kuulet kokemuksia diakonisesta yhteisötoiminnasta.

Koulutuksessa tarkastellaan vapaaehtoistoiminnan johtamista, vapaaehtoisten ohjaamista ja esitellään vapaaehtoistoiminnan kehittämisen polku-työkalu. Samalla käsitellään vapaaehtoistoiminnan ajankohtaisia linjauksia evankelisluterilaisessa kirkossa. Kouluttajana johtava vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Lauri Anttila, Töölön seurakunta.

Toisena päivänä käydään läpi matalan kynnyksen diakonisen yhteisötoiminnan kehittämisen kokemuksia. Kouluttajana johtava diakoniatyöntekijä Jukka-Pekka Vaittinen, Hyvinkään seurakunta. Koulutus sisältää ennakkotehtävän.

Osallistuja ymmärtää vapaaehtoistoiminnan johtamisen perusteita ja osaa soveltaa vapaaehtoistoiminnan kehittämisen polku-työkalua omassa työssään. Osallistuja tiedostaa seurakuntien yhteisötoiminnan edistämisen keskeisiä elementtejä.

Laajuus 0,5 op
Osallistumismaksu 250 €

Ilmoittaudu 07.10.2022 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Vapaaehtois- ja yhteisötoiminta seurakunnissa -kurssille tästä