Ajankohtaiskoulutuksia

 

Työelämää ja yksilön kehitystä palveleva koulutus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa palvelutarjontaamme. Haluamme tarjota mahdollisimman hvyin kysyntää vastaavaa lyhytkestoista koulutusta ja otamme mielellämme vastaan uusia ideoita. Voimme järjestää koulutuksia myös muualla Suomessa.

Ilmoittaudu kurssille  viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on kaksitoista tai enemmän. Kurssihinnoissa on ateriat ja opetus, ellei kurssin yhteydessä muuta mainita. Majoitus maksetaan erikseen. Sauna sekä kuntosali ovat kurssilaisten käytössä kurssiohjelmassa mainittuina aikoina.

Ajankohtaiset kurssimme löydät aihealueittain valikosta.

 

Vuoden 2019 ajankohtaiskoulutusesitteen voit lukea tästä.

 

 

Lisäksi voit suorittaa opistollamme:

Hygieniapassi osaamistesti

Osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittanut saa Elintarviketurvallisuusviraston (Evira)  hyväksymän osaamistestaajan myöntämän hygieniaosaamistodistuksen ja hygieniaosaamiskortin.

 

Lisätietoa
Opettaja
Niina Hakala
+358 (0)50 389 9631
niina.hakala(at)jko.fi

 

 

Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot (YKI) ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja, jossa testataan viestinnällistä kielitaitoa. Tutkinnoissa arvioidaan aikuisen toiminnallista kielen osaamista: puhuminen, kuunteleminen, kirjoittaminen ja lukeminen. Tutkinnossa painottuu ihmisten välinen kielellinen vuorovaikutus: kyky ymmärtää ja tuottaa kieltä. Yleiset kielitutkinnot eivät edellytä minkään alan erityiskielitaitoa.

Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut.

Jyväskylän kristillinen opisto järjestää suomen kielen keskitason tutkintoja.

 

Lisätietoa
Opettaja
Vuokko Saastamoinen
+358 (0)50 389 9633
vuokko.saastamoinen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Opetushallituksen YKI-sivut

Kasvatus ja perhetyö


Lähiluonto on parasta lapselle

14.05.2019 15.05.2019

Koulutuksen kuvaus:
Missä lasten motoriset taidot saavat harjoitusta ja liikuntasuositukset täyttyvät? Missä lapsi saa parhaat elämykset? Entä missä vilkkainkin lapsi saa purettua energiansa? Missä lapselle syntyy henkilökohtainen luontosuhde? Missä toteutuu varhaiskasvatussuunnitelmien (2016) ja esiopetussuunnitelmien (2014) laaja-alaisuus? Oikea vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin on luonto. Koulutuksessa selviää lisää syitä, miksi lasten kanssa kannattaa lähteä lähiluontoon. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen täydennyskoulutus kaikille varhaiskasvattajille alle kouluikäisten luontokasvatuksesta. Toinen koulutuspäivistä opiston lähiluonnossa. Kouluttajana Ympäristökasvattaja, Lto Mari Parikka-Nihti

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Kasvatus, kestävä kehitys ja ympäristö

Osaamistavoitteet:
Osallistuja ymmärtää luontosuhteen merkityksen lapselle, tietää ympäristökasvatuksen menetelmiä ja tutkimustietoa sekä osaa aloittaa varhaiskasvatuksen toiminnan oman toimipisteensä lähiluonnossa

Kohderyhmä:
Lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:250€

Ilmoittaudu Lähiluonto on parasta lapselle -kurssille tästä


Kesä kivaa lastenleiri 3 päivää

03.06.2019 05.06.2019

Kesä Kivaa lastenleiri 3.-5.6.2019, 3 päivää.
Noin 7-12 vuotiaille
Seikkailua luontopolulla, maista tikkupullaa. Sekoitetaan myös slimeä.

Leirin hinta on 60 €, sisältää leiritunnit (klo 9.00-14.00), lounaan, välipalan, ohjauksen, opetuksen ja vakuutuksen sekä lapsille mahdollisuus osallistua ohjattuun vapaa-aikaan klo 7.45-16.15. Vapaa-ajan ohjauksesta vastaavat lastenohjaajaopiskelijat.Sisaralennus -20%

Hinta:60€

Ilmoittaudu Kesä kivaa lastenleiri 3 päivää -kurssille tästä


Kesä kivaa lastenleiri 5 päivää

03.06.2019 07.06.2019

Kesä kivaa – lastenleiri 3.-7.6.2019, 5 päivää.
Noin 7-12 vuotiaille
Seikkale luontopolulla, maista tikkupullaa. Sekoita slimeä ja tarinoi käsinukeilla.

Leirin hinta on 80 €, sisältää leiritunnit (klo 9.00-14.00), lounaan, välipalan, ohjauksen, opetuksen ja vakuutuksen sekä lapsille mahdollisuus osallistua ohjattuun vapaa-aikaan klo 7.45-16.15. Vapaa-ajan ohjauksesta vastaavat lastenohjaajaopiskelijat. Sisaralennus -20%

Hinta:80,00€

Ilmoittaudu Kesä kivaa lastenleiri 5 päivää -kurssille tästä


Lapsen surun kohtaaminen

17.09.2019 18.09.2019

Koulutuksen kuvaus:
Surusta, menettämisestä ja kuolemasta puhuminen voi olla lapselle vaikeaa. Miten opimme tunnistamaan lapsen surun eri kehitys- ja ikävaiheissa sekä tukemaan ja auttamaan häntä. Koulutuksessa käydään läpi surun ilmenemistä, ja millä tavalla aikuinen voi tukea lasta suruprosessissa mm. musiikin, leikin ja satujen avulla.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Kasvatus

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa tunnistaa lapsen surun, tiedostaa surun eri kehitys- ja ikävaiheissa ja osaa tukea ja auttaa lasta.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat

Kieli
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:250€

Ilmoittaudu Lapsen surun kohtaaminen -kurssille tästä


Kasvan, liikun ja kehityn, Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa

26.09.2019 27.09.2019

Koulutuksen kuvaus:
Varhaisiän fyysisen aktiivisuuden uudet suositukset käytäntöön. Koulutuksessa käsitellään päivähoidon liikuntaa monipuolisesti, mm. liikunta suhteessa lapsen kehitykseen, terveyteen ja oppimiseen. Annetaan käytännön vinkkejä monipuolisen liikuntakasvatuksen toteuttamiseen.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Kasvatus

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa varhaiskasvatussuunnitelman (2016) mukaiset liikuntakasvatuksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön työssään lasten kanssa.

Kohderyhmä:
Lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta
250€

Hinta:250€

Ilmoittaudu Kasvan, liikun ja kehityn, Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa -kurssille tästäDiakonia ja sielunhoito


Surevan omaisen kohtaaminen asiakastyössä

01.10.2019 03.10.2019

Koulutus antaa valmiuksia ja syventää osaamista suruun liittyvissä kysymyksissä oman työn näkökulmasta.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Diakonia ja yhteiskuntatyö, hautaustoimi, kiinteistönhoito ja kirkonpalvelutyö, sielunhoito

Osaamistavoitteet:
Osallistuja tiedostaa surun vaiheet ja osaa palvella ja tukea surevaa asiakasta kokonaisvaltaisesti.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
1 opintopistettä

Hinta:300€

Ilmoittaudu Surevan omaisen kohtaaminen asiakastyössä -kurssille tästä


Sururyhmän ohjaaminen

19.11.2019 21.11.2019

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksen sisältönä on mm. Oma suru, surevan kohtaaminen ja surutyön tukeminen sekä sururyhmän rakenne ja sisällöt.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Sielunhoito

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa sururyhmän ohjaamisen perusasiat: ryhmän kokoaminen, käynnistäminen, ryhmän hyvä työskentely ja päättäminen

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, papit

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:300€

Ilmoittaudu Sururyhmän ohjaaminen -kurssille tästäKirkonpalvelu ja hautaustoimi


Ajankohtaispäivät hautausmaatyöntekijöille

22.10.2019 23.10.2019

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksen aiheena on mm. Hautausmaan kasvit, hautausmaakulttuuriympäristönä, yhä lisääntyvän tuhkauksen vaikutus työhön sekä työssä jaksaminen.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Hautaustoimi, kiinteistönhoito ja kirkonpalvelutyö

Osaamistavoitteet:
Osallistuja tuntee hautausmaan kasvienhoitoon liittyviä kysymyksiä, ymmärtää hautausmaan kulttuuriympäristönä, tuhkausten määrän kasvun vaikutukset hautausmaihin sekä osaa hyödyntää saamaansa tietoa työkyvyn ylläpitoa ajatellen.

Kohderyhmä:
Hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit)

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:250€

Ilmoittaudu Ajankohtaispäivät hautausmaatyöntekijöille -kurssille tästäMoniammatillinen koulutus


Ideasta kehittämishankkeeksi

10.09.2019 11.09.2019

Koulutuksen kuvaus:
Mistä hanke saa alkunsa? Miten se jalostuu kehittämistoiminnaksi? Hanketyön mahdollisuudet seurakunnassa?
Miten ideat jalostetaan hankesuunnitelmaksi ja toimivaksi hankeprosessiksi?
Koulutuksen aikana käydään läpi myös esimerkkejä ja pohditaan hanketyön sudenkuoppia sekä vaikuttavuutta.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Diakonia ja yhteiskuntatyö, talous ja hallinto

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa hanketyön periaatteet, ymmärtää verkostoitumisen merkityksen sekä yhteistyömahdollisuudet eri toimijoiden kanssa.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:200€

Ilmoittaudu Ideasta kehittämishankkeeksi -kurssille tästä


Tila ja tarjoilu eläväksi luonnonmateriaaleilla

19.09.2019 20.09.2019

Koulutuksen kuvaus:
Keittiötyöntekijöille ja suntioille suunnattu koulutus, jossa teoriaa ja konkreettisia ideoita ja työskentelyä tilan laittamiseen ja tarjoilun kattamiseen luonnonmateriaalien avulla

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Keittiötoimi, kiinteistönhoito ja kirkonpalvelutyö

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa hyödyntää monipuolisesti luonnonmateriaaleja tilan ja tarjoilun laitossa.

Kohderyhmä:
Keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit)

Kieli:
suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:250€

Ilmoittaudu Tila ja tarjoilu eläväksi luonnonmateriaaleilla -kurssille tästä


Ajankohtaispäivät eläkkeelle siirtyville

24.09.2019 25.09.2019

Koulutuksen kuvaus:
Eläkkeelle päästään tai joudutaan, sitä odotetaan tai pelätään jo työelämässä ollessa.
Osallistuja saa tietoa, hyvinvointia ja vertaistukea viimeisiin työvuosiin tai eläkkeelle siirtyessä.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Työsuojelu ja -hyvinvointi, muu koulutus

Osaamistavoitteet:
Osallistuja ymmärtää tarpeellisen lakitiedon eläkkeelle siirtymiseen liittyen.
Osallistuja tiedostaa päivärytmin, liikunnan, ravitsemuksen ja henkisen hyvinvoinnin merkityksen uudessa elämäntilanteessa.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:250€

Ilmoittaudu Ajankohtaispäivät eläkkeelle siirtyville -kurssille tästä


Vapaaehtoistyö voimavarana

12.11.2019 13.11.2019

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksessa tarkastellaan seurakunnan työntekijän osaamista, jaksamista ja resursseja vapaaehtoisten ohjaajana. Mitä vapaaehtoistyö on kirkossa vuonna 2020? Mitä osaamista vapaaehtoisten ohjaaja tarvitsee? Onko seurakunnassani ja työalallani tilaa vapaaehtoisille? Kuinka selvitän osaamisen ja perehdytän vapaaehtoisen tehtäväänsä?


Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Ohjaustoiminta, vapaaehtoistoiminta

Osaamistavoitteet:
Osallistuja tietää kirkon vapaaehtoistoiminnan periaatteet, osaa ohjata ja opastaa vapaaehtoisia omassa työssään sekä tiedostaa omat voimavaransa vapaaehtoisten ohjaajana.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat, opiskelijat, papit, perheneuvojat, talouden ja hallinnon työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat, uudet työntekijät

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:250€

Ilmoittaudu Vapaaehtoistyö voimavarana -kurssille tästä


Soittorasian aarteita - kädentaitoja ja menetelmiä

13.11.2019 15.11.2019

Koulutuksen kuvaus:
Kurssilla valmistetaan uniikki soittorasia ja lumisadepallo.
Lumisadepalloa voi käyttää lapsien kanssa sadutuksessa, eri teemoissa ja opetushetkissä
Soittorasia valmistetaan neulahuovutusta apuna käyttäen.
Koulutuksessa opitaan tekemään rautalangasta ja katiskaverkosta hahmoja sekä neulahuovuttamaan kolmiulotteisia muotoja ja hahmoja.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Talous ja hallinto

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa valmistaa rautalangasta ja katiskaverkosta sekä neulahuovuttaa kolmiulotteisia muotoja ja hahmoja.
Osallistuja osaa valmistaa soittorasian ja lumisadepallo-maisema-akvaarion lasipurkkiin.
Kouluttaja kuvataiteilija Minna Lenfeldova

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:300€

Ilmoittaudu Soittorasian aarteita - kädentaitoja ja menetelmiä -kurssille tästä


Kiire ja ajanhallinta aisoihin

26.11.2019 27.11.2019

Koulutuksen kuvaus:
Huomaatko usein, että tekemättömät työt eivät jätä sinua rauhaan vapaa-ajallasi, et osaa rentoutua etkä saa ajatustesi virtaa halutessasi rauhoittumaan? Ajatuksesi takkuavat työpäivän sisällä ja sinulla on vaikeaa keskittyä tehtäviisi?
Koulutuksessa tutustutaan mindfullnesin ja itsemyötätuntoisuuden tekniikoihin, joilla lisätään psykologista joustavuutta kuormitusta aiheuttavissa tilanteissa.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Työsuojelu ja -hyvinvointi, muu koulutus

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa soveltaa konkreettisia työkaluja ajanhallintaan, rentoutumiseen ja palautumiseen.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat, opiskelijat, papit, perheneuvojat, talouden ja hallinnon työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat, uudet työntekijät

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä

Hinta:250€

Ilmoittaudu Kiire ja ajanhallinta aisoihin -kurssille tästäKangasniemen Musiikkiviikot

LAULUN KESÄAKATEMIA 2019
15.-21.7.2019

Laulun kesäakatemia tarjoaa opetusta laulajille ja pianisteille.
http://www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi/fi/kurssit/laulun-kesaakatemia

 

KURSSIT LAULAJILLE:

OPETTAJAT:
Hannu Niemelä
Johanna Rusanen-Kartano
Sirkku Wahlroos-Kaitila
Kurssien pianistit Jari Hiekkapelto ja Tuula Hällström

 

OOPPERAKURSSI LAULAJILLE JA PIANISTEILLE:

 

OPETTAJAT:
Mikko Franck
Rilla Kyykkä

 

Laulun Kesäakatemian kurssit järjestetään Jyväskylän kristillisellä opistolla.

 

Kurssimaksu 450€/hlö, josta Jyväskylän kristillinen opisto laskuttaa 95€ osallistumismaksua.

Majoitushinnat: 2 hengen kaksiossa 48 €/hlö/vrk, kahden hengen yksiössä 36 €/hlö/vrk ja 1 hengen yksiössä 68 €/hlö/vrk sis. liinavaatteet ja aamupalan. Lasten majoitushinta on 17 €/vrk (2-12 v.) Majoituksen hintaan sisältyy liinavaatteet sekä aamupala.

Päivän ruokailupaketti (lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala) maksaa 23€/vrk.

Muut ateriapaketit; lounas+kahvi 11€ ja kahvi+päivällinen 10€, lounas+päivällinen 15€. Konserttipäivänä tarjotaan tuhdimpi päiväkahvi, ei päivällistä. Ateriavarauksia ei toivota muutettavan enää hakuajan jälkeen. Yksittäisiä aterioita ei ole mahdollista ostaa paikan päällä. Majoitustiloissa on keittiöt ja mahdollisuus valmistaa ruokaa.

 

Hakuaika: Laulun Kesäakatemiaan haetaan erillisellä lomakkeella 15.5.2019 mennessä.
Opettajat valitsevat opiskelijat kursseilleen.
Hakeminen alla olevan linkin kautta
http://www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi/webbiz/files/images/laulun_kesa_akatemia_19ilmo.pdf

 

Lisätietoa kurssista:
Irene Spännäri
p. 040 596 4692
irene.spannari@kangasniemi.fi

 

Katriina Holma

p. 014 3348 000

toimisto@jko.fi

Luovien alojen lyhytkurssit

Luovien alojen lyhytkurssit ovat valikoima opiston vapaan sivistystyön koulutusten sisältöjä. Kurssit toteutetaan yhteistyönä vuoden kestävien VS-koulutusten ryhmien kanssa. Voit valita haluamasi kokonaisuuden tai poimia kursseja useammilta eri osa-alueilta. Opetus järjestetään arkipäivisin, pääosin 8.00-16.00 välisenä aikana, katso tarkemmat ajankohdat kunkin kurssin kohdalta. 

 

Tule kehittämään osaamistasi tai aloittamaan uusi harrastus!

 

Hinnoittelu

Lyhytkurssien hinnoittelu tapahtuu suoritettujen opintoviikkojen mukaan. Mikäli suoritat useampia opintoviikkoja, saat alennusta yksittäisen opintoviikon hinnasta seuraavasti:

 

1-3 ov:t 200 €/ov

4-10 ov:t 150 e/ov

yli 11 ov:tä 100 e/ov

 

*Esimerkiksi 5 ov maksaa 900 e (3*200 e ja 2*150 e).

 

Lisätietoa

 

Ari Kauppinen
Opettaja
+358 (0)44 752 2756
ari.kauppinen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
kirsi.haukimaki(at)jko.fi

 

 

GRAAFINEN SUUNNITTELU

 


 

 

KASVASTUS JA OPETUSTYÖ

 

VAKAVA-workshop

29.03.2019 24.04.2019

Vakava-kurssi on intensiivinen tehopakkaus , jossa käydään 30 lähitunnin aikana läpi koko koemateriaali. Kurssilla on yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä sekä tilastoihin perehtymistä.
Opiskelija hankkii itse materiaalin paperisena tai verkosta.
Opistolla on mahdollisuus lounastaa edullisesti ja ostaa kahvia.
Lisätietoja: koulutussihteerit@jko.fi
puh. 044 752 2716

Hinta:350€

Ilmoittaudu VAKAVA-workshop -kurssille tästä 

 

MUSIIKKI

 

Musiikkialan sopimuskäytännöt

09.04.2019 14.05.2019

Kurssilla tutustut musiikkialan lainsäädäntöön, tekijänoikeuksiin sekä
erilaisiin sopimustilanteisiin ja käytäntöihin. Perehdyt myös musiikin
julkaisemisen eri vaiheisiin valmiin äänitteen painattamiseen markkinointiin
ja levittämiseen, sekä digitaaliseen julkaisuun.

0,5 ov.

Aikataulu: 9.4., 23.4. ja 14.5. klo 10.00-14.00

Hinta:100€

Ilmoittaudu Musiikkialan sopimuskäytännöt -kurssille tästä 

 

TEATTERI

 

Naamioteatteri

07.05.2019 09.05.2019

Kurssi on fyysisen näyttelijäntyön juhlaa.
Tutustumme erilaisiin naamioihin ja niiden käyttöön,
sekä näyttelijän ilmaisuun kun puhe riisutaan.

1 ov.

Aikataulu 7.-9.5.

Hinta:200€

Ilmoittaudu Naamioteatteri -kurssille tästä