Yleistä ajankohtaiskoulutuksista

 

Työelämää ja yksilön kehitystä palveleva koulutus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa palvelutarjontaamme. Haluamme tarjota mahdollisimman hyvin kysyntää vastaavaa lyhytkestoista koulutusta ja otamme mielellämme vastaan uusia ideoita. Voimme järjestää koulutuksia myös muualla Suomessa.

 

Ilmoittaudu kurssille viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on kaksitoista tai enemmän. Kurssihinnoissa on ateriat ja opetus, ellei kurssin yhteydessä muuta mainita. Majoitus maksetaan erikseen. Sauna sekä kuntosali ovat kurssilaisten käytössä kurssiohjelmassa mainittuina aikoina.

 

Opiston lähettämistä laskuista peritään 5,00€ laskutuslisä.

 

 

Vuoden 2021 ajankohtaiskoulutusesitteen voit lukea tästä.

 

 

Lisäksi voit suorittaa opistollamme:

Hygieniapassi osaamistesti

 

Osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittanut saa Elintarviketurvallisuusviraston (Evira)  hyväksymän osaamistestaajan myöntämän hygieniaosaamistodistuksen ja hygieniaosaamiskortin.

 

Lisätietoja:
Niina Hakala

Opettaja
+358 (0)44 752 2731
niina.hakala(at)jko.fi

Moniammatillinen koulutus

 


Ajankohtaiset

Yritystoiminnan ABC

02.02.2021 03.02.2021

Lähipäivissä käsitellään yritystoiminnan kehittämisen vaiheita, tavoitteena toiminnan tehostaminen ja kasvu. Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon tutkinnon osan suorittajien kanssa paneudutaan ideoiden kaupallistamiseen ja markkinointiviestintään sekä liiketoiminnan kannattavuuteen. Seurakunnista koulutukseen osallistuvat keskittyvät erityisesti omaan työhön liittyvään toiminnan ja talouden suunnitteluun. Koulutus jakautuu kahteen päivään seuraavien teemojen mukaan:

Teema 1. Liiketoiminnan kehittäminen, palvelujen tuotteistaminen ja tulevaisuuden ennakointi. Kouluttajina toimivat Marja Elsinen ja Nina Maarit Partanen.

Teema 2. Liiketoiminnan resurssit ja kannattavuus. Kouluttajana Tiina Mennala.

Osallistuja osaa kehittää toiminnan ja talouden suunnittelua. Osallistuja osaa hyödyntää palvelumuotoilua ja tulevaisuuden ennakointityökaluja. Osallistuja ymmärtää yritystoiminnan talouden tunnuslukuja ja vahvistaa talousosaamistaan.

Laajuus: 0,5 op

HUOM! Kurssi järjestetään ainoastaan etäyhteydellä.
Osallistumismaksu: 180 e (tai 90 e/pv)

Ilmoittaudu 16.01.2021 mennessä.

Hinta:180€

Ilmoittaudu Yritystoiminnan ABC -kurssille tästä


Kirkollisen kulttuuriperinnön hoito

09.02.2021 10.02.2021

Kirkot ja niiden irtaimisto ovat ainutlaatuista kulttuuriperintöämme, joiden käyttäminen ja hoitaminen vaatii erityisasiantuntemusta. Miten hoitaa kirkkotekstiilien ja esineiden vaurioitumisen aiheuttamat asiat? Käytössä olevien tekstiilien inventointi, hoito ja säilytys? Asiantuntijaluennoille ja keskusteluille voi tuoda oman seurakunnan kulttuuriperinnön hoitamiseen ja käyttämiseen liittyviä kysymyksiä. Kouluttajina kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto ja johtava konservaattori Anne Vesanto.

Osallistuja tuntee kirkon esineistöön ja kirkkotekstiileihin liittyvän vastuun ja velvollisuudet sekä osaa toimia asiantuntevasti niihin liittyvissä kysymyksissä.

Laajuus: 0,25-0,5 op

HUOM! Kurssi järjestetään ainoastaan etäyhteydellä.
Osallistumismaksu: 180 e (tai 90 e/pv)

Ilmoittaudu 23.01.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Kirkollisen kulttuuriperinnön hoito -kurssille tästä


Avustamisen ajankohtaispäivä

16.02.2021 16.02.2021

Koulutuksessa paneudutaan ajankohtaisiin teemoihin, liittyen henkilökohtaiseen avustamiseen ja sen haasteisiin. Ohjelmassa on henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry:sta lakiasiantuntija kertomassa lainsäädännön ja käytännön työn yhteensovittamisesta. Lisäksi käsitellään avustettavan kokemuksia työnantajana toimimisesta ja palvelujen toimivuudesta.

Osallistuja tietää avustamisen ajankohtaiset kuulumiset sekä tutustuu työnantajalainsäädäntöön.

Laajuus: 0,25 op

HUOM! Kurssi järjestetään ainoastaan etäyhteydellä.
Osallistumismaksu: 0e

Ilmoittaudu 08.02.2021 mennessä.

Hinta:0€

Ilmoittaudu Avustamisen ajankohtaispäivä -kurssille tästä


Ideasta kehittämishankkeeksi - hankesuunnittelun ABC

17.02.2021 18.02.2021

Mistä hanke saa alkunsa ja millä tavalla se jalostuu seurakunnan kehittämistoiminnaksi. Miten ideat jalostetaan hankesuunnitelmaksi ja toimivaksi hankeprosessiksi? Koulutuksen sisältönä on hanketyön abc seurakunnan työntekijälle. Kouluttaja hankekoordinaattori, KTM Nina Maarit Partanen.

Osallistuja osaa tunnistaa hankeprosessin vaiheet ja tutustuu erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin. Osallistuja tietää hanketoiminnan sudenkuopat ja osaa tunnistaa verkostojen merkityksen. Osallistuja tiedostaa hanketyön vaikuttavuuden merkityksen.

Laajuus: 0,5 op

HUOM! Kurssi järjestetään ainoastaan etäyhteydellä.
Osallistumismaksu: 180 e (tai 90 e/pv)

Ilmoittaudu 30.01.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Ideasta kehittämishankkeeksi - hankesuunnittelun ABC -kurssille tästä


Draamaa ja raamattua

09.03.2021 10.03.2021

Koulutuksessa tutkitaan bibliodraaman keinoin muutamaa Raamatun kertomusta ja osallistujan omaa suhdetta niihin. Samalla osallistuja kehittää itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja sekä oppii ideoita Raamatun luovasta käytöstä sovellettavaksi omassa ammatissa.

Kouluttajana bibliodraamaohjaaja Mika Lahtinen.

Osallistuja oppii Raamatun sisältöjen tarkastelua bibliodraaman keinoin. Osallistuja oppii draamatyöskentelyn perusteita kuten tekstin ilmentämistä toiminnallisesti, rooleihin eläytymistä sekä draamakokemuksen reflektointia.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 e

Ilmoittaudu 20.02.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Draamaa ja raamattua -kurssille tästä


Seurakunta- ja hautauspalvelualan henkinen huolto

17.03.2021 17.03.2021

Hautaustoimiston ja seurakunnan työntekijä kohtaa työssään vahvoja tunteita, kuten surua ja epätoivoa. Kuinka käsitellä tätä psyykkistä kuormaa? Työssä- ja arjessa jaksamisen kannalta on hyvä käsitellä henkisen kuorman aiheuttamia tunnetiloja.

Osallistuja osaa tunnistaa henkisen kuormituksen mekanismeja ja löytää keinoja työssä jaksamisen tueksi. Osallistuja ymmärtää kuinka psykologinen jälkipuinti vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin. Osallistuja osaa käyttää psykologisen jälkipuinnin keinoja ja soveltaa niitä työyhteisössä.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 0€

Ilmoittaudu 25.02.2021 mennessä.

Hinta:0€

Ilmoittaudu Seurakunta- ja hautauspalvelualan henkinen huolto -kurssille tästä


Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut

23.03.2021 23.03.2021

Kirkon ja muiden kultuurihistoriallisesti tärkeiden kohteiden puhtaanapito on erityistä osaamista vaativaa. Miten hoitaa kulttuurihistoriallisesti tärkeiden kohteiden puhdistus? Pintojen ja materiaalien hoito? Asiantuntijaluennolle ja keskusteluihin voi tuoda oman seurakunnan kiinteistöjen puhtaanapitoon ja hoitoon liittyviä kysymyksiä. Kouluttajana Niina Hakala.

Osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa kulttuurihistoriallisten kohteiden, kuten kirkkojen, puhtauspalveluja ja huomioida puhtaanapidon erityisvaatimukset sekä olosuhteet.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 125 e
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 e /pv).

Ilmoittaudu 06.03.2021 mennessä.

Hinta:125€

Ilmoittaudu Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut -kurssille tästä


Parisuhteen ennaltaehkäisevä ja vahvistava tuki

23.03.2021 24.03.2021

Parisuhteen hyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus sekä yksilöiden, että koko perheen hyvinvointiin.
Koulutuksessa perehdytään, miten vahvistaa parien omia taitoja parisuhteen eri vaiheissa.
Työvälineitä ovat esim. parisuhdeluennot, - ryhmät, parisuhdetapahtumat, toimituskeskustelut, perheleirit, perhevalmennus ja perhekerhojen ohjelmat.
Työvälineinä esitellään mm. uudistetut Parisuhteen ja vanhemmuuden palikat sekä Virtaa välillämme – materiaali. Kouluttajana teologian maisteri, pari- ja perhepsykoterapeutti Liisa Välilä.

Koulutukseen osallistuja osaa hyödyntää työvälineitä ennaltaehkäisevään ja vahvistavaan parisuhdetoimintaan, sen aloittamiseen tai kehittämiseen.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 e
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 e /pv).

Ilmoittaudu 06.03.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Parisuhteen ennaltaehkäisevä ja vahvistava tuki -kurssille tästä


Työturvallisuuskortti

30.03.2021 30.03.2021

Yksikin on liikaa – tiesitkö, että työtapaturmat ovat
Suomessa järjestelmällisellä koulutuksella
vähentyneet huimasti?

Työturvallisuus koskettaa teollisuuden, kuljetuksen,
sote-alan työntekijän ja toimistotyöläisen arkea,
ja se kuuluu myös Sinulle.

Kartoita oman työpaikkasi tai tulevaisuuden työympäristösi riskit ja ennaltaehkäise tilanne, jossa tapaturma koskettaa sinua ja perhettäsi.


● Tentin läpäissyt saa viisi vuotta voimassa olevan kortin.

30.3.2021 klo 8-16

Hinta:90€

Ilmoittaudu Työturvallisuuskortti -kurssille tästä


Hautaustoimiston markkinointi ja viestintä

07.04.2021 08.04.2021

Tule päivittämään hautaustoimiston markkinointiosaamistasi. Koulutuksessa aiheina asiakkaan polku, markkinoinnin eri muodot ja niiden vahvuudet. Käytännön harjoituksia sosiaalisen median hyödyntämisestä hautaustoimiston markkinoinnissa esimerkiksi videoiden avulla.

Osallistuja ymmärtää markkinoinnin merkityksen hautaustoimistotyössä. Osallistuja osaa kehittää sekä suunnitella markkinointia sosiaalisessa mediassa hautauspalvelualan eettisten ohjeiden mukaisesti.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 e
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 e /pv).

Ilmoittaudu 20.03.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Hautaustoimiston markkinointi ja viestintä -kurssille tästä


Video somessa - Someosaajan ABC

12.04.2021 13.04.2021

Seurakunnassa ei aina ei ole mahdollisuuksia tehdä ison budjetin videoita, vaan niitä pitää pystyä tuottamaan kevyellä toteutuksella. Koulutuksen sisältöjä ovat videopalveluiden rooli (esim. Youtube ja Facebook) seurakuntien palvelu- ja tiedostuskanavana. Saat koulutuksessa vinkkejä ja osaamista myös jatkuvan sisällöntuotannon haasteisiin, aikataulutukseen, tietosuojaan ja resursointiin sekä esimerkkejä seurakuntien videototeutuksista. Mukaan tarvitset oman työkännykän tai laitteen, jolla voi tehdä videon ja jota käytät työssäsi.
Koulutus on suunnattu kaikille seurakunnan työntekijöille. Kouluttajana toimii PastoriPuhto eli someen videoita tekevä srk-pastori Juho Puhto.

Osallistuja osaa tehdä kevyellä toteutuksella videon seurakunnan viestinnän käyttöön ja ymmärtää sosiaalisen median periaatteet seurakuntatyössä.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 e
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 e /pv).

Ilmoittaudu 27.03.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Video somessa - Someosaajan ABC -kurssille tästä


Deep Talk -retriitti

23.04.2021 24.04.2021

Deep Talk -menetelmä yhdistää hengellisen hyvinvoinnin isoon työhyvinvoinnin kokonaisuuteen. Deep Talk -menetelmä on osoittanut käyttökelpoisuutensa työpaikkojen henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä. Deep Talk:ssa toimitaan dialogissa, toisia kunnioittaen ja arvostaen. Retriitin harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen kuuluu haasteita. Retriitti antaa mahdollisuuden levähtää oman työn äärelle ja tarkastella sitä sekä löytää uusia oivalluksia työhönsä sekä omien voimavarojen vahvistamiseen.

Osallistuja vahvistaa Deep Talk -menetelmän harjoitusten avulla kokonaisvaltaisesti henkisiä, psyykkisiä ja fyysisiä voimavarojaan sekä mielentaitoja. Deep Talk- retriitti sisältää 4 syvällistä harjoitusta, joita osallistuja osaa soveltaa omaan arkeen itselle sopivalla tavalla. Osallistuja osaa soveltaa Deep-Talk:n sisältöä työssään eri toimintaympäristöissä.

Kouluttajat: Deep Talk -menetelmän kehittäjä, lyhytterapeutti, työnohjaaja Tuula Valkonen ja Deep Talk -kouluttaja, varhaiskasvatuksen asiantuntija, työnohjaajaa, hengellisen matkakumppanuuden ohjaaja Ritva Parkkali.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 e
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 e /pv).

Ilmoittaudu 03.04.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Deep Talk -retriitti -kurssille tästä


Minäkuva maalaten

23.04.2021 22.05.2021

Tule mukaan minäkuvan löytöretkelle. Minäkuva on enemmän kuin omakuva. Kuinka näen itseni? Mikä on tärkeää ja merkityksellistä itselleni? Miten tuon sen esille? Koulutuksen tavoitteena on minäkuvan vahvistaminen taiteellisin keinoin. Kurssin aikana teemme erilaisia harjoituksia kuvallisen ilmaisun menetelmin. Maalaamme akryyliväreillä ja teemme kollaaseja eri materiaaleja ja tekniikoita hyödyntäen. Kouluttajana Minna Lenfeldova.

Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia kuvallisen ilmaisun keinoja minäkuvan vahvistamisessa ja osaa soveltaa työssään eri materiaalien käyttöä ja menetelmiä. Koulutus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, mm. lastenohjaajille, nuorisotyöntekijöille, diakoneille.

Viikonloput: 23.-24.04.2021 ja 21.-22.05.2021.

Laajuus: 1 vkl on 0,5 op, 2 vkl on 1 op (sis. välitehtävän)

Osallistumismaksu: 180 e/vkl tai 300 e/molemmat vkl

Ilmoittaudu 03.04.2021 mennessä.

Hinta:300€

Ilmoittaudu Minäkuva maalaten -kurssille tästä


Bible Journaling-koulutus

26.04.2021 27.04.2021

Bible Journaling yhdistää Raamatun lukemisen ja kädentaidot. Kurssilla tutustutaan kirjoittamiseen Raamatun lukemisen tukena sekä tavallisimpiin tekniikoihin ja työvälineisiin. Koulutukseen osallistuva kehittyy Bible Journaling - menetelmän käytössä raamattuopetuksen välineenä tai oman hengellisen elämän hoitamisessa. Kurssi sopii niin seurakuntien työntekijöille, vapaaehtoisille kuin harrastajillekin. Kouluttajina toimivat diakoni, kirjoittamisen- ja retriitinohjaaja Nina Klemmt ja diakoni, artesaani, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Lindroos.

Osallistuja osaa koristella ja kuvittaa Raamatun tekstejä esim. piirtämällä, maalaamalla, leimaamalla ja tekstaamalla samalla tekstin sanomaa miettien. Osallistuja osaa soveltaa tekniikkaa työssään seurakunnassa tai henkilökohtaisessa elämässä.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 e
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 e /pv).

Ilmoittaudu 03.04.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Bible Journaling-koulutus -kurssille tästä


Metsämieli kevät 2021

11.05.2021 11.05.2021

Metsämieli- menetelmä yhdistää luonnossa latautuvat hyvinvointivaikutukset fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisen ohjelmaksi. Eritasoisten kehoa virkistävien ja mieltä rauhoittavien harjoitusten avulla kukin voi valita omiin tarpeisiinsa sopivimmat. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen
kuuluu haasteita.

Kouluttaja Ulla Hietalalla on Metsämieliohjaajakoulutuksen lisäksi vankka työ- ja koulutustausta kasvatus- ja koulutusalalta, yhteisötyönohjaaja-
ja coach-tutkinnot sekä luonto-ohjaajaopintoja. Metsämielimenetelmän tarkoituksena on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen. Luonnossa keho ja mieli pelaavat yhteen. Metsämieli- menetelmä sisältää yli 130 hyvinvointi- ja liikuntaharjoitusta, joita voi soveltaa omaan arkeen itselle sopivalla tavalla.


Osallistuja osaa soveltaa Metsämieli -koulutuksen sisältöä työssään eri toimintaympäristöissä.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 150e

Ilmoittaudu 17.04.2021 mennessä.

Hinta:125€

Ilmoittaudu Metsämieli kevät 2021 -kurssille tästä


Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys

06.09.2021 07.09.2021

Koulutus on tarkoitettu yhteiskunnallista ja sosiaalista yrittäjyyttä pohtivalle tai yhteiskunnallisen liikeidean omaavalle henkilölle tai opiskelijalle. Koulutuksen avulla osallistuja saa tietoa yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta yrittäjyydestä ja innostusta yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle perustuvan liikeidean kehittämiseen. Kouluttaja hankekoordinaattori, KTM Nina Maarit Partanen.

Osallistuja ymmärtää yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yrittäjyyden kriteerit. Osallistuja osaa luoda toimintamalleja jonka avulla kehittää vaikuttavaa liiketoimintaa ja vahvistaa oman potentiaalin hyödyntämistä.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 180 e
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 e /pv).

Ilmoittaudu 06.08.2021 mennessä.

Hinta:180€

Ilmoittaudu Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys -kurssille tästä


Metsämieli syksy 2021

08.09.2021 08.09.2021

Metsämieli- menetelmä yhdistää luonnossa latautuvat hyvinvointivaikutukset fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisen ohjelmaksi. Eritasoisten kehoa virkistävien ja mieltä rauhoittavien harjoitusten avulla kukin voi valita omiin tarpeisiinsa sopivimmat. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen
kuuluu haasteita.

Kouluttaja Ulla Hietalalla on Metsämieliohjaajakoulutuksen lisäksi vankka työ- ja koulutustausta kasvatus- ja koulutusalalta, yhteisötyönohjaaja-
ja coach-tutkinnot sekä luonto-ohjaajaopintoja. Metsämielimenetelmän tarkoituksena on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen. Luonnossa keho ja mieli pelaavat yhteen. Metsämieli- menetelmä sisältää yli 130 hyvinvointi- ja liikuntaharjoitusta, joita voi soveltaa omaan arkeen itselle sopivalla tavalla.


Osallistuja osaa soveltaa Metsämieli -koulutuksen sisältöä työssään eri toimintaympäristöissä.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 125 e

Ilmoittaudu 08.08.2021 mennessä.

Hinta:125€

Ilmoittaudu Metsämieli syksy 2021 -kurssille tästä


Hautausmaiden yksivuotiset kukat

21.09.2021 21.09.2021

Mitkä kukat sopivat Suomen olosuhteisiin kesäkukiksi hautausmaille? Mitä uutuuksia ja vanhoja suosikkeja kannattaa suosia? Koulutuspäivässä käydään läpi hautausmaiden yksivuotisten kukkien valikoimaa ja hyvää hoitoa. Kouluttajana puutarhuri Kaisa Hoppula Kauppapuutarha Honkaselta.

Huom! Voit osallistua halutessasi myös seuraavana päivänä järjestettävään luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa –koulutukseen.

Osallistuja tuntee ja osaa hoitaa Suomen olosuhteisiin sopivia yksivuotisia hautausmaiden kukkia.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 125 e
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 e /pv).

Ilmoittaudu 21.08.2021 mennessä.

Hinta:125€

Ilmoittaudu Hautausmaiden yksivuotiset kukat -kurssille tästä


Luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa

22.09.2021 22.09.2021

Koulutuksen aiheena on luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa. Koulutus soveltuu esimerkiksi emännille, suntioille ja seurakuntien työntekijöille, jotka haluavat hyödyntää luonnonmateriaaleja ja tilattujen kukkakimppujen jatkokäyttöä, tilojen estetiikkaa huomioden. Kouluttajana floristi Marja Elsinen. Ennakkotehtävänä tilojen ja kohteiden kuvaus, joissa kukkia käytetään. Tuo kuvat kännykällä tai tabletilla mukaan koulutukseen.

Huom! Voit osallistua halutessasi myös edellisenä päivänä järjestettävään hautausmaiden yksivuotiset kukat – koulutukseen.

Osallistuja osaa käyttää ja soveltaa luonnonmateriaaleja tilojen somistuksessa ja tarjoilussa. Osaa kukkasidonnan perusteet ja jatkaa tilattujen kukkakimppujen käyttöikää.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 125 e
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 e /pv).

Ilmoittaudu 22.08.2021 mennessä.

Hinta:125€

Ilmoittaudu Luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa -kurssille tästä


Positiivinen pedagogiikka

28.09.2021 28.09.2021

Positiivista pedagogiikkaa tarkastellaan käsitteenä, johon kuuluu koulun kasvatustodellisuus, tavoitteet, arvot ja oppilaiden oppimiskokemukset. Koulutuksessa tarkastellaan erityisesti positiiviseen pedagogiikkaan liittyviä laaja-alaisia hyvinvointitaitoja, joita ovat mm. tunnetaidot, läsnäolotaidot, itsensä johtamisen taidot, ajattelutaidot, ihmissuhdetaidot. Oletko kiinnostunut kehittämään opettajana ja ohjaajana työotettasi? Työotetta, joka keskittyy kannustavaan palautteeseen sekä ratkaisukeskeisyyteen. Silloin tämä kurssi on sinulle.

Positiivisen pedagogiikan koulutuksessa harjoitellaan myös kuinka huomioidaan lasten ja nuorten vahvuuksia ja yksilöllisiä ominaisuuksia sekä tarpeita.

Koulutus on suunnattu koulun henkilöstölle sekä varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaisille kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa.

Osallistuja osaa soveltaa positiivisen pedagogiikan perusteita, vuorovaikutus- ja hyvinvointitaitoja työssään lasten ja nuorten kanssa.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 150 e
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 e /pv).

Ilmoittaudu 28.08.2021 mennessä.

Hinta:150€

Ilmoittaudu Positiivinen pedagogiikka -kurssille tästä


Henkisen tuen peruskurssi

04.10.2021 04.10.2021

Henkisen tuen peruskurssi 8h - SPR

Henkisen tuen peruskurssi on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat osaamista ja valmiuksia äkillisen kriisien yhteydessä. Kouluttajana Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK), jonka pohjakoulutuksena on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto.

Osallistuja ymmärtää tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat heissä itsessään ja muissa sekä tunnistaa tapoja tukea ihmisiä, jotka ovat kohdanneet äkillisen kriisitilanteen.

Hinta sisältää opetuksen, yksilöllisen ohjauksen, harjoituksissa käytettävät materiaalit sekä todistuksen.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 180 e

Ilmoittaudu 04.09.2021 mennessä.

Hinta:150€

Ilmoittaudu Henkisen tuen peruskurssi -kurssille tästä


AVEKKI -väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta -koulutus

12.10.2021 13.10.2021

Haastavat työtilanteet vaativat henkilöstöltä ennakoinnin ja viestinnän taitoja, tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä sekä henkilökunnan ja oman toiminnan arviointia. Kaikkia tilanteita ei voi aina ennakoida vaikka niin haluaisikin ja siksi henkilöstö tarvitsee yhteisen toimintamallin haastavien tilanteiden hallintaan.

AVEKKI I-koulutuksessa paneudutaan tietoihin ja taitoihin, joiden avulla kohtaat väkivaltaisen potilaan tai asiakkaan ammatillisesti ja turvallisesti sekä suojaat itsesi. Toimintatapamalli lisää työn turvallisuutta, työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja asiakkaiden turvallisuudentunnetta. Koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaille että työntekijöille.

Osallistuja osaa hyödyntää AVEKKI I -toimintatapamallia ja ennakoida sekä tiedostaa haastavia tilanteita. Osallistuja osaa vahvistaa turvallisen työyhteisön toimintatapoja.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 e

Ilmoittaudu 12.09.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu AVEKKI -väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta -koulutus -kurssille tästä


Kotityöpalvelupäivä

09.11.2021 09.11.2021

Päivän aikana saat tietoa kotityöpalvelujen järjestämisen ajankohtaisista asioista. Kotityöpalvelujen ammattilaiset hoitavat kodin kaikki työt kuten: siivous, ruoanvalmistus, tekstiilien huolto, kotieläinten hoito, pihan- ja puutarhankunnossapito, asiointi- ja avustamispalvelut. Ohjelmassa mm. vuoden 2021 kotityöpalveluyrittäjän julkistaminen ja palkitseminen. Suomen Kotityöpalveluyhdistys, joka on kotityöpalvelun tuottajien edunvalvontaorganisaatio, on mukana koulutuspäivässä.

Osallistuja osaa soveltaa kotityöpalvelun ajankohtaisia asioita kotityöpalvelualan tehtävissä.

Osallistumismaksu: 150 e
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 e /pv).

Ilmoittaudu 09.10.2021 mennessä.

Hinta:150€

Ilmoittaudu Kotityöpalvelupäivä -kurssille tästä


Yhteisödiakoniatyö osallisuutta edistämässä

10.11.2021 11.11.2021

Millaista on toimiva yhteistyö diakoniatyössä? Millainen toiminta osallistaa sinua tai muita yhteisössäsi? Diakoniatyöntekijä ja sosionomi YAMK Jukka-Pekka Vaittinen on käsitellyt opinnäytetyössään sosiaalistavan työn mallia ja esittelee koulutuksessa kahdeksan erilaista näkökulmaa osallistavaan ja yhteisölliseen työtapaan. Hän on työssään ollut mm. toteuttamassa ruoka-avun kehittämishanketta Helsingin ev.lut. Seurakunnassa. Saat koulutuksessa tietoa kehittämishankkeesta ja voit soveltaa jo luotuja toimintamalleja oman seurakuntasi tarpeisiin.

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, joka palautetaan viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Koulutuksen käynyt tunnistaa osallisuuden tasoja omassa yhteisössään, tuntee osallistavia toimintamalleja sekä osaa vahvistaa yhteisössään jo olemassa olevia. Koulutuksen käynyt osaa hyödyntää sosiaalistavan diakoniatyön näkökulmia käytännön työssään.

Koulutus on tarkoitettu kaikille yhteisöllisestä ja osallistavasta työstä kiinnostuneille kuntien, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöille, mm. papeille, nuorisotyöntekijöille, diakoneille, lastenohjaajille.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 e
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 e /pv).

Ilmoittaudu 10.10.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Yhteisödiakoniatyö osallisuutta edistämässä -kurssille tästä


Voi paremmin - kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

16.11.2021 17.11.2021

Kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuu mielen palautumisesta, omien vahvuuksien ja energiasyöppöjen tunnistamisesta sekä fyysisten harjoitteiden, ravitsemuksen ja levon tasapainosta. Koulutuksessa tarkastellaan psyykkistä selviytymiskykyä eli resilienssiä ja voit tunnistaa, mitkä asiat vaikuttavat omaan palautumiskykyysi arjessa ja työssä. Tiedämme, että liikunta, ravinto ja lepo ovat kaikki tärkeitä osa-alueita, mutta miten saamme pidettyä tämän kokonaisuuden tasapainossa? Koulutuksessa tehdään toiminnallisia harjoituksia ja tehtäviä erityisesti liikkumiseen ja ravitsemukseen liittyen.

Varaa koulutukseen mukaan rennot, mutta riittävän lämpimät ja joustavat vaatteet sisällä tapahtuvaan kevyeen liikuntaan ja rentoutumiseen sekä säänmukaiset vaatteet ulkoliikuntaan.

Kouluttajina toimivat työpsykologi Miia Viiru sekä liikunnanohjaajat, opettajat Paula Leskinen ja Sari Paananen.

Osallistuja tiedostaa asenteiden ja tunteiden merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja tunnistaa omat vahvuutensa ja energiasyöppönsä. Osallistuja osaa hyödyntää toiminnallisia harjoituksia liikunnasta ja ravitsemuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyen.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 e

Ilmoittaudu 16.10.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Voi paremmin - kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia -kurssille tästä