Ajankohtaiskoulutuksia

 

Työelämää ja yksilön kehitystä palveleva koulutus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa palvelutarjontaamme. Haluamme tarjota mahdollisimman hyvin kysyntää vastaavaa lyhytkestoista koulutusta ja otamme mielellämme vastaan uusia ideoita. Voimme järjestää koulutuksia myös muualla Suomessa.

Ilmoittaudu kurssille viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on kaksitoista tai enemmän. Kurssihinnoissa on ateriat ja opetus, ellei kurssin yhteydessä muuta mainita. Majoitus maksetaan erikseen. Sauna sekä kuntosali ovat kurssilaisten käytössä kurssiohjelmassa mainittuina aikoina.

Opiston lähettämistä laskuista peritään 5,00€ laskutuslisä.

 

Ajankohtaiset kurssimme löydät aihealueittain valikosta.

 

Vuoden 2020 ajankohtaiskoulutusesitteen voit lukea tästä.

 

 

Lisäksi voit suorittaa opistollamme:

Hygieniapassi osaamistesti

Osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittanut saa Elintarviketurvallisuusviraston (Evira)  hyväksymän osaamistestaajan myöntämän hygieniaosaamistodistuksen ja hygieniaosaamiskortin.

 

Lisätietoa
Opettaja
Niina Hakala
+358 (0)50 389 9631
niina.hakala(at)jko.fi

 

 

Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot (YKI) ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja, jossa testataan viestinnällistä kielitaitoa. Tutkinnoissa arvioidaan aikuisen toiminnallista kielen osaamista: puhuminen, kuunteleminen, kirjoittaminen ja lukeminen. Tutkinnossa painottuu ihmisten välinen kielellinen vuorovaikutus: kyky ymmärtää ja tuottaa kieltä. Yleiset kielitutkinnot eivät edellytä minkään alan erityiskielitaitoa.

Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut.

 

Jyväskylän kristillinen opisto järjestää suomen kielen keskitason tutkintoja.

 

Seuraava YKI-testi järjestetään 28.3.2020. Ilmoittautuminen on avoinna 3.2.-28.2.2020.

Tutkintotilaisuuteen ilmoittautuminen alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 16.00.
Ilmoittautuminen osoitteessa https://yki.opintopolku.fi/ tai suoraa Ilmoittautumislinkillä
https://yki.opintopolku.fi/yki/tutkintotilaisuus/282

 

Ilmoittautumisen etusivulla on linkki ohjevideoon: https://www.youtube.com/watch?v=pUVgdF-KBWQ

Ilmoittautuja valitsee kielen, tason ja halutessaan paikkakunnan ja etenee sitten ilmoittautumaan

tutkintoon. Paikka varautuu hänelle 30 minuutin ajaksi. Ilmoittautujan pitää tunnistautua YKI-tutkintoon

ilmoittautuessaan jommallakummalla seuraavista tavoista:

 

1. Suomi.fi-tunnistautuminen ilmoittautujan OMILLA pankkitunnuksilla (kun henkilöllä on suomalaisen

pankin pankkitunnukset) tai esim. mobiilivarmenteella.

 

TAI

 

2. sähköpostiin tulevan tunnistautumislinkin kautta.

 

 

Tutkintomaksun maksaminen

Sekä Suomi.fi -tunnistautumisen että sähköpostilla tunnistautumisen kautta tehdyssä ilmoittautumisessa
ilmoittautuja saa sähköpostiinsa vahvistuksen ilmoittautumisesta ja maksulinkin.

Maksuaikaa on 8 päivää ja maksun eräpäivä lukee vahvistusviestissä. Jos ilmoittautumismaksun jättää maksamatta, ilmoittautuminen raukeaa.

HUOM. Viimeinen mahdollinen eräpäivä on ilmoittautumisajan päättymispäivä, eli maksuaika lyhenee, kun ilmoittautumisaika lähenee loppuaan. Jos ilmoittautuu viimeisenä päivänä, on maksu suoritettava saman vuorokauden aikana.

 

 

Lisätietoa
Opettaja
Vuokko Saastamoinen
+358 (0)50 389 9633
vuokko.saastamoinen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Opetushallituksen YKI-sivut

Kasvatus ja perhetyö


Huolen puheeksiotto ja lasten sosioemotionaaliset haasteet

17.02.2020 18.02.2020

Huolen puheeksi otto ja lasten sosioemotionaaliset haasteet

Huolen puheeksi ottaminen on tärkeä osa lasten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattitaitoa. Koulutuksen sisältönä ovat huolen puheeksi ottaminen lasta ja perhettä kunnioittavalla, dialogisella, tavalla sekä huolen vyöhykkeet työntekijän omaa huolta valaisevana työkaluna. Toisena päivänä käsitellään lisäksi lasten kehitykseen liittyviä, sekä sosioemotionaalisia haasteita, sekä konkreettisia keinoja pärjätä ryhmätilanteissa haasteiden kanssa.

Kouluttaja KM, VEO ja Lapset puheeksi -menetelmän kouluttaja Sari Rannila.

Osallistuja tuntee huolen puheeksi oton periaatteet, ja osaa hyödyntää huolen vyöhykkeistöä oman huolensa arvioimisessa. Osallistuja ymmärtää lasten sosioemotionaalisia haasteita ja osaa ottaa käyttöönsä erilaisia keinoja lapsen tukemiseksi haastavissa tilanteissa.

Ilmoittaudu 20.01.2020 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Huolen puheeksiotto ja lasten sosioemotionaaliset haasteet -kurssille tästä


Draamaa ja raamattua

24.03.2020 25.03.2020

Draamaa ja Raamattua

Koulutuksessa tutkitaan bibliodraaman keinoin muutamaa Raamatun kertomusta ja osallistujan omaa suhdetta niihin. Samalla osallistuja kehittää itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja sekä oppii ideoita Raamatun luovasta käytöstä sovellettavaksi omassa ammatissa.

Kouluttajana bibliodraamaohjaaja Mika Lahtinen.

Osallistuja oppii Raamatun sisältöjen tarkastelua bibliodraaman keinoin. Osallistuja oppii draamatyöskentelyn perusteita kuten tekstin ilmentämistä toiminnallisesti, rooleihin eläytymistä sekä draamakokemuksen reflektointia.

Ilmoittaudu 25.02.2020 mennessä.

Ilmoittaudu 25.02.2020 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Draamaa ja raamattua -kurssille tästä


LapsiArkki-koulutus seurakunnan työntekijöille

15.04.2020 16.04.2020

LapsiArkki-koulutus seurakunnan työntekijöille

Koulutuksessa tutustut LapsiArkin Mielenpuu-matka vertaisryhmämateriaaliin. jonka käyttöä harjoitellaan yhdessä. Lisäksi hankit ajankohtaista tietoa vanhemmuuden tukemisesta. Koulutuksessa myös jaetaan kokemuksia eri paikkakuntien LapsiArkki-toiminnasta.
Kouluttajana toimii kirkkohallituksen perhe- ja parisuhdetyön asiantuntija Minna Tuominen. Lisätietoa https://www.lapsiarkki.fi/

Osallistuja osaa järjestää seurakunnassa LapsiArkki toimintaa ja soveltaa toiminnassa Mielenpuu-matka  -materiaalia sekä toimia vertaisryhmän ohjaajana.

Ilmoittaudu 18.03.2020 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu LapsiArkki-koulutus seurakunnan työntekijöille -kurssille tästäDiakonia ja sielunhoito


Surevan omaisen kohtaaminen asiakastyössä

01.10.2019 03.10.2019

Koulutus antaa valmiuksia ja syventää osaamista suruun liittyvissä kysymyksissä oman työn näkökulmasta.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Diakonia ja yhteiskuntatyö, hautaustoimi, kiinteistönhoito ja kirkonpalvelutyö, sielunhoito

Osaamistavoitteet:
Osallistuja tiedostaa surun vaiheet ja osaa palvella ja tukea surevaa asiakasta kokonaisvaltaisesti.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
1 opintopistettä

Hinta:300€

Ilmoittaudu Surevan omaisen kohtaaminen asiakastyössä -kurssille tästäKirkonpalvelu ja hautaustoimi


Arvoesineiden inventointi ja kirkkotekstiilien puhdistus ja hoito

04.02.2020 05.02.2020

Arvoesineiden inventointi ja kirkkotekstiilien puhdistus ja hoito

Kirkot ja niiden irtaimisto ovat ainutlaatuista kulttuuriperintöämme, joiden käyttäminen ja hoitaminen vaatii erityisasiantuntemusta. Miten hoitaa kirkkotekstiilien ja esineiden vaurioitumisen aiheuttamat asiat? Käytössä olevien tekstiilien inventointi, hoito ja säilytys? Asiantuntijaluennoille ja keskusteluihin voi tuoda oman seurakunnan kulttuuriperinnön hoitamiseen ja käyttämiseen liittyviä kysymyksiä. Ensimmäisenä päivänä käsitellään kirkon esineistöön ja toisena koulutuspäivänä kirkkotekstiilien hoitoon liittyviä kysymyksiä.

Osallistuja tuntee kirkon esineistöön ja kirkkotekstiileihin liittyvän vastuun ja velvollisuudet sekä osaa toimia asiantuntevasti niihin liittyvissä kysymyksissä.

Ilmoittaudu 08.01.2020 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Arvoesineiden inventointi ja kirkkotekstiilien puhdistus ja hoito -kurssille tästä


Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt

07.09.2020 08.09.2020

Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt

Koulutuksen sisältö on hautauspalveluprosessi eli “hautapolku” vainajan kuolemasta hautaustilaisuuden järjestämiseen suomalaisessa hautauskulttuurissa. Hautauspalveluprosessin hyviä käytänteitä pohditaan sekä hautaustoimistojen että seurakuntien hautatoimistojen ja hautausmaiden työssä. Eri uskontojen hautaustavat, hautaukseen liittyvä lainsäädäntö sekä surevan omaisen kohtaaminen ovat osa koulutuksen sisältöä.

Osallistuja tietää hautauspalveluprosessin kulun vainajan kuolemasta hautaustilaisuuden järjestämiseen sekä tiedostaa kehittämiskohteet omassa työssään.

Osallistumismaksu: 250 €

Ilmoittaudu 10.08.2020 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt -kurssille tästä


Perunkirjoitusten neuvontapalvelut

14.09.2020 15.09.2020

Perunkirjoitusten neuvontapalvelut

Seurakunnan virastoissa ja hautaustoimistossa annetaan usein neuvontapalveluja perunkirjoituksiin liittyen. Koulutuksessa käydään läpi perunkirjoituksen perusteita ja neuvontatyöhön liittyviä asioita. Kouluttajana Kyllikki Forsius.

Osallistuja osaa selvittää omaiselle perunkirjoituksen tarkoituksen, perukirjaan kirjattavat asiat sekä perintökaaren ja opastaa asiakasta kuolinpesän pankkiasioissa.

Ilmoittaudu 17.08.2020 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Perunkirjoitusten neuvontapalvelut -kurssille tästä


Kirkonpalvelijoiden ajankohtaispäivät

22.09.2020 23.09.2020

Kirkonpalvelijoiden ajankohtaispäivät 2pv

Koulutuksen aiheina ovat mm. suntion työnkuva seurakunnassa, kirkon ylläpito, kestävä kehitys Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa sekä eri uskontojen kohtaaminen seurakunnan tilaisuuksissa.  

Osallistuja ymmärtää kirkon kestävän kehityksen periaatteet sekä hiilineutraalin kirkko 2030 ja ympäristödiplomin -tavoitteet ja sisällöt kirkonpalvelijan työn näkökulmasta. Osallistuja osaa toimia kirkon ohjeistuksen mukaan eri uskontojen edustajien kanssa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa.

Osallistumismaksu: 250 €

Ilmoittaudu 17.08.2020 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Kirkonpalvelijoiden ajankohtaispäivät -kurssille tästä


Tiimin johtaminen ja perehdyttäminen kirkonpalvelutyössä

20.10.2020 21.10.2020

Tiimin johtaminen ja perehdyttäminen kirkonpalvelutyössä

Koulutuksessa käydään läpi kirkonpalvelutyössä toimivan tiiminvetäjän perustaitoja, kuten sopimukset, vastuut, KirVesTes, omat alaistaidot ja tehtävään perehdyttäminen.
Koulutukseen sisältyy kirjallinen ennakkotehtävä, joka lähetetään ilmoittautuneille.

Osallistuja osaa soveltaa saamaansa tietoa työssään tiiminvetäjänä ja ymmärtää ohjaamisen ja perehdyttämisen merkityksen seurakuntatyössä.

Ilmoittaudu 22.09.2020 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Tiimin johtaminen ja perehdyttäminen kirkonpalvelutyössä -kurssille tästäMoniammatillinen koulutus


Video somessa - Someosaajan ABC

09.03.2020 10.03.2020

Video somessa - Someosaajan abc

Seurakunnassa ei aina ei ole mahdollisuuksia tehdä ison budjetin videoita, vaan niitä pitää pystyä tuottamaan kevyellä toteutuksella. Koulutuksen sisältöjä ovat videopalveluiden rooli (esim. Youtube ja Facebook) seurakuntien palvelu- ja tiedostuskanavana. Saat koulutuksessa vinkkejä ja osaamista myös jatkuvan sisällöntuotannon haasteisiin, aikataulutukseen, tietosuojaan ja resursointiin sekä esimerkkejä seurakuntien videototeutuksista. Mukaan tarvitset oman työkännykän tai laitteen, jolla voi tehdä videon ja jota käytät työssäsi.
Koulutus on suunnattu kaikille seurakunnan työntekijöille. Kouluttajana toimii PastoriPuhto eli someen videoita tekevä srk-pastori Juho Puhto.

Koulutukseen osallistunut osaa tehdä kevyellä toteutuksella videon seurakunnan viestinnän käyttöön ja ymmärtää sosiaalisen median periaatteet.

Ilmoittaudu 10.02.2020 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Video somessa - Someosaajan ABC -kurssille tästä


Ensiapukurssi EA1

09.03.2020 10.03.2020

Ensiapukurssi EA1

EA 1®-kurssi antaa perustiedot ja taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA 1®-kurssi on voimassa kolme vuotta.

Osallistumismaksu 100e, sisältää ensiapukortin.

Kysy myös muista vuoden aikana järjestettävistä ensiapukoulutuksista.

Ilmottaudu 07.02.2020 mennessä.

Hinta:100€

Ilmoittaudu Ensiapukurssi EA1 -kurssille tästä


Äänenhuollon ja puheviestinnän työpaja

18.03.2020 18.03.2020

Äänenhuollon ja puheviestinnän työpaja

Äänenhuollon työpaja (4h) sopii työssään paljon puhetta käyttäville. Tietoa äänenkäytöstä ja toiminnallisia harjoituksia kaikille työpaikasta riippumatta. Mukava vaatetus. Mahdollisuus osallistua iltapäivällä hengellisen puheen työpajaan (erillinen ilmoittautuminen), ja osallistua opiston seuroihin samana iltana.

Osallistuja ymmärtää äänenkäytön vaikutuksen omaan työhyvinvointiinsa ja oppii toiminnallisisia äänenhuollon harjoituksista työnsä tueksi.

Kouluttajana Iita Lepo, FM, puheviestinnän opettaja

Ilmoittaudu 19.02.2020 mennessä.

Hinta:50€

Ilmoittaudu Äänenhuollon ja puheviestinnän työpaja -kurssille tästä


Hengellinen puhe 2020-luvulla

18.03.2020 18.03.2020

Hengellinen puhe 2020-luvulla - työpajatyöskentely

Miten kohdata seurakuntalaisia ja kertoa hengellisistä asioista nykyihmiselle? Puhetaidon ja puheenlaadinnan koulutus kaikille seurakunnan työntekijöille ja maallikoille yhteistyössä Herättäjä-yhdistyksen kanssa. Mahdollisuus osallistua aamupäivällä äänenhuollon ja puheviestinnän työpajaan (erillinen ilmoittautuminen), ja osallistua opiston seuroihin samana iltana. Koulutuksen kesto 4h.

Osallistuja tiedostaa hengellisen puheen vaikutuksen ja merkityksen 2020-luvulla ja oppii laatimaan hengellisen puheen esimerkiksi seuroihin.

Ilmoittaudu 19.02.2020 mennessä.

Hinta:50€

Ilmoittaudu Hengellinen puhe 2020-luvulla -kurssille tästä


Biblejournaling-koulutus

04.05.2020 05.05.2020

Biblejournaling -koulutus

Bible Journaling yhdistää Raamatun lukemisen ja kädentaidot.
Kurssilla tutustutaan kirjoittamiseen Raamatun lukemisen tukena sekä tavallisimpiin tekniikoihin ja työvälineisiin. Koulutukseen osallistuva kehittyy Bible Journaling - menetelmän käytössä raamattuopetuksen välineenä tai oman hengellisen elämän hoitamisessa. Kurssi sopii niin seurakuntien työntekijöille, vapaaehtoisille kuin harrastajillekin. Kouluttajina toimivat diakoni, kirjoittamisen- ja retriitinohjaaja Nina Klemmt ja diakoni, artesaani, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Lindroos

Osallistuja osaa koristella ja kuvittaa Raamatun tekstejä esim. piirtämällä, maalaamalla, leimaamalla ja tekstaamalla samalla tekstin sanomaa miettien. Osallistuja osaa soveltaa tekniikkaa työssään seurakunnassa tai henkilökohtaisessa elämässä.

Ilmoittaudu 06.04.2020 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Biblejournaling-koulutus -kurssille tästä


Metsämieli-koulutus Kevät 2020

12.05.2020 12.05.2020

Metsämieli- menetelmä yhdistää luonnossa latautuvat hyvinvointivaikutukset fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisen ohjelmaksi. Eritasoisten kehoa virkistävien ja mieltä rauhoittavien harjoitusten avulla kukin voi valita omiin tarpeisiinsa sopivimmat. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen
kuuluu haasteita.

Kouluttaja Ulla Hietalalla on Metsämieliohjaajakoulutuksen lisäksi vankka työ- ja koulutustausta kasvatus- ja koulutusalalta, yhteisötyönohjaaja-
ja coach-tutkinnot sekä luonto-ohjaajaopintoja. Metsämielimenetelmän tarkoituksena on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen. Luonnossa keho ja mieli pelaavat yhteen. Metsämieli- menetelmä sisältää yli 130 hyvinvointi- ja liikuntaharjoitusta, joita voi soveltaa omaan arkeen itselle sopivalla tavalla.


Osallistuja osaa soveltaa Metsämieli -koulutuksen sisältöä työssään eri toimintaympäristöissä.

Ilmoittaudu 14.04.2020 mennessä.

Hinta:150€

Ilmoittaudu Metsämieli-koulutus Kevät 2020 -kurssille tästä


Metsämieli-koulutus Syksy 2020

10.09.2020 10.09.2020

Metsämieli- menetelmä yhdistää luonnossa latautuvat hyvinvointivaikutukset fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisen ohjelmaksi. Eritasoisten kehoa virkistävien ja mieltä rauhoittavien harjoitusten avulla kukin voi valita omiin tarpeisiinsa sopivimmat. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen
kuuluu haasteita.

Kouluttaja Ulla Hietalalla on Metsämieliohjaajakoulutuksen lisäksi vankka työ- ja koulutustausta kasvatus- ja koulutusalalta, yhteisötyönohjaaja-
ja coach-tutkinnot sekä luonto-ohjaajaopintoja. Metsämielimenetelmän tarkoituksena on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen. Luonnossa keho ja mieli pelaavat yhteen. Metsämieli- menetelmä sisältää yli 130 hyvinvointi- ja liikuntaharjoitusta, joita voi soveltaa omaan arkeen itselle sopivalla tavalla.


Osallistuja osaa soveltaa Metsämieli -koulutuksen sisältöä työssään eri toimintaympäristöissä.

Ilmoittaudu 13.08.2020 mennessä.

Hinta:150€

Ilmoittaudu Metsämieli-koulutus Syksy 2020 -kurssille tästä


Henkisen tuen peruskurssi

21.09.2020 21.09.2020

Henkisen tuen peruskurssi 8h - SPR

Henkisen tuen peruskurssi on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat osaamista ja valmiuksia äkillisen kriisien yhteydessä. Kouluttajana Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK), jonka pohjakoulutuksena on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto.

Osallistuja ymmärtää tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat heissä itsessään ja muissa sekä tunnistaa tapoja tukea ihmisiä, jotka ovat kohdanneet äkillisen kriisitilanteen.

Hinta sisältää opetuksen, yksilöllisen ohjauksen, harjoituksissa käytettävät materiaalit sekä todistuksen.

Ilmoittaudu 26.08.2020 mennessä.

Hinta:180€

Ilmoittaudu Henkisen tuen peruskurssi -kurssille tästä


Sururyhmän ohjaajien koulutuspäivät

30.09.2020 01.10.2020

Sururyhmän ohjaajien koulutuspäivät

Koulutus on suunnattu jo sururyhmän ohjaajina toimineille tai peruskurssin käyneille. Koulutuksen sisältönä on sururyhmänohjaajan oma jaksaminen ja työnohjaus, sururyhmän suunnittelun ja toteuttamisen kysymykset, kirjallisuuden ja kirjoittamisen käyttö sururyhmässä sekä mahdolliset ryhmän ohjaamisen erityistilanteet. Koulutus sisältää kirjallisuutta ja etukäteistehtävän, joka lähetetään ilmoittautuneille.

Osallistuja osaa kehittää työtään sururyhmän ohjaajana, ymmärtää oman työnohjauksen merkityksen ohjaustyössä sekä osaa käyttää kirjoittamista menetelmänä sururyhmässä.

Ilmoittaudu 03.09.2020 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Sururyhmän ohjaajien koulutuspäivät -kurssille tästä


Tavoitteena toimiva vapaaehtoistyö

10.11.2020 11.11.2020

Tavoitteena toimiva vapaaehtoistoiminta

Mitä tarkoittaa yhteisöllinen kansalaistoiminta kirkossa? Koulutuksessa tarkastellaan vapaaehtoistoiminnan linjauksia luterilaisessa kirkossa sekä vapaaehtoisten "hakuun", osaamisen tunnistamiseen liittyviä kysymyksiä ja harjoitellaan hyvän vapaaehtoiskuvauksen kirjoittamista. Kouluttaja, työnohjaaja Anne Laimio. Toisena päivänä yhteisödiakonian tehtävässä toimiva ja pitkän linjan vapaaehtoistyön toimija Jukka-Pekka Vaittinen kouluttaa yhteisöruokailun kehittämisestä ja kokemuksista Helsingin seurakunnissa.

Osallistuja tietää vapaaehtoistoiminnan linjaukset Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa, osaa tehdä vapaaehtoiskuvauksen ja tunnistaa seurakuntalaisten olemassa olevaa osaamista sekä osaa soveltaa yhteisöruokailun toimintamalleja omassa seurakunnassaan.

Koulutukseen sisältyy kirjallinen ennakkotehtävä:
1. Kirjaa ylös omassa seurakunnassasi

Ilmoittaudu 13.10.2020 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Tavoitteena toimiva vapaaehtoistyö -kurssille tästäLuovien alojen lyhytkurssit

Luovien alojen lyhytkurssit ovat valikoima opiston vapaan sivistystyön koulutusten sisältöjä. Kurssit toteutetaan yhteistyönä vuoden kestävien VS-koulutusten ryhmien kanssa. Voit valita haluamasi kokonaisuuden tai poimia kursseja useammilta eri osa-alueilta. Opetus järjestetään arkipäivisin, pääosin 8.00-16.00 välisenä aikana, katso tarkemmat ajankohdat kunkin kurssin kohdalta. 

 

Tule kehittämään osaamistasi tai aloittamaan uusi harrastus!

 

Hinnoittelu

Lyhytkurssien hinnoittelu tapahtuu suoritettujen opintoviikkojen mukaan. Mikäli suoritat useampia opintoviikkoja, saat alennusta yksittäisen opintoviikon hinnasta seuraavasti:

 

1-3 ov:t 200 €/ov

4-10 ov:t 150 e/ov

yli 11 ov:tä 100 e/ov

 

*Esimerkiksi 5 ov maksaa 900 e (3*200 e ja 2*150 e).

 

Lisätietoa

 

Ari Kauppinen
Opettaja
+358 (0)44 752 2756
ari.kauppinen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
kirsi.haukimaki(at)jko.fi

 

 

Lukuvuoden 2019-2020 Vapaan sivistystyön lyhytkurssitarjonta julkaistaan elokuun 2019 aikana.

 

 

GRAAFINEN SUUNNITTELU

 


 

 

KASVASTUS JA OPETUSTYÖ

 


 

 

MUSIIKKI

 


 

 

TEATTERI