Ajankohtaiskoulutuksia

 

Työelämää ja yksilön kehitystä palveleva koulutus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa palvelutarjontaamme. Haluamme tarjota mahdollisimman hvyin kysyntää vastaavaa lyhytkestoista koulutusta ja otamme mielellämme vastaan uusia ideoita. Voimme järjestää koulutuksia myös muualla Suomessa.

Ilmoittaudu kurssille  viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on kaksitoista tai enemmän. Kurssihinnoissa on ateriat ja opetus, ellei kurssin yhteydessä muuta mainita. Majoitus maksetaan erikseen. Sauna sekä kuntosali ovat kurssilaisten käytössä kurssiohjelmassa mainittuina aikoina.

Ajankohtaiset kurssimme löydät aihealueittain valikosta.

 

Vuoden 2019 ajankohtaiskoulutusesitteen voit lukea tästä.

 

 

Lisäksi voit suorittaa opistollamme:

Hygieniapassi osaamistesti

Osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittanut saa Elintarviketurvallisuusviraston (Evira)  hyväksymän osaamistestaajan myöntämän hygieniaosaamistodistuksen ja hygieniaosaamiskortin.

 

Lisätietoa
Opettaja
Niina Hakala
+358 (0)50 389 9631
niina.hakala(at)jko.fi

 

 

Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot (YKI) ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja, jossa testataan viestinnällistä kielitaitoa. Tutkinnoissa arvioidaan aikuisen toiminnallista kielen osaamista: puhuminen, kuunteleminen, kirjoittaminen ja lukeminen. Tutkinnossa painottuu ihmisten välinen kielellinen vuorovaikutus: kyky ymmärtää ja tuottaa kieltä. Yleiset kielitutkinnot eivät edellytä minkään alan erityiskielitaitoa.

Yleisiin kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä, miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut.

Jyväskylän kristillinen opisto järjestää suomen kielen keskitason tutkintoja.

 

Lisätietoa
Opettaja
Vuokko Saastamoinen
+358 (0)50 389 9633
vuokko.saastamoinen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
kirsi.haukimaki(at)jko.fi

 

Opetushallituksen YKI-sivut

Kasvatus ja perhetyö


Ajankohtaiset

Draamaa ja raamattua

26.03.2019 27.03.2019

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksessa tutkitaan oma suhdetta Raamatun sisältöihin, kertomuksiin ja henkilöihin.
Koulutuksessa osallistuja saa valmiuksia kehittää vuorovaikutus- ja tunnetaitoja.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Kasvatus, Raamatun tulkinta ja käyttö, vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa draamatyöskentelyn perusteita ja rooleihin eläytymistä raamatunkerronnassa kasvatustyössä

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Draamaa ja raamattua -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Draamaa ja raamattua -kurssille tästä


Lähiluonto on parasta lapselle

14.05.2019 15.05.2019

Koulutuksen kuvaus:
Missä lasten motoriset taidot saavat harjoitusta ja liikuntasuositukset täyttyvät? Missä lapsi saa parhaat elämykset? Entä missä vilkkainkin lapsi saa purettua energiansa? Missä lapselle syntyy henkilökohtainen luontosuhde? Missä toteutuu varhaiskasvatussuunnitelmien (2016) ja esiopetussuunnitelmien (2014) laaja-alaisuus? Oikea vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin on luonto. Koulutuksessa selviää lisää syitä, miksi lasten kanssa kannattaa lähteä lähiluontoon. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen täydennyskoulutus kaikille varhaiskasvattajille alle kouluikäisten luontokasvatuksesta. Toinen koulutuspäivistä opiston lähiluonnossa. Kouluttajana Ympäristökasvattaja, Lto Mari Parikka-Nihti

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Kasvatus, kestävä kehitys ja ympäristö

Osaamistavoitteet:
Osallistuja ymmärtää luontosuhteen merkityksen lapselle, tietää ympäristökasvatuksen menetelmiä ja tutkimustietoa sekä osaa aloittaa varhaiskasvatuksen toiminnan oman toimipisteensä lähiluonnossa

Kohderyhmä:
Lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Lähiluonto on parasta lapselle -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Lähiluonto on parasta lapselle -kurssille tästä


Lapsen surun kohtaaminen

17.09.2019 18.09.2019

Koulutuksen kuvaus:
Surusta, menettämisestä ja kuolemasta puhuminen voi olla lapselle vaikeaa. Miten opimme tunnistamaan lapsen surun eri kehitys- ja ikävaiheissa sekä tukemaan ja auttamaan häntä. Koulutuksessa käydään läpi surun ilmenemistä, ja millä tavalla aikuinen voi tukea lasta suruprosessissa mm. musiikin, leikin ja satujen avulla.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Kasvatus

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa tunnistaa lapsen surun, tiedostaa surun eri kehitys- ja ikävaiheissa ja osaa tukea ja auttaa lasta.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat

Kieli
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Lapsen surun kohtaaminen -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Lapsen surun kohtaaminen -kurssille tästä


Kasvan, liikun ja kehityn, Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa

26.09.2019 27.09.2019

Koulutuksen kuvaus:
Varhaisiän fyysisen aktiivisuuden uudet suositukset käytäntöön. Koulutuksessa käsitellään päivähoidon liikuntaa monipuolisesti, mm. liikunta suhteessa lapsen kehitykseen, terveyteen ja oppimiseen. Annetaan käytännön vinkkejä monipuolisen liikuntakasvatuksen toteuttamiseen.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Kasvatus

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa varhaiskasvatussuunnitelman (2016) mukaiset liikuntakasvatuksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön työssään lasten kanssa.

Kohderyhmä:
Lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Kasvan, liikun ja kehityn, Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Kasvan, liikun ja kehityn, Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa -kurssille tästäDiakonia ja sielunhoito


Ajankohtaiset

Sururyhmien ohjaaminen

02.10.2018 04.10.2018

Koulutuksen sisältöinä ovat mm. oma suru, surevan kohtaaminen ja surutyön tukeminen sekä sururyhmän rakenne ja sisällöt.
Osallistuja osaa sururyhmän ohjaamisen perusasiat: – ryhmän kokoaminen, käynnistäminen, ryhmän hyvä työskentely ja päättäminen.

Osallistumismaksu: 300 €

Ilmoittaudu Sururyhmien ohjaaminen -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Sururyhmien ohjaaminen -kurssille tästä


Surevan omaisen kohtaaminen asiakaspalvelutyössä

06.11.2018 08.11.2018

Koulutuksessa käsitellään omaa surua, surevan kohtaamista sekä saattamisen vaiheita sairaalasta hautausmaalle. Koulutus antaa valmiuksia ja syventää osaamista suruun liittyvissä kysymyksissä oman työn näkökulmasta.
Osallistuja tiedostaa surun vaiheet ja osaa palvella ja tukea surevaa asiakasta kokonaisvaltaisesti.

Osallistumismaksu: 300 €

Ilmoittaudu Surevan omaisen kohtaaminen asiakaspalvelutyössä -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Surevan omaisen kohtaaminen asiakaspalvelutyössä -kurssille tästä


Surevan omaisen kohtaaminen asiakastyössä

01.03.2019 03.03.2019

Koulutus antaa valmiuksia ja syventää osaamista suruun liittyvissä kysymyksissä oman työn näkökulmasta.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Diakonia ja yhteiskuntatyö, hautaustoimi, kiinteistönhoito ja kirkonpalvelutyö, sielunhoito

Osaamistavoitteet:
Osallistuja tiedostaa surun vaiheet ja osaa palvella ja tukea surevaa asiakasta kokonaisvaltaisesti.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
1 opintopistettä


Ilmoittaudu Surevan omaisen kohtaaminen asiakastyössä -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Surevan omaisen kohtaaminen asiakastyössä -kurssille tästä


Sururyhmän ohjaaminen

19.11.2019 21.11.2019

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksen sisältönä on mm. Oma suru, surevan kohtaaminen ja surutyön tukeminen sekä sururyhmän rakenne ja sisällöt.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Sielunhoito

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa sururyhmän ohjaamisen perusasiat: ryhmän kokoaminen, käynnistäminen, ryhmän hyvä työskentely ja päättäminen

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, papit

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Sururyhmän ohjaaminen -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Sururyhmän ohjaaminen -kurssille tästäKirkonpalvelu ja hautaustoimi


Ajankohtaiset

Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt

27.09.2018 28.09.2018

Koulutuksessa käydään läpi hautauspalveluprosessi vainajan kuolemasta hautaustilaisuuden järjestämiseen nykyisessä suomalaisessa hautauskulttuurissa. Uskonnottomien hautaustilaisuudet sekä omaisten suruprosessin hallinta ovat osa kurssin sisältöä.
Osallistuja osaa erilaisiin hautaustapoihin, henkilöresursseihin, neuvontapalveluihin sekä myyntityöhön liittyviä käytänteitä sekä tiedostaa suruprosessin vaiheet oman työnsä näkökulmasta.

Osallistumismaksu: 250 €

Ilmoittaudu Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Hautauspalveluprosessi ja hautausjärjestelyt -kurssille tästä


Ajankohtaispäivät haustausmaatyöntekijöille

22.10.2019 23.10.2019

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksen aiheena on mm. Hautausmaan kasvit, hautausmaakulttuuriympäristönä, yhä lisääntyvän tuhkauksen vaikutus työhön sekä työssä jaksaminen.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Hautaustoimi, kiinteistönhoito ja kirkonpalvelutyö

Osaamistavoitteet:
Osallistuja tuntee hautausmaan kasvienhoitoon liittyviä kysymyksiä, ymmärtää hautausmaan kulttuuriympäristönä, tuhkausten määrän kasvun vaikutukset hautausmaihin sekä osaa hyödyntää saamaansa tietoa työkyvyn ylläpitoa ajatellen.

Kohderyhmä:
Hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit)

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Ajankohtaispäivät haustausmaatyöntekijöille -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Ajankohtaispäivät haustausmaatyöntekijöille -kurssille tästäMoniammatillinen koulutus


Ajankohtaiset

Liikuttava hartaus ja pyhä tanssi

11.09.2018 12.09.2018

Liikuttavan seurakunnan ydinajatus on pohtia ja toteuttaa liikuttavia muotoja seurakunnassa sekä käyttää Jumalan luomaa kehoa kokonaisvaltaisesti.
Koulutuksessa pääset tutustumaan sekä hartauden toteutukseen että pyhään tanssiin liikkuvan seurakunnan näkökulmasta.
Osallistuja tiedostaa liikuttavan seurakunnan ajatuksen ja osaa käyttää Raamatun tutkimisessa ja hartauksien toteuttamisessa kehollisuuden ulottuvuuksia. Osallistuja osaa luoda ja ohjata tansseja ja kehorukouksia Raamatun ja hengellisten laulujen pohjalta.

Osallistumismaksu: 250 €

Ilmoittaudu Liikuttava hartaus ja pyhä tanssi -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Liikuttava hartaus ja pyhä tanssi -kurssille tästä


Vapaaehtoisten ohjaaminen ja toimiminen seurakunnassa

13.11.2018 14.11.2018

Vapaaehtoistoiminta on yksi kirkon tärkeistä painopistealueista.
Koulutus antaa valmiuksia vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja ohjaamiseen. Päivien aikana perehdytään vapaaehtoistoiminnan sekä esimiestyön pelisääntöihin, jo olemassa oleviin hyviin käytänteisiin sekä pohditaan toimintamalleja erilaisten seurakuntien ja työalojen näkökulmasta.

Osallistuja ymmärtää vapaaehtoistoiminnan merkityksen seurakunnan ja oman työalansa näkökulmasta ja oppii luomaan uudenlaisia toimintamalleja oman seurakunnan tarpeisiin.

Osallistumismaksu: 250 €

Ilmoittaudu Vapaaehtoisten ohjaaminen ja toimiminen seurakunnassa -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Vapaaehtoisten ohjaaminen ja toimiminen seurakunnassa -kurssille tästä


Kirkon esineistön hoito ja puhdistus

05.02.2019 06.02.2019

Kirkot ja niiden irtaimisto ovat ainutlaatuista kulttuuriperintöämme, joiden käyttäminen ja hoitaminen vaatii erityisasiantuntemusta.
Miten hoitaa vaikkapa turvallisuus, esteettömyys ja äänentoiston asentaminen arkkitehtuuria kunnioittaen? Miten hoitaa kirkkotekstiilien ja esineiden vaurioitumisen aiheuttamat asiat? Käytössä olevien tekstiilien hoito ja säilytys? Entä käytöstä poistettujen esineiden kohtalo?
Asiantuntijaluennoille ja keskusteluihin voi tuoda oman seurakunnan kulttuuriperinnön hoitamiseen ja käyttämiseen liittyviä kysymyksiä ratkottavaksi.


Ilmoittaudu Kirkon esineistön hoito ja puhdistus -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Kirkon esineistön hoito ja puhdistus -kurssille tästä


Perunkirjoituksen perusteet

12.02.2019 13.02.2019

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksessa käydään läpi perunkirjoituksen perusteet ja neuvontatyöhön liittyvät asiat.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Hautaustoimi, talous ja hallinto

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa selvittää asiakkaalle perunkirjoituksen tarkoituksen ja perukirjaan kirjattavat asiat sekä perintökaaren, opastaa asiakasta kuolinpesän pankkiasioissa, erottaa suku- ja perillisselvityksen ja niiden käyttötarkoitukset ja opastaa asiakasta kuolinpesään liittyvistä etuuksista.

Kohderyhmä:
Hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, talouden ja hallinnon työntekijät

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Perunkirjoituksen perusteet -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Perunkirjoituksen perusteet -kurssille tästä


Ajankohtaispäivät puhtauspalvelujen tuottajille

05.03.2019 06.03.2019

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksen aiheena puhtauspalvelun ajankohtaiset kysymykset

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Keittiötoimi, kiinteistönhoito ja kirkonpalvelutyö

Osaamistavoitteet:
Osallistuja tiedostaa ja soveltaa puhtauspalvelualan ajankohtaisia teemoja

Kohderyhmä:
Keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit)

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Ajankohtaispäivät puhtauspalvelujen tuottajille -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Ajankohtaispäivät puhtauspalvelujen tuottajille -kurssille tästä


Ideasta kehittämishankkeeksi

10.09.2019 11.09.2019

Koulutuksen kuvaus:
Mistä hanke saa alkunsa? Miten se jalostuu kehittämistoiminnaksi? Hanketyön mahdollisuudet seurakunnassa?
Miten ideat jalostetaan hankesuunnitelmaksi ja toimivaksi hankeprosessiksi?
Koulutuksen aikana käydään läpi myös esimerkkejä ja pohditaan hanketyön sudenkuoppia sekä vaikuttavuutta.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Diakonia ja yhteiskuntatyö, talous ja hallinto

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa hanketyön periaatteet, ymmärtää verkostoitumisen merkityksen sekä yhteistyömahdollisuudet eri toimijoiden kanssa.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Ideasta kehittämishankkeeksi -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Ideasta kehittämishankkeeksi -kurssille tästä


Tila ja tarjoilu eläväksi luonnonmateriaaleilla

19.09.2019 20.09.2019

Koulutuksen kuvaus:
Keittiötyöntekijöille ja suntioille suunnattu koulutus, jossa teoriaa ja konkreettisia ideoita ja työskentelyä tilan laittamiseen ja tarjoilun kattamiseen luonnonmateriaalien avulla

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Keittiötoimi, kiinteistönhoito ja kirkonpalvelutyö

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa hyödyntää monipuolisesti luonnonmateriaaleja tilan ja tarjoilun laitossa.

Kohderyhmä:
Keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit)

Kieli:
suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Tila ja tarjoilu eläväksi luonnonmateriaaleilla -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Tila ja tarjoilu eläväksi luonnonmateriaaleilla -kurssille tästä


Ajankohtaispäivät eläkkeelle siirtyville

24.09.2019 25.09.2019

Koulutuksen kuvaus:
Eläkkeelle päästään tai joudutaan, sitä odotetaan tai pelätään jo työelämässä ollessa.
Osallistuja saa tietoa, hyvinvointia ja vertaistukea viimeisiin työvuosiin tai eläkkeelle siirtyessä.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Työsuojelu ja -hyvinvointi, muu koulutus

Osaamistavoitteet:
Osallistuja ymmärtää tarpeellisen lakitiedon eläkkeelle siirtymiseen liittyen.
Osallistuja tiedostaa päivärytmin, liikunnan, ravitsemuksen ja henkisen hyvinvoinnin merkityksen uudessa elämäntilanteessa.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Ajankohtaispäivät eläkkeelle siirtyville -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Ajankohtaispäivät eläkkeelle siirtyville -kurssille tästä


Vapaaehtoistyö voimavarana

12.11.2019 13.11.2019

Koulutuksen kuvaus:
Koulutuksessa tarkastellaan seurakunnan työntekijän osaamista, jaksamista ja resursseja vapaaehtoisten ohjaajana. Mitä vapaaehtoistyö on kirkossa vuonna 2020? Mitä osaamista vapaaehtoisten ohjaaja tarvitsee? Onko seurakunnassani ja työalallani tilaa vapaaehtoisille? Kuinka selvitän osaamisen ja perehdytän vapaaehtoisen tehtäväänsä?


Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Ohjaustoiminta, vapaaehtoistoiminta

Osaamistavoitteet:
Osallistuja tietää kirkon vapaaehtoistoiminnan periaatteet, osaa ohjata ja opastaa vapaaehtoisia omassa työssään sekä tiedostaa omat voimavaransa vapaaehtoisten ohjaajana.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat, opiskelijat, papit, perheneuvojat, talouden ja hallinnon työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat, uudet työntekijät

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Vapaaehtoistyö voimavarana -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Vapaaehtoistyö voimavarana -kurssille tästä


Soittorasian aarteita - Kädentaitoja ja menetelmiä

13.11.2019 15.11.2019

Koulutuksen kuvaus:
Kurssilla valmistetaan uniikki soittorasia ja lumisadepallo.
Lumisadepalloa voi käyttää lapsien kanssa sadutuksessa, eri teemoissa ja opetushetkissä
Soittorasia valmistetaan neulahuovutusta apuna käyttäen.
Koulutuksessa opitaan tekemään rautalangasta ja katiskaverkosta hahmoja sekä neulahuovuttamaan kolmiulotteisia muotoja ja hahmoja.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Talous ja hallinto

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa valmistaa rautalangasta ja katiskaverkosta sekä neulahuovuttaa kolmiulotteisia muotoja ja hahmoja.
Osallistuja osaa valmistaa soittorasian ja lumisadepallo-maisema-akvaarion lasipurkkiin.
Kouluttaja kuvataiteilija Minna Lenfeldova

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Soittorasian aarteita - Kädentaitoja ja menetelmiä -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Soittorasian aarteita - Kädentaitoja ja menetelmiä -kurssille tästä


Kiire ja ajanhallinta aisoihin

26.11.2019 27.11.2019

Koulutuksen kuvaus:
Huomaatko usein, että tekemättömät työt eivät jätä sinua rauhaan vapaa-ajallasi, et osaa rentoutua etkä saa ajatustesi virtaa halutessasi rauhoittumaan? Ajatuksesi takkuavat työpäivän sisällä ja sinulla on vaikeaa keskittyä tehtäviisi?
Koulutuksessa tutustutaan mindfullnesin ja itsemyötätuntoisuuden tekniikoihin, joilla lisätään psykologista joustavuutta kuormitusta aiheuttavissa tilanteissa.

Koulutusrakenne:
Ajankohtaiskoulutus

Tehtäväalue:
Työsuojelu ja -hyvinvointi, muu koulutus

Osaamistavoitteet:
Osallistuja osaa soveltaa konkreettisia työkaluja ajanhallintaan, rentoutumiseen ja palautumiseen.

Kohderyhmä:
Diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat, opiskelijat, papit, perheneuvojat, talouden ja hallinnon työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat, uudet työntekijät

Kieli:
Suomi

Laajuus (op):
0,5 opintopistettä


Ilmoittaudu Kiire ja ajanhallinta aisoihin -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Kiire ja ajanhallinta aisoihin -kurssille tästäJuurilla


Ajankohtaiset

Seurapuhujakoulutus

26.10.2018 27.10.2018

Seurapuhujakoulutus yhteistyössä Herättäjä- yhdistyksen kanssa. Päivien aikana ollaan Sanan ja seurapuheiden äärellä. Kouluttajina mm. Kalle Hiltunen Herättäjä- yhdistyksestä.

Osallistumismaksu: 100 €

Ilmoittaudu Seurapuhujakoulutus -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Seurapuhujakoulutus -kurssille tästäLuovien alojen lyhytkurssit

Luovien alojen lyhytkurssit ovat valikoima opiston vapaan sivistystyön koulutusten sisältöjä. Kurssit toteutetaan yhteistyönä vuoden kestävien VS-koulutusten ryhmien kanssa. Voit valita haluamasi kokonaisuuden tai poimia kursseja useammilta eri osa-alueilta. Opetus järjestetään arkipäivisin, pääosin 8.00-16.00 välisenä aikana, katso tarkemmat ajankohdat kunkin kurssin kohdalta. 

 

Tule kehittämään osaamistasi tai aloittamaan uusi harrastus!

 

Hinnoittelu

Lyhytkurssien hinnoittelu tapahtuu suoritettujen opintoviikkojen mukaan. Mikäli suoritat useampia opintoviikkoja, saat alennusta yksittäisen opintoviikon hinnasta seuraavasti:

 

1-3 ov:t 200 €/ov

4-10 ov:t 150 e/ov

yli 11 ov:tä 100 e/ov

 

*Esimerkiksi 5 ov maksaa 900 e (3*200 e ja 2*150 e).

 

Lisätietoa

 

Ari Kauppinen
Opettaja
+358 (0)44 752 2756
ari.kauppinen(at)jko.fi

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
+358 (0)44 752 2716
kirsi.haukimaki(at)jko.fi

 

 

GRAAFINEN SUUNNITTELU

 

Vektorigrafiikka (Adobe Illustrator) 2 ov

Kurssilla tutustutaan vektorigrafiikkaohjelmaan, jolla tehdään mm. esitteitä, julisteita, logoja ja kuvituksia.

Aikataulu: 13.8.-16.8., 23.8., 29.8., 30.8., 4.9., 5.9.

Ilmoittaudu Vektorigrafiikka -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Vektorigrafiikka-kurssille tästä


Kuvankäsittely (Adobe PhotoShop) 1 ov

Kurssilla tutustutaan kuvankäsittelyohjelmaan, kuvankäsittelyyn, kuvien korjaamiseen ja säätämiseen, sekä kuvamanipulaatioihin.

Aikataulu: 12.11.-15.11., 19.11., 20.11.2018

Ilmoittaudu Kuvankäsittely -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Kuvankäsittely-kurssille tästä


 

Julkaisutaitto (Adobe InDesign) 2 ov

Kurssilla tutustutaan taitto-ohjelmaan ja perehdytään tekstin ja kuvien yhdistämiseen mm. esitteen ja lehtitaiton kautta.

Aikataulu: 5.2.-7.2., 12.2., 13.2., 18.2.-20.2.

Ilmoittaudu Julkaisutaitto -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Julkaisutaitto-kurssille tästä


 

 

MUSIIKKI

 

Äänitekniikka 1 ov 

Haluatko saada perustietämyksen erilaisten äänentoistolaitteistojen toiminnasta? Kurssilla perehdytään äänentoistolaitteiston eri osasiin, mikrofoneihin, mikseriin sekä erilaisiin vahvistin-kaiutin-kombinaatiohin. Opetellaan taitoja laitteiston kasaamisesta aina live-tilanteessa miksaamiseen. Kurssin jälkeen on mahdollisuus päästä kokeilemaan opittuja taitoja myös käytännössä. Kurssi järjestetään perjantaisin 17.8., 31.8., 14.9., 21.9. ja 5.10. klo 9.00-14.00. 

Ilmoittaudu Äänitekniikka -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Äänitekniikka-kurssille tästä


Säveltäminen ja sanoittaminen 2 ov 

Oletko aloitteleva tai jo pidemmällekin ehtinyt lauluntekijä? Haluatko kehittää omia taitojasi säveltämisen tai sanoittamisen osa-alueilla? Kurssilla perehdyt biisinkirjoittamiseen yksin ja ryhmässä, osaavien ammattilaisten opastuksella. Työskentely tapahtuu ryhmässä erilaisia harjoituksia soveltaen sekä itsenäisten tehtävien kautta.  

Aikataulu: ke 3.10. 9.00-15.30, perjantaisin 12.10., 26.10., 2.11., 16.11., 30.11. klo 9.00-14.00, sekä ti 4.12. 9.00-14.45. 

Ilmoittaudu Säveltäminen ja sanoittaminen -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Säveltäminen ja sanoittaminen-kurssille tästä


Notaatio 1 ov 

Kurssilla tutustut Sibelius-nuotinnosohjelman käyttöön ja saat kattavat perustiedot hyvän nuotinkirjoituksen perussäännöistä. Kotona tehtäviä harjoituksia on mahdollista tehdä myös ilmaisella MuseScore-ohjelmalla. 

Aikataulu: 22.10., 30.10., 6.11., 13.11. ja 20.11. klo 9.00-14.00,  

Ilmoittaudu Notaatio -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Notaatio-kurssille tästä


Musiikin sovittaminen 1 ov 

Mitä musiikin sovittaminen on? Mitä sovittajan työkalupakki pitää sisällään? Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin muokata jo valmiita sovituksia niin rytmin, melodian ja harmonian, kuin vaikkapa sointivärin ja instrumentaation osalta. Myös omien kappaleiden sovittaminen on mahdollista. 

Aikataulu: 17.1., 24.1., 31.1., 7.2. ja 21.2. klo 9.00-14.00 

Ilmoittaudu Musiikin Sovittaminen -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Musiikin Sovittaminen-kurssille tästä


Studiotyön perusteet 1 ov 

Kiinnostaako studiotyö? Haluatko oppia äänittämään bändisi demon tai onko pöytälaatikossa kasa valmiita biisejä, jotka pitäisi saada kuunneltavaan muotoon? Kurssin aikana perehdytään erilaisiin studio-laitteistoihin ja tietokonepohjaiseen äänittämiseen, saat vinkkejä mahdollisen kotistudion perustamiseen ja opit käyttämään myös ammattistudioiden käyttämiä ohjelmistoja. Kurssilla on käytössä Cubase-ohjelmisto, mutta harjoituksia voi tehdä myös muilla ohjelmistoilla, kuten Logic, Pro Tools, Reaper, tms. (mikäli tällaisia itseltä löytyy).  

Kurssi järjestetään perjantaisin 11.1., 18.1., 1.2., 15.2. ja 22.2. klo 9.00-14.00. 

Ilmoittaudu Studiotyön perusteet -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Studiotyön perusteet-kurssille tästä


Musiikkialan sopimuskäytännöt 0,5 ov 

Kurssilla tutustut musiikkialan lainsäädäntöön, tekijänoikeuksiin sekä erilaisiin sopimustilanteisiin ja käytäntöihin. Perehdyt myös musiikin julkaisemisen eri vaiheisiin valmiin äänitteen painattamiseen markkinointiin ja levittämiseen, sekä digitaaliseen julkaisuun. 

Aikataulu: 9.4., 23.4. ja 14.5. klo 10.00-14.00 

Ilmoittaudu Musiikkialan sopimuskäytännöt -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Musiikkialan sopimuskäytännöt-kurssille tästä


 

 

SISUSTUSSUUNNITTELU

 

Luovien alojen yrittäjyys 1 ov

Kurssin tarkoituksena on luoda kokonaiskuvaa yrittäjyydestä ja yrityksen perustamiseen liittyvistä osa-alueista. Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa yritystoiminnan ja yrittäjyyden tunnuspiirteitä, pohtii omaa suhdettaan yrittäjyyteen, tuntee yhteiskunnan aloittavalle yrittäjälle tarjoamia palveluja sekä tietää pääpiirteissään, miten yrityksen toiminnan suunnittelu tapahtuu ja mitä asioita ja osa-alueita yritystoiminnan perustamiseen liittyy.  

Aikataulu: 24.-28.9. (vko 39)
Ilmoittaudu Luovien alojen yrittäjyys -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Luovien alojen yrittäjyys-kurssille tästä


 

Esitystekniikka 3 ov

Kurssilla perehdytään teknisen piirtämisen perusteisiin ja välineisiin käsin piirtäen. Opetellaan kuvaamaan kolmiulotteista tilaa ja sen materiaaleja, mitoitusta, kalusteita, tunnelmaa yms. sisustussuunnittelun näkökulmasta, asiakkaan ja tekijän/rakentajan ymmärtämällä tavalla. Päiväopetus sisältäen itsenäistä työskentelyä.

Aikataulu 15.8.-30.8.2018 

Ilmoittaudu Esitystekniikka -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Esitystekniikka-kurssille tästä


 

Piirustus 1 ov 

Syvennytään erityisesti materiaalien ja kalusteiden esittämiseen käsin piirtäen, eri väritystekniikoilla.

Viikon kestävä päiväopetus 29.10-2.11
Ilmoittaudu Piirustus -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Piirustus-kurssille tästä


 

Taidehistoria 1 ov

26.11.-30.11.2018

Ilmoittaudu Taidehistoria -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Taidehistoria-kurssille tästä


 

Autocad, ARK-sovellus 2 ov

Aikataulu 21.1.-4.2.2019
Ilmoittaudu Autocad, ARK-sovellus -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Autocad, ARK-sovellus-kurssille tästä


 

Arkkitehtuuri 1,5 ov 

Tule tutustumaan käytännön tekemisen kautta arkkitehdin työnkuvaan ja suunnitteluprosessiin. Kurssilla opit tuottamaan luonnostason pääpiirustukset, saat haltuusi arkkitehtuurin peruskäsitteet, opit tulkitsemaan rakennettua ympäristöä ja rakennustaidetta. Kurssi toteutetaan kevätkaudella viikon kestävänä päiväopetuksena + kahtena iltaopetuspäivänä. Sisältäen itsenäistä työskentelyä.

Aikataulu 11.3.-15.3. ja illat 25.3.-26.3.2019 
Ilmoittaudu Arkkitehtuuri -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Arkkitehtuuri-kurssille tästä


 

Värihavainto 1,5 ov

Tutkitaan värien keskinäistä vuorovaikutusta Josef Albersin väriteorian pohjalta.  Opetellaan havainnoimaan ja analysoimaan eri ilmiöitä ja tutkitaan teorioiden vaikutuksia käytännön harjoitusten avulla. Syventävä kurssi. Päiväopetus sisältäen itsenäistä työskentelyä.

Aikataulu 8.4-18.4.2019 
Ilmoittaudu Värihavainto -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Värihavainto-kurssille tästä


 

 

TEATTERI

 

Kameranäytteleminen

Kurssilla opetellaan kameranäyttelemisen saloja. Miten kameranäytteleminen eroaa näyttelijäntyöstä lavalla? Miten olla luonteva näyttelijä kameran edessä?

Aikataulu 7.-9.1.
Ilmoittaudu Kameranäytteleminen -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Kameranäytteleminen-kurssille tästä


 

Naamioteatteri

Kurssi on fyysisen näyttelijäntyön juhlaa. Tutustumme erilaisiin naamioihin ja niiden käyttöön, sekä näyttelijän ilmaisuun kun puhe riisutaan.

Aikataulu 7.-9.5.
Ilmoittaudu Naamioteatteri -kurssille tästä

Ilmoita useita henkilöitä Naamioteatteri-kurssille tästä