Yleistä ajankohtaiskoulutuksista

 

Työelämää ja yksilön kehitystä palveleva koulutus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa palvelutarjontaamme. Haluamme tarjota mahdollisimman hyvin kysyntää vastaavaa lyhytkestoista koulutusta ja otamme mielellämme vastaan uusia ideoita. Voimme järjestää koulutuksia myös muualla Suomessa.

 

Ilmoittaudu kurssille viimeistään kuukautta ennen kurssin alkua. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on kaksitoista tai enemmän. Kurssihinnoissa on ateriat ja opetus, ellei kurssin yhteydessä muuta mainita. Majoitus maksetaan erikseen. Sauna sekä kuntosali ovat kurssilaisten käytössä kurssiohjelmassa mainittuina aikoina.

 

Opiston lähettämistä laskuista peritään 5,00€ laskutuslisä.

 

 

Vuoden 2021 ajankohtaiskoulutusesitteen voit lukea tästä.

 

 

Lisäksi voit suorittaa opistollamme:

Hygieniapassi osaamistesti

 

Osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittanut saa Elintarviketurvallisuusviraston (Evira)  hyväksymän osaamistestaajan myöntämän hygieniaosaamistodistuksen ja hygieniaosaamiskortin.

 

Lisätietoja:
Niina Hakala

Opettaja
+358 (0)44 752 2731
niina.hakala(at)jko.fi

Moniammatillinen koulutus

 


Ajankohtaiset

Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys

06.09.2021 07.09.2021

Koulutus on tarkoitettu yhteiskunnallista ja sosiaalista yrittäjyyttä pohtivalle tai yhteiskunnallisen liikeidean omaavalle henkilölle tai opiskelijalle. Koulutuksen avulla osallistuja saa tietoa yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta yrittäjyydestä ja innostusta yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle perustuvan liikeidean kehittämiseen. Kouluttaja hankekoordinaattori, KTM Nina Maarit Partanen.

Osallistuja ymmärtää yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yrittäjyyden kriteerit. Osallistuja osaa luoda toimintamalleja jonka avulla kehittää vaikuttavaa liiketoimintaa ja vahvistaa oman potentiaalin hyödyntämistä.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 180 €
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 € /pv).

Ilmoittaudu 06.08.2021 mennessä.

Hinta:180€

Ilmoittaudu Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys -kurssille tästä


Metsämieli syksy 2021

08.09.2021 08.09.2021

Metsämieli- menetelmä yhdistää luonnossa latautuvat hyvinvointivaikutukset fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisen ohjelmaksi. Eritasoisten kehoa virkistävien ja mieltä rauhoittavien harjoitusten avulla kukin voi valita omiin tarpeisiinsa sopivimmat. Harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen
kuuluu haasteita.

Kouluttaja Ulla Hietalalla on Metsämieliohjaajakoulutuksen lisäksi vankka työ- ja koulutustausta kasvatus- ja koulutusalalta, yhteisötyönohjaaja-
ja coach-tutkinnot sekä luonto-ohjaajaopintoja. Metsämielimenetelmän tarkoituksena on psyykkisten ja fyysisten voimavarojen sekä mielentaitojen vahvistaminen. Luonnossa keho ja mieli pelaavat yhteen. Metsämieli- menetelmä sisältää yli 130 hyvinvointi- ja liikuntaharjoitusta, joita voi soveltaa omaan arkeen itselle sopivalla tavalla.


Osallistuja osaa soveltaa Metsämieli -koulutuksen sisältöä työssään eri toimintaympäristöissä.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 125 €

Ilmoittaudu 08.08.2021 mennessä.

Hinta:125€

Ilmoittaudu Metsämieli syksy 2021 -kurssille tästä


Hautausmaiden yksivuotiset kukat

21.09.2021 21.09.2021

Mitkä kukat sopivat Suomen olosuhteisiin kesäkukiksi hautausmaille? Mitä uutuuksia ja vanhoja suosikkeja kannattaa suosia? Koulutuspäivässä käydään läpi hautausmaiden yksivuotisten kukkien valikoimaa ja hyvää hoitoa. Kouluttajana puutarhuri Kaisa Hoppula Kauppapuutarha Honkaselta.

Huom! Voit osallistua halutessasi myös seuraavana päivänä järjestettävään luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa –koulutukseen.

Osallistuja tuntee ja osaa hoitaa Suomen olosuhteisiin sopivia yksivuotisia hautausmaiden kukkia.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 125 €
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 € /pv).

Ilmoittaudu 21.08.2021 mennessä.

Hinta:125€

Ilmoittaudu Hautausmaiden yksivuotiset kukat -kurssille tästä


Luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa

22.09.2021 22.09.2021

Koulutuksen aiheena on luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa. Koulutus soveltuu esimerkiksi emännille, suntioille ja seurakuntien työntekijöille, jotka haluavat hyödyntää luonnonmateriaaleja ja tilattujen kukkakimppujen jatkokäyttöä, tilojen estetiikkaa huomioden. Kouluttajana floristi Marja Elsinen. Ennakkotehtävänä tilojen ja kohteiden kuvaus, joissa kukkia käytetään. Tuo kuvat kännykällä tai tabletilla mukaan koulutukseen.

Huom! Voit osallistua halutessasi myös edellisenä päivänä järjestettävään hautausmaiden yksivuotiset kukat – koulutukseen.

Osallistuja osaa käyttää ja soveltaa luonnonmateriaaleja tilojen somistuksessa ja tarjoilussa. Osaa kukkasidonnan perusteet ja jatkaa tilattujen kukkakimppujen käyttöikää.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 125 €
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 € /pv).

Ilmoittaudu 22.08.2021 mennessä.

Hinta:125€

Ilmoittaudu Luonnonmateriaalien käyttö tilojen somistuksessa -kurssille tästä


Positiivinen pedagogiikka

28.09.2021 28.09.2021

Positiivista pedagogiikkaa tarkastellaan käsitteenä, johon kuuluu koulun kasvatustodellisuus, tavoitteet, arvot ja oppilaiden oppimiskokemukset. Koulutuksessa tarkastellaan erityisesti positiiviseen pedagogiikkaan liittyviä laaja-alaisia hyvinvointitaitoja, joita ovat mm. tunnetaidot, läsnäolotaidot, itsensä johtamisen taidot, ajattelutaidot, ihmissuhdetaidot. Oletko kiinnostunut kehittämään opettajana ja ohjaajana työotettasi? Työotetta, joka keskittyy kannustavaan palautteeseen sekä ratkaisukeskeisyyteen. Silloin tämä kurssi on sinulle.

Positiivisen pedagogiikan koulutuksessa harjoitellaan myös kuinka huomioidaan lasten ja nuorten vahvuuksia ja yksilöllisiä ominaisuuksia sekä tarpeita.

Koulutus on suunnattu koulun henkilöstölle sekä varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaisille kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa.

Osallistuja osaa soveltaa positiivisen pedagogiikan perusteita, vuorovaikutus- ja hyvinvointitaitoja työssään lasten ja nuorten kanssa.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 150 €
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 € /pv).

Ilmoittaudu 28.08.2021 mennessä.

Hinta:150€

Ilmoittaudu Positiivinen pedagogiikka -kurssille tästä


Henkisen tuen peruskurssi

04.10.2021 04.10.2021

Henkisen tuen peruskurssi 8h - SPR

Henkisen tuen peruskurssi on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat osaamista ja valmiuksia äkillisen kriisien yhteydessä. Kouluttajana Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK), jonka pohjakoulutuksena on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto.

Osallistuja ymmärtää tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset kriisitilanteet aiheuttavat heissä itsessään ja muissa sekä tunnistaa tapoja tukea ihmisiä, jotka ovat kohdanneet äkillisen kriisitilanteen.

Hinta sisältää opetuksen, yksilöllisen ohjauksen, harjoituksissa käytettävät materiaalit sekä todistuksen.

Laajuus: 0,25 op

Osallistumismaksu: 180 €

Ilmoittaudu 04.09.2021 mennessä.

Hinta:150€

Ilmoittaudu Henkisen tuen peruskurssi -kurssille tästä


AVEKKI -väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta -koulutus

12.10.2021 13.10.2021

Haastavat työtilanteet vaativat henkilöstöltä ennakoinnin ja viestinnän taitoja, tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä sekä henkilökunnan ja oman toiminnan arviointia. Kaikkia tilanteita ei voi aina ennakoida vaikka niin haluaisikin ja siksi henkilöstö tarvitsee yhteisen toimintamallin haastavien tilanteiden hallintaan.

AVEKKI I-koulutuksessa paneudutaan tietoihin ja taitoihin, joiden avulla kohtaat väkivaltaisen potilaan tai asiakkaan ammatillisesti ja turvallisesti sekä suojaat itsesi. Toimintatapamalli lisää työn turvallisuutta, työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja asiakkaiden turvallisuudentunnetta. Koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaille että työntekijöille.

Osallistuja osaa hyödyntää AVEKKI I -toimintatapamallia ja ennakoida sekä tiedostaa haastavia tilanteita. Osallistuja osaa vahvistaa turvallisen työyhteisön toimintatapoja.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 €

Ilmoittaudu 12.09.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu AVEKKI -väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta -koulutus -kurssille tästä


Yhteisödiakoniatyö osallisuutta edistämässä

10.11.2021 11.11.2021

Millaista on toimiva yhteistyö diakoniatyössä? Millainen toiminta osallistaa sinua tai muita yhteisössäsi? Diakoniatyöntekijä ja sosionomi YAMK Jukka-Pekka Vaittinen on käsitellyt opinnäytetyössään sosiaalistavan työn mallia ja esittelee koulutuksessa kahdeksan erilaista näkökulmaa osallistavaan ja yhteisölliseen työtapaan. Hän on työssään ollut mm. toteuttamassa ruoka-avun kehittämishanketta Helsingin ev.lut. Seurakunnassa. Saat koulutuksessa tietoa kehittämishankkeesta ja voit soveltaa jo luotuja toimintamalleja oman seurakuntasi tarpeisiin.

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, joka palautetaan viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Koulutuksen käynyt tunnistaa osallisuuden tasoja omassa yhteisössään, tuntee osallistavia toimintamalleja sekä osaa vahvistaa yhteisössään jo olemassa olevia. Koulutuksen käynyt osaa hyödyntää sosiaalistavan diakoniatyön näkökulmia käytännön työssään.

Koulutus on tarkoitettu kaikille yhteisöllisestä ja osallistavasta työstä kiinnostuneille kuntien, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöille, mm. papeille, nuorisotyöntekijöille, diakoneille, lastenohjaajille.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 €
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 € /pv).

Ilmoittaudu 10.10.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Yhteisödiakoniatyö osallisuutta edistämässä -kurssille tästä


Voi paremmin - kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

16.11.2021 17.11.2021

Kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuu mielen palautumisesta, omien vahvuuksien ja energiasyöppöjen tunnistamisesta sekä fyysisten harjoitteiden, ravitsemuksen ja levon tasapainosta. Koulutuksessa tarkastellaan psyykkistä selviytymiskykyä eli resilienssiä ja voit tunnistaa, mitkä asiat vaikuttavat omaan palautumiskykyysi arjessa ja työssä. Tiedämme, että liikunta, ravinto ja lepo ovat kaikki tärkeitä osa-alueita, mutta miten saamme pidettyä tämän kokonaisuuden tasapainossa? Koulutuksessa tehdään toiminnallisia harjoituksia ja tehtäviä erityisesti liikkumiseen ja ravitsemukseen liittyen.

Varaa koulutukseen mukaan rennot, mutta riittävän lämpimät ja joustavat vaatteet sisällä tapahtuvaan kevyeen liikuntaan ja rentoutumiseen sekä säänmukaiset vaatteet ulkoliikuntaan.

Kouluttajina toimivat työpsykologi Miia Viiru sekä liikunnanohjaajat, opettajat Paula Leskinen ja Sari Paananen.

Osallistuja tiedostaa asenteiden ja tunteiden merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja tunnistaa omat vahvuutensa ja energiasyöppönsä. Osallistuja osaa hyödyntää toiminnallisia harjoituksia liikunnasta ja ravitsemuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyen.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 €

Ilmoittaudu 16.10.2021 mennessä.

Hinta:250€

Ilmoittaudu Voi paremmin - kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia -kurssille tästä