Avoimen yliopiston opinnot

 

Koulutuksissamme voit opiskella seuraavia yliopistollisia opintokokonaisuuksia

  • draamakasvatus, peruspinnot 25 op (Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto)
  • erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op (Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto)
  • kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, perusopinnot 25 op (Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto, haettu järjestämisoikeutta)
  • yleinen teologia, perusopinnot 25 op (Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto)

sekä seuraavia Jyväskylän avoimen yliopiston kursseja

  • johdatus kasvatustieteisiin (5 op)
  • kasvatustieteen psykologiset perusteet (5 op)
  • puheviestinnän perusteet, XPV0018 (2 op)
  • akademisk svenska, XRU0502 (3 op)
  • kirjoitusviestinnän perusteet, XKV0201 (3 op)
  • academic reading, XEN0801 (3 op)

 

Voit suorittaa halutessasi oman linjasi opintojen rinnalla lisäopintoina muitakin yliopistollisia kokonaisuuksia (tällöin aina erillinen maksu), jotka liittyvät tiiviisti linjaopintoihisi ja joista on hyötyä jatko-opinnoissasi. Avoimen yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset opinnot voit myöhemmin liittää osaksi yliopistotutkintoa tai hyödyntää niitä muissa jatko-opinnoissa.

 

Lisätietoa:

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri (hinnat ja laskutus)

+358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Anna-Liisa Vallipuro
Opettaja, Avoimen yliopiston yhdyshenkilö (aikataulut ym.)

+358 (0)50 389 9641
anna-liisa.vallipuro(at)jko.fi