Ammatillinen koulutus Jyväskylän kristillisellä opistolla 

 

Opistollamme voit opiskella ammattiin joustavasti ja yksilöllisesti perustutkinnossa, ammattitutkinnoissa sekä erikoisammattitutkinnossa. Ammatillisia tutkintoja voivat suorittaa nuoret ja aikuiset.

 

Voit suorittaa tutkinnon osia kaikista tarjolla olevista tutkinnoista joko tutkintoon järjestettävän koulutuksen kautta tai työelämässä hankitun osaamisen osoittamalla. Koulutusta järjestetään opistolla, mutta osaamisen voi hankkia myös työpaikalla  koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelunsa aloittavalle ja tässä suunnitellaan ja toteutetaan jokaisen tarpeita vastaava koulutuspolku.  

 

Opiston eri tutkintoihin on jatkuva haku ja aloittamisaika koulutukselle voidaan sopia yksilöllisesti. Opistolla järjestettävän koulutuksen tarjontaa kehitetään jatkossakin yhä enemmän työelämän tarpeisiin. Joustavat tavat oppia ja ohjaus vaikkapa verkon välityksellä mahdollistaa monimuotoisia opintopolkuja. Meille voit hakeutua opiskelemaan mistä päin Suomea tahansa.

 

Ammatillinen koulutus turvaa osaamisen työelämässä ja täydennyskoulutus on tätä päivää. Työelämän muutoksiin tulee voida reagoida nopeasti, ja siihen ammatillinen koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden. Kaikista ammatillisista tutkinnoista saa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja/tai yliopistoihin. Yhteisiä tutkinnon osia voi nyt suorittaa myös osana ammatti- tai erikoisammattitutkintoa. Elinikäisen oppimisen avaintaidoista johdetut yhteiset tutkinnonosat ovat hyvä lisä tutkintoon, mikäli haluat kehittää akateemisia taitojasi edelleen. 

 

Tutkinnon perusteet  ovat kaikkien nähtävillä opetushallituksen ePerusteet palveluissa.  Omaa osaamista voi arvioida jo hakeutumisvaiheessa Osaan.fi palvelussa. 

 

Ajankohtaisen tiedon ja vastuuopettajien yhteystiedot löydät kunkin tutkinnon kuvauksesta. Ota rohkeasti yhteyttä! 

Opintojen kustannukset 

 

Perustutkinnossa opinnot ovat maksuttomia.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa koulutus on maksullista. Kustannukset ovat:
-Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, 418 € päivämuotoinen opiskelu / 385 € monimuotokoulutus
– Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Perhepäivähoitajan osaamisala 385€
– Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto 385€
– Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto 385 €
– Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto 385 €. 

 

Oppisopimuskoulutus on maksuton. Yksittäisten tutkinnonosien hinta on 150€. 

 

Lisätietoja: Apulaisrehtori Matti Virtala +358 (0)44 7522 749. 


Yhteishaku ammatilliseen perustutkintoon opintopolussa.

 

 

 

Jatkuva haku oppilaitokseen

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (lastenohjaaja)

 

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa. Työ vaatii hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu lastenohjaajan työssä. Lastenohjaaja työskentelee usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

 

Lastenohjaaja on kelpoinen toimimaan mm. varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa, kerhotoiminnassa, perhepäivähoitajana, seurakunnan lapsi-, perhe- ja varhaisnuorisotyössä, perhetoiminnassa sekä ohjaajana perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Työympäristöinä voivat olla myös erilaiset järjestöt. 

 

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella joko oppilaitos- tai työelämävaltaisena koulutuksena tai työsopimukseen pohjautuen oppisopimuskoulutuksena. Oppilaitosvaltaisen koulutuksen kesto on n. 3 vuotta, työelämävaltaisessa ja oppisopimuskoulutuksessa n. 2 vuotta. Opintojen lopullinen kesto määräytyy jokaiselle opiskelijalle tehtävän Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan ammattitaidon hankkimiseen.

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Tutkinnon muodostuminen:

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)

 

Valinnaiset pakolliset tutkinnon osat

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö (20 osp)

TAI

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristöissä (25 osp)

 

Valinnaiset tutkinnon osat esim.:

 • Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)
 • Liikkumisen ohjaaminen (15 osp)
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen (20 osp)

 

Yhteiset tutkinnon osat (yht. 35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Kevään yhteishaussa perusopetuksen päättävät tai ilman aikaisempaa toisen asteen tutkintoa olevat hakevat opintopolku.fi palvelussa yhteishaun aikataulun mukaisesti.

Jatkuva haku suoraan opistolle joustavasti ympäri vuoden. Hakulomakkeen löydät opiston nettisivulta Hakeutuminen.

 

Syksyn 2019 jatkuvan haun aikataulut:
Haku viimeistään 22.9., valintakoe 3.10.
Haku viimeistään 10.11., valintakoe 20.11.
Aloitus henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on soveltuvuus ja alalle vaadittava terveys (Sora-lainsäädäntö). Valituksi tuleminen edellyttää myös osallistumista valintakokeeseen. Valintakoe sisältää kouluttajien haastattelun, ryhmätilanteen ja kirjallisen tehtävän.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Tutkinnon vastuuopettaja:

Elina Kari
Opettaja, tiiminvetäjä
+358 (0)44 752 2775
elina.kari(at)jko.fi

 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaa voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

 

Tutkinnon kokonaislaajuus on 150 osp. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan 1 – 2 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella joko oppilaitos- tai työelämävaltaisena koulutuksena tai työsopimukseen pohjautuen oppisopimuskoulutuksena.

 

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Tutkinnon pakolliset osat ovat:

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä (30 osp)
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)

Valinnaisena tutkinnonosana voidaan suorittaa mm. Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp), Draamailmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp), Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp) ja Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp).

 

Oppilaitosvaltaisen koulutuksen hinta on 418 € ja työelämävaltaisen koulutuksen hinta on 385€. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa ja on opiskelijalle maksuton. Koulutukseen on jatkuva haku ympäri vuoden. Valintatilaisuudet järjestetään neljä kertaa vuodessa.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostitse.

 

Tutkinnon vastuuopettajat

Sari Paananen

opettaja

+358 (0)50 3899 639

sari.paananen(at)jko.fi

 

Petri Rönkä

opettaja

+358 (0)50 3899 636

petri.ronka(at)jko.fi

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Perhepäivähoidon osaamisala

 

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

 

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

 

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

 

Tutkinnon kokonaislaajuus on 150 osp. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan 1 – 2 vuotta. Tutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

 

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Pakollisia tutkinnon osia ovat

 

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp

TAI

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osp
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa 30 osp
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä 40 osp

 

 

Valinnaisena tutkinnon osana voidaan suorittaa mm. Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp), Draamailmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp), Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp) ja Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp).

 

 

Perhepäivähoitajan osaamisalaa opiskellaan ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa ja opiskelijalle on maksuton. Koulutukseen on jatkuva haku ympäri vuoden. Valintatilaisuudet järjestetään neljä kertaa vuodessa.

 

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostitse.

 

Tutkinnon vastuuhenkilö

 

Elina Kari

opettaja

+358447522775

elina.kari(at)jko.fi

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

 

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon suorittanut kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan laajan kehittämishankkeen omassa työyhteisössään. Hän pystyy arvioimaan ja valitsemaan toimintaympäristön kannalta merkittävimmän ja soveltuvimman kehittämiskohteen ja/tai toimintatapamuutoksen. Tutkinnon suorittanut kykenee perustelemaan kehittämishankkeen tai toimintatapamuutoksen tarpeellisuuden työyhteisössä. Hän osaa valita oikean menetelmän tavoitteen saavuttamiseksi. Tutkinnon suorittanut voi toimia kasvatus- ja ohjausalla kehittämisen tehtävissä toteuttaen laajoja työn uudistamisen ja kehittämisen hankkeita ja/tai prosesseja.

 

Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osp. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan. Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella työelämävaltaisena koulutuksena tai työsopimukseen pohjautuen oppisopimuskoulutuksena. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

 

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Tutkinnon pakollinen osa on Kasvatus- ja ohjaustoiminnan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä (60 osp).

 

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 120 osp:

 • Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen (60 osp)
 • Kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalan työyhteisössä (60 ops)
 • Monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla (60 osp).

Työelämävaltaisen koulutuksen hinta on 385€. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa ja opiskelijalle on maksuton. Koulutus alkaa aikaisintaan vuonna 2020.

 

Voit kysyä opinnoista ja hakeutumisesta tarkemmin puhelimitse tai sähköpostitse.

 

Tutkinnon vastuuopettajat

Sari Paananen

opettaja

+358 (0)50 3899 639

sari.paananen(at)jko.fi

 

Petri Rönkä

opettaja

+358 (0)50 3899 636

petri.ronka(at)jko.fi

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto on 1.1.2018 voimaantuleva uuden tutkintorakenteen mukainen monialainen ammattitutkinto jossa on 6 eri tutkintonimikettä ja useita tutkinnonosia, joilla voi laajentaa työelämälähtöisesti ammattitaitoa erilaisiin työtehtäviin.

 

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia (esimerkikisi Henkilökohtaisena avustajana toimiminen, 45 osp ja Avustaminen ja huolenpito, 30 osp).

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii henkilökohtaisen avustamisen, kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen, laitoshuollon, teknisen kiinteistönhoidon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa:

 • kotityöpalvelujen osaamisala
 • toimitilahuollon osaamisala
 • kiinteistönhoidon osaamisala

Kotityöpalvelujen osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat henkilökohtainen avustaja ja kodinhuoltaja.
Toimitilahuollon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja.
Kiinteistönhoidon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat kiinteistönhoitaja ja tekninen kiinteistönhoitaja.

 

Opisto tarjoaa koulutusta vuoden 2018 aikana seuraaviin tutkintonimikkeisiin:

 • Henkilökohtainen avustaja
 • Toimitilahuoltaja
 • Kodinhuoltaja
 • Laitoshuoltaja

Voit suorittaa muilta osaamisaloilta tutkinnon tai tutkinnon osia, mikäli sinulla on oppisopimuspaikka tai työpaikka jossa voit osoittaa osaamisesi suoraan työelämästä.

Koulutuksen hinta on 385€. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa ja on opiskelijalle maksuton. Koulutukseen on jatkuva haku ympäri vuoden. Valintatilaisuudet järjestetään neljä kertaa vuodessa.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla

Tutkinnon vastuuopettaja

 

Niina Hakala
opettaja
+358 (0)44 752 2731
niina.hakala(at)jko.fi

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

 

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon uudet tutkinnonperusteet tulivat voimaan 1.8.2018.

 

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa ja voi toimia valitsemastaan osaamisalasta riippuen esimerkiksi suntiona tai vahtimestarina seurakunnissa (seurakuntapalvelun osaamisala, tutkintonimike suntio) tai työntekijänä hautauspalvelualan yrityksissä (hautauspalvelun osaamisala, tutkintonimike hautaustoimistotyöntekijä).

 

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Seurakuntapalvelun osaamisalan suorittanut osaa valmistella kirkon tai seurakunnan tilan jumalanpalvelusta ja kirkollisia toimituksia varten, luoda edellytykset hengelliselle toiminnalle sekä huolehtia tilojen siisteydestä ja turvallisuudesta. Hän noudattaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ja irtaimiston valvonta- ja hoitovelvoitteita sekä ohjaa tilojen käyttäjiä. Hän osaa toimia yhteistyössä hautaustoimistojen ja muiden hautauksesta vastaavien yhteistyökumppanien kanssa.

Lisäksi hän voi suuntautua seurakuntatilojen puhtaanapidon ja keittiötoiminnan hoitamiseen, seurakunnassa toimivien työntekijöiden tai vapaaehtoisten ohjaamiseen ja perehdyttämiseen, erilaisista hautauksista huolehtimiseen tai hautausmaan hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

Hautauspalvelun osaamisalan suorittanut osaa muun muassa tehdä asiakaspalvelu- ja myyntityötä hautaustoimistossa, järjestää hautaukseen liittyvät toimenpiteet sekä uskonnollisen hautaan siunaamisen yhteistyössä seurakunnan kanssa tai tunnustuksettoman jäähyväistilaisuuden.

Lisäksi hän voi suuntautua eri uskonnollisten yhteisöjen jäsenten ja uskonnottomien hautauksien järjestämiseen, vainajan kuljetusjärjestelyistä vastaamiseen, asiakkaan palveluun perunkirjoituksessa ja kuolinpesän talousasioissa tai hautauspalvelujen markkinoinnin ja viestinnän hoitamiseen.

 

Molemmilla osaamisaloilla voi suuntautua myös krematoriotyöskentelyyn tai yrittäjänä toimimiseen seurakunta- tai hautauspalvelualalla.

 

Koulutuksen hinta on 385€. Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa ja on opiskelijalle maksuton. Koulutukseen on jatkuva haku ympäri vuoden. Valintatilaisuudet järjestetään neljä kertaa vuodessa.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostitse.

 

Tutkinnon vastuuopettaja

 

Kati Toivio
opettaja
+358 (0)50 3899 680
kati.toivio(at)jko.fi

Avustajastartti-koulutus

 

Jyväskylän kristillisellä opistolla alkaa avustajastartti tammikuussa 15.01.2020.

 

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka esimerkiksi
• Haluat avustaa, auttaa ja ohjata nuoria, aikuisia, vanhuksia ja tukea tarvitsevia
• Haluat kokeilla millaista työtä avustaminen, huolenpito ja ohjaaminen on
• Sinulla ei ole koulutusta tai haluat kouluttautua uudelleen
• Olet työsuhteessa ja haluat päivittää avustamis- ja ohjaamistaitojasi
• Haluat kehittää oppimaan oppimisen-, vuorovaikutus- ja digitaitoja sekä kestävän kehityksen
osaamista

 

Koulutuksen kesto
15.01.2020 – 17.06.2020, 30 osp

 

Koulutuksen sisältöä
• päivittäisissä toiminnoissa avustaminen ja ohjaaminen
• kodinhuoltotehtävät
• vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen
• avustaminen ja huolenpito sekä tukea tarvitsevan ohjaaminen
• asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen
• aktiivinen arki ja viriketoiminta
• korttikoulutukset; EA1, hygieniapassi, työturvallisuus
• yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen sekä yhteiskunta-, työelämävalmiudet ja
työhyvinvointi
• yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta sekä opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

 

Koulutus järjestetään opistolla, mutta osaamista hankitaan myös työpaikalla
koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelunsa aloittavalle, jossa
suunnitellaan ja toteutetaan jokaisen tarpeita vastaava koulutuspolku.

 

Koulutukseen hakeutuminen ja pääsyvaatimukset
Suora haku tähän ryhmään päättyy 11.12.2019. Täytä hakemus JKO Wilmassa ->
Koulutukseen voi hakea myös opiston jatkuvassa haussa.

 

Pääsyvaatimuksena on kiinnostus-, soveltuvuus- ja terveydentila- sekä esteettömyys alalle.
Koulutukseen tarvitaan riittävä kielitaito, opetuskieli on suomi.

 

Opiskelukustannukset
Opiskelumaksu on 150 euroa.

 

Lisätietoja
Tiina Mennala 044 752 2776, tiina.mennala(at)jko.fi ja
Niina Hakala 044 752 2731 niina.hakala(at)jko.fi