Uutta ammatillisessa koulutuksessa!

Tutkintorakenneuudistus tuo paljon uusia mahdollisuuksia

Tutkintorakenneuudistus tuo työelämän tarpeisiin uusia moniammatillisia tutkintoja ja osaamisaloja. Tutkintojen määrä väheni merkittävästi ja päivitetyt uudet tutkinnot ovat osaamisalapainotteisia ja erittäin monipuolisia. Uusi ammatillisen koulutuksen laki ja rahoitusuudistus kannustavat suorittamaan tutkinnonosia yli tutkintorajojen asiakaslähtöisesti ja joustavasti. Opiston tutkinnoissa osaamisalat ja tutkintonimikkeet ovat vielä osin perusteluonnoksista, joten ne voivat muuttua, mutta antavat kuitenkin jo suuntaa uudesta koulutustarjonnasta!

 

Ajankohtaisen tiedon löydät kunkin tutkinnon kuvauksesta. Päivitämme tietoja sitä mukaa, kun tutkinnonperusteet julkaistaan!

Uusi järjestämislupa tukee henkilökohtaisia oppimispolkuja tutkintoon

Jyväskylän kristillisellä opistolla voit suorittaa tutkinnon osia kaikista tarjolla olevista tutkinnoista joko tutkintoon järjestettävän koulutuksen kautta hankitun osaamisen tai työelämässä hankitun osaamisen osoittamalla. Koulutuksiimme voi osallistua joustavasti myös työn ohessa. Koulutusta järjestetään opistolla, mutta osaamisen voi hankkia myös  työpaikalla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Osaamisen voi osoittaa myös hakeutumalla tutkinnon suorittajaksi suoraan työelämästä, jolloin opistolta saat ohjausta näyttöön sekä arvioinnin tutkintotodistukseen.

Jatkuva haku ja aloitus henkilökohtaisen aikataulun mukaan

Opiston tutkintoihin on jatkuva haku, ja aloittamisaika koulutukselle voidaan sopia hyvin yksilöllisesti. Oppiminen voi alkaa vaikka työpaikalta! Opistolla järjestettävän koulutuksen tarjontaa kehitetään jatkossakin yhä enemmän työelämän tarpeisiin. Joustavat tavat oppia ja ohjaus vaikka verkon välityksellä mahdollistaa monimuotoisia opintopolkuja. Meille voi hakeutua tutkinnonsuorittajaksi tai opiskelemaan mistä päin Suomea tahansa.

Töihin tai jatko-opintoihin ammatillisen koulutuksen kautta

Ammatillinen koulutus turvaa osaamisen työelämässä ja täydennyskoulutus on tätä päivää. Työelämän muutoksiin tulee voida reagoida nopeasti, ja siihen uusi lainsäädäntö tarjoaa myös mahdollisuuden. Kaikista ammatillisista tutkinnoista saa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja/tai yliopistoihin. Yhteisiä tutkinnon osia voi nyt suorittaa myös osana ammatti- tai erikoisammattitutkintoa. Elinikäisen oppimisen avaintaidoista johdetut yhteiset tutkinnonosat ovat hyvä lisä tutkintoon, mikäli haluat kehittää akateemisia taitojasi edelleen.

Koulutustakuu on osa yhteiskuntavastuuta

Ammatillisen koulutuksen uudistus turvaa myös nuorten laaja-alaisen ja riittävän koulutuspaikkamäärän maakunnallisesti. Suoraan perusopetuksesta tai täysin ilman toisen asteen tutkintoa olevat hakevat oppilaitoksiin opetushallituksen opintopolku.fi palvelussa. Heillä on aina ensisijainen pääsy perustutkintoa suorittamaan.

 

Digitalisaatiota niin opintoihin kuin koulutuksen järjestäjällekin

Opiskelijoille kehitetään palveluja myös useissa eri hankkeissa, jotka mahdollistavat ohjauksen  oppimisen aikaan ja paikkaan katsomatta. Otamme digiloikkaa niin opettajina kuin oppijoinakin. Tutkinnon perusteet ja koulutusten toteutussuunnitelmat ovat kaikkien nähtävillä opetushallituksen ePerusteet ja AMosaa palveluissa.  Omaa osaamista voi arvioida jo hakeutumisvaiheessa Osaan.fi palvelussa.

 

Opintojen kustannukset

 

Perustutkinnossa opinnot ovat maksuttomia.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa koulutus on maksullista. Kustannukset ovat:
-Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, 418 € päivämuotoinen opiskelu / 385 € monimuotokoulutus
– Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Perhepäivähoitajan osaaamisala 385€
– Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto 385€
– Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto 385 €
– Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto 385 €.
Oppisopimuskoulutus on maksuton. Yksittäisten tutkinnonosien hinta on 150€.

 

Lisätietoja: Apulaisrehtori Matti Virtala 044 7522 749

 


Yhteishaku ammatilliseen perustutkintoon opintopolussa.

 

 

 

 

 • Hakuaika 20.2. -13.3.2018.

 

Jatkuva haku oppilaitokseen

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (lastenohjaaja)

 

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa. Työ vaatii hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu lastenohjaajan työssä. Lastenohjaaja työskentelee usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

 

Lastenohjaaja on kelpoinen toimimaan mm. varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa, kerhotoiminnassa, perhepäivähoitajana, seurakunnan lapsi-, perhe- ja varhaisnuorisotyössä, perhetoiminnassa sekä ohjaajana perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Työympäristöinä voivat olla myös erilaiset järjestöt. 

 

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella joko oppilaitos- tai työelämävaltaisena koulutuksena tai työsopimukseen pohjautuen oppisopimuskoulutuksena. Oppilaitosvaltaisen koulutuksen kesto on n. 3 vuotta, työelämävaltaisessa ja oppisopimuskoulutuksessa n. 2 vuotta. Opintojen lopullinen kesto määräytyy jokaiselle opiskelijalle tehtävän Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan ammattitaidon hankkimiseen.

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Tutkinnon muodostuminen:

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)

 

Valinnaiset pakolliset tutkinnon osat

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö (20 osp)

TAI

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristöissä (25 osp)

 

Valinnaiset tutkinnon osat esim.:

 • Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)
 • Liikkumisen ohjaaminen (15 osp)
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen (20 osp)

 

Yhteiset tutkinnon osat (yht. 35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Kevään yhteishaussa perusopetuksen päättävät tai ilman aikaisempaa toisen asteen tutkintoa olevat hakevat opintopolku.fi palvelussa yhteishaun aikataulun mukaisesti.

Jatkuva haku suoraan opistolle joustavasti ympäri vuoden. Hakulomakkeen löydät opiston nettisivulta Hakeutuminen.

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on soveltuvuus ja alalle vaadittava terveys (Sora-lainsäädäntö). Valituksi tuleminen edellyttää myös osallistumista valintakokeeseen. Valintakoe sisältää kouluttajien haastattelun, ryhmätilanteen ja kirjallisen tehtävän.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Tutkinnon vastuuopettaja:

Elina Kari
Opettaja, tiiminvetäjä
+358 (0)44 752 2775
elina.kari(at)jko.fi

 

Oppisopimuskoulutus:

Kati Komulainen
opettaja
+358 (0)50 389 9650
kati.komulainen(at)jko.fi

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaa voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

 

Tutkinnon kokonaislaajuus on 150 osp. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan 1 – 2 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella joko oppilaitos- tai työelämävaltaisena koulutuksena tai työsopimukseen pohjautuen oppisopimuskoulutuksena.

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Tutkinnon pakolliset osat ovat:

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä (30 osp)
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)

Valinnaisena tutkinnonosana voidaan suorittaa mm. Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp), Draamailmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp), Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp) ja Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp).

 

Oppilaitosvaltaisen koulutuksen hinta on 418 € ja työelämävaltaisen koulutuksen hinta on 385€. Oppisopimuskoulutus on maksuton. Hakeminen syksyllä 2019 alkavaan oppilaitosmuotoiseen koulutukseen 24.5.2019 mennessä. Hakijoille järjestetään valintakoe 28.5.2019 klo 9 – 16. Työelämävaltaiseen ja oppisopimuskoulutuksiin on jatkuva haku joustavasti ympäri vuoden.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostitse.

 

Tutkinnon vastuuopettajat

Sari Paananen

opettaja

+358 (0)50 3899 639

sari.paananen(at)jko.fi

 

Petri Rönkä

opettaja

+358 (0)50 3899 636

petri.ronka(at)jko.fi

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Perhepäivähoidon osaamisala

 

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

 

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

 

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

 

Tutkinnon kokonaislaajuus on 150 osp. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan 1 – 2 vuotta. Tutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Pakollisia tutkinnon osia ovat

 

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp

TAI

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osp
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa 30 osp
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä 40 osp

 

 

Valinnaisena tutkinnon osana voidaan suorittaa mm. Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp), Draamailmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp), Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp) ja Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus ja ohjaustilanteissa (10 osp).

 

 

Perhepäivähoitajan osaamisalaa opiskellaan ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on maksuton. Koulutukseen on jatkuva haku.

 

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostitse.

 

Tutkinnon vastuuhenkilö

 

Elina Kari

opettaja

+358447522775

elina.kari(at)jko.fi

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

 

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon uudet tutkinnonperusteet tulevat voimaan 1.1.2019.

 

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon suorittanut kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan laajan kehittämishankkeen omassa työyhteisössään. Hän pystyy arvioimaan ja valitsemaan toimintaympäristön kannalta merkittävimmän ja soveltuvimman kehittämiskohteen ja/tai toimintatapamuutoksen. Tutkinnon suorittanut kykenee perustelemaan kehittämishankkeen tai toimintatapamuutoksen tarpeellisuuden työyhteisössä. Hän osaa valita oikean menetelmän tavoitteen saavuttamiseksi. Tutkinnon suorittanut voi toimia kasvatus- ja ohjausalla kehittämisen tehtävissä toteuttaen laajoja työn uudistamisen ja kehittämisen hankkeita ja/tai prosesseja.

 

Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osp. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan. Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella työelämävaltaisena koulutuksena tai työsopimukseen pohjautuen oppisopimuskoulutuksena. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Tutkinnon pakollinen osa on Kasvatus- ja ohjaustoiminnan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä (60 osp).

 

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 120 osp:

 • Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen (60 osp)
 • Kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalan työyhteisössä (60 ops)
 • Monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla (60 osp).

Työelämävaltaisen koulutuksen hinta on 385€. Oppisopimuskoulutus on maksuton. Koulutus alkaa aikaisintaan syksyllä 2019.

 

Voit kysyä opinnoista ja hakeutumisesta tarkemmin puhelimitse tai sähköpostitse.

 

Tutkinnon vastuuopettajat

Sari Paananen

opettaja

+358 (0)50 3899 639

sari.paananen(at)jko.fi

 

Petri Rönkä

opettaja

+358 (0)50 3899 636

petri.ronka(at)jko.fi

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto on 1.1.2018 voimaantuleva uuden tutkintorakenteen mukainen monialainen ammattitutkinto jossa on 6 eri tutkintonimikettä ja useita tutkinnonosia, joilla voi laajentaa työelämälähtöisesti ammattitaitoa erilaisiin työtehtäviin.

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii henkilökohtaisen avustamisen, kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen, laitoshuollon, teknisen kiinteistönhoidon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa:

 • kotityöpalvelujen osaamisala
 • toimitilahuollon osaamisala
 • kiinteistönhoidon osaamisala

Kotityöpalvelujen osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat henkilökohtainen avustaja ja kodinhuoltaja.
Toimitilahuollon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja.
Kiinteistönhoidon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat kiinteistönhoitaja ja tekninen kiinteistönhoitaja.

 

Opisto tarjoaa koulutusta vuoden 2018 aikana seuraaviin tutkintonimikkeisiin:

 • Henkilökohtainen avustaja
 • Toimitilahuoltaja
 • Kodinhuoltaja
 • Laitoshuoltaja

Voit suorittaa muilta osaamisaloilta tutkinnon tai tutkinnon osia, mikäli sinulla on oppisopimuspaikka tai työpaikka jossa voit osoittaa osaamisesi suoraan työelämästä.

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla

Tutkinnon vastuuopettaja

 

Niina Hakala
opettaja
+358 (0)50 389 9631
niina.hakala(at)jko.fi

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

 

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon uudet tutkinnonperusteet tulivat voimaan 1.8.2018.

 

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa ja voi toimia valitsemastaan osaamisalasta riippuen esimerkiksi suntiona tai vahtimestarina seurakunnissa (seurakuntapalvelun osaamisala, tutkintonimike suntio) tai työntekijänä hautauspalvelualan yrityksissä (hautauspalvelun osaamisala, tutkintonimike hautaustoimistotyöntekijä).

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Seurakuntapalvelun osaamisalan suorittanut osaa valmistella kirkon tai seurakunnan tilan jumalanpalvelusta ja kirkollisia toimituksia varten, luoda edellytykset hengelliselle toiminnalle sekä huolehtia tilojen siisteydestä ja turvallisuudesta. Hän noudattaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ja irtaimiston valvonta- ja hoitovelvoitteita sekä ohjaa tilojen käyttäjiä. Hän osaa toimia yhteistyössä hautaustoimistojen ja muiden hautauksesta vastaavien yhteistyökumppanien kanssa.

Lisäksi hän voi suuntautua seurakuntatilojen puhtaanapidon ja keittiötoiminnan hoitamiseen, seurakunnassa toimivien työntekijöiden tai vapaaehtoisten ohjaamiseen ja perehdyttämiseen, erilaisista hautauksista huolehtimiseen tai hautausmaan hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

Hautauspalvelun osaamisalan suorittanut osaa muun muassa tehdä asiakaspalvelu- ja myyntityötä hautaustoimistossa, järjestää hautaukseen liittyvät toimenpiteet sekä uskonnollisen hautaan siunaamisen yhteistyössä seurakunnan kanssa tai tunnustuksettoman jäähyväistilaisuuden.

Lisäksi hän voi suuntautua eri uskonnollisten yhteisöjen jäsenten ja uskonnottomien hautauksien järjestämiseen, vainajan kuljetusjärjestelyistä vastaamiseen, asiakkaan palveluun perunkirjoituksessa ja kuolinpesän talousasioissa tai hautauspalvelujen markkinoinnin ja viestinnän hoitamiseen.

 

Molemmilla osaamisaloilla voi suuntautua myös krematoriotyöskentelyyn tai yrittäjänä toimimiseen seurakunta- tai hautauspalvelualalla.

 

 

Infoa hakeutumisen aikatauluihin löydät sivulta Hakeutuminen.

 

Voit kysyä opinnoista tarkemmin puhelimitse tai sähköpostitse

 

Tutkinnon vastuuopettaja

 

Kati Toivio
opettaja
+358 (0)50 3899 680
kati.toivio(at)jko.fi