Aikuisten perusopetus

 

Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille ja aikuisille, jotka haluavat suorittaa peruskoulun ja saada päättötodistuksen. Aikuisten perusopetuksessa voi myös täydentää perusopetuksen tutkintoa tai korottaa oppiaineiden arvosanoja.

Aikuisten perusopetuksessa on kaksi vaihetta: alkuvaihe ja päättövaihe. Alkuvaiheeseen voi tarvittaessa sisältyä lukutaitovaihe niille, joilta puuttuu luku- ja kirjoitustaito, tai se on puutteellinen.

 

Koulutuksen laajuus ja kesto:

Lukutaitovaihe 27 kurssia 1 lukuvuosi
Alkuvaihe 38 kurssia 1-1,5 lukuvuotta
Päättövaihe 46 kurssia 1,5 lukuvuotta

 

Aikuisten perusopetuksessa opiskellaan peruskoulun oppiaineita.

Opinnot etenevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Opintoihin kuuluu myös ammatinvalinnan ohjausta ja työelämätietoutta.

 

Lisätietoja

 

Kirsi Haukimäki
Koulutussihteeri
Puh. +358 (0)44 752 2716
koulutussihteerit(at)jko.fi

 

Vuokko Saastamoinen
Opettaja, ryhmänohjaaja, tiiminvetäjä
Toimialue: yhteiskunta- ja kulttuuriaineet, perus- ja lisäopetus
Puh. +358 (0)50 389 9633
vuokko.saastamoinen(at)jko.fi

Aikuisten maahanmuuttajien lukutaitovaihe (LUK)

 

Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa suomen kieltä ja jotka haluavat saada valmiudet perusopetuksen alkuvaiheeseen (1-6 luokat) ja/tai päättövaiheeseen (7-9 luokat) tai työelämään siirtymistä varten.

 

Koulutuksen sisältö
Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Koulutuksen kesto sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tavoitteiden mukaan. Koulutuksessa opiskellaan monia oppiaineita, mm.

  • luku- ja kirjoitustaito, suomen kieli
  • matematiikka
  • yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
  • ympäristö- ja luonnontieto
  • opinto-ohjaus ja työelämätaidot

 

 

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutus (APA)

 

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilla on puutteita perusasteen oppimäärässä tai vain vähän peruskouluopintoja. Koulutus on tarkoitettu myös maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, joilta puuttuvat peruskouluopinnot (myös luku- ja kirjoitustaito).

 

Ryhmän opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, jotka sisältävät suomen kieltä, matematiikkaa, tietotekniikkaa, ympäristö- ja luonnontietoa ja yhteiskunnallisia oppiaineita ja muita perusopetuksen alkuvaiheen opintoja.

 

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa tarvittava osaaminen, jotta opiskelija pystyy jatkamaan opintojaan aikuisten perusopetuksessa (7-9 luokat), perusopetuksen koko oppimäärän suorittamiseksi ja tukea kotoutumista, koulutus voi olla osa kotoutumissuunnitelmaa.

 

 

Aikuisten perusopetuksen päättövaihe (AIPE)

 

Koulutus on tarkoitettu aikuisille yli 17-vuotiaille, joilla on puutteita perusasteen oppimäärässä tai vain vähän peruskouluopintoja. Koulutus on tarkoitettu myös maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, joilta puuttuvat peruskouluopinnot kokonaan tai ne ovat puutteelliset. Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa myös perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia kursseina. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.