Huhtikuun 2021 ajankohtaiskoulutukset

Hautaustoimiston markkinointi ja viestintä

07.04.2021 08.04.2021

Tule päivittämään hautaustoimiston markkinointiosaamistasi. Koulutuksessa aiheina asiakkaan polku, markkinoinnin eri muodot ja niiden vahvuudet. Käytännön harjoituksia sosiaalisen median hyödyntämisestä hautaustoimiston markkinoinnissa esimerkiksi videoiden avulla.

Osallistuja ymmärtää markkinoinnin merkityksen hautaustoimistotyössä. Osallistuja osaa kehittää sekä suunnitella markkinointia sosiaalisessa mediassa hautauspalvelualan eettisten ohjeiden mukaisesti.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 €
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 € /pv).

Hinta:250€

Ilmoittaudu Hautaustoimiston markkinointi ja viestintä -kurssille tästä


Video somessa - Someosaajan ABC

12.04.2021 13.04.2021

Seurakunnassa ei aina ei ole mahdollisuuksia tehdä ison budjetin videoita, vaan niitä pitää pystyä tuottamaan kevyellä toteutuksella. Koulutuksen sisältöjä ovat videopalveluiden rooli (esim. Youtube ja Facebook) seurakuntien palvelu- ja tiedostuskanavana. Saat koulutuksessa vinkkejä ja osaamista myös jatkuvan sisällöntuotannon haasteisiin, aikataulutukseen, tietosuojaan ja resursointiin sekä esimerkkejä seurakuntien videototeutuksista. Mukaan tarvitset oman työkännykän tai laitteen, jolla voi tehdä videon ja jota käytät työssäsi.
Koulutus on suunnattu kaikille seurakunnan työntekijöille. Kouluttajana toimii PastoriPuhto eli someen videoita tekevä srk-pastori Juho Puhto.

Osallistuja osaa tehdä kevyellä toteutuksella videon seurakunnan viestinnän käyttöön ja ymmärtää sosiaalisen median periaatteet seurakuntatyössä.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 €
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 € /pv).

Hinta:250€

Ilmoittaudu Video somessa - Someosaajan ABC -kurssille tästä


Avustamisen ajankohtaispäivä

21.04.2021 21.04.2021

Koulutuksessa paneudutaan ajankohtaisiin teemoihin, liittyen henkilökohtaiseen avustamiseen ja sen haasteisiin. Ohjelmassa on henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry:sta lakiasiantuntija kertomassa lainsäädännön ja käytännön työn yhteensovittamisesta. Lisäksi käsitellään avustettavan kokemuksia työnantajana toimimisesta ja palvelujen toimivuudesta.

Osallistuja tietää avustamisen ajankohtaiset kuulumiset sekä tutustuu työnantajalainsäädäntöön.

Laajuus: 0,25 op

HUOM! Kurssi järjestetään ainoastaan etäyhteydellä.
Osallistumismaksu: 0€

Ilmoittaudu tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/82020827822CB9A3

Hinta:0€

Ilmoittaudu Avustamisen ajankohtaispäivä -kurssille tästä


Deep Talk -retriitti

23.04.2021 24.04.2021

Deep Talk -menetelmä yhdistää hengellisen hyvinvoinnin isoon työhyvinvoinnin kokonaisuuteen. Deep Talk -menetelmä on osoittanut käyttökelpoisuutensa työpaikkojen henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä. Deep Talk:ssa toimitaan dialogissa, toisia kunnioittaen ja arvostaen. Retriitin harjoitukset syventävät itsetuntemusta, kehittävät tunnetaitoja ja vahvistavat toiveikkuutta silloinkin, kun arkeen kuuluu haasteita. Retriitti antaa mahdollisuuden levähtää oman työn äärelle ja tarkastella sitä sekä löytää uusia oivalluksia työhönsä sekä omien voimavarojen vahvistamiseen.

Osallistuja vahvistaa Deep Talk -menetelmän harjoitusten avulla kokonaisvaltaisesti henkisiä, psyykkisiä ja fyysisiä voimavarojaan sekä mielentaitoja. Deep Talk- retriitti sisältää 4 syvällistä harjoitusta, joita osallistuja osaa soveltaa omaan arkeen itselle sopivalla tavalla. Osallistuja osaa soveltaa Deep-Talk:n sisältöä työssään eri toimintaympäristöissä.

Kouluttajat: Deep Talk -menetelmän kehittäjä, lyhytterapeutti, työnohjaaja Tuula Valkonen ja Deep Talk -kouluttaja, varhaiskasvatuksen asiantuntija, työnohjaajaa, hengellisen matkakumppanuuden ohjaaja Ritva Parkkali.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 €
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 € /pv).

Hinta:250€

Ilmoittaudu Deep Talk -retriitti -kurssille tästä


Minäkuva maalaten

23.04.2021 22.05.2021

Tule mukaan minäkuvan löytöretkelle. Minäkuva on enemmän kuin omakuva. Kuinka näen itseni? Mikä on tärkeää ja merkityksellistä itselleni? Miten tuon sen esille? Koulutuksen tavoitteena on minäkuvan vahvistaminen taiteellisin keinoin. Kurssin aikana teemme erilaisia harjoituksia kuvallisen ilmaisun menetelmin. Maalaamme akryyliväreillä ja teemme kollaaseja eri materiaaleja ja tekniikoita hyödyntäen. Kouluttajana Minna Lenfeldova.

Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia kuvallisen ilmaisun keinoja minäkuvan vahvistamisessa ja osaa soveltaa työssään eri materiaalien käyttöä ja menetelmiä. Koulutus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, mm. lastenohjaajille, nuorisotyöntekijöille, diakoneille.

Viikonloput: 23.-24.04.2021 ja 21.-22.05.2021.

Laajuus: 1 vkl on 0,5 op, 2 vkl on 1 op (sis. välitehtävän)

Osallistumismaksu: 180 €/vkl tai 300 €/molemmat vkl

Hinta:300€

Ilmoittaudu Minäkuva maalaten -kurssille tästä


Bible Journaling-koulutus

26.04.2021 27.04.2021

Bible Journaling yhdistää Raamatun lukemisen ja kädentaidot. Kurssilla tutustutaan kirjoittamiseen Raamatun lukemisen tukena sekä tavallisimpiin tekniikoihin ja työvälineisiin. Koulutukseen osallistuva kehittyy Bible Journaling - menetelmän käytössä raamattuopetuksen välineenä tai oman hengellisen elämän hoitamisessa. Kurssi sopii niin seurakuntien työntekijöille, vapaaehtoisille kuin harrastajillekin. Kouluttajina toimivat diakoni, kirjoittamisen- ja retriitinohjaaja Nina Klemmt ja diakoni, artesaani, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Lindroos.

Osallistuja osaa koristella ja kuvittaa Raamatun tekstejä esim. piirtämällä, maalaamalla, leimaamalla ja tekstaamalla samalla tekstin sanomaa miettien. Osallistuja osaa soveltaa tekniikkaa työssään seurakunnassa tai henkilökohtaisessa elämässä.

Laajuus: 0,5 op

Osallistumismaksu: 250 €
Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (hinta 90 € /pv).

Hinta:250€

Ilmoittaudu Bible Journaling -kurssille tästä


 

Muita tulevia ajankohtasikoulutuksiamme voit tutkia täältä