Usein kysyttyä

Voinko saada opintotukea kun opiskelen kansanopistossa?

Kansanopisto-opintoihin on mahdollista saada KELA:n opintotuki, -laina ja asumislisä samoin perustein kuin muihinkin kokopäiväisiin päätoimisiin opintoihin. Kun saat päätöksen opiskelijaksiottamisesta, voit lähettää opintotukianomuksen KELA:n virkailijoille. Myös erilaiset vakuutus-, työttömyys- ja koulutusrahastot voivat auttaa opintojen rahoituksessa. Omasta TE-toimistostasi voit kysyä mahdollisuudesta työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun, silloin kun olet yli 25 -vuotias työtön työnhakija tai työttömyysuhan alla.

Vapaan sivistystyön koulutuksissa (graafinen suunnittelu, kasvatus ja opetus, kipinä - kädentaidot, sisustussuunnittelu, musiikki-ilmaisu, teatteri-ilmaisu, itsetuntemuskoulutus - näköalapaikka) sinun on mahdollista hakea osaksi opintojen rahoitusta opintosetelirahaa, mikäli kuulut setelin kohderyhmään (alhainen pohjakoulutus, maahanmuuttajatausta, työttömyys, oppimisvaikeudet tai peruskoulun päättänyt, vaille jatko-opiskelupaikkaa jäänyt nuori). Opiston opintosetelimäärärahan suuruudesta päättää opetushallitus vuosittain.

Voinko opiskella teillä kun opisto on kristillinen?

Kaikilla kansanopistoilla on jokin aatteellinen taustayhteisö, poliittinen tai hengellinen, joillakin opistoilla ns. grundtwigilainen, Tanskasta alkunsa saanut kansan sivistystyöhön nojaava aate. Jyväskylän kristillisen opiston taustayhteisö on evankelisluterilaisen kirkon körttiläinen eli herännäishenkinen herätysliike.

Vaikka arvomme ovat kristilliset ja taustayhteisömme kansankirkollinen, olemme ihan tavallinen koulu ja meillä voi opiskella kuka tahansa. Sinun ei tarvitse kuulua kirkkoon, eikä sinulla tarvitse olla hengellistä vakaumusta koulutuksiimme osallistuaksesi. Voit kuulua muuhun uskontoon tai olla myös kokonaan uskonnoton.

Uskontoa oppiaineena opiskellaan peruskouluaineena ja lisäksi kirkon oppina ja seurakuntatietona niissä tutkinnoissa, jotka valmistavat myös seurakunnan työtehtävissä toimimiseen (suntio ja lastenohjaaja). Muutoin uskonnolla tai kristinopilla ei ole erityissijaa opetussuunnitelmissamme ja koulutuksissamme.

Arkitoiminnassamme kristillisyys näkyy aamuhartauksina (ti-pe) ja kirkkovuoden juhlien (erityisesti joulu ja pääsiäinen) aikaisina yhteisinä tilaisuuksina ja tapahtumina. Tarjoamme näitä tilaisuuksia kaikille, mutta niihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Vastaus kysymykseesi kuuluu siis: kyllä, voit varmuudella opiskellla meillä, vaikka opisto on kristillinen.

Milloin ja miten koulutuksiinne haeteaan?

Hakeutumistapoja on koulutuksesta riippuen kolme: yhteisvalinta, opiston suoran haun hakulomake ja valintahaastattelut sekä monimuoto- ja oppisopimuskoulutukseen hakeminen yhteistyössä työnantajan ja opiston sekä koulutuksesta vastaavan opettajan kanssa.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja kolmivuotisena perustutkintokoulutuksena

Lastenohjaajakoulutus on ammatillinen perustutkinto ja sen nuorille tarkoitettuun kolmivuotiseen perustukintokoulutukseen haetaan toisen asteen yhteishaussa (peruskoulupohjaiseen koulutukseen kevään yhteishaussa ja ylioppilaspohjaiseen syksyn yhteishaussa). Haku on sähköinen ja se tapahtuu lokakuun alussa ja helmi-maaliskuun vaihteesa vuosittain osoitteessa www.opintopolku.fi. Lastenohjaajakoulutuksessa on soveltuvuustestin sisältävä pääsykoe (tammi. , touko-, elo-  ja marraskuussa).

Vapaa sivistystyö, kymppiluokka, maahanmuuttajakoulutukset

Kymppiluokalle, maahanmuuttajakoulutuksiin sekä vuoden mittaisiin vapaatavoitteisiin kansanopisto-opintoihin (graafinen suunnittelu, kasvatus ja opetus, kipinä - kädentaidot, sisustussuunnittelu, teatteri-ilmaisu) haetaan opiston omassa, suorassa haussa, joka päättyy aina toukokouun lopussa, kevätlukukaudelle marraskuun lopussa (mikäli koulutukset ovat lyhyempikestoisia, niiden hakumenettelystä ilmoitetaan erikseen). Koulutushakemus jätetään nettilomakkeella tai se tulostetaan ja lähetetään opistolle postitse. Suurimpaan osaan suoran haun koulutuksiamme on valintahaastattelu, johon lähetetään henkilökohtainen kutsu.

Valtakunnallinen perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen yhteinen haku löytyy osoitteessa www.opintopolku.fi Voit jättää tässä haussa hakemukset kymppiluokalle tai maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan koulutukseen. Järjestämme hakeutumispäivän joka vuosi touko- kesäkuussa, jolloin olet tervetullut tutustumaan opistoon ja halutessasi tekemään hakemusta tuetusti, yhdessä opiston ohjaushenkilöitten kanssa. Katso tarkemmat päivämäärät koulutusten omilta sivuilta.

Lyhytkursseille ilmoittaudutaan kurssin yhteydessä olevalla sähköisellä ilmoittatutumislomakkeella.

Koulutuksiin voi jättää hakemuksia myös kevään hakuajan päättymisen jälkeen. Syksyllä päättyvässä täydennyshaussa rekrytoimme tarvittaessa lisäopiskelijat koulutuksiimme. Tällöin myös kevään hakuajan päättymisen jälkeen jätetyt hakemukset tulevat käsittelyyn.

Näyttötutkintoihin valmistava koulutus, näyttötutkintona suoritettava lastenohjaajakoulutus

Ammattitutkinnon (koulunkäynnin ohjaaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja, perhepäivähoitaja, kotityöpalvelu, suntio)näyttöihin valmistavaan koulutukseen ja näyttötutkintona suoritettavaan lastenohjaajakoulutukseen (aikuisten väylä) hakeudutaan myös opiston suoran haun hakulomakkeilla. Suntio- ja koulunkäynninohjaajan päiväopintojen hakuajat päättyvät samaan aikaan kuin muukin opiston suora haku. Näyttötutkintona suoritettavan lastenohjaajan perustutkinnon päiväopintoina suorittavat aikuiset voivat hakea koulutukseen syksyn suorassa haussa (opiskelevat yhdessä ylioppilaspohjaisen ryhmän kanssa).

Työn ohessa tapahtuvaan monimuoto- tai oppisopimuskoulutukseen on ns. jatkuva haku, toisin sanoen voit tiedustella opintojen aloittamisesta koska tahansa. Koulutuksesta vastaava opettaja sopii opintojen soveltuvuudesta ja aloittamisesta kanssasi henkilökohtaisesti.

Oppisopimus neuvotellaan aina ensin oppisopimustoimiston ja työnantajan kanssa, jonka jälkeen sovitaan valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien suorittamisesta opistolla. Jätä kuitenkin tällöinkin aina myös sähköinen hakulomake valmistavaan / tietopuoliseen koulutukseen.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto oppisopimuksena

Opistolla on oma lapsi- ja perhetyön perustutkinnon oppisopimustoimisto. Jos olet aikuinen ja sinun on mahdollista sopia työnantajasi kanssa oppisopimuksen aloittamisesta lapsi- ja perhetyön perustutkintoon, ota yhteyttä oppisopimustoimistoomme ja sovi tietopuolisten opintojen aloittamisesta ja tutkintotilaisuuksien suorittamisesta kanssamme.

Voiko asuntolaan tuoda kotieläimiä?

Opiston asuntolassa on 92 majoituspaikkaa, noin 40 niistä lyhytkurssimajoituksessa. Opiskelijamme majoittuvat asuntolassa pääsääntöisesti ma-pe. Täysi-ikäiset, kaukaa opistolle tulevat opiskelijat voivat erillisjärjestelyin asua asuntolassa myös viikonloppuina. Viikonloppumajoittuminen on maksullista.

Silloin, kun opistolla on suuria viikonlopputapahtumia lukuvuoden aikana, majoitushuoneet voidaan varata tapahtuman käyttöön. Tällaisia tapahtumia on korkeintaan muutama lukuvuoden aikana ja niistä ilmoitetaan aina hyvissä ajoin. Jos viikonlopputapahtuma tarvitsee majoitustilaa, majoitetut opiskelijat siirtävät henkilökohtaiset tavaransa väliaikaisesti varastoon.

Koska majoittuvat opiskelijat vaihtuvat asuntolassa kohtuullisen usein ja koska ihmisillä on monenlaisia yliherkkyyksiä ja allergioita, esim. kotieläimiin liittyen, emme valitettavasti voi antaa lupaa kotieläinten tuomiseen majoitushuoneisiin.

 

 

 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000