Kalevalainen jäsenkorjauskoulutus, lukuvuosi 2016-2017

KALEVALAINEN JÄSENKORJAUSKOULUTUS

Jyväskylän kristillinen opisto järjestää yhteistyössä Kansanlääkintäseuran kanssa Kalevalainen jäsenkorjaajakoulutusta.
Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisen ketjun tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla. Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan saakka. Perinteen tuoman kokemuksen kautta voidaan lihastasapainoista sekä hermoheijasteista lukea ongelmien aiheuttajat, jolloin ei päädytä hoitamaan pelkästään kipukohtaa, vaan myös itse ongelman aiheuttajaa hoidetaan. Em. tutkimuksin on osoitettu, että kalevalainen jäsenkorjaus parantaa vaivoja vaikuttaen kipuun ja sen aiheuttamaan haittaan, toimintakykyyn sekä elämän laatuun.
Koulutus koostuu kolmesta modulista, jotka ovat peruskoulutus, jatkokoulutus ja seurantakoulutus.

Kurssien/opetuksen järjestäjä: Kansanlääkintäseura Ry
Kouluttaja: Kalle Erkoma

Hinta: Kurssien hinta on 190 euroa / viikonloppu. Seurantakurssien hinta 210 euroa / viikonloppu. Lisämaksusta majoitus, 40 euroa/hlö/vrk kahden hengen huoneessa ja 60 euroa/hlö/vrk yhden hengen huoneessa. Huoneissa keittiötila, wc- ja suihku.
Opistolla ei ole ateriapalveluja, mutta alakerran mikro ja jääkaappi ovat opiskelijoiden käytettävissä.

Ilmoittautuminen: alla olevalla lomakkeella
Lisätietoja majoituksesta Jyväskylän kristillisen opiston toimisto p. 014 3348 000, toimisto@jko.fi

Lisätietoja koulutuksesta: www.kansanlaakintaseura.fi tai Jyväskylän

Koulutusviikonloput lukuvuonna 2016-2017:

Peruskurssi
28.-29.01.2017 Peruskurssi I
25.-26.03.2017 Peruskurssi II
27.-28.5.2017 Peruskurssi III
02.-03.09.2017 Peruskurssi IV

Jatkokurssi
01.-02.10.2016 Jatkokurssi  I
10.-11.12.2016 Jatkokurssi II
11.-12.2.2017 Jatkokurssi III
01.-02.04.2017 Jatkokurssi IV

Seurantakurssi
03.-04.09.2016 Seurantakurssi I
05.-06.11.2016 Seurantakurssi II
14.-15.01.2017 Seurantakurssi III
11.-12.03.2017 Seurantakurssi IV
05-07.05.2017 Seurantakurssi, näyttö V

 

Peruskurssi

  • oppipojat perehdytetään ihmisen anatomiseen kokonaisuuteen hoidollisten otteiden kautta
  • lähikoulutusjaksoilla käydään läpi liikeratojen kautta tapahtuvaa vaikuttamista eri osa-alueisiin, mihin osa-alueisiin hermopuristukset aiheuttavat heijasteita, miten veren- ja kudosnestekiertojen lukkiutuminen tunnistetaan ja miten niiden avaaminen suoritetaan
  • oppipojat perehtyvät liikeratojen vaikutukseen kehossa sekä kehon anatomian tunnistamiseen keskenään.
  • laajuus:

o lähiopetus
o etäopiskelu
o opinto-ohjaus
o kirjattuja harjoitusjaksoja min. 60 kohdistuen mahdollisimman useaan henkilöön lähipiirissä.


Jatkokurssi

  • hoitolinjojen vaikutus kehoon ja kuinka kehossa tapahtuvat muutokset johtavat ongelman aiheuttajan syntypaikalle ja kuinka ongelma-alueita hoidetaan kalevalaisen jäsenkorjauksen avulla
  • lähikoulutukseen otetaan hoidettavaksi muutamia koulutusaiheeseen soveltuvia asiakkaita
  • laajuus:

o lähiopetus
o etäopiskelu
o opinto-ohjaus
o kirjattuja asiakashoitoja min 120 kohdistuen mahdollisuuksien mukaan 30 eri asiakkaaseen.


Seurantakurssi

  • keskitytään lukemaan kehossa olevat muutokset ja vahvistamaan kisällien tietämystä kalevalaiseen jäsenkorjaukseen kokonaisvaltaisena hoitomuotona
  • ennen nimikkeen myöntämistä kisällit osoittavat riittävät taidot näyttökokeessa, jonka valvojina toimivat mestaritason osaajat
  • laajuus:

o lähiopetus
o valvottuja hoitoja 5 kpl
o Seurantakoulutuksen etäopiskelu
o asiakashoidot
o kirjallinen päättötyö (seminaarityö) esim. 5:n eri asiakkaan polvivaivan hoitaminen, alkutila, hoitosuunnitelma, tehtyjen hoitojen kuvaus ja hoitotulokset
o portfolion kokoaminen koko opiskelun ajanjaksolta
o yritystoiminta (itsenäinen ammatinharjoittaja/yrittäjä)

 

Lisätiedot

Aika: 11 - 26.03.2017
Paikka: Opisto
Kohderyhmä: Kaikki koulutuksesta kiinnostuneet
Kouluttajat: Kalle Erkoma

Hinta

- Perus- ja jatkokurssi 190e/ hlö /viikonloppu
- Seurantakurssi 210e/ hlö/ viikonloppu

Ilmoittautuminen

Lähetä ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen perus-, jatko- tai seurantakoulutuksen alkua. Ilmoittautuminen on sitova.

Lisätietoja (014) 3348 000 tai toimisto@jko.fi

Osallistuja

Nimi *
Syntymäaika *
Osoite, johon kurssiposti lähetetään *
Puhelin *
Sähköposti

Koulutus

Lisätiedot:

Majoitus

Huonetoveritoivomus

 

 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000