Suntiokoulutus

Suntio tarvitsee monipuolisia taitoja toimiessaan seurakunnan tehtävissä. Suntiolla on työtehtäviä (seurakunnasta riippuen) jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa, viheralueilla, hautausmailla, puhtaanapidossa, kiinteistönhoidossa sekä ruokahuollossa.

Suntion ammattitutkintoon valmistava koulutus koostuu oppilaitoksessa järjestettävistä teoriaopinnoista, oppimistehtävistä sekä seurakunnassa tapahtuvasta työssä oppimisesta. Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintosuorituksilla. Mikäli sinulla on pitkä työkokemus alalta ja tarvittava ammattitaito, voit suorittaa ammattitutkinnon suoraan ilman valmistavaa koulutusta. Kysy lisätietoja opistolta.

Opintojen sisällöt

Valmistava koulutus perustuu valtakunnallisiin Suntion ammattitutkinnon perusteisiin (OPH/2012). Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta, joiden suorittamiseen koulutus antaa valmiudet.

Pakolliset tutkinnon osat:

Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa toimiminen

Seurakunnan kiinteistöjen hoitaminen

Valinnaisena kaksi seuraavista:

Hautauksien toimittaminen ja viheralueiden hoito

Ruokapalvelujen järjestäminen

Ohjaaminen ja esimiestehtävissä toimiminen

Valinnainen tutkinnonosa perus-, ammatti- tai erityisammattitutkinnosta

Koulutusvaihtoehdot

Valmistava koulutus päiväopiskeluna

Monimuotokoulutus suntion työn ohessa: tietopuoliset opinnot ja työssäoppiminen työpaikalla. Tietopuolisiin opintoihin kuuluu noin 3-5 lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä oppimistehtäviä. Koulutus kestää 1,5 vuotta. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS). Saavutettu ammattitaito osoitetaan tutkintosuorituksilla.

Oppisopimuskoulutus: sovi oppisopimuksesta työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa! Oppisopimuskoulutukseen on jatkuva haku. Koulutus alkaa oman henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.

Pääsyvaatimukset

18 vuoden ikä

hyvä terveys 

soveltuvuus alalle (arvioidaan valintahaastattelussa)

Lisätietoja


Suvi Uski
Tehtävä: Koulutussihteeri
Puh. +358 (0)44 752 2714
Sähköposti:
Kati Toivio
Tehtävä: Opettaja
Toimenkuva: koulutuksesta vastaava
Toimialue: ammatillinen lisäkoulutus, suntion ammattitutkinto
Puh. +358 (0)50 389 9680
Sähköposti:
Sirkka Salvi
Tehtävä: Osaamispäällikkö, opinto-ohjaaja
Toimenkuva: työelämäpalvelut
Toimialue: kehittämishankkeet, opinto-ohjaus (aikuiskoulutus)
Puh. +358 (0)50 389 9648
Sähköposti:
 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000