Sisustussuunnittelun koulutus

- varmuutta valintoihin

Vuosi sisustussuunnittelukoulutuksessa, silloin kun sinua kiinnostaa kodin ja muiden tilojen sisustaminen, sisustussuunnittelu tai arkkitehtuuri, ammattina tai harrastusmielessä.

Sisustussuunnittelun vuoden kestävässä koulutusohjelmassa laajennat alan tuntemustasi, saat tietoja ja taitoja sisustussuunnittelun eri osa-alueista sekä kehität muotoilullista ja arkkitehtonista näkemystäsi. Kohtaat uusia haasteita ja harrastuksia, valmentaudut jatko-opintoihin sekä täydennät työelämätaitojasi.

Suoritetuista opinnoista sinun on mahdollista saada alan tutkintojen osasuorituksia oppilaitosten harkinnan mukaan. Erilaisten yhteistyöprojektien myötä tutustut ja saat kontakteja myös alan yrityksiin ja elinkeinoelämään.

Koulutuksen aikana kokoat oman portfolion, joka on näyte suoritetuista opinnoista ja omasta osaamisesta. Portfolio saattaa osoittautua mainioksi apuvälineeksi haettaessa työelämään tai ulkomaille opiskelemaan. Koulutuksessa on opiskelumaksu.

Pääsyvaatimukset

18 vuoden ikä, lukio tai peruskoulu ja kiinnostus alaa kohtaan. Valintahaastatteluun lähetetään erillinen kutsu.

Opintojen sisällöt, 38 ov (57op)

Sisustussuunnittelun perusteet

kotisisustaminen, julkitilasisustaminen ja tilan sommittelu, värit sisustamisessa ja sisustusmateriaalien tuntemus, valaistuksen perusteet, arkkitehtuuri, sisustustyylit, taidehistoria sekä tietotekniikka suunnittelun apuvälineenä (Autocad)

(Taiteellisen) työskentelyn ja sommittelun perusteet

suunnitteluharjoitukset, omien vahvuuksien ja ilmaisun löytäminen, kuvataide ja plastinen sommittelu, graafinen suunnittelu

Työelämätaidot

suunnittelijan ammattikuva ja työskentely-ympäristöt, työelämäyhteydet, oppimaan oppiminen ja viestintätaidot, ura-/opintosuunnittelu

Valinnaiset ja lisäopinnot

esim. nukketeatteri, kädentaidot, tietotekniikka, liikunta, kuvallinen ilmaisu

voit täydentää opintojasi halutessasi myös itsenäisesti avoimen yliopiston opinnoilla (erillinen maksu)

 Jätä hakemus heti

Lisätiedot


Kirsi Haukimäki
Tehtävä: Koulutussihteeri
Puh. +358 (0)44 752 2716
Sähköposti:
Päivi Reini
Tehtävä: Opettaja
Toimenkuva: ryhmänohjaaja
Toimialue: sisustussuunnittelu
Puh. +358 (0)50 389 9645
Sähköposti:

 

 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000