Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

- työssä kotona tai työnantajalla

Perhepäivähoitaja työskentelee kodissa ja päivittäistä kotihoitoa korvaavissa ympäristöissä yhteistyössä perheiden sekä esim. kerhojen, esiopetuksen, lastenneuvoloiden, sosiaalityön ja erityisopetuksen kanssa.

Perhepäivähoitajan ammattitutkintoon opiskellaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Opiskelu koostuu oppilaitoksessa järjestettävistä teoriaopinnoista, oppimistehtävistä sekä työssäoppimisesta. Koulutuksen kesto on 1 – 2 vuotta. Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintosuorituksilla perhepäivähoitajan eri tehtävissä. Mikäli sinulla on pitkä työkokemus alalta ja tarvittava ammattitaito, voit suorittaa ammattitutkinnon suoraan ilman valmistavaa koulutusta.

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella, jolloin alan työpaikka on oltava valmiina ennen tietopuolisten opintojen aloittamista. Ole ensin yhteydessä alueesi oppisopimustoimistoon ja hanki itsellesi oppisopimustyöpaikka. Hae sen jälkeen oppilaitoksemme tutkintoon valmistavaan koulutukseen.

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena perhepäivähoitajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen on 18 vuoden ikä, ylioppilastutkinto tai peruskoulu ja alalle soveltuva kasvatusalan lisäkoulutus sekä työkokemus. Lisäksi perhepäivähoitajan työssä vaadittava terveys ja soveltuvuus.

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Oppilaitoksessa noudatetaan Opetushallituksen määräystä opiskelijan terveydentilaa koskevissa vaatimuksissa (28/011/2015), joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista. Katso lisätietoa.

Oppisopimuskoulutukseen pääsyn edellytyksenä on työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa tehty oppisopimus.

Opintojen sisällöt

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto koostuu neljästä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnonosat:

Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa

Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa

Lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen

Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen

Valinnaiset tutkinnonosat (valitaan yksi):

Monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen

Yrittäjänä toimiminen

Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta

 
Lisätietoja


Suvi Uski
Tehtävä: Koulutussihteeri
Puh. +358 (0)44 752 2714
Sähköposti:
Elina Kari
Tehtävä: Opettaja
Toimenkuva: tutkinnosta vastaava, tiiminvetäjä
Toimialue: kasvatus- ja yhteiskunta-aineet
Puh. +358 (0)44 752 2775
Sähköposti:
Sirkka Salvi
Tehtävä: Osaamispäällikkö, opinto-ohjaaja
Toimenkuva: työelämäpalvelut
Toimialue: kehittämishankkeet, opinto-ohjaus (aikuiskoulutus)
Puh. +358 (0)50 389 9648
Sähköposti:

 

 

 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000