Lasten ja nuorten erityisohjaaja

- vastauksia haasteellisiin ohjaustilanteisiin

Lasten ja nuorten erityisohjaaja työskentelee lasten ja nuorten parissa, kohtaa työssään haasteellisia ohjattavia ja tarvitsee työkaluja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan tutkinto antaa valmiuksia toimia vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja organisointitehtävissä lapsi- ja nuorisotyössä. Erityisohjaajan toiminta­ympäristöjä voi olla mm. päivähoito, lapsi- ja perhetyö, nuorisotyö, koulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, laitokset ja sairaalat, kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta, erityisryhmien työpajat ja toimintakeskukset, kansalais- ja järjestötoiminta sekä alan yritykset.

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella, jolloin alan työpaikka on oltava valmiina ennen tietopuolisten opintojen aloittamista. Hanki itsellesi oppisopimustyöpaikka, sovi oppisopimuksesta yhdessä työnatajan ja alueesi oppisopimustoimiston kanssa ja hae sen jälkeen oppilaitoksemme tutkintoon valmistavaan koulutukseen.

Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintosuorituksilla. Mikäli sinulla on pitkä työkokemus alalta ja tarvittava ammattitaito, voit suorittaa ammattitutkinnon ilman valmistavaa koulutusta. Kysy suoritusmahdollisuudesta opistolta.

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on soveltuva perustutkinto tai muuten hankittu pätevyys alalle, vähintään kolmen vuoden työkokemus lasten tai nuorten parissa (esimerkiksi ohjaus-, hoito- tai suunnittelutehtävissä), riittävä terveydentila, soveltuvuus alalle sekä alan työpaikka.

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Oppilaitoksessa noudatetaan Opetushallituksen määräystä opiskelijan terveydentilaa koskevissa vaatimuksissa (28/011/2015), joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista. Katso lisätietoja.

Opintojen sisällöt

Tutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja vähintään kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakolliset osat:

Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa

Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen

Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

Valinnaiset osat (valitaan kaksi, joista toisen on oltava 4 tai 5):

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen

Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta

Yrittäjänä toimiminen

Lisätietoja


 

Suvi Uski
Tehtävä: Koulutussihteeri
Puh. +358 (0)44 752 2714
Sähköposti:
Petri Rönkä
Tehtävä: Opettaja
Toimenkuva: tutkinnosta vastaava
Toimialue: erityiskasvatus, perhetyö
Puh. +358 (0)50 389 9636
Sähköposti:
Sirkka Salvi
Tehtävä: Osaamispäällikkö, opinto-ohjaaja
Toimenkuva: työelämäpalvelut
Toimialue: kehittämishankkeet, opinto-ohjaus (aikuiskoulutus)
Puh. +358 (0)50 389 9648
Sähköposti:

 

 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000