Koulunkäynnin ohjaaja, erikoisammattitutkinto

Koulunkäynnin ohjaajan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee vaativissa ohjausalan tehtävissä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa ja edistämisessä sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi- ja kehittämistehtävissä.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkintoon valmistava koulutus toteutuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksessa on opistossa järjestettäviä tietopuolisia opinnointoja, oppimistehtäviä, verkko-opiskelua sekä työpaikoilla tapahtuvaa työssä oppimista. Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa aidoissa työelämän tilanteissa.

Mikäli sinulla on pitkä työkokemus alalta ja tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon suoraan, ilman valmistavaa koulutusta. Kysy lisätietoja yksittäisten tutkinnon osien suorittamisesta koulutuksesta vastavalta opettajalta.

 Opintojen sisällöt 

Koulunkäynnin ohjaajan erikoisammattitutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja vähintään yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta:

Pakolliset osat

Hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen ja edistäminen 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen koordinointi ja kehittäminen

Valinnaiset osat (valitaan yksi) 

Toiminnallisuus ja luovuus lasten ja nuorten ohjauksessa

Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan ohjaus

Monikulttuurisessa toimintaympäristössä toimiminen 

Katso lisää: Opetushallituksen hyväksymät ammattitutkinnon perusteet
http://www.oph.fi/download/138627_Koulukapipohj_eat_2011_net.PDF

Pääsyvaatimukset

Vähintään koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon tai vastaavan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot.

Alan koulutuksen lisäksi riittävä määrä työkokemusta sekä täydentäviä ja syventäviä opintoja.

Yksittäiset tutkintotilaisuudet: kysy lisätietoja tutkinnon vastuuopettajalta.

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Oppilaitoksessa noudatetaan Opetushallituksen määräystä opiskelijan terveydentilaa koskevissa vaatimuksissa (28/011/2015), joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista. Katso lisätietoja.

Lisätietoja


Suvi Uski
Tehtävä: Koulutussihteeri
Puh. +358 (0)44 752 2714
Sähköposti:
Sari Paananen
Tehtävä: Opettaja
Toimenkuva: tutkinnosta vastaava
Toimialue: erityiskasvatus
Puh. +358 (0)50 389 9639
Sähköposti:
Petri Rönkä
Tehtävä: Opettaja
Toimenkuva: tutkinnosta vastaava
Toimialue: erityiskasvatus, perhetyö
Puh. +358 (0)50 389 9636
Sähköposti:
Sirkka Salvi
Tehtävä: Osaamispäällikkö, opinto-ohjaaja
Toimenkuva: työelämäpalvelut
Toimialue: kehittämishankkeet, opinto-ohjaus (aikuiskoulutus)
Puh. +358 (0)50 389 9648
Sähköposti:

Muutokset mahdollisia

 

 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000