Koulunkäynnin ohjaaja

- opettajan rinnalle, avuksi lasten koulunkäyntiin

Koulunkäynninohjaaja osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän voi työskennellä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen toimintaympäristöissä, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa.

Tutkinnon suorittaminen

Koulunkäynninohjaajan suorittama tutkinto on nimeltään Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto. Tutkintoon valmistava koulutus suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutus koostuu oppilaitoksessa järjestettävistä teoriaopinnoista, oppimistehtävistä, verkko-opiskelusta sekä työpaikoilla tapahtuvasta työssä oppimisesta. Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa aidoissa työelämän tilanteissa.

Oppisopimuskoulutukseen on ns. jatkuva haku. Koulutukseen vaaditaan oppisopimustyöpaikka ja se alkaa oman henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Koulutus kestää 1,5 – 2 vuotta. Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan oman alueen oppisopimustoimiston kautta.

Mikäli sinulla on pitkä työkokemus alalta ja tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon suoraan, ilman valmistavaa koulutusta. Kysy lisätietoja yksittäisten tutkinnon osien suorittamisesta koulutuksesta vastavalta opettajalta.

 Opintojen sisällöt 

Koulunkäynnin ohjaajan ammattitutkinto koostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta:

Ammatissa toimiminen 

Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen 

Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen 

Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen 

Vapaasti valittava tutkinnon osa on yrittäjyys.

Pääsyvaatimukset

Ylioppilastutkinto/lukion päättötodistus tai muu toisen asteen koulutus ja työkokemusta (etusijalla hakijat, joilla on vähintään 2 vuotta työkokemusta) sekä soveltuvuus alalle.

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Oppilaitoksessa noudatetaan Opetushallituksen määräystä opiskelijan terveydentilaa koskevissa vaatimuksissa (28/011/2015), joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä ja opiskeluoikeuden peruuttamista. Katso lisätietoja.

Koulunkäynninohjajan ammattitutkinto

Lisätietoja


 

Suvi Uski
Tehtävä: Koulutussihteeri
Puh. +358 (0)44 752 2714
Sähköposti:
Sari Paananen
Tehtävä: Opettaja
Toimenkuva: tutkinnosta vastaava
Toimialue: erityiskasvatus
Puh. +358 (0)50 389 9639
Sähköposti:
Sirkka Salvi
Tehtävä: Osaamispäällikkö, opinto-ohjaaja
Toimenkuva: työelämäpalvelut
Toimialue: kehittämishankkeet, opinto-ohjaus (aikuiskoulutus)
Puh. +358 (0)50 389 9648
Sähköposti:

 

 

 

 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000