Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

- avuksi kotitalouksien työhön

Kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistava koulutus on tarkoitettu sinulle, joka jo työskentelet tai suunnittelet aloittavasi omaehtoista yritystoimintaa kotityöpalvelualalla. Kotityöpalvelun tutkinnon suorittamalla vahvistat ja laajennat osaamistasi monipuolisen palvelutyön eri osa-alueilla. Kotityöpalvelun tuottajan työskentely-ympäristönä on asiakkaan koti, jossa tämän tarpeisiin pyritään vastaamaan toivotulla tavalla. Ystävällisyys, hienotunteisuus, huolellisuus ja vastuuntunto kuuluvat kotityöpalvelujen tuottajan keskeisiin ominaisuuksiin käytännön työtaidon ohella.

Kotityöpalvelun valmistava koulutus opiskellaan työn ohessa monimuoto- tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutus koostuu kotipalveluyritysten kautta tapahtuvasta työssäoppimisesta, oppilaitoksessa järjestettävistä teoriaopinnoista, opintotehtävistä  ja ohjatuista itsenäisisistä opinnoista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS), jossa huomioidaan aikaisempi työkokemus, koulutus ja opiskelulle asetetut henkilökohtaiset tavoitteet.

Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintosuorituksilla. Mikäli sinulla on pitkä työkokemus alalta ja tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon ilman valmistavaa koulutusta. Tarkemmat ohjeet saat koulutuksen vastuuopettajalta.

Opintojen sisällöt

Tutkinto sisältää seitsemän vaihtoehtoista tutkinnon osaa, joista tutkinnon suorittaja valitsee kolme. Tutkinto muodostuu valituista kolmesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon osat:

Kotisiivouspalvelut 

Kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut 

Kodin ruokapalvelut 

Avustamis- ja asiointipalvelut 

Pihan- ja puutarhanhoitopalvelut 

Kodin kunnostus- ja huoltopalvelut 

Yrittäjyys kotityöpalvelualalla.

Pääsyvaatimukset

18 vuoden ikä, hyvä terveys, soveltuvuus alalle, työ- tai työssäoppimispaikka

Kotityöpalvleua mummon mökkiin

Lisätietoja


Suvi Uski
Tehtävä: Koulutussihteeri
Puh. +358 (0)44 752 2714
Sähköposti:
Niina Hakala
Tehtävä: Opettaja
Toimenkuva: tutkinnosta vastaava
Toimialue: ravitsemus- ja puhtaanapito
Puh. +358 (0)44 752 2731
Sähköposti:
Sirkka Salvi
Tehtävä: Osaamispäällikkö, opinto-ohjaaja
Toimenkuva: työelämäpalvelut
Toimialue: kehittämishankkeet, opinto-ohjaus (aikuiskoulutus)
Puh. +358 (0)50 389 9648
Sähköposti:
 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000