Aikuisten perusopetus

44 ov (66 op)

Koulutus on tarkoitettu aikuisille yli 17-vuotiaille, joilla on puutteita perusasteen oppimäärässä tai vain vähän peruskouluopintoja. Koulutus on tarkoitettu myös maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, joilta puuttuvat peruskouluopinnot kokonaan tai ne ovat puutteelliset. Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa myös perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia kursseina. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen tavoitteena on

• suorittaa peruskoulun päättötutkinto
• oppia perustaidot ja laajentaa yleissivistyksen perustaa
• tukea kotoutumista, koulutus voi olla osa kotoutumissuunnitelmaa
• edistää monipuolista kulttuurista osaamista
• peruskoulun arvosanojen korottaminen
• laaja-alainen osaaminen, esimerkiksi työelämätaitojen vahvistaminen

Koulutuksessa

• opiskellaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan
• saadaan henkilökohtaista ammatinvalinnan ohjausta
• on mahdollista saada tukea opiskeluun ja elämänhallintaan sekä tarvittaessa opiskeluhuoltopalveluja
• toimitaan yhteistyössä paikallisten oppilaitosten, kotoutumisviranomaisten, työvoimaviranomaisten ja työelämän edustajien kanssa

Koulutus muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista

• äidinkieli / suomi toisena kielenä
• vieraat kielet
• matematiikka
• yhteiskunnalliset ja luonnontieteelliset aineet
• uskonto tai elämänkatsomustieto
• valinnaisaineet

Pääsyvaatimukset:

  •  yli 17 vuoden ikä
  •  riittävä suomen kielen taito 

 

Lisätietoja

Kirsi Haukimäki
Tehtävä: Koulutussihteeri
Puh. +358 (0)44 752 2716
Sähköposti:
Vuokko Saastamoinen
Tehtävä: Opettaja
Toimenkuva: ryhmänohjaaja, tiiminvetäjä
Toimialue: suomi toisena kielenä, yhteiskunta-aineet, maahanmuuttajakoulutus
Puh. +358 (0)50 389 9633
Sähköposti:
 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000