Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutus (APA)

40 ov (60 op)

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilla on puutteita perusasteen oppimäärässä tai vain vähän peruskouluopintoja. Koulutus on tarkoitettu myös maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, joilta puuttuvat peruskouluopinnot (myös luku- ja kirjoitustaito). 

Ryhmän opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, jotka sisältävät suomen kieltä, matematiikkaa, tietotekniikkaa, ympäristö- ja luonnontietoa sekä yhteiskunnallisia oppiaineita ja muita perusopetuksen alkuvaiheen opintoja.

Koulutuksen tavoitteena on

 • varmistaa tarvittava osaaminen, jotta opiskelija pystyy jatkamaan opintojaan aikuisten perusopetuksessa (7-9 luokat) perusopetuksen koko oppimäärän suorittamiseksi
 • tukea kotoutumista, koulutus voi olla osa kotoutumissuunnitelmaa

Koulutuksessa

 • henkilökohtainen opetussuunnitelman (HOPS)
 • henkilökohtaista ammatinvalinnan ohjausta
 • yhteistyötä kotoutumis- ja työvoimaviranomaisten sekä työelämän edustajien kanssa
 • tukea opiskeluun ja elämänhallintaan sekä tarvittaessa opiskelijahuoltopalveluja

Opintokokonaisuudet

 • suomen kieli
 • matemaattiset opinnot
 • ympäristö- ja luonnontieto
 • yhteiskunnalliset opinnot
 • elämänhallinnan opinnot
 • opinto-ohjaus
 • työelämään tutustuminen

Pääsyvaatimukset

 • yli 17 vuoden ikä
 • riittävä suomen kielen taito

Lisätietoja

Kirsi Haukimäki
Tehtävä: Koulutussihteeri
Puh. +358 (0)44 752 2716
Sähköposti:
Vuokko Saastamoinen
Tehtävä: Opettaja
Toimenkuva: ryhmänohjaaja, tiiminvetäjä
Toimialue: suomi toisena kielenä, yhteiskunta-aineet, maahanmuuttajakoulutus
Puh. +358 (0)50 389 9633
Sähköposti:
 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000