Opisto tänään

Näky: opisto vuonna 2018

Jyväskylän kristillinen opisto on vuonna 2018: menestyjä muutoksessa.
• Dynaaminen
• Vuorovaikutteinen
• Elämänlaajuinen sivistysympäristö

joka on valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu menestyvä oppimiskeskus.

Jyväskylä kristillistä opistoa on kehitetty itseuudistuvasti toimintavalmiuttaan vahvistavana ja laajentavana oppivana yhteisönä, jonka menestys perustuu toimintaympäristön ennakoivaan hallintaan ja ajantasaiseen oppimisosaamiseen ja sen laadun kehittämiseen.

Tähän kehitykseen on vaikuttanut opiston oppimislähtöinen strateginen suunnittelu ja johtaminen, osaavan henkilöstön vahva sitoutuminen pedagogiseen kehittämiseen, talouden vakauden turvaaminen ja toiminnan ohjausjärjestelmän toimivuus.

Opisto tänään

Toiminta-ajatus

Jyväskylän kristillinen opisto tarjoaa elämänlaajuisen oppimisen periaatteella vapaan sivistystyön koulutusta, yleissivistävää koulutusta ja ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Koulutuksen painopisteenä on vapaan sivistystyön koulutus ja erityisesti aktiivista kansalaisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä tukeva koulutus sekä maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus. Opisto toimii oppimisosaamisen monipuolisena asiantuntijayhteisönä.

Koulutustoiminnan lisäksi opisto tarjoaa monipuolisia kokous-, majoitus- ja juhlapalveluja.

Arvot

Jyväskylän kristillisen opiston arvopohja on luterilaisen kansankirkkomme edustamassa kristillisyydessä ja herännäisyydessä. Arvomme ovat:

Yhteisöllisyys

Toimimme siten, että opiskelijat, muut asiakkaat ja henkilöstö kokevat Jyväskylän kristillisen opiston turvalliseksi ja viihtyisäksi opiskelu- ja työpaikaksi sekä yhteistyökumppaniksi. Edistämme vuorovaikutusta ja tuemme opiston päätöksillä yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. Tiedostamme opiskelijoiden, muiden asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeet ja otamme ne huomioon päätöksenteossa. Toimintamme tavoitteena on inhimillinen, hyvinvoiva, kestävään kehitykseen perustuva monikulttuurinen oppilaitosyhteisö.

Kunnioitus

Kunnioitamme opiskelijoitamme, muita asiakkaitamme ja toinen toisiamme sekä arvostamme monikulttuurisuutta. Kasvatamme itseämme ja toisiamme erilaisuuden kunnioittamiseen. Noudatamme yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja kohtaamme opiskelijat, muut asiakkaat sekä henkilöstön oikeudenmukaisesti kaikissa tilanteissa..

Rohkeus

Toimimme innovatiivisesti ja ennakoivasti. Vahvistamme uutta ajattelua sekä hallittua riskinottamista. Rohkaisemme luovuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen menestystekijänä muuttuvassa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Luottamus

Luottamus rakentaa hyvinvointia ja menestystä asiakas- ja henkilöstösuhteissa. Siksi edistämme toimissamme avoimuutta, itseluottamusta, johtamista ja työpaikan ilmapiiriä sekä suhde-, markkina- ja yhteiskuntaluottamusta.

Numeroina

- Opiskelijoita yli 400

- Henkilöstöä yli 50

- Tuntiopettajia noin 60

- Koulutusohjelmia 17

- Lattianeliöitä 4 100

- Opetustiloja 15 kpl, (2 862 m2)

- Henkilökohtaisen ohjauksen ja

  vapaa-ajan tiloja

- Majoitustiloja 120:lle

- Juhlasalissa tilaa 200 henkilölle

- Ruokasalissa tilaa 130 henkilölle

- Ilmaista parkkitilaa noin 100 autolle

 

 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000