Historia

Jyväskylän kristillinen opisto on yksi maamme 84 kansanopistosta. Vajaa puolet opistoista on arvopohjaltaan kristillisiä ja kahdeksan niistä herännäis- eli körttiopistoja. Kansanopistojen toiminta on opetusviranomaisten valvomaa ja pääosin valtionavustuksilla rahoitettua. Pienempi osa tuloista kertyy opiskelijamaksuista.

Opisto aloittaa toimintansa marraskuussa 1942

Kansanopistojärjestelmä on pohjoismainen: ensimmäinen kansanopisto perustettiin Tanskaan vuonna 1844. Suomeen, Kangasalalle, ensimmäinen kansanopisto perustettiin vuonna 1888. Jyväskylän kristillinen opisto aloitti toimintansa marraskuun alussa 1942 Keljon Taipaleessa, silloisessa Jyväskylän maalaiskunnassa.

Toiminta siirtyy Sulkulan kartanon tiloihin 1945

Tammikuussa 1944 ostettiin osin kauppias Robert Ruthin ja hänen puolisonsa lahjoitusvarojen turvin (noin miljoona markkaa) silloin Jyväskylän maalaiskunnassa sijainneesta Sulkulan tilasta kuuden hehtaarin alue ja sillä olleet rakennukset 2,5 miljoonan markan kauppahinnalla. Ensimmäinen tynkälukukausi omissa Sulkulan kartanon tiloissa alkoi 9. tammikuuta 1945. Opiskelijoita oli 44, heistä poikia kuusi.

Yksityisen sätiön omistama oppilaitos 2001

Herättäjä-yhdistys oli opiston perustaja ja ylläpitäjä vuoteen 1949 saakka, jolloin ylläpitäjäksi vaihtui Jyväskylän Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys. Vuodesta 2001 alkaen opistoa on ylläpitänyt Jyväskylän kristillisen opiston säätiö.

Hallinto

Jyväskylän kristillisen opiston säätiön valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 12 jäsentä, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi kahdeksi vuodeksi valittavaa jäsentä sekä itseoikeutettuna jäsenenä opiston rehtori.

Opiston säätiön valtuuskunta 2014-2017

 • Jukka Alanko
 • Reetta Almqvist
 • Aila-Leena Matthies
 • Hillevi Suutala
 • Helena Viholainen
 • Raimo Hintikka
 • Juha Muilu, puheenjohtaja
 • Hannu Huttunen
 • Timo Jokinen
 • Heikki O. Tukiainen
 • Osmo Kangas
 • Seppo Wuolio
 • Aaro Kokko

Opiston säätiön hallitus 2016-2017 (varajäsen suluissa)

 • Heikki K. Lyytinen (Seppo Wuolio)
 • Riku Bucht (Jussi Hietala)
 • Helena Peltonen (Jouni Vuorinen)
 • Liisa Kuparinen (Tuuni Hjelt)
 • Helena Rasku-Puttonen (Jukka Alanko)
 • Juhani Schiestl (Raimo Hintikka)
 • Harri Erkamaa (Matti Virtala)

henkilökunnan edustaja

 • Vuokko Saastamoinen (Tiina Pennanen)

Ensimmäinen opisto, Keljossa

Vuosilukuja

1888 
Ensimmäinen kansanopisto Suomeen.

1942
Jyväskylän kristillinen opisto aloittaa toimintansa

1945
Opisto siirtyy Sulkulan kartanon tiloihin.

1949
Opisto siirtyy Herättäjä-yhdistykseltä kannatusyhdistykselle.

2001
Opiston omistajaksi ja ylläpitäjäksi Jyväskylän Kristillisen opiston säätiö.

2012
Opiston toiminnan 70-vuotisjuhlavuosi

 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000