Ammatillisen koulutuksen uudistettu järjestämislupa myönnettiin Jyväskylän kristilliselle opistolle

23.10.2017 13.37


Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Jyväskylän kristilliselle opistolle ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan uuden lainsäädännön mukaiseen toimintaan 1.1.2018 alkaen. Lupia myönnettiin yhteensä 144 koulutuksen järjestäjälle. Lisäksi lupa myönnettiin kolmelle uudelle hakijalle.
Jyväskylän kristillinen opisto saa jatkossa järjestää niitä ammatillisia tutkintoja, joihin sillä tällä hetkelläkin on voimassa olevat järjestämisluvat. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä myös tutkintojen rakenne ja nimet muuttuvat seuraavasti:

Nykyinen tutkinto

Uusi tutkinto

Uudet perusteet voimaan

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

- varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

1.8.2018

Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto​

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto​

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto​

 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

osaamisaloina esim. : 

- perhepäivähoidon osaamisala

- koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala

- kasvatuksen osaamisala

1.1.2019

Koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

 

1.1.2019

Kotityöpalvelun ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

 

1.1.2018

Suntion ammattitutkinto​

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

1.8.2018Lisätietoja: Apulaisrehtori Matti Virtala 044 7522 749

 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000