Työelämäpäivä yhteistyökumppaneille 17.3.2017

20.2.2017 8.49

TERVETULOA TYÖELÄMÄPÄIVÄÄN 17.3.2017
Jyväskylän kristilliselle opistolle

Työelämäpäivän aikana opimme tunnistamaan opiskelijan koulutuksellista minäpystyvyyttä rakentavat elementit ja pohdimme yhdessä käytännön esimerkkejä ohjaustyön tueksi. Ohjauksen yksi haasteista on se, miten onnistumme vastaamaan iältään ja opiskelukyvyiltään erilaisten oppijoiden monisäikeisiin ohjaustarpeisiin ja ennen kaikkea, miten tukea heidän käsityksiään pystyvyydestään.


Työelämäpäivän tavoitteena on myös tutustua, verkostoitua, kehittää ja kehittyä yhdessä!

Katso lisää.

 

 

 

 

 

 

 
JKO | JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Laadukasta koulutusta jo vuodesta 1942 | Sulkulantie 28 | 40520 Jyväskylä | 014 3348 000